Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ… ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 ΑΝΑΠΟΔΕΣ «ΑΛΗΘΕΙΕΣ» ΚΑΙ ΕΝΑΣ (ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ) ΜΥΛΟΣ ΠΟΥ ΟΛΑ Τ’ ΑΛΕΘΕΙ Γράφει ο Νεκτάριος Δαπέργολας,
Διδάκτωρ Ιστορίας

Ἔχουμε χάσει πλέον πρό πολλοῦ τήν… ἰκανότητα νά ἀπομένουμε ἐνεοί, κάθε φορά πού διαβάζουμε δηλώσεις τοῦ προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Δέν χρειαζόμασταν συνεπῶς οὔτε τήν πρόσφατη συνέντευξη πού παραχώρησε
1, γιά νά καταλάβουμε τόν ἀπίστευτο πνευματικό του κατήφορο. 

Ὅλη του ἡ θητεία ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικό ὄνειδος καί ὅσο καί ἄν ψάξει κανείς, εἶναι πραγματικά πολύ δύσκολο νά βρεῖ μία ἔστω φορά πού νά ἔλαβε σωστή θέση, ὅταν βρέθηκε μπροστὰ σέ σοβαρά πνευματικά, ἐκκλησιολογικά ἀλλά καί ἐθνικά θέματα (ὡς πρός τά τελευταῖα, θυμίζω ἐνδεικτικά τό Μακεδονικό καί τό λαθρεποικιστικό). 

Εἰδικά ὅμως ἡ τελευταία τριετία –μέ τήν ψευτοπανδημία καί τό οὐκρανικό τερατούργημα– ἔριξε καί τίς τελευταῖες μάσκες, ἀποκαλύπτοντας μέ τόν πιό ἐφιαλτικό τρόπο ὅλη τή σήψη μέσα στή διοικοῦσα Ἐκκλησία καί συνάμα ὅλη τή ζοφερή τραγικότητα τῆς μορφῆς τοῦ προκαθημένου της. 

Ἡ πρόσφατη λοιπόν συνέντευξη, πού ἦταν κάτι σάν ἀπολογισμός τῆς (φεῦ) 15ετοῦς παρουσίας του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, ἀφαίρεσε ἕνα ἀκόμη κομμάτι ἀπό τή συνολική μάσκα – καί γι' αὐτό εἶναι χρήσιμη ἡ ἀξιοποίησή της πρός περαιτέρω πληρέστερη κατανόηση τοῦ γκρεμοῦ στόν ὁποῖο κουτρουβαλᾶμε.

Δέν σκοπεύω νά σχολιάσω φυσικά τά περί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας πού κάλυψαν μεγάλο μέρος τῆς συνέντευξης, γιατί σέ καιρούς τέτοιας δαιμονικῆς ἀποστασίας πού ζοῦμε, θεωρῶ ἀπολύτως ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀκόμη καί τό νά συζητᾶς σοβαρά γιά ὅσους ἔχουν συμβάλει στό νά θεωρεῖται σήμερα ἀπό κάποιους ἡ Ἐκκλησία ὄχι κιβωτός σωτηρίας, ἀλλά κάτι σάν ἐξελιγμένη ΜΚΟ κοινωνικῆς δράσης (τή σημασία τῆς ὁποίας δράσης δέν παραβλέπουμε, ἀλλά ὀφείλουμε νά καταλάβουμε ἐπιτέλους ὅτι εἶναι κάτι ἀπολύτως δευτερεῦον). 

Και μόνο ὅμως πού ὑφίσταται καί ἀναπαράγεται μία τέτοια ταύτιση, τό ἐπισημαίνω ὡς πασιφανῆ ἀλλοίωση τῆς πραγματικότητας. Διαστρέβλωση πρώτη, λοιπόν.

Δέν θά σχολιάσω ἰδιαίτερα οὔτε τή θέση τοῦ ἀρχιεπισκόπου ὅτι «τό κράτος δέν εἶναι ἐχθρικό πρός τήν Ἐκκλησία». Θά συμφωνήσω μάλιστα μέ τό πνεῦμα της.

 Καί τοῦτο, γιατί τό συγκεκριμένο ἀντίχριστο κράτος ἐχθρεύεται μέν καί διώκει τήν Ὀρθοδοξία, ἀπέναντι ὅμως στό νεοσεργιανικό καί ἐκκοσμικευμένο μαγαζί πού ἀντιλαμβάνεται καί κατονομάζει ὡς «Ἐκκλησία» ὁ ἴδιος ὁ Ἱερώνυμος καί τό εὐρύτερο δεσποτᾶτο τῆς ἀποστασίας, τῆς πλάνης καί τῆς μασονίας, πράγματι τό κράτος ὄχι μόνο δέν εἶναι ἐχθρικό, ἀλλά μαζί συναποτελοῦν μία μεγάλη καί ἀγαπημένη ἀγκαλιά. 

Αὐτό ὅμως βέβαια δέν αἵρει τή δεδομένη θέση ὅτι ἡ πραγματική Ἐκκλησία διώκεται. Μία λοιπόν βασική διαστρέβλωση καί ἐδῶ. Δεύτερη ἀνάποδη «ἀλήθεια».

Προφανῶς ὅμως θά σχολιάσω λίγο περισσότερο ὅσα τόλμησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος νά ξεστομίσει γιά τό θέμα τῶν ἐκτρώσεων, στό ὁποῖο ἐγκατέλειψε ξεκάθαρα τήν πάγια ἐκκλησιαστική θέση. 

Δέν μίλησε φυσικά ἀκόμη expressis verbis ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων (δέν γίνονται ἔτσι αὐτά τά πράγματα, λίγο-λίγο καί μεθοδικά πραγματοποιοῦνται τά βήματα), ἀλλά λείανε τίς γωνίες καί ἄφησε ἀνοικτό τό θέμα τῆς διακοπῆς τῆς κύησης σέ ὁρισμένες περιπτώσεις καί μέ κάποιες προϋποθέσεις (ἀρνούμενος νά πεῖ ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος καί πράξη ἀπαράδεκτη ἐν πάσῃ περιπτώσει καί ἀπροϋποθέτως). 

«Εἶναι μέγα θέμα», εἶπε χαρακτηριστικά μεταξύ ἄλλων. «Αὐτά τά προβλήματα δέν δέχονται γενικές ἀπαντήσεις. Οὔτε κάντε αὐτό, κάντε ἐκεῖνο. Γι' αὐτό λέμε ὅτι μᾶς χρειάζονται ἱκανοί ποιμένες»! 

Εννοώντας προφανῶς μέ τόν ὅρο «ἱκανοί ποιμένες» κάποιους μεταπατερικούς ἑρμηνευτές τῶν θείων ἐντολῶν, πού θά κρίνουν κατά τό δοκοῦν (καί δῆθεν με... διάκριση), ἀλλά θα παραβλέπουν το ὅτι δέν χωρᾶ «οἰκονομία» στά πάντα καί ὑπάρχουν πράγματα, ὅπως αὐτό, πού δέν ἐπιδέχονται ἐναλλακτικές ἑρμηνεῖες καί παρερμηνεῖες. Διαστρέβλωση τρίτη, συνεπῶς.

Θά σχολιάσω ἐπίσης ὅσα ξεστόμισε γιά τούς... ἀκραίους ἐπισκόπους πού δέν τόν ἀκολουθοῦν ἄνευ ὅρων στόν κατήφορό του. 

Ἐρωτώμενος λοιπόν γιά ποιόν λόγο δέν κρατᾶ πιό αὐστηρή στάση ἀπέναντι στούς «σκληρούς» τῆς ἱεραρχίας πού «πολλές φορές μέ ἀκραῖες δηλώσεις κάνουν κακό στήν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας» (ὁ πληθυντικός ἀριθμός βεβαίως ἀποτελεῖ μᾶλλον ἀποκύημα φαντασίας, καθότι ἐγώ αὐτή τή στιγμή μόνο τόν Κυθήρων Σεραφείμ μπορῶ νά σκεφτῶ καί οὐδένα ἕτερον), ἀπάντησε τά ἑξῆς καταπληκτικά:

«Ἀπαντῶ με ἕνα κομμάτι τῆς Ἁγίας Γραφῆς: Εἶχε σπείρει κάποιος στάρι στό χωράφι. Βγῆκε τό στάρι ἀλλά μαζί καί ἀγριόχορτα. Οἱ ἐργάτες τοῦ πρότειναν νά τά ξεριζώσει. Ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε «ὄχι, μήν πᾶτε. 

Γιατί βγάζοντάς τα θά ξεριζώσετε καί τό στάρι. Θά ἔρθει ὁ καιρός τοῦ θερισμοῦ πού θά τά κόψουμε καί θά ξεχωρίσουν». Ἡ ζωή λοιπόν γνωρίζει πάρα πολλά. Ἄν οἱ 80 ἱεράρχες δουλεύουμε σωστά καί οἱ πέντε κάνουν κάτι ἄλλο, δέν εἶναι τίποτα σπουδαῖο. Πρέπει νά μάθουμε ὅλοι νά ἔχουμε μεγάλη καρδιά».

Ἡ ἀπάντηση αὐτή συνιστᾶ βεβαίως ἕνα ἀκόμη μέγα μνημεῖο δαιμονικῆς διαστρέβλωσης τῆς ἀλήθειας, ἀπό αὐτά πού συνηθἰσαμε νά βλέπουμε καί νά ἀκοῦμε εἰδικά κατά τά τελευταῖα χρόνια. 

Πρόκειται γιά μία παραβολή τοῦ Χριστοῦ
2, μέσῳ τῆς ὁποίας τονίζεται ὅτι ὁ Θεός ἀνέχεται καί τά ἔργα τῶν ὑπηρετῶν τοῦ διαβόλου (αὐτοί εἶναι τά ἀγριόχορτα) καί τούς ἀφήνει νά δροῦν ἀνάμεσα στούς δικαίους, ἀφήνοντας τήν τελική ἐπιλογή, τό τελικό ξεσκαρτάρισμα, γιά τή στιγμή τοῦ θερισμοῦ (δηλαδή τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσης).

 Αὐτό λοιπόν πού ὁ Χριστός λέει γιά τούς πονηρούς, τό παίρνει τώρα ὁ φερόμενος ὡς Ὀρθόδοξος προκαθήμενος καί τό διαστρέφει, δίνοντάς του τήν ἀκριβῶς ἀντίθετη σημασία: ὅτι τό «σιτάρι», ὁ καλός καί πολύτιμος καρπός, δέν εἶναι οἱ λίγοι ἱεράρχες πού προσπαθοῦν νά τηροῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά κρατοῦν τά δόγματα καί τήν Ἱερή Παράδοση, φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου τους, ἀλλά ἐκεῖνοι τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας, πού βουλιάζουν ἑαυτούς καί ἀλλήλους στόν βοῦρκο τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἐκκοσμίκευσης, τῆς μεταπατερικῆς ἀχρειότητας, τῆς ἐκκλησιολογικῆς ἐκτροπῆς, τῆς νεοσεργιανικής κατάντιας, ἐσχάτως δέ καί τῆς ἀποτρόπαιης ἐμβολιολαγνείας. 

Καί ὅτι οἱ ἄλλοι, οἱ ἀπειροελάχιστοι πού προσπαθοῦν νά βάλουν λίγο φρένο στόν κατήφορο, εἶναι τά ἀγριόχορτα, πού βρίσκονται σέ ἐκτροπή (καμμία σχέση με ἐμᾶς τούς 80 πού... «δουλεύουμε σωστά»), ἀλλά δέν τούς διώκουμε κιόλας, τούς ἀφήνουμε στόν Θεό γιά νά τούς κρίνει, μιά πού ἐμεῖς δέν εἴμαστε μόνο σωστοί, ἀλλά καί μεγαλόθυμοι, ἀνεκτικοί καί ἔχουμε... μεγάλη καρδιά!


Καί φυσικά, πλήν τῶν παραπάνω, προφανῶς ὀφείλω νά σχολιάσω ἐπίσης ὅσα εἶπε γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν, ὅπου ἄφησε καί ἐδῶ ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο μελλοντικῆς ἐπανεξέτασης. Σέ ἐρώτηση ἄν θά ἀρνιόταν τήν ὀρθόδοξη κηδεία σέ ἄνθρωπο πού εἶχε ἐπιλέξει νά ἀποτεφρωθεῖ, δήλωσε ἐπί λέξει:

«Κοιτᾶξτε, εἶναι ἕνα θέμα πρωτόγνωρο. Κατ’ ἀρχάς ἀντιδρᾶμε αὐτόματα, γιατί δέν τό ἔχουμε συζητήσει καί δέν τό ἔχουμε μελετήσει ἀκόμα. Αὐτό εἶναι ἡ μία πλευρά. Τό ἄλλο εἶναι ὅτι μέσα στήν Ἐκκλησία δέν κάνει καθένας ὅ,τι θέλει. Ὁ Ὀργανισμός ἀποφασίζει. 

Ἑπομένως καθόλου ἀπίθανο δέν εἶναι κάποια στιγμή ἡ Ἐκκλησία νά τό δεῖ καί μέ ἕναν ἄλλο τρόπο. Ἐπειτα πρέπει νά σεβόμαστε καί τήν ἐπιθυμία τοῦ καθενός. Ἀλλά τό ἀφήνουμε σέ ἕνα συλλογικό ὄργανο νά πάρει μία ἀπόφαση εἴτε Οἰκουμενική Σύνοδος εἶναι αὐτή, εἴτε Ἱερά Σύνοδος»!

Σέ νέα δέ ἐρώτηση ἄν ἀφήνει ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο νά ἐπανεξετάσει τή θέση της ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀπάντησε καθαρά: «Ναί, ὡς συλλογικό ὄργανο». Νά καί πάλι τό λίγο-λίγο, τό σταδιακό νέρωμα τοῦ κρασιοῦ, ἡ γνωστή μέθοδος τῆς μεταπατερικῆς ἀχρειότητας, πού τελικά ὁδηγεῖ στήν ἀναίρεση καί τό ξεχαρβάλωμα ὅσων ἔχουν θεσπιστεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐδῶ καί αἰῶνες.

Και τελικά, αὐτό πού προκύπτει ὡς γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὅλα θά τά δοῦμε, ὅλα θά τά συζητήσουμε καί μᾶλλον ὅλα θά τά ἀναθεωρήσουμε ἤ θά τά διαστρέψουμε. Ὁ καλός ὁ μῡλος ὅλα τ’ ἀλέθει. 

Καί ἀφοῦ τ’ ἀλέσει, τά ὡραιοποιεῖ καί στή συνέχεια τά θεσμοθετεῖ. Δυστυχῶς, ὁ κατήφορος τοῦ θλιβεροῦ ἀρχιεπισκόπου εἶναι κυριολεκτικά ἀτελεύτητος. Καί φυσικά δέν εἶναι μόνος του σέ αὐτόν, γιατί μαζί του κουτρουβαλάει καί ἡ συντριπτική πλειονότητα τῆς ἱεραρχίας, ἀλλά καί μέγα μέρος τοῦ ὑπόλοιπου κλήρου. 

Ἀνάποδοι ρασοφόροι, γρανάζια ἀνάποδου κόσμου, πού παλεύουν μέ ἀνάποδα ἔργα, ἀνάποδα λόγια, ἀνάποδα κηρύγματα καί ἀνάποδα «ἐπιχειρήματα», γιά νά ἐπιβάλλουν τίς ἀνάποδες «ἀλήθειες» τους, κρατῶντας τήν πραγματική ἀλήθεια θαμμένη μέσα στά σκουπίδια. Καί ὅλοι αὐτοί ὡς «λύκοι βαρεῖς» παρασέρνουν μαζί τους στήν ἀπώλεια καί ἕνα ποίμνιο ἤδη παραζαλισμένο καί ἀκατήχητο. 

Πού ὄχι μόνο εἶναι ἀπρόθυμοι νά τό βοηθήσουν, ἀλλά καί καθημερινά τό σπρώχνουν λόγοις καί ἔργοις ὅλο καί πιό βαθιά μέσα στόν βόρβορο...
Ὁλόκληρη τή συνέντευξη, πού δημοσιεύθηκε στά «ΝΕΑ» (17/2/2023) μέ τόν τίτλο «Ἄν οἱ “ἱερές μπίζνες” εἶναι γιά καλό σκοπό, τότε θά κάνουμε πολλές», μπορεῖτε νά τή δεῖτε ἐδῶ: https://www.tanea.gr/print/2023/02/17/interviews/an-oi-ieres-mpiznes-lfeinai-gia-kalo-skopo-lftote-tha-kanoume-polles/

Κατά Ματθαῖον ιγ΄ 24-30:


«Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου».

17 σχόλια:

 1. «Ἄν οἱ “ἱερές μπίζνες” εἶναι γιά καλό σκοπό, τότε θά κάνουμε πολλές»,
  ΤΙ ΛΕΕΙ ΡΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΤΑΥΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ.
  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ.
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΟΓΟ ,ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΝΕΙΑ.,ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ,
  ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ , ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα δείξω τη Δόξα Μου μέσα από τον Ανατολικό Οίκο
  8 Απριλίου 2014
  http://www.tlig.org/el/messages/1143/
  Αν η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥ σήμερα έπαψε να διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μια ψυχή μπορεί να φτάσει σε μια μεταμορφωτική ένωση με Εμένα, τον Θεό σας, θα είναι πολύ δύσκολο για τον καθένα να Με κάνει κτήμα του και να Με γνωρίσει. Παιδί μου, μπορεί η ψυχή να ζήσει δίχως να είμαι Εγώ ενωμένος μαζί της; Όχι. Γι’ αυτό, μαθήτριά Μου, τα μηνύματά Μου δίνουν ζωή, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο διάβολος, ενοχλημένος, παραπλανά πολλούς για να σε φοβούνται και να σε καταδικάζουν. Πες τους ότι το Πνεύμα Μου απομακρύνεται από γλώσσα που λέει ψέματα, χέρια που χύνουν αθώο αίμα, καρδιά που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά, που σπεύδει στο κακό, από ψευδομάρτυρα που διαδίδει ψέματα και εκείνον που σπέρνει τη διχόνοια. Και θα προσθέσω, και από όσους βρίσκουν ευχαρίστηση να αδικούν.
  Η αναμόρφωση και ανακαίνιση ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΟΥ είναι αντίθετη στα σχέδια του διαβόλου, που θέλει η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥ να γίνει μια έρημος! Και όσο για τους ιερείς σου1 που έχουν μεγάλη ανάγκη αναμόρφωσης, Με αφήνει αδιάφορο το θυμίαμα των εικόνων Μου, όταν το μόνο που χρειάζομαι είναι θυμίαμα από την καρδιά τους! Φέρουν το Όνομά Μου, αλλά δεν Με έχουν γνωρίσει ως ζωντανό Θεό. Τους έδωσα σημάδια για να τους αφαιρέσω το πέπλο του θανάτου, κι όμως, αδελφή Μου, κανένας απ' αυτούς δεν μετανοεί. Θα συνεχίσω να τους εξαγνίζω, 2 για να τους διαπαιδαγωγήσω και να Με αναγνωρίσουν μέσα από τις δοκιμασίες τους.
  H σεξουαλική ανηθικότητα είναι ένα αμάρτημα απέναντι στο σώμα σας, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το έθνος σου σήμερα, μαζί με άλλα έθνη, έχει γίνει κατοικία πόρνης. Έχω ιερείς που φοβούνται να ομολογήσουν αυτό το αμάρτημα και χρησιμοποιούν, αντίθετα, συμβιβασμούς. Αυτή είναι η ώρα του Σατανά. Τα Μηνύματά Μου μαρτυρούν την Αλήθεια για την αποκοπή από τα πάθη, κι αυτό πρέπει να εφαρμόσουν.
  Η αποδοχή του Σταυρού Μου είναι δύσκολη για μερικούς, και έτσι υποχωρούν και συμβιβάζονται. Πώς θα αλλάξουν αυτοί μετά θάνατον;3 Πώς θα ενισχύσω μέσα τους την Αγάπη Μου, όταν οι καρδιές τους έχουν σκληρύνει; Γιατί οι καρδιές τους να είναι μακριά από τη Σοφία του Θεού, που είναι γνωστό ότι κάνει θαύματα και μπορεί να αποκαλυφθεί σε όσους διαλέγει ο Θεός, στρέφοντας και μεταμορφώνοντας την ψυχή τους, ώστε να δείξουν ζήλο στην απάρνηση του εαυτού τους, να γίνουν πλούσιοι στη φτώχεια τους και προσεχτικοί στην πραότητά τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ωδές της Αγίας Τριάδας (μέρος 2ο)
  Φεβρουάριος - Απρίλιος, 2003
  (Συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός...)

  Είμαι ο Χριστός και είμαι η Αγάπη

  27 Ιανουαρίου 2021
  http://www.tlig.org/el/messages/1209/

  Θυμάσαι την παραβολή που σας έδωσα για τα ΖΙΖΑΝΙΑ; Όταν ο εχθρός ήρθε στο χωράφι με το σιτάρι τη νύχτα για να σπείρει ΖΙΖΑΝΙΑ ανάμεσα στο σιτάρι; Λοιπόν, πλησιάζει ο καιρός που τα ΖΙΖΑΝΙΑ μαζί με το σιτάρι θα μαζευτούν την ώρα του θερισμού. Και τότε, θα στείλω τους αγγέλους Μου ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΑΠΟ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΨΟΥΝ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ, αλλά το σιτάρι θα συναχθεί και θα μεταφερθεί με ασφάλεια στον Οίκο Μου.
  Μέσα στην άπειρη ευσπλαχνία Μου, είπα στις ουράνιες αυλές: «Δεν θέλω να βλέπω ατέλειωτα και παντοτινά τον θάνατο του αμαρτωλού και να θλίβομαι, αλλά θα προτιμούσα να επιστρέψει σε Μένα και να ζήσει.» Από ψηλά, είδα ένα μαζικό νεκροταφείο και η δυσωδία από τα αποσυντιθέμενα σώματα απλωνόταν στο σύμπαν όλο… Ο κόσμος που βρίσκεται σε παρακμή, σκεπάζεται απ΄ το σκοτάδι, τον κατάπιε η καταχνιά, θα πρέπει λοιπόν να βλέπω συνεχώς του γιους και κληρονόμους Μου να υποδουλώνονται και να πεθαίνουν; Ως πότε θα βλέπω τους δικούς Μου να κομματιάζονται και να ξεσκίζονται; Ήρθε ο καιρός, πράγματι ήρθε, ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ. Έκανα λοιπόν έναν όρκο και είπα: «Με τη δύναμη του Αγίου Μου Πνεύματος, θα δώσω σε όσους ανταποκρίνονται στο σπλαχνικό Μου κάλεσμα τη χάρη να δυναμώσει ο εσωτερικός τους άνθρωπος, ώστε να ζουν μέσα σε Μένα κι Εγώ να ζω μέσα σ΄ αυτούς δια της πίστεως. Και τότε, ριζωμένοι στην αγάπη και στερεωμένοι πάνω στην αγάπη, θα ανυψωθούν για να φτάσουν στη δική Μου πληρότητα.»

  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥ ΕΓΩ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΩ


  21 Δεκεμβρίου 1987

  ....γύρευε μόνο τα συμφέροντά Μου, να είσαι αληθινή, κι όχι ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΜΟΝΟ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ, όπως είναι μερικοί. Εγώ ο Κύριος τους γνωρίζω. Όσο κι αν πασχίζουν να εμφανίζονται ως Άβελ, δεν Μ' εξαπατούν: Η ΜΑΣΚΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. Αληθινά σου λέγω, θα σου υποδείξω αυτή τη φορά αυτούς τους απατεώνες. Θα τους εμφανιστώ σε ανύποπτο χρόνο. Γιατί να έχω στον Oίκο Μου Κάιν που γυρεύουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα δικά Μου; Με θεία Δύναμη θα τους ξεσκεπάσω, θ' αποκαλύψω ό,τι είναι κρυμμένο.

  Μη φοβάσαι, αγαπημένη. Την Εκκλησία Μου Εγώ θα την καθαρίσω. Θα εξαφανίσω όλους αυτούς που φράζουν την Oδό στη Θεία Αγάπη και την είσοδο στην Ιερή Μου Καρδιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΟΔΟΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ


  22 Iανουαρίου 1990
  http://www.tlig.org/el/messages/503/
  Aχ, φίλοι Mου, όλοι εσείς που Mε αγαπάτε και Mου αφιερώνετε ολόκληρη τη ζωή σας, εσείς που ελευθερώσατε τους ανήμπορους, όταν ζήτησαν βοήθεια, και στ' ορφανό, που δεν είχε αγάπη, του δώσατε τη ζεστασιά σας, εσείς που είστε ευαίσθητοι στις ανάγκες των πτωχών και παρηγορείτε τη χήρα και ανοίγετε διάπλατες τις πόρτες σας στους απροστάτευτους, κι εσείς, που γυρεύετε να υπηρετήσετε την υπόθεση του δικαίου, χωρίς ποτέ να υψώνετε το χέρι ενάντια στον αθώο, χαρείτε! Γιατί είστε πράγματι παιδιά Mου.

  Σήμερα, αγαπημένοι Mου, σας ζητώ να προσευχηθείτε θερμά και να επανορθώσετε για εκείνους, που αγαπά η Kαρδιά Mου, αλλά που στράφηκαν εναντίον Mου. Σας ζητώ να θυσιάσετε για εκείνους που βαθαίνουν τις Πληγές Mου, παρατηρώντας τους ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙ. ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Eπικαλεσθείτε Mε στις ταλαιπωρίες σας κι Eγώ θα σπεύσω κοντά σας. Mετρήστε τις ευλογίες σας και υμνήστε Mε. Δεν ακούσατε ποτέ ότι σώζω όλους αυτούς που προσκολλώνται σε Mένα; Δεν είστε ορφανοί, έχετε έναν Πατέρα στον Oυρανό, που σας αγαπάει απέραντα και τ' Όνομά Tου είναι σαν μύρο, που αναβλύζει από Aυτόν για να σας χρίσει και να σας ευλογήσει.

  Aγαπημένοι, σας δίνω το δώρο της Aγάπης Mου. Πάρτε θάρρος, όλοι εσείς που θυσιάζετε για τους άλλους, είμαι κοντά σας για να σας παρηγορήσω. Πάρτε θάρρος, παιδιά Mου, ο Θεός σας είναι πολύ κοντά σας και πολλοί έχουν ακούσει τα Bήματά Mου. H Aγάπη επιστρέφει κοντά σας σαν αγάπη και θα μείνει ανάμεσά σας.

  ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΤΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
  ΠΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΕ


  27 Μαΐου, 1993
  http://www.tlig.org/el/messages/802/
  Ο Εχθρός, αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος απ' οτιδήποτε είναι αντικείμενο λατρείας, θα ενθρονιστεί στο Ιερό Μου. Είναι καθ' οδόν, με μια θηλιά στο χέρι και κατευθύνεται προς αυτόν που ορίστηκε από Μένα 3 και που συγκρατεί την ανταρσία για να μην ξεσπάσει. Είναι διακριτικός και θαρραλέος και προσφέρει τη ζωή του σαν θυσία... 4 Τον ευλογώ γιατί κρατιέται γερά από το ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, μα ο Σατανάς θέλει να τον κάνει να σωπάσει για να μπορεί να εξαπλώσει τις πλάνες του 5 με το στόμα εκείνων που ξεπουλούν το Αίμα Μου, και να σας οδηγήσει όλους στο χαμό.

  Αυτή είναι η ώρα του Σατανά - που με ποταπά κίνητρα προσπαθεί να καταστρέψει τη δημιουργία ΜΗ Καρδιά Μου είναι ραγισμένη... Η Αγάπη δεν φοβήθηκε να πεθάνει, γι' αυτό λοιπόν κι εσείς, φίλοι Μου και ποιμένες Μου, μη φοβάστε. Ακολουθήστε Με - το καθήκον σας είναι να υπερασπίζετε το Λόγο Μου και την Εκκλησία Μου μέχρι θανάτου. Μη λέτε, "άσε με να πάω πρώτα να χαιρετήσω τους δικούς μου". ΣΑΣ ΛΕΩ: " ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΡΑΒΔΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΟΥ." ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΕ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΑ ΜΟΥ ΊΧΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ.


  ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ
  Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ


  4 Iουνίου 1988
  http://www.tlig.org/el/messages/291/
  Τα Μυστήριά Μου θα πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα, αφημένα στην καθαρότητά τους. Αυτά τα "κοράκια" έχουν διασπείρει ΠΛΑΝΕΣ μέσα στην Εκκλησία Μου, διαστρέφοντας την Αλήθεια και το Λόγο Μου (αυτή την πλούσια συγκομιδή της παραβολής Μου). O ΛΟΓΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ. Η Εκκλησία Μου βρίσκεται σήμερα στο σκοτάδι και στη σύγχυση, αυτή είναι η αίρεση, που διείσδυσε στο Ιερό Μου, οδηγώντας σε πλάνη πολλούς ιερείς Μου. Το πνεύμα φωνάζει και λέει σε όλες τις Εκκλησίες: Ελέγξετε, επιπλήξετε, συμβουλέψετε, αλλά κάνετε όλ' αυτά με όλη τη μακροθυμία σας, διδάσκοντας με κάθε τρόπο 3... Ήρθε ο καιρός. Oι άνθρωποι δεν ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους, που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους, για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. ..
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είμαι η Ειρήνη και η Αγάπη. Γράφε:
  Η φωνή των απεσταλμένων Μου δεν εισακούγεται από τον ρύπο των αμαρτημάτων τους. Οι ποιμένες σου1 είναι κοιμισμένοι, το ίδιο και ο λαός σου. Τα πρόβατά Μου είναι σκόρπια. Δεν βρίσκω παρηγοριά στην καρδιά τους. Συναντώ σκόρπια πτώματα καθώς βαδίζω, σκοντάφτω πάνω σε πτώματα, αναρίθμητα πτώματα. Ήρθα κοντά τους σαν ποιμένας για να γλυτώσω και να σώσω όσους αποσκίρτησαν από τον Λόγο Μου. Λίγοι άκουσαν το σπλαχνικό Μου κάλεσμα και τους συγκέντρωσα με χαρά κοντά Μου. ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΘΡΗΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ, αποστερώντας τους τα αναγκαία και αφήνοντας ανήμπορες ολόκληρες οικογένειες, σπρώχνοντας τους φτωχούς να γίνουν φτωχότεροι, σπαράζει μέσα Μου η Καρδιά Μου.
  Περπάτησα για λίγο πάνω στη γη τους 2 γεμάτος επιθυμία να τους ποιμάνω. Αλλά το Στέμμα Μου ρίχτηκε κάτω με φωνές και προσβλητικές από τους ποιμένες Μου, που ύψωσαν τη φωνή τους εναντία στο δώρο Μου. Αχ! επειδή ορκίστηκαν να παλέψουν εναντίον Μου, ενώ Εγώ τους έδινα τροφή και ποτό 3 και τους πρόσφερα στο Χέρι την Καρδιά Μου, η χώρα τους θα χτυπήσει τα στήθη της. Ήμουν αποφασισμένος να τους συνάξω όλους και να τους οδηγήσω στην Βασιλεία Μου. Και να βοσκήσω τα πρόβατά Μου. Και να μάθω στον αμαρτωλό να εγκαταλείψει τον τρόπο ζωής του, τον ασεβή τους λογισμούς του. Ήμουν έτοιμος να σε σηκώσω 4 στους ώμους Μου, να σου φερθώ ακριβά, αφού είσαι παιδί Μου και είμαι γεμάτος μακροθυμία. Ακόμη κι όταν οι άγγελοί σας, σάς προειδοποίησαν για τη ματαιοδοξία σας και σας φώναξαν:
  «Προσέξτε! Μην καταριέστε τον Βασιλιά σας! Μην προκαλείτε τη Δικαιοσύνη Του γιατί θα κλαίτε και θα οδύρεστε με αγωνία! Οι ουράνιες δυνάμεις θα διασαλευτούν και τα βάσανά σας θα πληθύνουν... Μην εξάπτετε την οργή του Θεού. Σταματήστε να κάνετε το κακό. Μετανοήστε και μη Τον πικραίνετε άλλο.»
  Κι όμως, δεν θέλησαν να ακούσουν. Βλέπεις, κόρη, είμαι ανάµεσά σας, ανάµεσά σας βρίσκοµαι, αλλά Μου φέρονται περιφρονητικά. Με έχουν λησμονήσει. Κλεισμένοι στην αδιαφορία τους, οι ποιµένες Μου δεν Μου αποκρίθηκαν. Κι ούτε γεύθηκαν τη γλυκύτητά Μου για να µη µαραθούν... Είµαι ο Βράχος αλλά προτιµούν να στηριχθούν στην καταχνιά και όχι σε Εμένα.
  Όταν αρνούνται το γεγονός ότι Με ακούς και Με βλέπεις µε την καρδιά σου, από τη δυσπιστία τους παραποιούν τις Γραφές. Ζω µέσα σε κάθε άνθρωπο, πώς λοιπόν μπόρεσαν να αρνηθούν την Παρουσία Μου;

  Μην Καταριέστε τον Βασιλιά σας!
  Μην Προκαλείτε τη Δικαιοσύνη Του!
  18 Μαΐου 2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η Εκκλησία, στους καιρούς σας, δέχεται επιθέσεις. Ο δυτικός κόσµος έχει απόστατήσει. O διάβολος τους ενθαρρύνει να προωθούν τον σχετικισµό, την εκκοσµίκευση, τον φιλελευθερισµό, τον υλισµό και μια παντελή έλλειψη σεβασµού για τη ζωή. Αυτά τα δεινά προέρχονται από τον διάβολο που προσπαθεί να καταστρέψει την Εκκλησία Μου, τις Εντολές Μου, τις Αρχές Μου και τον Νόµο Μου και όλες τις αξίες της ζωής. Η Εκκλησία Μου βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση εξαιτίας της διαίρεσής της και η αδυναµία Της ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΑΛµΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Το πνεύµα τους δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις Μου για µετάνοια και συµφιλίωση. Το γεµάτο επιδεικτική έπαρση πνεύµα τους πρέπει να αντικατασταθεί από πνεύµα ταπεινοφροσύνης και πραότητας. Το πνεύµα της προκατάληψης από πνεύµα αµεροληψίας. Το πνεύµα του φόβου από πνεύµα εµπιστοσύνης. Το πεισµατικό πνεύµα από πνεύµα επιείκειας. Θέλω να συµφιλιωθούν. Η Εκκλησία χρειάζεται σταθεροποίηση και η ενότητα θα φανερώσει όλα τα λάθη τους και θα τα εμποδίσει3 να αναπτυχθούν. Λάθη που επιβλήθηκαν από τους αποστάτες για να εισχωρήσουν στην Εκκλησία Μου. Η Εκκλησία Μου χρειάζεται περισσότερο από ποτέ αληθινούς πνευµατικούς οδηγούς. Οι ιεροκήρυκες ας κηρύττουν στην Εκκλησία Μου με τον τρόπο που θέλω Εγώ. Κανείς ας µην είναι σαν κι αυτούς που περιορίζονται στο να διορθώνουν μόνο ό,τι δεν είναι πνευµατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν Με ευχαριστούν. Η θλίψη Μου είναι µεγάλη όταν ακούω κηρύγµατα χωρίς πνευµατικότητα, χωρίς ζωή. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΣΗµΕΡΑ; ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΡΩ; ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΡΩ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥµΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕµΑΤΟ ΑΨΥΧΑ ΛΟΓΙΑ; Όταν το πνεύµα τους εξακολουθεί να έχει τους ενδοιασµούς του παρελθόντος; Να είστε ενωµένοι, αυτή είναι η Εντολή Μου και πάντοτε ήταν προς όλες τις Εκκλησίες. Να ζείτε ειρηνικά4 και θα έρθει ειρήνη πάνω στη γη. Ομολογήστε ότι σφάλατε απέναντί Μου και απαλλαγείτε από το βάρος της αµαρτίας σας. Δεν βαφτιστήκατε όλοι στο Όνοµά Μου; Και δεν ενδυθήκατε Εμένα; Πού είναι λοιπόν οι µεταξύ σας διακρίσεις; Είστε όλοι ενωµένοι εντός Μου.
  Γυρεύετε να Με Ευαρεστείτε, Αυτή Είναι η Επιθυμία Μου
  26 Απριλίου 2005
  (Πάσχα – Μεγάλη Τρίτη 2005)
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2005/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δώδεκα Μακαρισμοί
  14 Απριλίου, 1991
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/1991/
  - Μακάριοι οι πιστοί, που τηρούν τις Εντολές Μου και από τη Γραφή δεν αλλάζουν ούτε μια τελεία από ό,τι είναι γραμμένο, σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών.
  - Μακάριοι εσείς, τα πρόβατά Μου, που διώκεστε σαν θήραμα για χάρη Μου ΑΠΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ, επειδή δείπνησα μαζί σας κι εσείς μαζί Μου. Σας λεω, όλα τα δεινά σας δεν πάνε χαμένα, ο Πατέρας τα βλέπει όλ' αυτά και λαμβάνει υπόψη τα έργα του καθενός. Ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδομα και τα Γόμορρα, παρά γι' αυτούς που εδίωξαν το Άγιο Πνεύμα Μου. Γι' αυτό μείνετε ξύπνιοι, επειδή δεν γνωρίζει κανείς ούτε την Ημέρα ούτε την Ώρα του Ερχομού Μου. Ο Βασιλιάς σας θα έρθει σύντομα. Αυτός που περιμένατε τόσον καιρό θα έρθει ξαφνικά επάνω σας, θάρρος λοιπόν, αγαπημένοι.


  ΚΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΤΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΩΜΟ και κανείς δεν θα εμποδίσει τα παιδιά Μου να έρθουν σε Μένα. Κανείς δεν θα τους ρωτήσει: " είσαι ορθόδοξος;" 1 Αυτό το φρούριο που έκτισαν για να σας διαιρέσουν είναι ήδη καταδικασμένο από Μένα. Είστε όλοι αδέλφια εντός Μου, αυτό πρέπει να τους μάθεις να πιστεύουν και να τους πείσεις να εφαρμόζουν. Οσο για κείνους που παραμένουν διηρημένοι στο σώμα και στο πνεύμα, διαφοροποιούμενοι υπό το Αγιο Ονομά Μου, τους λέω όπως είχα πει στην εκκλησία των Σαρδέων 2: "το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός στα μάτια του κόσμου όχι όμως και στα Μάτια του Πλάστη σου. Ξύπνα και στήριξε τους άλλους γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν και όπου υπάρχει πτώμα εκεί θα μαζευτούν και τα όρνια."
  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΟΥ
  ΕΝΟΠΟΙΗΣΤΕ, ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


  14 Οκτωβρίου 1991

  http://www.tlig.org/el/messages/664/
  Ενωθείτε ! Επικαλεσθήτε μαζί το Ονομά Μου! Καθαγιάστε μαζί το Σώμα Μου και το Αίμα Μου ! Μην διώκετε την Οδό! Ταπεινωθείτε και λυγίστε για να μπορέσετε να ενωθείτε και να Με δοξάσετε. Μιλάτε για το Πνεύμα αλλά δεν ενεργείτε σύμφωνα με το Πνεύμα. Μιλάτε για την Οδό αλλά είστε οι πρώτοι που Την φράζετε! Πόσο λίγο Με γνωρίζετε . . . Επικαλείστε το Ονομά Μου κι όμως δολοφονείται τα παιδιά Μου μεταξύ του ιερού και του θυσιαστηρίου. Σας διαβεβαιώνω, όλ'αυτά θα σας καταλογιστούν την Ημέρα της Κρίσεως. Μπορείτε να Με αντακρύσετε και ειλικρινά να πείτε "Είμαι συμφιλιωμένος με τους αδελφούς μου"; Μπορείτε αληθινά να πείτε "δεν έκανα καμιά διάκριση μεταξύ αδελφών, υπό το Αγιο Ονομά Σου, τους φέρθηκα όπως σε ομοίους μου"; Οταν θα παρουσιάσετε την υπόθεσή σας μπροστά Μου, τότε θα σας πω καταπρόσωπο "φύγετε. Δεν φερθήκατε στους αδελφού σας όπως σε ίσους, σφαγιάσατε καθημερινά το Σώμα Μου. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΑΣ; ΕΝΩ ΕΚΤΙΖΑ, ΕΣΕΙΣ ΓΚΡΕΜΙΖΑΤΕ, ΕΝΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΑ ΕΚ ΝΕΟΥ, ΕΣΕΙΣ ΣΚΟΡΠΙΖΑΤΕ, ΕΝΩ ΕΝΩΝΑ, ΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΡΟΥΣΑΤΕ!"

  Ομως, ακόμη και σήμερα, ®εάν έρθετε σε Μένα όπως είστε, μπορώ να σας θεραπεύσω, μπορώ να σας μεταμορφώσω και θα Με δοξάσετε. "Αλλοίμονο στις έγκυες ή σ'αυτές που θηλάζουν όταν έρθει η Ημέρα Μου!" Γράφε : 3 αλλοίμονο σε εκείνους που θα βρεθούν να περιθάλπουν την αμαρτία μέσα τους όπως ένα έμβρυο και με οπαδούς διαμορφωμένους στα δικά τους πρότυπα. Αλλά η Γραφή λέει .....
  Αλλά σας βεβαιώνω, ότι μια μέρα θα συγκεντρώσω όλα τα χωρισμένα μέλη του Σώματός Μου μαζί σε Μία και μοναδική σύναξη. Μην κλαις φίλε Μου, 5 εσύ που Με αγαπάς. Υπόμεινε ό,τι υπομένω, ωστόσο παρηγόρησέ Με και έχε πίστη σε Μένα. Θα επιτελέσεις μεγάλα έργα στο Ονομά Μου. Να είσαι ανεκτικός όπως είμαι ανεκτικός. Πείνασα, δίψασα και πολλές φορές έμεινα νηστικός και ήρθες σε βοήθειά Μου. Συνέχισε τα καλά σου έργα κι Εγώ θα σε ανταμείψω. Σε βεβαιώνω ότι δεν είσαι μόνος, Είμαι μαζί σου. Μείνε ενωμένος μαζί Μου και ζήσε εν ειρήνη. Είσαι απόγονος του Αίματός Μου και κληρονόμος της Βασιλείας Μου. Πες ότι η Καρδιά του Κυρίου είναι Αγάπη και ότι η Καρδιά του Νόμου βασίζεται στην Αγάπη. ΠΕΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΚΗΡΥΓΜΑ .
  ΤΟΣΟ ΣΤΕΓΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕ ,ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΣΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ.
  ΘΕΛΕΙ Η ΚΑΤΙΓΚΩ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς.Απλά εγώ θα έλεγα καλύτερα, λόγια του δαίμονος του οικουμενισμού. Το μόνο καλό είναι πως μας δείχνει ξεκάθαρα τι επιδιώκει ο διάβολος και από την μια απορώ, πως γίνεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο να έχει κηρύξει αιρετική την διδασκαλία της Βασούλας Ρυντέν και από την άλλη να ετοιμάζεται για συνεορτασμό με τους παπικούς για το 2025. Δηλαδή θέλουν το 25 να κάνουν αυτά που λέει η άλλη από το 05 και την λεν αιρετική. Λυπάμαι πολύ από την μια αλλά από την άλλη πιστεύω ακράδαντα ότι ο Θεός δεν θα το επιτρέψει ακόμα. Κάθε μέρα παρακαλώ τον Θεό να αρχίσει επιτέλους το ξεσκαρτάρισμα και να το αρχίσει από εμένα πρώτα.

   Διαγραφή
  2. Η Αυγή θα έρθει από την Ανατολή
   http://www.tlig.org/el/messages/1105/
   20 Αυγούστου 2004
   Όπως σου έλεγα στην αρχή,4 έχε το νου σου στραμμένο στην Ανατολή. Το φως θα ανατείλει από κει και όλα θα πάρουν τη μορφή ενός κήπου ανθισμένου. Έχω στρέψει από την αρχή την Καρδιά Μου στην Ανατολή. Προσπάθησα, με τα Καλέσματά Μου, να εξαγνίσω τον κόσμο, αλλά συνεχίζει να παραμένει στον ρύπο της ακολασίας του. Δεν σταμάτησε να καλώ, αλλά τούτη η γενεά δεν θέλει να ακούσει και να Μου επιτρέψει να την καθαρίσω από τη ρυπαρότητά της. Η «Ημέρα του Κυρίου» θα έρθει ξαφνικά πάνω τους και θα τους αιφνιδιάσει… ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΟΥ ΜΕ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΖΗΛΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΨΥΧΙΑ. ΣΑΝ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΛΩΣΤΗ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΙΧΝΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΑΣ, ΣΑΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. Έτσι, όπως η ευλογία του Ααρών επηρέασε το λαό Μου, το ίδιο και η Ανατολή θα επηρεάσει τον υπόλοιπο κόσμο, ώστε να αναγνωρίσουν Εμένα, τον προαιώνιο Θεό τους.
   Τίποτε δεν χάθηκε για την Εκκλησία Μου, μάλλον οι άνθρωποι έχασαν στις καρδιές τους την παρουσία της Εκκλησίας Μου. Ο κόσμος σήμερα, έχοντας φτάσει σε έσχατη διαφθορά, δεν γέμισε μόνο με πλάνες, αλλά προκαλεί κατάφωρα την Θειότητά Μου και το Νόμο Μου. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω σ’ αυτούς την Εκκλησία Μου;

   Διαγραφή
  3. Η κρίση ανήκει στον Θεό και όχι στον άνθρωπο.

   Κόρη, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω πως, αφού είσαι μπολιασμένη πάνω Μου, δεν θα πάθεις τίποτε αν συναντήσεις θύελλα στο δρόμο σου, ή αν σε δαγκώσει φίδι[8], γιατί είσαι μπολιασμένη στο Αληθινό Κλήμα, το Κλήμα που σε τρέφει και σε δυναμώνει. Ο Πατέρας Μου βρίσκει ευχαρίστηση πότε πότε να σε κλαδεύει, ώστε να δώσεις περισσότερο καρπό, επομένως, μείνε ενωμένη μαζί Μου, μείνε στην Αγάπη Μου και κανείς δεν θα σε βλάψει. Σε ποίμανα, εσένα και πολλούς άλλους, όλα αυτά τα χρόνια, στον σωστό Δρόμο, στον Δρόμο των Αρετών. ΖΗΤΗΣΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΕΑ, ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.
   ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΑΣ, ΠΛΑΘΩ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΩ ΤΗ ΝΥΦΗ ΜΟΥ[9], και τους πλάθω με πνεύμα προφητικό, που[10] θα με εξυμνήσουν στα έθνη, ακολουθώντας τον Νόμο Μου. Αφού έχουν εκπαιδευτεί από Εμένα με καλοσύνη, με μια γνώση που υπερβαίνει την αντίληψή τους, θα επιπλήξουν τους αλαζόνες που απορρίπτουν τις προειδοποιήσεις Μου και τις Εκκλήσεις Μου για Ενότητα, θα πειθαρχήσουν τους απερίσκεπτους και θα φέρουν πίσω εκείνους που ξεστράτισαν.
   Θα τους προστατεύω με το Χέρι Μου, γεμίζοντας το στόμα τους με τα Λόγια Μου, ενώ συγχρόνως θα τους χαμογελώ, ικανοποιημένος από το έργο τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι ασήμαντοι για τον κόσμο, αλλά σπουδαίοι στα μάτια Μου και στα μάτια των Αγγέλων Μου. Πολλοί απ’ αυτούς δέχονται διώξεις, παρενοχλήσεις και χλευασμούς, διώχνονται από την Εκκλησία Μου και μειώνονται από τους ιερείς Μου, δέχονται εμπτυσμούς από τυφλούς οδηγούς, αλλά όσο περισσότερο δέχονται στο πρόσωπό τους φαρμακερούς εμπτυσμούς, τόσο περισσότερο θα τους υψώνω Εγώ.
   Έως πότε θα παραμένουν κλειστές οι Εκκλησίες[11] και δεν θα μπορούν να δώσουν στο ποίμνιό
   Σου τον Άρτο και τον Οίνο της Αθανασίας; Και πότε θα λειτουργήσουν κανονικά;
   Όχι προτού να φωνάξει ο Πατέρας Μου: «Αρκετά πια! Αρκετά!» Εκείνη την ημέρα, οι άνθρωποι θα φωνάξουν, «Να, αυτή είναι η ενέργεια του Θεού μας, στον οποίο ελπίζαμε για ανακούφιση και σωτηρία.» Και η κατακραυγή των αλαζόνων θα χαμηλώσει τότε… και δεν θα υψωθεί ποτέ ξανά. Και όπως στο παρελθόν, όταν μίλησε ο Πατέρας Μου στον Μωυσή, στον Ααρών και στον Σαμουήλ μέσα από μια στήλη νεφέλης, η Φωνή του Πατέρα Μου θα ακουστεί από κάθε δίκαιη καρδιά, δείχνοντάς τους ότι είναι ένας Θεός που συγχωρεί και εξαλείφει όλες τις αμαρτίες σας, ένας Θεός που σας αγαπά και σας νοιάζεται, θα δείξει τη σωτήρια δύναμή Του στα πιο απομακρυσμένα μέρη της γης. Ώσπου να έρθει εκείνη η ημέρα, χαρείτε ενόσω βρίσκεστε σε συνεχή προσευχή. Τραφείτε με τον θεϊκό Άρτο και Οίνο Μου και θα σας φέρω στο Σπίτι σας.

   Είμαι ο Χριστός και είμαι η Αγάπη

   27 Ιανουαρίου 2021
   http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2021/

   Διαγραφή
 9. Η ο,τι δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμασταρια...... Πρόκειται περί Θεϊκής Δοιάνοιας. Ανόητο προς κέντρα λακτιζειν. Πόσο καιρό ακόμα θα χρειαστεί για να το καταλάβετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ,ΠΟΥ ΚΟΥΡΑΖΕΙ,ΜΑΚΡΥΓΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ/
   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΠΑΥΕΙ.

   Διαγραφή
  2. MONON Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΥΕΙ,
   ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ,ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ,ΤΗΝ ΛΙΤΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ.
   ΤΙ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ;
   ΣΟΦΟΝ ΤΟ ΣΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ .
   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΚΑΣ ΤΟΥ ,ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ,ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ.
   ΟΥΕ

   Διαγραφή
 10. Είναι Γνωστό ότι Είμαι ο Δάσκαλος της Ανθρωπότητας
  30 Νοεμβρίου 2015
  http://www.tlig.org/el/messages/1157/

  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΝΑΜΕ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ1 ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Μακάρια λοιπόν εσύ, που σου δίδαξα τον Νόμο Μου και σου έδωσα την Ειρήνη Μας, για να μη νιώθεις ποτέ εγκαταλειμένη. Σε χρίσαμε με την Αγάπη Μας. Είσαι το παιδί Μας που προόδευσε μέσα Μας. Σε πλάσαμε για να μένεις ακλόνητη και χαρήκαμε στη μηδαμινότητά σου.
  ΤΟ ΆΣΜΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΟ ΆΣΜΑ ΜΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΨΑΛΛΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ. Να έρχεστε πάντα ενώπιόν Μου με τραγούδια χαράς. Στεφανώστε Με με την Αγάπη και μην αφήσετε τον εχθρό να ξεριζώσει τα θεμέλιά σας μέσα Μου. Ανταποκρίνομαι πάντα στις προσευχές σας και σας παρέχω ό,τι είναι καλύτερο για εσάς. Σας στέλνω πάντα περισσότερη τροφή από όσο μπορείτε να φάτε! Κάλεσέ Με όποτε θέλεις, Βασούλα Μου. Οι κόποι σου αυτά τα τριάντα χρόνια θα ανταμειφθούν καθώς και όλων αυτών που εργάστηκαν για τον ίδιο δίκαιο σκοπό. Ο Ουρανός δεν ξεχνά. Ό,τι κάνεις με αγάπη για χάρη Μου μετράει. Μόνη δεν είσαι! Η Αγάπη είναι πάντα κοντά σου… IC
  ________________________________________
  ΖΗΤΗΣΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΣ ... ΜΕΤΑΜΦΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ


  19 Ιουνίου 1995
  http://www.tlig.org/el/messages/930/
  Ζήτησε το Άγιο Μου Πνεύμα της Σοφίας για να προσμένεις τον Ουράνιο Αμπελώνα Μου και η ψυχή σου να αποζητάει τον καρπό του. ΈΛΑ ΚΑΙ ΙΚΕΤΕΥΣΕ ΤΟ ΆΓΙΟ ΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΟΥ. Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΔΙΩΞΕΙ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΘΑ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 3 Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΤΟ. Το Άγιο Μου Πνεύμα της Σοφίας θα σου δείξει την Βασιλεία Μας, μια Βασιλεία ευσέβειας που είναι φυλαγμένη για τους δίκαιους και τους αγίους. Μην είσαι λοιπόν ένας απ' αυτούς που καθημερινά ραγίζουν την Καρδιά Μου και θλίβουν αδιάκοπα το Πνεύμα Μου με τη συνεχή τους αποστασία, ένας άσπλαχνος Κάιν. Διόρθωσε την καρδιά σου και το Πνεύμα της Σοφίας θα γίνει οδηγός σου και παραστάτης σου, για να σε οδηγήσει στην Βασιλεία Μας που ετοιμάστηκε για σένα από καταβολής κόσμου.

  Ικέτευσε, και το Άγιο Μου Πνεύμα της Σύνεσης θα κατέβει μέσα στη μηδαμινότητά σου σαν ήλιος λαμπρός για να θεραπεύσει με τις ακτίνες του τα μάτια σου, και όλα τα πράγματα που σου φαίνονταν σκοτεινά και απρόσωπα θα σου αποκαλυφθούν. Και μέσα στη μηδαμινότητά σου, το Πνεύμα Μου της Φρόνησης θα σε οδηγήσει στο μυστήριο της Θείας Αλήθειας. Μην αφήσεις το Πνεύμα Μου να σε βρει κακοπροαίρετο ή απρόθυμο, άφησέ το να φωτίσει το νου σου και σε αντίθεση με τη μηδαμινότητά σου, το Άγιο Μου Πνεύμα της Σύνεσης θα είναι Όλα όσα στερείσαι. ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ, ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΟΥ ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Μην είσαι λοιπόν σαν τους μελετητές και τους σοφούς της εποχής σου, που δικαιώνουν τη σοφία τους σύμφωνα με το πρότυπο του ορθολογιστικού τους πνεύματος. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να φανερώσουν ό,τι προέρχεται από το Πνεύμα. Εγώ μπορώ να σου προσφέρω την Βασιλεία Μου και το Πνεύμα Μου μπορεί να οδηγήσει τα βήματά σου στην Βασιλεία Μου.

  Έλα λοιπόν και κληρονόμησε αυτό που διαρκεί αιώνια, επιτρέποντας στο Πνεύμα Μου της Σύνεσης να φωτίσει το πνεύμα σου και το σώμα σου με το Θείο Του Φως, επιτρέποντάς Του να ζωοποιήσει την ψυχή σου μέσα στην οικειότητα που επιθυμούμε 4 να έχεις μαζί Μας.

  ΓΙΟΙ ΜΟΥ, ΚΟΡΕΣ ΜΟΥ, ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΜΑΣ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ. ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενουμα Ελις και το πουλας για λογια του Χριστου;

   Διαγραφή
 11. Αυτό το μήνυμα, που θα γίνει πλατύτερο από τη θάλασσα, είναι δώρο από την Σοφία
  27 Απριλίου 2014
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2014/
  Την Ειρήνη Μου σου δίνω. Εσύ που γεννήθηκες από Εμένα, άκουσε τα Λόγια Μου και γράψε τα. ΈΧΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ΜΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΚΟΡΠΙΣΩ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΓΕΝΕΑ. Τους πλησίασα με γλυκύτητα και τρυφερότητα, καθαρίζοντάς τους με την Πηγή της Ζωής, που δίνει ένα λουτρό αναγέννησης και τους ανανέωσα με το Άγιο Πνεύμα Μου. Με μεγάλη γενναιοδωρία σκόρπισα ευλογημένες χάρες για να μετατρέψω τις τόσο πωρωμένες καρδιές τους σε σάρκινες καρδιές. Αυτά είναι τα σημάδια που προηγούνται και δίνω σε όλους σας, πριν έρθει η Ημέρα της επιστροφής Μου.
  Διάλεξα ψυχές για να γίνουν απόστολοι, απόστολοι των έσχατων Καιρών, και τις διαπαιδαγώγησα για να αγωνιστούν στην πνευματική μάχη των επαναστατημένων καιρών σας... Εγώ, ο Ίδιος, τις έχρισα και τους έδωσα εντολή να κηρύξουν και να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους τον Λόγο Μου, ναι! Να επαναλάβουν τον Λόγο Μου, αλλά με λόγια γεμάτα φωτιά. Τους έδωσα την άδεια να διώχνουν στο Όνομά Μου τα δαιμόνια και όταν βάζουν τα χέρια τους πάνω στους αρρώστους, να τους θεραπεύουν.
  ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΕΓΩ, Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΑΝ ΆΓΙΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. Δεν απομάκρυνα τη Ματιά Μου από πάνω σας, αντίθετα, μέσα στην Ευσπλαχνία Μου έσκυψα πάνω σας για να σας αγκαλιάσω στοργικά, όπως η μητέρα αγκαλιάζει το βρέφος της. Και όπως το αυλάκι ποτίζει έναν κήπο, στέλνω το Πνεύμα Μου για να ποτίσω τούτο τον ξερότοπο. Δεν είπα πως θα έρθω, μια μέρα που το σκοτάδι θα σκεπάζει τη γη, με το Πνεύμα Μου για να φέξει πάνω σας και να σκορπίσει ως μακριά το Φως Του; Δεν είπα ότι θα σκορπίσω διδαχές σαν προφητεία, διδάσκοντας ακόμη μια φορά τον λαό Μου και θα χαρίσω παντού τη διδαχή σαν κληροδότημα για τις επόμενες γενεές; Και έτσι θα αναδείξω μαθητές ανάμεσά σας;
  Πείτε Μου, έχετε καταλάβει πλήρως τι σημαίνει «Αληθινή Ζωή» και γιατί διάλεξα το Έργο Μου να ονομαστεί «Η Αληθινή εν Θεώ Ζωή»; Επειδή αυτό το μήνυμα, που θα γίνει πλατύτερο από τη θάλασσα, είναι ένα δώρο από την Σοφία, και με τις διδαχές της Σοφίας θα αναγεννηθείτε, γιατί η ψυχή σας θα ενωθεί με την Αληθινή Ζωή, με Εκείνον που σας ανασταίνει μέσα σ' Εμένα, τον Χριστό. Ναι, το Άγιο Πνεύμα, ο χορηγός της Ζωής, θα σας αναστήσει από τον πνευματικό σας θάνατο, χαρίζοντάς σας μια Αληθινή ανάσταση σ' Εμένα, τον Θεό σας. Η Εκλεκτή Μου Ωδή θα ακουστεί σαν ποιήμα στις ομιλίες σας, γλυκαίνοντας τις γλώσσες εκείνων που θα την διακηρύξουν. Τα χείλη τους, νοτισμένα από τη χάρη, θα είναι ευλογία για το ποίμνιό Μου.

  Επέτρεψα σε ανθρώπους που δεν Με γνώριζαν, να Με γνωρίσουν και να Με αγαπήσουν
  30 Μαΐου 2016


  Η φανέρωσή Μου σ’ αυτόν τον Αμπελώνα θα φέρει τον λαό Μου πίσω σ’ Εμένα. ΌΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ. ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΥ ΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΟ ΜΟΥ. Θα κοπιάσουν μαζί σου σ’ αυτόν τον Αμπελώνα, αλλά όχι άδικα. Θα διακηρύξουν τα θαυμάσιά Μου και τη δόξα Μου σε πολλά έθνη, και θα τους οδηγήσουν στους κήπους του Αμπελώνα Μου, ώστε κι αυτοί να καθαριστούν και να εξαγνιστούν.
  Αχ, Βασούλα! Αν ήξερες… Αν ήξερες μόνο πώς ζαρώνει από φόβο το Θηρίο μπροστά σ’ αυτό το Σχέδιό Μου, και για όσα έκανα για εσένα και τους άλλους. Μαζί με χιλιάδες μυριάδες δαίμονες άφησε την περιοχή του, την Άβυσσο, για να τους ρίξει όλους στη μάχη εναντίον της δημιουργίας Μου, και να απλώσει την εξουσία του σε κοιλάδες και βουνά, ώστε να πετύχει το ολέθριο σχέδιο του να εξαλείψει την ανθρωπότητα. Το Σχέδιο Μου θα τραντάξει τα θεμέλια τούτης της γης. Πήγαινε, λοιπόν, και πες σ’ αυτήν τη γενεά πως ‘ο Θεός είναι εδώ, μαζί μας, τώρα! Μην κοιτάτε πίσω σας, αριστερά ή δεξιά σας, κοιτάξτε εμπρός Αυτόν που στέκεται μπροστά σας’.

  ΑπάντησηΔιαγραφή