Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΛΑΤΖΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ!


ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟΥΣ  «ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ»;Ὁ πατέρας τοῦ Ἀναρχισμοῦ Μιχαὴλ Μπακούνιν ὑπῆρξε μέγας πολέμιος τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τῶν Rothschild.

Ὁ μέσος κουραμπιὲς ἀναρχικὸς Βορείων Προαστίων …φυσικὰ τὸ ἀγνοεῖ. Οἱ πράκτορες τῶν τοκογλύφων, ποὺ παριστάνουν τοὺς λαϊκοὺς ἐπαναστάτες, ἔδω καὶ πολλὲς δεκαετίες, καπελώνουν τὸ κίνημα τῶν ἀναρχικῶν. 

Οἱ τοκογλύφοι ἐνεργοποίησαν τὴν τεράστια μηχανὴ ἐλέγχου τῶν ΜΜΕ καὶ τῆς πληροφορίας, ὥστε νὰ χαθοῦν οἱ ῥίζες καὶ οἱ ἰδέες τοῦ πατέρα τοῦ Ἀναρχισμοῦ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ πιὸ βολικὲς κι ἀκίνδυνες γενικότητες ἢ παραπλανητικὲς φλυαρίες.

Ὁ Μιχαὴλ Μπακούνιν ΟΝΟΜΑΣΕ τοὺς Rothschild, τοὺς συνέδεσε καὶ τοὺς ταύτισε μὲ τὸν Κὰρλ Μᾶρξ καὶ τὸν κομμουνισμό, καὶ ἀνέδειξε μέσα ἀπὸ συγκεκριμένες ἀναφορὲς τὸν ὑπερέλεγχο τῶν σιωνιστῶν τῆς παγκοσμίου τοκογλυφίας, τὸν ἔλεγχο στὰ ΜΜΕ καί τὶς ἐκδόσεις.

Μίλησε γιὰ ἕναν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ μὲ καθαρὰ ῥατσιστικὸ χαρακτῆρα… Κι ὅμως αὐτές, τὶς πολὺ σαφεῖς ἀναφορὲς …τὶς ἀγνοοῦν ὅλοι ὅσοι ΝΟΜΙΖΟΥΝ ὅτι εἶναι ἀναρχικοὶ καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ λόγῳ βλακείας καὶ ἀγνοίας ὑπηρετοῦν τὰ τοκογλυφικὰ παράσιτα.
Οἱ ἀναρχικοὶ πιστεύουν ὅτι μάχονται γιὰ τὸν ἄνθρωπο κι ἐνάντια στὸν φασισμό, στον φαντασιακό τους κόσμο, ποὺ τοὺς δημιουργοῦν πράκτορες καὶ συγγραφεῖς, ποὺ ὅμως παριστάνουν τοὺς εἰδικοὺς στὸν ἀναρχισμό. 

Πιθανότατα ὁ Μπακούνιν ἁγνοοῦσε ὅτι ὑπάρχει καὶ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΗ συγγενικὴ σχέση τοῦ Μᾶρξ μὲ τοὺς Rothschild .Τοὺς παγκοσμίους ἡγεμόνες, τοὺς ὁποίους, ἤδη ἀπὸ τὸν 17ο αἰῶνα, προσκυνοῦσαν ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες τοῦ πλανήτῃ, αὐτούς ποὺ εἶχαν στὴν κατοχή τους τὰ ὁμόλογα τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ δεκάδων ἄλλων χωρῶν …ὁ Καρλ Μαρξ δεν τοὺς ἀνέφερέ ΠΟΤΕ στὶς χιλιάδες σελίδες μπουρδολογίας ἐνάντια στὴν ἀτομικὴ περιουσία.

Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Μιχαὴλ Μπακούνιν κατηγορήθηκε γιὰ…ἀντισημιτισμὸ…ἐνῶ οἱ δῆθεν ἀναρχικοὶ τοῦ σήμερα εἶναι πρακτικὰ ἀκόμα ἔνας στρατός, ποὺ μάχεται ὑπὲρ τοῦ Σιωνισμοῦ.

Διαβᾶστε τὰ ἑπόμενα σκληρὰ λόγια τοῦ πατέρα τοῦ ἀναρχισμοῦ, καὶ θὰ καταλάβετε πόσο μεθοδικὰ οἱ δῆθεν ἀριστεροὶ πράκτορες τῶν τοκογλύφων κατάφεραν νὰ μετατρέψουν τὸ κίνημα σὲ μία κομμουνιστικὴ παραφυάδα, ποὺ πολεμάει γιὰ τὴν κατάργηση τῆς μικρῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας, ἀλλὰ δὲν στοχοποιεῖ ΠΟΤΕ τοὺς χρηματοδότες τῆς ἀριστερᾶς, ποὺ διαθέτουν περιουσίες δισεκατομμυρίων, ὅπως ὁ Soros.

Στὶς ἡμέρες μας οἱ περισσότεροι ἐνημερώνονται ἀπὸ «εἰδικούς».

Οἱ θαυμαστὲς τοῦ πατέρα Παϊσίου δὲν ἔχουν ἀκούσει ΠΟΤΕ τὸν ΙΔΙΟ ἀλλὰ ἔχουν διαβάσει βιβλία ΤΡΙΤΩΝ ποὺ ἀναφέρονται σ’ αὐτόν. 

Οἱ κομμουνιστὲς δὲν ἔχουν διαβάσει ΠΟΤΕ Μᾶρξ ἀλλὰ ἔχουν διαβάσει βιβλία τρίτων, ποὺ ἀναφέρονται στὸν Μᾶρξ καὶ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς γίνεται καὶ μὲ τοὺς κατὰ φαντασίαν ἀναρχικούς, ποὺ δὲν ἔχουν διαβάσει ΠΟΤΕ πρωτότυπα κείμενα, ἀλλὰ ἀλλοιωμένες ἐρμηνεῖες, ἀπό τὶς ὁποῖες ἔχει ἀφαιρεθεὶ ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ σὲ Rothschild, Σιωνισμὸ καὶ τοκογλυφία… ὅπως στὰ περισσότερα βιβλία, ποὺ τὸ σύστημα προωθεῖ καὶ διαφημίζει.

Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ἕνα κείμενο τοῦ γκαζοτενεκὲ διανοουμένου τρομοκράτη, λῃστὴ καὶ δολοφόνου ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ Θεοφίλου …ποῦ ἀποπειρᾶται νὰ ταυτίσῃ κομμουνιστὲς μὲ ἀναρχικούς.

Κι ἔτσι δημιουργεῖται ἔνας ἀχταρμᾶς κομμουνισμοῦ μὲ antifa καὶ ἀναρχικοὺς …ποὺ ἔχουν τοὺς ΙΔΙΟΥΣ ἀκριβῶς ἐχθροὺς μὲ τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους.


«Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ οἱ Rothschilds ἐκτιμοῦν τὰ πλεονεκτήματα τοῦ Μᾶρξ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ Μᾶρξ αἰσθάνεται μιὰ ἐνστικτώδη κλίση καὶ μεγάλο σεβασμὸ για τοὺς Ῥόθτσιλτνς.»(φωτό)Διαβάστε τὰ λόγια τοῦ Μπακούνιν …καὶ θὰ κατανοήσετε πόσο ἀπέχει ὁ ἀναρχισμὸς ἀπὸ τὸ ἰδεολόγημα τοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ ἐπενόησαν καὶ χρηματοδότησαν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι, γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία τοῦ τελευταίου πολίτου, ἀκόμα καὶ τὴν παράγκα του.

«Ὁ Μπακούνιν ἤταν ἔνας εἰλικρινὴς ἀντισημίτης καὶ εἶχε ἐπικριθεῖ ἔντονα γιὰ αὐτὸ τὸ τμῆμα τῶν γραπτῶν του. Ὁ Μπακούνιν χρησιμοποίησε ἀντί-ἐβραϊκὲς τοποθετήσεις κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συγκρούσεῶς του μὲ τὸν Μάρξ.

Ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁ Μαρξιστικὸς κομμουνισμός, μαζὶ μὲ αὐτὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν οἰκογένεια Rothschild, ἦταν μέρος τοῦ Ἑβραϊκοῦ συστήματος παγκοσμίου ἐκμεταλλεύσεως.
«Ὁλόκληρος αὐτὸς ὁ ἑβραϊκὸς κόσμος, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ ξεχωριστὴ κλίκα, ἕνα εἶδος ἀνθρώπων ποὺ ῥουφοῦν αἷμα, ἕνα εἶδος ὀργανικοῦ συλλογικοῦ, καταστροφικοῦ παρασίτου, πάει πέρα ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ σύνορα τῶν κρατῶν, ἀλλὰ ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως, ὁ κόσμος αὐτὸς εἶναι τώρα, τουλάχιστον στὸ μεγαλύτερο μέρος του, στὴν διάθεση τοῦ Marx ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ καὶ τῶν Rothschild ἀπὸ τὴν ἄλλη…

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ φαίνεται παράξενο. Τί κοινό μπορεῖ νά ὑπάρξῃ μεταξύ τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ μιᾶς κεντρικῆς τραπέζης; Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ αὐταρχικὸς σοσιαλισμός, ὁ Μαρξιστικὸς κομμουνισμός, ἀπαιτεῖ ἔναν ἰσχυρὸ συγκεντρωτισμὸ τοῦ κράτους. 

Καὶ ὅπου ὑπάρχει συγκεντρωτισμὸς τοῦ κράτους, πρέπει να ὑπάρχῃ καὶ μιὰ κεντρικὴ τράπεζα. Καὶ ὅπου ὑπάρχει μιὰ τέτοια τράπεζα, τὸ παρασιτικὸ ἐβραϊκὸ ἔθνος, κερδοσκοπεῖ εἰς βάρος τῆς Ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Μαρξ εἶναι ἔνας Ἑβραῖος καὶ περιβάλλεται ἀπὸ ἔνα πλῆθος ἀνθρώπων, ἀπὸ λίγο, περισσότερο ἢ λιγότερο ἐξύπνους, δολοπλόκους, εὐελίκτους, κερδοσκόπους Ἑβραίους, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι οἱ Ἑβραῖοι παντοῦ – ἐμπορικοὶ καὶ τραπεζικοὶ πράκτορες, συγγραφεῖς, πολιτικοί, ἀνταποκριτὲς ἐφημερίδων ὅλων τῶν ἀποχρώσεων.

Ἐν συντομίᾳ, μεσίτες τῆς λογοτεχνίας, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι οἱ οἰκονομικοὶ μεσίτες, μὲ τὸ ἕνα πόδι στὴν τράπεζα καὶ τὸ ἄλλο στὸ σοσιαλιστικὸ κίνημα καὶ τὰ γαϊδούρια τοὺς κάθονται ἐπάνω στὸν Γερμανικὸ Τύπο. Ἔχουν ἁρπάξει ὄλες τὶς ἐφημερίδες καὶ μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὶ ἀηδιαστικὴ λογοτεχνία εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ…

Τώρα ὁλόκληρος αὐτὸς ὁ ἑβραϊκὸς κόσμος, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ κλίκα ἐκμεταλλεύσεως, ἔνας λαὸς ἀπὸ βδέλλες, ἕνα ἀδηφάγο παράσιτο, στενὰ καὶ ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ ἕνα ἄλλο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ σύνορα καὶ πολιτικὲς διαφορὲς – αὐτὸς ὁ Ἑβραϊκὸς κόσμος εἶναι σήμερα σὲ μεγάλο βαθμό, στὴν διάθεση τοῦ Μὰρξ ἢ τῶν Ῥόθτσιλτ.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ οἱ Rothschilds ἐκτιμοῦν τὰ πλεονεκτήματα τοῦ Μᾶρξ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ Μᾶρξ αἰσθάνεται μιὰ ἐνστικτώδη κλίση καὶ μεγάλο σεβασμὸ για τοὺς Ῥόθτσιλτνς.»

Ἀπὸ τὴν Wikipedia,ΕΔΩ, ἀφαιρέθηκε μέρος τῶν κειμένων του καὶ προσετέθησαν ὀνόματα σιωνιστῶν, δῆθεν ἀναρχικῶν, ποὺ ἔπαιξαν τάχα «σπουδαῖο» ῥόλο στο κίνημα (Goldman, Berkman) . Κι ἐννοοῦν ὅτι τὸ ἅλωσαν καὶ τὸ μετέτρεψαν σὲ ἀκόμη ἔνα κίνημα ζόμπι, στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων .


1 σχόλιο: