Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ


 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕΛΛΙΩΤΗ


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΊΝΑΙ ΚΆΠΟΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ


Ἀποκλειστικά καί ΜΟΝΟ γιά Ἕλληνες Ὀρθόδοξους καί εἰδικὰ γιά τούς ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικούς. (ἀπό τόν ἀρχηγό ἕως τόν τελευταῖο δόκιμο ἀστυφύλακα.)

Ὡς Ἁγιορείτης μοναχός δέν παύει νά εἶμαι καί Ἕλληνας πολίτης καὶ γέννημα-θρέμμα Μακεδόνας (ὅπως τήν γνωρίζουμε πρίν ἀπό τήν προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν…!)

Ἔχοντας λοιπόν ἐπικοινωνία μέ συγγενεῖς, γνωστούς καὶ φίλους, ἐξεπλάγην δυσάρεστα καθώς τελευταῖα συσσωρεύτηκαν καὶ ἐπιδεινώθηκαν τά γεγονότα-παράπονα συνανθρώπων μου μέ τά λεγόμενα πρόστιμα-χρηματικές ποινές τῶν 300 € κ.ἄ., λόγῳ μὴ συμμορφώσεως τῶν ἐλεύθερων Ἑλλήνων πολιτῶν μέ τά κελεύσματα-διαταγές τῶν κυβερνώντων. 

Καί ἐφόσον μιλᾶμε γιὰ τήν κυβέρνηση εἶναι πολύ σημαντικό νά μὴ ξεχνᾶμε- ἀφοῦ ἀπευθύνομαι μόνο στοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Ἕλληνες – ὅτι ὁ πρωθυπουργός Μητσοτάκης μαζί μέ τούς ὑπουργούς, Κεραμέως καί Χαρδαλιᾶ, ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.

Ἀφορισμένος εἶναι ἕνα μέλος, τό ὁποῖο ἔχει κοπεῖ ἀπὸ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁδεύει στὴν κόλαση, ἐάν καί ἐφόσον δὲν μετανοήσει ἐν ζωῇ.

Εἰδικά ὁ πρωθυπουργός Μητσοτάκης θὰ πρέπει νὰ μιμηθεῖ τόν πατέρα του (βλέπε Ὀρθόδοξος Τύπος, ἀρ. φύλλου 2.329, ἐπιστολή Μητρ. Κυθήρων Σεβ. Σεραφείμ) καί μαζί μέ τούς ἀφορισμένους ὑπουργούς του νά πᾶνε ἕρποντας ἀπό τήν Ἀθήνα στὸ Αἴγιον, νὰ ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη ἀπὸ τόν Μητροπολίτη Καλαβρύτων, Σεβ. Ἀμβρόσιο, γιὰ ὅλα ὅσα βλάσφημα ἔπραξαν καὶ εἶπαν.

Οὔτε Σύνοδος, οὔτε Πατριάρχης ἤ Ἀρχιεπίσκοπος μπορεῖ νὰ λύσει τόν ἀφορισμό, ζῶντος τοῦ Σεβ. Ἀμβροσίου. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν πολύ καλά οἱ κατέχοντες… τά τῆς Ὀρθοδοξίας…

Συνεπῶς, ἐφόσον ἀκόμη ἔχουμε τούς ἀφορισμένους πάνω στὴν κυβερνητική ἐξουσία (ἄχρι καιροῦ…. κρίμασι τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κλήρου καὶ λαοῦ καί πρός παίδευσή μας ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ), δίνουν διαταγές μέσῳ ἀστραπιαίων νομοθετικῶν καὶ ὑπουργικῶν πράξεων, ὥστε νὰ μὴ προλαβαίνει νὰ ἀντιδράσει ὁ λαός, ἐφόσον ὅλα ἔχουν δρομολογηθεῖ ἀπὸ τά «μεγάλα ἀφεντικά τοῦ κόσμου τούτου…».

(Ἐννοοῦμε τούς παγκοσμιοποιητές = νεοταξίτες = οἰκουμενιστές = οἱ ὀπαδοὶ τῆς βασιλείας τοῦ ἀντιχρίστου).

Αὐτὲς οἱ νομοθετικές πράξεις ἐπιβάλλονται λόγῳ τῆς ἴωσης, τῆς γρίππης τοῦ κορωνοϊοῦ, πού εἰδήμονες ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι «πανδημία», πρίν κἄν ἀκόμη ἀρχίσει (Βλέπε ΦΕΚ 25 Φεβρουαρίου 2020, ἀρ. Φύλλου 42). Διότι ὅλα ἦταν ἐνορχηστρωμένα ἀπό τά «ἀφεντικά», ὅπως προαναφέρθηκε, μέ ἐκτελεστικά ὄργανα τήν λέσχη «Μπίλντερμπεργκ =Βilderberg», «παγκόσμια τριμερής ἐπιτροπή»κι ἄλλες γνωστές σιωνιστικές καὶ μασονικές, αἱρετικές ἀντίχριστες, σκοτεινές καὶ ἀπάνθρωπες δυνάμεις.

Ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 ἄρχισε τό «πανηγύρι»σέ πανελλαδικό ἐπίπεδο μέ αὐξητική πρόοδο, καθότι οἱ διαβολεμένοι ἄνθρωποι μεθοδικά καὶ μέ ἐπιστημοσύνη θέλουν σώνει καὶ καλά νὰ ἐπιβάλλουν τά σχέδιά τους, ὄχι μόνο στοὺς Ἕλληνες Ὀρθόδοξους, ἀλλά καί παντοῦ, σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Ἐξάλλου, μέ τήν σημερινή τεχνολογία καὶ τά Μ.Μ.Ε. καί κυρίως τήν τηλεόραση καὶ τό διαδίκτυο, ἡ παγκόσμια κοινότητα ἔγινε μία «γειτονιά». Ὅ,τι γίνεται στὴν Κίνα, στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἀφρικὴ, Εὐρώπη, Αὐστραλία, τό μαθαίνουμε τήν ἴδια στιγμή… Προσπαθοῦν μέ ἐπιμονή καὶ μεθοδικότητα νὰ ἐπιβάλλουν τά σχέδιά τους.

Κλείσιμο τῶν ἀνθρώπων μαζικά ἀνὰ περιφέρειες καί κατ’ οἶκον περιορισμό (σύγχρονη μέθοδος φυλακίσεως), ἀπαγόρευση μετακινήσεων, ἐργασίας καὶ λοιπούς βάναυσους περιορισμούς. Ἀπαγόρευση τοῦ ἀναφαίρετου συνταγματικοῦ δικαιώματος στὴν λατρεία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ μας (ἄρθρα 3 καὶ 13 κ.ἄ.) (τά γνωρίζουν πολύ καλά οἱ εἰσαγγελεῖς καὶ ὅλο τό δικαστικό, νομικό σῶμα ὡς εἰδικοί.). Ἀλλὰ, ἄς ὄψονται οἱ νομοθετικές πράξεις τῶν ἐν δυνάμει ἀφορισμένων κυβερνώντων.

Καὶ οἱ περισσότεροι (ἐφόσον ἀπευθύνομαι σέ Ὀρθοδόξους καί μόνο) περιμένουν Τόν Τρισυπόστατο Θεό μας διὰ τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ ἐπέμβουν.

Ἔλα ὅμως πού ΔΕΝ θὰ ἐπέμβουν!…

Ἐάν δὲν ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ καὶ κλάψουμε πικρῶς σύσσωμοι ὡς ἔθνος διὰ τήν ἀποστασία μας, ἀπὸ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καί ἐντεῦθεν (ὅπου ἐκκλησιοποίησαν τίς αἱρέσεις…).

Ὅ,τι μπορεῖ νὰ γίνει ἀνθρωπίνως, ὁ Χριστός καὶ ἡ Παναγία τό ζητοῦν ἀπὸ τούς πιστούς- ἀνθρώπους νὰ τό πράξουν. Δὲν ἐπεμβαίνουν θαυματουργικά. Ἐξελίσσονται τὰ γεγονότα φυσικῷ τῷ τρόπῳ…!

Καὶ ἔρχομαι στὸ ζητούμενο, γιατί ἄρχισα νὰ γράφω ἀνοιχτά πρὸς ὅλους τούς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ καί μόνο καί εἰδικά, ὅπως εἶπα στὴν ἀρχή, γιὰ τούς ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικούς.

Οἱ κυβερνῶντες μέ τά ἀκριβοπληρωμένα (ἀπὸ τό αἷμα τοῦ φορολογουμένου λαοῦ) συστημικά κανάλια τηλεόρασης, προπαγανδίζουν ἀπὸ πρωίας μέχρι νυκτός γιὰ τήν λεγόμενη «πανδημία». 

Μέτρα δυσανάλογα γιὰ τίς ὑπάρχουσες περιπτώσεις-συνθῆκες, σύμφωνα μέ γνωμάτευση ἔγκυρων, εἰδικῶν ἐπιστημόνων καί μέ διεθνῆ συνέδρια νομπελιστῶν, τά ὁποῖα ὅμως δὲν ἀκούγονται ἀπὸ τούς προπαγανδιστές= συστημικούς= παγκοσμιοποιητές…

Κι ἐδῶ ἔρχονται τά πρόστιμα.

Οἱ κυβερνῶντες, πού ἐμπνέονται ἀπὸ τόν «πατέρα»του, τόν διάβολον, ἐπιβάλλουν τίς ἀπόψεις τους μέ ἀπόλυτη ἀστυνόμευση σέ μορφή πλήρους πλέον δικτατορίας-χούντας (μέ ἄρση κάθε ἄλλης Ἐλευθερίας, μέ πρόσχημα καὶ πρόφαση τήν ὑπεράσπιση τῆς Δημόσιας Ὑγείας)…! 

Νὰ ὑπενθυμίσω στὸν ἀρχηγὸ ἀστυνομίας καί σέ ὅλους τούς ἀνώτατους καὶ ἀνώτερους ἀξιωματικούς μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο ἀστυφύλακα ὅτι ἔδωσαν ΟΡΚΟ. 

Ἐάν καί ἐφόσον εἶναι πιστά μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς, Καθολικῆς καὶ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ φυλάττουν πιστά τό Σύνταγμα καὶ τούς νόμους τοῦ κράτους. Νὰ τούς ὑπενθυμίσω, λοιπόν, ὅτι στὴν προμετωπίδα τοῦ Συντάγματος, πρίν ἀρχίσουν τά ἄρθρα του, ἀναφέρει:

Τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος

«Εἰς τό ὄνομα τής Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος>>.

Οἱ δὲ νομοθετικές πράξεις τῶν ἀφορισμένων εἶναι ζήτημα χρόνου νὰ κηρυχθοῦν διά μέσου τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ ὡς ἀντισυνταγματικές, λόγῳ τῆς καταστρατήγησης πληθώρας ἄρθρων καὶ ἐλευθεριῶν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἡ δικαστική ὡς δημοκρατική ἐξουσία, σέ ἕνα εὐνομούμενο κράτος, ὅπως ἡ Ἑλλάδα (πρὸς τό παρόν…) πού θέλω νὰ πιστεύω προσωπικά.

Καί ἐφόσον τά μέτρα δὲν γίνονται δεκτά, ἐπιβάλλονται μέ πλήρη ἀστυνόμευση καὶ αὐστηρά πρόστιμα (τῶν 300 εὐρώ, ποσό κοντά σέ μία ὁλόκληρη σύνταξη τῶν 360 εὐρώ ἤ μισθό 450-500 εὐρώ) στὸν πολύπαθο ἑλληνικό λαό, (ἀπὸ παράνομα ἀντισυνταγματικά μνημόνια διεθνῶν τοκογλύφων, Σιωνιστῶν , Ρότσιλντ κ.ἄ.) καί εἰδικά ὅσων ἐκκλησιάζονται.

Καὶ ἀναφέρω τρία μόνο παραδείγματα γιὰ τό ὀξύμωρο τῆς ὑποθέσεως.

Α…. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ- ΓΕΓΟΝΟΣ. Τετάρτη, 11-11-2020, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, σέ κεντρικό Ἱερὸ Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.

Πληροφορήθηκα τό περιστατικό ἀπὸ ἔμπιστα σεβάσμιά μου πρόσωπα, πού ἦταν παρόντα στὸ συμβάν. Δεκατέσσερις (14) ἐκκλησιαζόμενοι-πιστοί σέ ναό χιλίων τετρακοσίων (1400) τετραγωνικῶν μέτρων, περίπου 1,5 στρέμμα, δηλαδή ἀντιστοιχοῦν 100 τετραγωνικά μέτρα ἀνὰ ἄνθρωπο, σύμφωνα με τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας πού θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικρατεῖ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί ὄχι μόνο στοὺς ἐκκλησιαζομένους.

 (Μέ ἄλλα λόγια, σέ πολυκαταστήματα, λεωφορεῖα, μετρό, ἀεροπλάνα, στὰ συλλαλητήρια γιὰ τήν 17 Νοέμ., δίκη Χ.Α- Ἐφετεῖο, καὶ ἀλλοῦ εἶναι ἀποδεκτό νὰ ὑπάρχει συνωστισμός καὶ τό μόνο πρόβλημα καὶ ἔγκλημα εἶναι νὰ παρίστανται πιστοί στοὺς Ἱερούς Ναούς;)

Τ]]ο γεγονός ἔχει ὡς ἑξῆς. Μπαίνουν δύο τῆς Ἀσφαλείας μέ πολιτικά, συνοδεία ἑνός ἀστυφύλακα ἐν ὥρᾳ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Πλησιάζουν τόν δεύτερο ἱερέα στὸ ἀναλόγιο. Ὁ πρῶτος ἦταν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καθώς ἦταν καὶ ὁ λειτουργός. Τί εἰπώθηκε ἄγνωστο…. 

Κατόπιν πηγαίνει ὁ ἱερέας σέ κάθε πιστό καὶ τούς προτρέπει νὰ βγοῦν ἔξω τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐν ὥρᾳ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (Κάκιστα γιὰ ἐμένα προσωπικά, διότι εἶναι ἱεροσυλία ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ μεγάλη βλασφημία νὰ διωχθοῦν οἱ πιστοί ἐν ὥρᾳ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.)

Ἔξω ἀπὸ τήν πόρτα τῆς ἐκκλησίας τούς περίμενε ὁ «δήμιός»τους. 300 εὐρώ ἕκαστος γιὰ τό μεγάλο τους «ἁμάρτημα»νὰ ἐκκλησιαστοῦν τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, τοῦ στρατηλάτη καὶ μεγαλομάρτυρα, ἑνός ἀπὸ τούς προστάτες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος τῆς ἀστυνομίας.

Ὁ νοῶν νοείτω…

Ἀνάμεσα στοὺς 14 παρόντες, ὑπάρχουν ἀνδρόγυνα, πού σημαίνει 300 + 300 = 600€ γιὰ μία οἰκογένεια, γιατί ἐκκλησιάζονται καὶ προσεύχονται γιὰ ὅλη τήν Ἑλλάδα, γιὰ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, μαζί μέ τούς ἀστυνομικούς πού τούς ἔγραψαν γιὰ ἄσκοπη μετακίνηση… κατόπιν καταγγελίας κάποιου «νομοταγοῦς»πολίτη.

Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοί πού δίνουν τίς ἐντολές καὶ αὐτοὶ ποὺ τὶς ἐκτελοῦν νά μὴ κρύβονται πίσω ἀπὸ τό τυποποιημένο λογότυπο «εἴχαμε “ἐντεταλμένη ὑπηρεσία”. Δὲν τό θέλουμε καὶ ἐμεῖς, ἀλλὰ τί νὰ κάνουμε δὲν μποροῦμε ἀλλιῶς. Κι ἐμεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί εἴμαστε…… Οἱ ἀνώτεροι μᾶς πιέζουν φορτικά νὰ γράφουμε πρόστιμα…». 

Θὰ τούς πρότεινα, ὡς συνάνθρωπος (καί ὡς πρώην ἔφεδρος ἀξιωματικός) νὰ πράξουν κατά συνείδηση, διότι ὅλα αὐτὰ ἀντιβαίνουν στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἐφόσον εἶναι Ὀρθόδοξοι καί νά μὴ ἐκτελοῦν καμία τέτοια ἐντολή μέ ὁποιοδήποτε κόστος…!

Σύγκρουσις καθηκόντων.

Ὑπέρτερα τά καθήκοντα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

ἀπὸ τά καθήκοντά τοῦ ἀστυνομικοῦ.

«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις…» (Πράξ. Κεφ 5, στίχ.29)

Καλύπτει καὶ ὁ νέος ποινικός κώδικας. (ἄρθρο 33, Π.Κ., βλέπε ἀθώωση Μητροπολίτη Κερκύρας Σεβ. Νεκταρίου).

Καὶ αὐτό νὰ γίνει προσωπικά ἀλλά καί συλλογικά, γιά νὰ μὴ τούς περνοῦν ἀπὸ Ε.Δ.Ε καὶ ἀπόταξη, διότι θὰ ἔχουν συμπαραστάτη τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καὶ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον καὶ ὅλους τούς Ἁγίους μας.

Θέλουν νὰ μείνουν στὸ σῶμα γιὰ τὸ μισθό τῶν 800 – 1.300, ἐνῶ θα ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀγανάκτηση τῶν πιστῶν ποὺ θὰ βαρύνει στὶς ψυχές τους (τῶν ἀστυνομικῶν);

«Ἀποκεφαλίζουν»μία ὁλόκληρη οἰκογένεια καὶ τὴν ὁδηγοῦν σέ πεῖνα καὶ ἐξαθλίωση, ὅταν ξαφνικά πρέπει νὰ πληρώσουν 600 εὐρώ γιὰ τὸ αὐτονόητο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ προσευχηθεῖ. Ζητοῦν 600 εὐρώ ἀπὸ μία οἰκογένεια πού πολύ πιθανόν τά ἔσοδά της νὰ εἶναι μόλις 450- 500 εὐρώ τόν μῆνα στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2020, τῶν ἀντισυνταγματικῶν καὶ παράνομων μνημονίων…

Νὰ γνωρίζουν οἱ ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικοί ὅτι, ἐκτός ἀπὸ τόν ὅρκο πού ἔδωσαν, ἔχουν ψηλά στὸ πηλίκιο τους καὶ τό ἐθνόσημο τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ κι ἐφόσον Τόν πιστεύουν καὶ Τόν χαιρετοῦν, ὅπως ὀφείλουν ὑπηρεσιακῶς, πρέπει νὰ πράττουν καὶ τά ἀνάλογα…

Εἰδάλλως λάθος σῶμα ἐπέλεξαν- ἐντάχθηκαν νὰ ὑπηρετήσουν ὡς ἔνστολοι, διότι ἡ σημαία τοῦ ἐνδόξου, Ἑλληνικοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ σημαία τοῦ Σταυροῦ.

Μιλᾶμε γιά τούς ἐνδόξους μας προγόνους πού προσέφεραν τό αἷμα τους καὶ τήν ἴδια τους τη ζωή, ὥστε ἐμεῖς, οἱ μετέπειτα γενεές, νὰ ζοῦμε ἐλεύθερα.! Καὶ ἐμεῖς οἱ ἀχάριστοι Νεοέλληνες ἀκόμα νὰ ἐκπληρώσουμε τό τάμα τοῦ ἜΘΝΟΥΣ πρὸς τόν Σωτῆρα μας, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Εἶναι ἡ τελευταία μας εὐκαιρία τώρα μέ τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν (1821-2021) ἀπὸ τήν ἔνδοξη ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ νὰ γίνει ἐπὶ τέλους ἡ θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Τάματος, ἀφοῦ ὑπάρχουν καὶ δωρητές, ὅπως τὸ ἀγωνιστικό ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου πού προσφέρονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Ἀλλὰ οἱ κυβερνῶντες βρίσκουν λύσεις μέ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ νὰ χτίζουν τζαμιά γιὰ μωαμεθανούς στὸ Βοτανικό;

Γιά νὰ καταλάβουμε ἐπὶ τέλους ποιοὶ κυβερνοῦν αὐτὸ τό ἔνδοξο ἔθνος. Ἀπὸ τό ψευτορωμαίϊκο καί μετά, ἐπὶ τό πλεῖστον κυβερνοῦν ἀνθέλληνες – ἀντίχριστοι, ἐκτὸς ἐλαχίστων περιπτώσεων… Δὲν ὑπάρχουν δεξιοί, ἀριστεροί, κεντρῶοι… καὶ λοιποί. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ δαύτους εἶναι μέσα ἀπὸ τὶς σκοτεινές μασονικές στοές μέ ἐμπνευστή καὶ καθοδηγητή, τόν πατέρα τους, τόν διάβολο…

Καὶ ἐπανέρχομαι οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας τό 1821 ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος καὶ τό σύνθημα, ὅταν ρίχνονταν στή μάχη ἦταν

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ»καὶ δὲν ἦταν το σύνθημα

«ὑγεία ἤ Θάνατος», διότι το ὑπέρτατο ἀγαθό γιὰ τόν Ἕλληνα καὶ κάθε νοήμονα ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἐλευθερία (Εἶναι ΘΕΟΣΔΟΤΟ ἀγαθό πού δὲν τὸ ἀναιρεῖ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Τρισυπόστατος Θεός – Δημιουργός μας). Ἡ ὑγεία τοῦ σώματος εἶναι κάτι τρεπτό καὶ ἐφήμερο. 

Ἐὰν μιλᾶμε γιά πραγματική ὑγεία, αὐτή θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡ πνευματική-ψυχική ὑγεία πού ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, στὸν Παράδεισον, χωρίς νὰ ὑποβαθμίζουμε καὶ τήν σωματική ὑγεία πού εἶναι ὅμως πρόσκαιρη, ἐφήμερη καὶ παροδική σέ σύγκριση μέ τήν αἰωνιότητα.

Ἐὰν πραγματικά οἱ ἀφορισμένοι κυβερνῶντες ἐνδιαφέρονταν γιὰ τήν ὑγεία μας, θὰ ἔβλεπαν τά μείζονα- μεγαλύτερα προβλήματα τῆς κοινωνίας.


Ἡ νεολαία μαστίζεται ἀπὸ ναρκωτικά, ἀλλὰ τά καράβια φορτωμένα μέ τόνους ἡρωίνης, κοκαΐνης πιάνονται στὰ λιμάνια καὶ κανένας δὲν τιμωρεῖται…


Ὁ ἀλκοολισμός ὁδηγεῖ στὸ θάνατο ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, ἀφοῦ πρῶτα τούς καταστρέψει τήν ζωή. Ἀλλὰ παντοῦ πωλοῦνται βαριά ἀλκοολοῦχα πρὸς ὄφελος τῶν βιομηχανιῶν…


Τό κάπνισμα…


Οἱ καρκίνοι πάσης μορφῆς…


Ἀσθένειες ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὰ πάθη-πτώσεις (AIDS κτλ) τῶν ἀνθρώπων.


Τροχαῖα ἀτυχήματα καὶ διάφορες ἀναπηρίες.


Αὐτοκτονίες κατά χιλιάδες λόγῳ τῆς ἐξαθλίωσης πού προκάλεσαν τά ἀντισυνταγματικά μνημόνια πού ἔφεραν ΟΛΕΣ οἱ ἀντίχριστες κυβερνήσεις.


Κοινωνικά προβλήματα, ἀνέχεια, ἀνεργία καὶ μετανάστευση τῆς νεολαίας, ὡς σύγχρονη σκλαβιά.

Ἀφήνω γιὰ το τέλος τό σημαντικότερο, Ὄχι, ὅτι τα προηγούμενα δὲν εἶναι.


Οἱ ἐκτρώσεις = δολοφονίες ἀγέννητων ἑλληνοπαίδων. Τό πιὸ ἀπαίσιο καὶ βδελυρό….. Πρόκειται γιὰ δολοφονία ἀνυπεράσπιστων ἀνθρώπων, πού δὲν τούς δίνουμε τό δικαίωμα νὰ γεννηθοῦν καί νὰ βαπτιστοῦν καί νὰ ὁδηγηθοῦν εἰς ὁδὸν σωτηρίας. 

Ἐάν πραγματικά οἱ ἀφορισμένοι κυβερνῶντες ἐνδιαφέρονταν γιὰ τήν Ἑλλάδα, μέ μεῖζον πρόβλημα τό ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, δέν θὰ ἐπιδοτοῦσαν ἀπὸ τὰ ταμεῖα ἀσφάλισης τίς ἐκτρώσεις-δολοφονίες τῶν 400.000 ἀγέννητων, ἑλληνοπαίδων ἐτησίως. (1.100 ἀγέννητοι Ἕλληνες ἡμερησίως δολοφονοῦνται στὶς κλινικές μέ ἐπιδοτήσεις τοῦ φορολογούμενου Ἕλληνα πολίτη…). 

Μία σύγχρονη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Ἀπὸ τήν ἄλλη, λόγῳ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ νὰ κάνουμε «εἰσαγωγή»μέ λαθροεποίκους καὶ ἀποκλειστικά καί μόνο μωαμεθανούς, Πακιστανούς, Ἀφγανούς, Νιγηριανούς, Σομαλούς, Μαροκινούς, Ἀλγερινούς κ.ἄ, πού ἀλληλοσφάζονται… Νά δεῖτε καί νὰ ἀναμένετε τί μᾶς περιμένει ἀπὸ δαύτους…!

Οἱ δὲ ἱερεῖς ὀφείλουν νὰ ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τό εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο Χριστεπώνυμο πλήρωμα καὶ ὡς ἀξιωματικοί τοῦ Χριστοῦ νὰ βάζουν τά στήθια τους μπροστά καί νὰ θυσιάζονται ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου τους καί νά μὴ τό ρίχνουν τροφή στὰ θηρία τοῦ ἀντίχριστου συστήματος.

Ὡς Ἁγιορείτης γνωρίζω ὅτι ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἀνώτερη καὶ τῶν ἀγγέλων ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολιτειακῆς βαθμίδας, ὅμως, ὁ ἱερεύς ἔχει καὶ τό βαθμό τοῦ συνταγματάρχη καὶ ἔχει τήν ἀνάλογη ἐξουσία. Χώρια πού ἐν ὥρᾳ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἄσυλο καί δὲν παραβιάζεται οὔτε μέ εἰσαγγελέα. 

Ὅπως καλῶς ἔπραξε ὁ Μητροπολίτης Χίου, Σεβ. Μᾶρκος, πού ἔβγαλε ἐκτὸς ναοῦ τούς ἀστυνομικούς πού γιὰ «ἐντεταλμένη ὑπηρεσία»ἤθελαν νὰ σπείρουν τήν ἔνταση καί τήν ἀταξία τήν ὥρα πού λειτουργοῦσε ὁ ἴδιος ἀρχιερεύς τοῦ Ὑψίστου, πού καλά ἔκανε καὶ τούς ἔβγαλε στὸ προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, διότι ὡς Ἀρχιερεύς καὶ Μητροπολίτης στὴν πολιτειακή βαθμίδα, ἔχει καὶ μπορεῖ νὰ δίνει ἐντολές ὡς ἔχων τόν βαθμό τοῦ στρατηγοῦ….

Β….ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-ΓΕΓΟΝΟΣ. Μοῦ τό ἐκμυστηρεύτηκε ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικός, ὡς δυσαρέσκεια πρὸς τούς συναδέλφους του ἀστυνομικούς σέ Ἱερό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.

Κάποιοι ἀστυνομικοί, λοιπόν, μπῆκαν στὸν Ἱερό Ναό καὶ βρῆκαν τρεῖς νεαρούς νὰ ἀνάβουν κερί σέ μανουάλι. Τούς ζήτησαν ἔγγραφα μετακίνησης. Ἐκεῖνοι τούς εἶπαν ὅτι ἁπλῶς ἀνάβουν ἕνα κερί πρίν πᾶνε στὶς ἐργασίες τους.

 Καὶ παρ’ ὅλη τήν εὔλογη Ὀρθόδοξη συμπεριφορά τῶν τριῶν πιστῶν, δὲν γλύτωσαν τό πρόστιμο τῶν τριακοσίων (300) εὐρώ ἕκαστος. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι- πιστοὶ, πού ἄναψαν ἕνα κεράκι νὰ τούς φυλάει ὁ Χριστός καὶ ἡ Παναγία, γιά νὰ βγάλουν τό μεροκάματο τῶν 30-40 εὐρώ, χρεώθηκαν 300 εὐρώ.

Αὐτὸ κι ἂν δὲν προκαλεῖ τήν ὀργὴ τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ ἐκσφενδονίζονται κατάρες ἀπὸ τίς ἀγανακτισμένες καρδιές τους. Νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ εἶναι ἀποδέκτες ἀπὸ τόν πρῶτο ἀρχηγό μέχρι τόν τελευταῖο ἀστυφύλακα. 

Καὶ οἱ ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι ἄμεσες… ἀμεσότατες… καί σέ αὐτὴ τὴν ζωή μέ διάφορα παθήματα, ἀλλά ἀκόμη χειρότερα καὶ στὴν ἄλλη ζωή, ἐφόσον- ἐπαναλαμβάνω- ἀπευθύνομαι μόνο σὲ Ὀρθοδόξους. Διότι κάποια στιγμή ὅλοι μας θὰ δώσουμε λόγο στὸ μεγάλο Κριτή καὶ Δημιουργό, Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, πῶς περάσαμε στὸ βίο μας.

Τὶ θὰ ποῦν οἱ ἄνωθεν ἀστυνομικοί ὁποιασδήποτε βαθμίδας; «Ἐμεῖς, Χριστέ μου, ἐντεταλμένες ὑπηρεσίες ἐκτελούσαμε; Πηγαίναμε στοὺς Ἱερούς Ναούς Σου καὶ βγάζαμε τούς ἐλάχιστους πιστούς Σου πού ἀπέμειναν; («Αὐτό οὔτε ὁ διάβολος τό σκέφτηκε…» Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη.

Νὰ προσέχουν οἱ ἀστυνομικοί, καὶ αὐτοί πού δίνουν τίς ἐντολές καὶ αὐτοὶ πού τίς ἐκτελοῦν, μήπως τόν ξεπερνοῦν, διότι μέσα ἀπὸ τούς Ναούς δέν ἔχει τήν δύναμη οὔτε αὐτός νὰ βγάλει τούς Ὀρθοδόξους πιστούς. Αὐτοί μήπως τόν ἔχουν ξεπεράσει, ἐφόσον κατόρθωσαν νὰ πράξουν τό ἀκατόρθωτο γιὰ τόν ἴδιο τόν διάβολο…;). 

Καὶ τούς τρομοκρατούσαμε μέ τά ὑπερβολικά δυσβάστακτα καὶ ἀπάνθρωπα πρόστιμα τῶν τριακοσίων (300) εὐρώ μή τυχόν ξαναπατήσουν σέ Ἱερό Ναό Σου καὶ λειτουργηθοῦν ἤ νὰ ἀνάψουν κερί ἤ νὰ ἀσπαστοῦν κάποια Ἱερὰ Εἰκόνα;», δηλαδή ἐποχή πάλι εἰκονομαχίας καὶ ἐπικρατήσεως τῆς παναιρεσέως τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι-ἀστυνομικοί εὐελπιστοῦν ὅτι θὰ πᾶνε στὸν παράδεισο…;

Δὲν ἔχουν διαβάσει Ἁγία Γραφή…;

Δὲν συμβουλεύτηκαν ὅτι «…ἄδικοι Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι…»;

(Α’ Κορινθ. Κεφ. 6, στ. 9)

Δὲν εἶναι μέγιστη ἀδικία νὰ τιμωρεῖται ὁ ἄνθρωπος πού προσεύχεται, πού λειτουργεῖται εἰρηνικά, πού ἀνάβει ἕνα κεράκι, πού ἀσπάζεται μία Ἁγία Εἰκόνα;

Τόσο μεγάλο ἔγκλημα, κακούργημα εἶναι;

Δὲν βλέπουν καθημερινά τήν ἀτιμωρησία καὶ τά στραβά μάτια πού κάνουν οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλα τά ἐθνικὰ, κοινωνικά, οἰκονομικά σκάνδαλα, πού βοοῦν στὴν κοινή λογική;

Δὲν βλέπουν τίς καραβιές μέ τούς τόνους ἡρωίνης πού πιάνονται στὰ λιμάνια καὶ νὰ μὴ τιμωρεῖται κανένας;

Καὶ φταίει ὁ ἁπλός πιστός καὶ τόν κυνηγοῦν ἀνελέητα μέ τήν συνεργία τῶν ὁμοεθνῶν, ὁμοπίστων Ἑλλήνων ἀστυνομικῶν;

Μήπως οἱ ἀφορισμένοι κυβερνῶντες ἐξωθοῦν τά πράγματα στὰ ἄκρα, ὥστε νὰ ἔχουμε βιαιοπραγίες ἀπὸ δυσαρεστημένους καὶ ἀγανακτισμένους πολίτες;

Καὶ πολύ χειρότερα μήπως θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν καὶ σέ ἐμφύλιο πόλεμο…; γιὰ νὰ δώσουν τό πρόσχημα στοὺς «φίλους»καὶ «συμμάχους»μας Εὐρωπαίους καὶ τίς μεγάλες δυνάμεις νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ μᾶς τεμαχίσουν γιὰ τά μεγάλα οἰκονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά συμφέροντά τους; Βλέπε Μακεδονία, Θράκη, Βόρεια Ἤπειρο, Αἰγαῖο, Κρήτη, Κύπρο, Καστελλόριζο- Μεγίστη.

Αὐτά δὲν τά ἀντιλαμβάνονται οἱ στρατηγοί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καὶ τά βλέπουν ἐλάχιστοι, ὅταν τό καζάνι στὴν Ἑλλάδα βράζει πασιφανῶς σέ ὅλα τα ἐπίπεδα;

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀφορισμένοι κυβερνῶντες, οἱ ὁποῖοι ἄλλα ὑποσχέθηκαν καὶ ἄλλα πράττουν, σύμφωνα με τήν πάγια τακτική τῶν ὑποκριτῶν πολιτικάντηδων τῶν τελευταίων δεκαετιῶν (ἀπὸ τό 1974 καί μετά) μόνο καί μόνο γιά νὰ ἀναρριχηθοῦν στὴν ἐξουσία καί νὰ πράξουν τά ἄνομα σχέδια τῶν σκοτεινῶν ἀφεντικῶν τους.

Βγάζουν τό προσωπεῖο τους, τήν μάσκα τους καὶ θέλουν ὑποχρεωτικά νά μᾶς τὴν φορέσουν σέ ἐμᾶς, (πού γιὰ τήν κυριολεξία θέλουν νά μᾶς περάσουν φίμωτρο, ὅπως τά ζῶα, τά γκόϊμ, ὅπως λένε οἱ ἀντίχριστοι σιωνιστές). 

Ἀργότερα θέλουν νὰ βάλουν καὶ τσιπάκια, ἐφόσον βλέπουν ὅτι οἱ περισσότεροι κάνουν ὑποταγή καὶ πειθαρχοῦν στὰ κελεύσματα,-διαταγές-νόμους τους, ὥστε με τήν ὑπερβολική ἀστυνόμευση νὰ σπείρουν τρομοκρατία καὶ φόβο στὶς ψυχές τῶν Ἑλλήνων καὶ σύμφωνα με την τακτική «σόκ καί δέος»νὰ ἐπιβάλλουν τά σκοτεινά σχέδιά τους. 

Διότι ὁ ἀντικειμενικός στόχος τῶν σκοτεινῶν Δυνάμεων εἶναι νὰ ἐπιβάλλουν τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, τό ὁποῖο ἐπεμβαίνει στό DNA τοῦ ἀνθρώπου πού με τήν τεχνική τῆς μεθυλίωσης στὸ γονιδίωμα πετυχαίνουν ἄκρως ἀπάνθρωπες ἀλλοιώσεις καὶ μεταλλάξεις. 

Οἱ ἴδιοι οἱ κατασκευαστές μιλοῦν γιὰ πολλές καὶ ἐπικίνδυνες παρενέργειες καὶ φοβερές ἐπιπτώσεις, γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ φαρμακοβιομηχανίες προσπαθοῦν νὰ ἀποσπάσουν δικαστική ἀσυλία ἀπὸ τά κράτη, ὥστε νά μὴ πληρώνουν ἀγωγές καὶ ἀποζημιώσεις αὔριο ἀπὸ ἀγανακτισμένους καὶ παθόντες πολίτες.

Γ…. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-ΓΕΓΟΝΟΣ, 30 Νοεμβρίου 2020, ἀποκλεισμός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα Πάτρας.

Γιατί δὲν εἴδαμε νὰ δείχνουν τόν ἴδιο ζῆλο σέ ἀποκλεισμό τζαμιῶν μωαμεθανῶν, συναγωγῶν ἑβραίων, στοές μασόνων ἤ ναῶν παπικῶν κ.λ.π…; ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ…

Τα σχόλια περιττά…

Κάθε νοήμων Ἕλληνας πολίτης ἄς τό ἑρμηνεύσει με τήν ἀπροκατάληπτη Ἐλεύθερη Συνείδησή του…

Ταπεινή μου θέση. Ἄμεση ἔκτακτη σύγκληση Ἱεραρχίας καί νὰ κηρύξουν τήν Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ …νὰ γίνει ἀντιληπτό σέ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους πιστούς μέ ποιούς ἀφορισμένους- ἀντίχριστους κυβερνῶντες ἔχουμε νὰ κάνουμε …Οἱ Ἱεράρχες ἔχουν ὕψιστη εὐθύνη ἐνώπιον Τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Ὀφείλουν καθηκόντως νὰ σταθοῦν στό ὕψος τους. Καὶ τό Χριστεπώνυμο Ὀρθόδοξο πλήρωμα θὰ τούς στηρίξει σύσσωμο…

Ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, ὡς ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔθνος ἀδιάσπαστο ἔχουμε τίς ἀρετὲς μας… Ἀλλά καὶ ἐπίσης ἔχουμε ἀδυναμίες, ἐλλείψεις καὶ ἀτέλειες. Ὅταν εἴμαστε ἑνωμένοι, μεγαλουργοῦμε ὡς ἔθνος καὶ τό ἔχουμε ἀποδείξει πλειστάκις, πάμπολλες φορές αὐτὸ στὴν ἀνθρωπότητα…. Μὴ δώσουμε χαρά στὶς ἀντίχριστες- σκοτεινές δυνάμεις (παγκοσμιοποιητές=νεοταξίτες=οἰκουμενιστές=μασόνους=σιωνιστές) νὰ ἐπικρατήσουν στὴν ἀνθρωπότητα.

Ἔχουμε ΑΡΧΗΓΟ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεώς μας τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί σύμφωνα μέ τόν ΑΛΗΘΙΝΟ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ, ΑΨΕΥΔΗ λόγο του:

«ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ…» (Ἀποκάλυψη, κεφάλαιο Β στίχος 2)


Ἁγιορείτης μοναχός, Κελλιώτης

Υ.Γ.:

Πατρική ἔκκληση ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Στρατό, καί σέ ὅλα τά σώματα ἀσφαλείας (Ἀστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) εἰδικὰ στὸ Ἀστυνομικό σῶμα νὰ ἔχουν εἰρηνικό, ἑνοποιητικό χαρακτῆρα καὶ ἀποστολή… Ὅπως λεγόταν στὸ παρελθόν τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, σύμφωνα μέ τό ἁγιογραφικό

«πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω»(Α’ Κορ, κεφ. 14, στίχ. 40).

Εἶναι σῶμα ἀπὸ τό σῶμα μας…

Αἰσθανόμαστε ὅτι εἶναι αἷμα ἀπὸ τό αἷμα μας…

Αὐτοὶ (οἱ ἀστυνομικοί) τό αἰσθάνονται…;

ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ στὴν ἔμπρακτη βιοτή τους…

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Δεκέμβριος 2020

6 σχόλια:

 1. Πολύ ωραίο κείμενο. Βασικό το μήνυμα ενότητας στο τέλος.

  Μακάρι να το διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αστυνομικοί.

  Φοβερό το περιστατικό με τα πρόστιμα 14 προσώπων του Αγίου Μηνά!!! Ευλογία για αυτούς, μεγάλο κρίμα για τους αστυνομικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγκλονιστικο άρθρο
  Υπέροχος λόγος
  Τώρα θα βγάλω κάτι αυθόρμητο γιατί διαβάζοντας το κείμενο ανατρίχιασα
  ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ
  ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ
  Την ευλογία σου αγνωστε γέροντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή