Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

OΠOIOΣ ΚΑΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

 
ΣΤΗΝΟΥΝ ΤΗ ΦΑΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΥΡΑΚΙ
 ΤΗ... ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
 
 
 
 
Σχέδιο «παγίδα» για την κατάσχεση μισθών, συντάξεων, σπιτιών και όλων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών προς την εφορία συνιστά η δήθεν ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση. Όποιος την υπογράψει αυτομάτως υπογράφει και την καταδίκη του, αφού η εφορία αποκτά πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της περιουσίας του και σε περίπτωση που αδυνατεί να εξοφλήσει είτε το τωρινό χρέος είτε κάποια μελλοντική οφειλή, το Δημόσιο προβαίνει άμεσα σε κατασχέσεις. Αποκτά μάλιστα το δικαίωμα να πράξει το ίδιο τόσο για τους εγγυητές όσο και για συγγενικά πρόσωπα.

Πρόκειται για ρύθμιση υπαγορευμένη από την τρόικα και με στόχο να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων, τις όποιες καταθέσεις υπάρχουν σε τράπεζες και να δεσμεύουν τους μισθούς και τις συντάξεις για να πληρώνονται τα δάνεια προς τους Γερμανούς και τους λοιπούς τοκογλύφους δανειστές. Πρόκειται για αρπαγή της περιουσίας 2,7 εκατομμυρίων Ελλήνων για χρέος μόλις λίγων ευρώ ακόμη και αν οι οφειλέτες τηρούν με συνέπεια τις νέου τύπου ρυθμίσεις χρεών που θα κάνουν. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο Κατοχής ή μεθόδους Τουρκοκρατίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση θα γίνεται μέσω ίντερνετ και η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται με πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης –ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή- απαιτείται αναλυτική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Συγκεκριμένα πρέπει ο οφειλέτης να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και να δώσει στοιχεία για, το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις και συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του, να προσκομίζει εκτίμηση/ανάλυση πραγματογνώμονα (από λογιστή, δικηγόρο κλπ) για την περιουσία και την οικονομική του θέση, ή για μεγάλα χρέη, να προσκομίζει εγγυητική επιστολή τράπεζας, να εγγράφει υποθήκη επί ακινήτων του ή ακόμα και να βρει εγγυητή άλλο «αξιόχρεο» πρόσωπο.
Αυτά προβλέπει η εγκύκλιος του κ. Θεοχάρη, αλλά ο νόμος 4152/2013 που πήρε ΦΕΚ πρίν δύο εβδομάδες, προβλέπει πώς «το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, και να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας ακόμα και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας».
Με λίγα λόγια ζητούν απο 2,7 εκατομμύρια Έλληνες να παραδώσουν στο Δημόσιο τα «κλειδιά» της περιουσίας τους, ώστε να εισπράξει από μόνο του τα χρέη, είτε πληρώνουν τις δόσεις είτε όχι. Θα μπορούν να βγάλουν στο "σφυρί" τα σπίτι που απέκτησαν με αίμα για οφειλή μερικών ερώ. Και αν αυτά δεν επαρκούν θα κατάσχουν και τα περιουσιακά στοιχεία όσων έχουν μπει εγγυητές.
Έχουν στήσει τη φάκα των κατασχέσεων και βάζουν τυρί τη ρύθμιση των οφειλών στην εφορία. Διεστραμμένο σχέδιο δωσίλογων πολιτικών
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου