Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

ΜΕΓΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ


Η ΝΑΣΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ: ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ    ΦΩΣ;
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Ευχαριστούμε την Ελένη που μας προώθησε αυτή την πληροφορία. 

Όλοι στην ΝΑΣΑ ομιλούν για αυτό το ανεξήγητο ΦΩΣ πάνω από την Ελλάδα. 

Την ερμηνεία τους την έδωσε ο Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ ο Αριζονίτης. 


Στην ΝΑΣΑ είναι προβληματισμένοι εδώ και πολλά χρόνια από τα Θεοσημεία πάνω από την πατρίδα μας. 

Αυτός ήταν και ένας ουσιαστικός λόγος που ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ δεχόταν επισκέψεις στην Παναγιούδα στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ από κορυφαίους επιστήμονες αυτής της υπηρεσίας διαστημικής. 

Όμως τα θεοσημεία παραμένουν και είναι ορατά μέχρι και σήμερα. 

Η πληροφορία έρχεται από την γνωστή Ιερά Μονή του ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην έρημο της Αριζόνας. 

Ένας μοναχός της έχει μια αδελφή που είναι κορυφαίο στέλεχος της ΝΑΣΑ. Πολύ συνηθισμένο γιατί οι κορυφές στην υπηρεσία αυτή είναι Ελληνικής Καταγωγής παλαιόθεν. 

Η αδελφή του μετέφερε στον μοναχό το παρακάτω παράδοξο γεγονός. 

« – όλοι στην υπηρεσία μας αναρωτιούνται τι είναι αυτό το ΦΩΣ που σκεπάζει τον διαστημικό ορίζοντα πάνω από την Ελλάδα;» 

Λογικό να εκθαμβούν όλοι οι ακούοντες και να απευθυνθούν στον Γέροντα Εφραίμ τον Αριζονίτη της αγιοκίνητης συνοδείας του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή με αυτό το μεγάλο πνευματικό έργο που επιτελεί στις ΗΠΑ. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 

«– είναι το ΦΩΣ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ που σκεπάζει την Ελλάδα» 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ « Στήν καρδιά τοῦ ῎Ορθρου, στό πέρασμά μας ἀπό τό σκοτάδι τῆς νύκτας στό φῶς τῆς ἡμέρας, ἀκούγεται ἀπό τήν ῾Ωραία Πύλη ἡ ἱερή προτροπή· 

«Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν». 

῾Ο κληρικός στρέφεται καί ὑποκλίνεται στήν εἰκόνα της, γιατί αὐτή εἶναι ἡ «πύλη ἡ ἀνατολόβλεπτος, ἐξ ἧς ἡ τῆς ζωῆς ἀνατολή». Μοναδική πύλη, ὅπου ἀνατέλλει «τό Φῶς τό τῆς γνώσεως». 

᾿Απαρχῆς τοῦ καιροῦ του ἀναρωτήθηκε ὁ ἄνθρωπος γιά τό φῶς. Πρωταρχική προσταγή στή δημιουργία οὐρανοῦ καί γῆς. 

Αἰτία τῆς θέας τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, πηγή γνώσεως τῆς ἱστορίας τῶν ἄστρων καί δύναμη μοναδική ὑπάρξεως κάθε ζωῆς. 

Τό ἐρώτημα γιά τό φῶς πάντα ἑλκυστικό στό ἀνθρώπινο πνεῦμα. «῎Αραγε σέ ποιό τόπο νά διανυκτερεύει τό φῶς καί ποιός νἆναι ὁ τόπος πού κατοικεῖ τό σκοτάδι»; 

«Καί σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνή περιβεβλημένη τόν ἥλιον» καί εἶχε στήριγμα τῶν ποδῶν της τή σελήνη καί στεφάνι στήν κεφαλή της καμωμένο ἀπό δώδεκα ἄστρα. 

᾿Από τούς παρθενικούς κόλπους αὐτῆς τῆς κόρης ἀνέτειλε ὁ ἀληθινός ἥλιος τῆς δικαιοσύνης «ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον». 

«Ποιά εἶναι αὐτή πού προβαίνει σάν τήν αὐγή», ἡ κεχαριτωμένη, πού ἐκδιώκει τόν παρθενικό «θεοφιλή της φόβο» στόν χαιρετισμό τοῦ ᾿Αγγέλου μέ τήν ὁλόκαρδη ὑποταγή της στό Θεῖο θέλημα; 

῾Η πίστη καί ἡ παραδοχή τῆς Παρθένου ἔφερε στόν κόσμο τό Φῶς καί εὐεργέτησε ὁλόκληρη τή δημιουργία. 

Οὐρανός καί γῆ, ἄνθρωποι καί ἄγγελοι δέχθηκαν τή Θεομητορική εὐλογία. 

Οἱ ἄγγελοι, κατά τόν Πατερικό λόγο, ἔγιναν σοφώτεροι, γιατί εἶδαν καθαρώτερα τή σοφία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐκείνη ἔκανε ν᾿ ἀνατείλει καί γι᾿ αὐτούς τό φῶς καί ἀνεγνώρισαν τήν καινή γῆ καί τόν καινό οὐρανό, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ Παρθένος, «μόνη καί μόνον εἰσάγουσα Χριστόν εἰς τήν οἰκουμένην». 

«Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν». 

Μετά τήν ἱερή αὐτή προτροπή, τό προΰμνιο τῆς ᾿Ωδῆς τῆς Θεοτόκου, ψάλλεται χαρμόσυνα ὁλόκληρη ἡ ἐνάτη ᾿Ωδή καί ἀκολουθοῦν, στήν παλιά παράδοση τῆς ὑμνολογίας τοῦ ῎Ορθρου, τροπάρια Φωταγωγικά ἤ ᾿Εξαποστειλάρια νά σημαίνουν «ἄγειν τό φῶς» καί «ἐξαποστέλλειν τό φῶς στόν κόσμο». 

Νά πορεύεται τό φῶς, νά φωτίζει κάθε τόπο καί κάθε ἄνθρωπο. ῞Υστερα ἡ συνάντηση τοῦ Φωτός μέ τόν καθένα μας γίνεται μυστικά, μυστηριακά, δέν διδάσκεται μέ λόγια ἀνθρώπινα. 

᾿Εκείνη ὅμως, ἡ «τό Φῶς ἀρρήτως γεννήσασα καί τό πῶς μηδένα διδάξασα», ἡ «Μητέρα τοῦ Φωτός», μπορεῖ νά ἐμπνεύσει στήν ψυχή πού Τόν προσεγγίζει υἱικά, ἱκετευτικά, τήν ἰσχυρή, ἐλεύθερη ἀναζήτηση, τή στάση ὑποδοχῆς καί τήν ὁλόκαρδη ἀποδοχή τοῦ Θείου θελήματος. 

Νά ἐνδυθεῖ καί ἡ φτωχή δική μας ὕπαρξη τό Φῶς, τόν Χριστόν, πού μόνη ἡ Παρθένος ἀξιώθηκε νά φέρει στόν κόσμον» 


Η ΠΑΝΑΓΙΑ μας βλέπει όλη την οικουμένη από την ΕΛΛΑΔΑ γιατί η ΕΛΛΑΔΑ την αγαπάει για αυτό και η ΕΛΛΑΔΑ είναι ΠΑΝΑΓΙΟΣΚΕΠΑΣΤΗ 

ΚΑΛΑ ΦΩΤΑ αδελφοί και να βρούμε αυτό το ΦΩΣ 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΟΥΜΕΝ ΑΦΟΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)ΑΛΛΑ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΣΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΛΕΜΕ "ΦΩΤΟΔΟΧΟΝ ΛΑΜΠΑΔΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΦΑΝΕΙΣΑΝ.....ΧΑΙΡΕ ΑΚΤΙΣ ΝΟΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ,ΧΑΙΡΕ ΒΟΛΙΣ ΤΟΥ ΑΔΥΤΟΥ ΦΕΓΓΟΥΣ...." , Η "ΤΗΝ ΣΚΕΠΗΝ ΣΟΥ ΠΑΡΘΕΝΕ ΑΝΥΜΝΟΥΜΕΝ ΤΑΣ ΧΑΡΙΤΑΣ ΚΑΙ Ως ΦΩΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΦΕΛΗ ΕΦΑΠΛΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΝΟΙΑΝ" ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΩΣ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΣΕ ΦΩΝΑΞΕ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ? ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΡΑΘΥΜΟΙ ΣΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ. ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΚΕΠΕ ΗΜΑΣ. ΑΜΙΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή