Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, Ο ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!


Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣΓιά νά καταλάβετε γιατί οἱ παγκοσμιοποιητές ἐργἀζονται σκληρά γιά νά ἐξοντώσουν ὁλόκληρο τήνἀνθρωπότητα πρέπει πρῶτα νά καταλάβετε τά σχέδια γιά τόν ἑαυτό τους.Πιστεύουν στόν Μετανθρωπισμό καί πιστεύουν ὅτι πρὄκειται νά μεταβοῦν ἀπό τήν ζωή μέ βάσιν τόν ἄνθρακα σέ μία ζωή μέ βάσιν τό πυρίτιο,«μεταφορτώνοντας» τήν συνείδησίν τους σέ μηχανές.

Μόλις βρεθοῦν στά μηχανήματα,πιστεύουν ὅτι θά ἔχουν ἄπειρη δύναμιν,ἀθανασία καί τήν ἰκανότητα νά ἐπεκτείνονται καί νά κατακτοῦν ὁλόκληρο τό Σύμπαν.Στήν οὐσία ὅτι θά γίνουν θεοί !

Ἀλλά ἡ κατασκευἠ μαζικοῦ στόλου διαστημοπλοίων ἐξερευνήσεως τοῦ διαστήματος,ῥομπότ ἐξολοθρευτές μέ βάσιν τό πυρίτιο,συστήματα ἐπικυριαρχίας γιά τήν Γῆ καί ἄλλους πλανήτες,ἀπαιτεῖ τεραστίους πόρους.

Αὐτοί οἱ πόροι-νερό,ὁρυκτά,γῆ,ἐνέργεια κ.λπ. - καταναλώνονται,ἐπί τοῦ παρόντος ἀπό τά δισεκατομμύρια ἀνθρώπων πού κατοικοῦν στόν πλανήτη.

Γι᾿αὐτό οἱ παγκοσμιοποιητές πρέπει νά ἐξοντώσουν τήν ἀνθρωπότητα πρὄκειμένου νά ἐλευθερώσουν πόρους γιά τήν νέα τους περιοχή πυριτίου πού σκοπεύουν νά κυριαρχήσουν καί νά ἐξοπλίσουν γιά νά κατακτήσουν,κυριολεκτικῶς,ὁλόκληρο τόν γαλαξία.


Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ἐμπόδιο,ὅπως βλέπετε,στό νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους.Πιστεύουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἔχει πλέον ἐξυπηρετήση τόν σκοπό της δημιουργώντας τεχνητή νοημοσύνη καί ἀνώτερες μορφές ζωῆς μέ βάσιν τό πυρίτιο. Ἑπομένως τό ἀνθρώπινο γένος εἶναι πλέον δαπανηρό κατά τήν ἄποψίν τους.

Γι᾿αὐτό ἀκριβῶς,οἱ παγκοσμιοποιητές λένε πώς διεξάγουν ἕναν «πόλεμο κατά τοῦ ἄνθρακα».Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δημουργηθῆ μέ βάσιν τόν ἄνθρακα.Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά πεθάνουν,πιστεύουν,πρὄκειμένου οἱ ζωές αὐτῶν νά ἐπιτύχουν τήν ἀθανασία μέσῳ τοῦ πυριτίου.

Τά ἐμβόλια Covid-19 εἶναι τό τέλειο ὄπλο γιά τήν ἐπίτευξιν μαζικῆς ἐξολοθρεύσεως,ἐπειδή οἱ ἠλίθιοι,εὔπιστοι ἄνθρωποι παρατάσσονται ἐθελοντικῶς νά κάνουν τό «ἐμβόλιο-αὐτοκτονία». 

Αὐτό εἶναι τό ἰδανικό σχέδιο γιά τούς παγκοσμιοποιητές,ἐπεί δή δέν χρειάζεται νά ἀσχολοῦνται μέ πυροβολισμούς ἀνθρώπων,θαλάμους ἀερίων γι᾿αὐτούς ἤ ἀκόμη καί μαζικά μαζέματα σέ στρατόπεδα. 

Τά βοοειδῆ/πρόβατα θά προσφερθοῦν ἐθελοντικά γιά τήν αὐτοκτονία τους πιστεύοντας πώς ἐνεργοῦν ὡς «ἔξυπνοι ἄνθρωποι» πού ἔχουν «κάνη τήν ἔρευνα» καί ἐμπιστεύονται τίς «ἔγκυρες πηγές» ὅταν ἀποφασίζουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο/αὐτοκτονία..

Ἀπό τόν Mike Adams 

How to survive the engineered EXTERMINATION of the human raceἈκοῦστε καί μάθετε,ἐδῶ ( ῥαδιοφωνική ἐκπομπή στό brighteon)


Ἀλήθεια,γιατί βιάζονται τόσο πολύ; Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν τά τελευταῖα χρόνια,λογικῶς,θά χρειάζονταν τοὐλάχιστον μία 50ετία γιά νά συμβοῦν.

Ἄν σκεφθῇ κανείς πώς ἀπό ἐκείνη τήν πρώτη προσελήνωσιν,τό 1969,δέν ὑπῆρξε,οὐσιαστικῶς καμμία πρόοδος στό θέμα διαστημικά ταξείδια,εἶναι ἄξιον ἀπορίας ὅλη αὐτή ἡ τεχνολογία πού ἔχει ἀναπτυχθῆ καί λειτουργεῖ σέ γήϊνο ἐπίπεδο.

Ἀναρωτιέμαι,πῶς καί γιατί γίνεται αὐτό; Γιατί δέν ὑπάρχει μία συμπόρευσις τῆς τεχνολογίας σ᾿ὅλα τά ἐπίπεδα;Ἐννοῶ ἐπάνω στήν Γῆ καί ἐκτός αὐτῆς.

Θά παρακινδυνέω μία ὑπόθεσιν,συνδέοντας καί τό ἀρχικό μου ἐρώτημα πού ἀφορᾷ τήν βιασύνη πού τούς ἔχει πιάση :


Μήπως,λέω,μήπως κάτι τούς ἐμποδίζει καί αὐτό τό κάτι εἶναι μία ἐκτός πλανήτου δύναμις;

Χμμ... Καί ἴσως,ποιός ξέρει,μπορεῖ καί ὅλο αὐτό πού ἔχουν στήση κατά τῆς ἀνθρωπότητος νά εἶναι ἕνα εἶδος ἐκδικήσεως ἐναντίον ἐκείνης τῆς δυνάμεως,πού προφανῶς ἀποδεικνύεται ὑπερασπιστής τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.


Οἱ ἐωσφοριστές πού ἔχουν καταλάβη τήν Γῆ ἀλλά συνάμα εἶναι καί ἐγκλωβισμένοι σ᾿αὐτήν.


Μέ ἄλλα λόγια : ὁ Θεός εἶναι ὁ μεγάλος τους ἀντίπαλος.Ὁ ἀνίκητος ἀντίπαλος καί ἡ μάχη τους κατά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐκδίκησις ἐναντίον Του. Ἀλλά ἀποδεικνύεται ταυτοχρόνως καί κάτι πολύ σημαντικό : Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς προστατεύει.Καί αὐτό εἶναι ἕνα πολύ καλό καί εὐοίωνο μήνυμα γιά τήν ἀνθρωπότητα.


Ἐν τέλει,αὐτοί θά φᾶνε τό κεφάλι τους !

Υ.Γ. Γιά διαβᾶστε :

«...Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί που φτιάχνουν και στηρίζουν όλο αυτό το «σενάριο» που στήνεται γύρω μας, βιάζονται. Βλέπουν να πλησιάζουν κάποιες κοσμογονικές αναδιατάξεις και ανακατατάξεις που θα «αλλάξουν» τον πλανήτη, και θέλουν να φύγουν(;)... 

Ποιοι είναι αυτοί, και γιατί βιάζονται να προκαλέσουν όλες αυτές τις ανακατατάξεις και την Παγκοσμιοποίηση; Εντάξει, δέχομαι ότι είμαστε όλοι παιδιά ενός θεού, κτλ. 

Αλλά, η διαδικασία των μεταλλάξεων και η δημιουργία ανθρώπινων προτύπων σε εργαστήρια, η δημιουργία ρομπότ με ανθρώπινη σάρκα, που θα καταλήξουν τελικά στη δημιουργία μοντέρνων Εκατόγχειρων και Γιγάντων, τι άλλο είναι, πέρα από τη δημιουργία ενός ρομποτικού στρατού;...»


καί πολλά ἄλλα ἄκρως σημαντικά,λεχθέντα ἀπό τό 2002,18 χρόνια πρίν,ἀπό τόν ἀείμνηστο Φουράκη.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου