Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Ο ΛΑΓΟΣ ΣΤΕΚΕΙ ΕΚΕΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ...


ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ASTRAZENECA. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕ ΑΥΤΟ!!!


Το κρατίδιο του Saxe/Σαξονία στη Γερμανία σταμάτησε το Pfizer!!

Η Ευρώπη αναστέλλει το AstraZeneca.

 Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Κύπρος το ανέστειλαν επίσης. 

Η Ελλάδα εμβολιάζει με αυτό ακόμη!!!!!

”Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία αναστέλλουν τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού, για προληπτικούς λόγους και εν αναμονή αξιολόγησης από τη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΜΑ), όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.” 

Οι χώρες αυτές ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις προστέθηκαν σε μακροσκελή κατάλογο κρατών που πλησιάζει τις 20 που ανέστειλαν τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο προϊόν συμπαραγωγή με Οξφόρδη. Kαι η Κύπρος αναστέλλει.


Η Ελλάδα τι θα κάνει θα το αναστείλει;; Εμβολιάζει με αυτό ακόμη!!! Που είναι οι μεγαλο-καθηγηταράδες που το έραιναν με τηλεοπτικά ροδοπέταλα που είναι οι διαφημιστές του δημοσιογράφοι-Ιατρικοί Επισκέπτες των ΜΜΕ που το προωθούσαν φανατικά;;

Δανία,Νορβηγία,Ολλανδία,Ισλανδία,Iσπανία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία,Ιταλία το ανέστειλαν εντελώς και πολλές άλλες επίσης το έχουν αναστείλει κατά παρτίδες όπως η Αυστρία,η Λετονία, η Λιθουανία, η Εστονία…Στο χάρτη προστέθηκε και η Κύπρος που αναστέλλει, η Ελλάδα τι κάνει;;;;;;

Οι πληροφορίες τρέχουν. Το κρατίδιο του Saxe στη Γερμανία αποφάσισε να σταματήσει και το Pfizer μαζί με αυτό της AstraZeneca.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό διάταγμα, η Σαξονία θα σταματήσει αρχικά τον εμβολιασμό με το Astrazeneca εντελώς και τον αρχικό εμβολιασμό με το Pfizer/Biontech από τις 15 Μαρτίου 2021, 5:02 μ.μ.3 σχόλια:

 1. Όσο περισσότερο ζει κανείς την κοσμική ζωή, τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό.

  Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἀπ' ἀρχῆς γὰρ οὐχ οὕτως ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἶνα ὅλα ταῦτα πάσχῃ καὶ οδυνάται• ἀλλ' ὡς ἄγγελον τοῦτον ἐποίησε. «Μικρὸν τί παρ' ἀγγέλοις» διέφερε, καὶ παράδεισον ἐν Ἐδὲμ ποιήσας τοῦτον ἔθετο ὥσπερ βασιλέα τὴ προαιρέσει καὶ αυτεξουσιότητι κυβερνᾶσθαι ἐπὶ μιὰ καὶ μόνον ἐντολὴ δεσμεύσας, ἶνα φαίνεται ὅτι ὑπ' ἀνωτέρου διευθύνεται.

  Αὐτὸς δὲ πλανηθεὶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος καὶ τῇ ισοθεΐα ηδυνθείς - ὅτι θὰ ἐλάμβανεν - ἐξωρίσθῃ τοῦ Παραδείσου. Τὴ ἐξορία ταύτῃ καὶ ταῖς ὀδύναις περιέπεσεν ἀφορισθεὶς παρὰ Θεοῦ, ἵνα ἄκανθας καὶ τριβόλους θερίζῃ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.

  Τί δὲ εἰσὶν αἱ ἄκανθαι καὶ οἱ τρίβολοι, εἰ μὴ αἱ ἀλλεπάλληλοι συμβάσεις καὶ καθημεριναὶ θλίψεις ἐκ τῶν πειρασμῶν, ἐκ τῶν διεστραμμένων ἀνθρώπων, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς μοχθηρᾶς ἡμῶν φύσεως; Ἡ ὁποία ἐκ τῆς κακῆς συνήθειας καὶ ἕξεως ἐγένετο ὡς δευτέρα φύσις, καὶ πάσχομεν ἐξ αὐτῆς ὀδυνηροὺς κινδύνους πλέον παρὰ τῶν ἄλλων ἐχθρών. Καὶ εἰ μὴ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μας προφθάσῃ, κινδυνεύομεν ἐλθεῖν εἰς ἀπώλειαν. Καὶ ταῦτα δὲ πάντα μέχρι τίνος ἔχουσι τέρμα; Ἄχρις ὅτου, λέγει, «ἐκ γῆς ἐλήφθῃς καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Τόδε, λοιπόν, ἔθετο τέρμα τῶν ὀδυνῶν καὶ θλίψεων ὁ φιλάνθρωπος Θεός.

  Λοιπόν, τί ζητεῖς, ὦ καλέ μου ἀδελφέ; Ποίαν τρῖβον νὰ εὕρωμεν, ἡ ὁποία νὰ μὴ ἀνατέλλῃ ἀκάνθας καὶ τριβόλους; Ποία ἄλλη ὁδὸς εἶναι, ἡ ὁποία νὰ μὴν περιέχεται ὑπὸ τοῦ θείου ἀφορισμοῦ;

  Ὅρα μοι, λοιπὸν τοὺς βασιλεῖς, ὅπου πρὸ ὀλίγου ἐκρότουν δι' αὐτοὺς μουσικαὶ καὶ ἔτρωγον ὅπου τοὺς ἔτρεμεν ἡ κτίσις. Ποῦ ὅλα ταῦτα; Αἱ ἄκανθαι καὶ τρίβολοι τοὺς ἔπνιξαν. Ποῦ οἱ πρὸ ὀλίγου ὑπουργεύοντες, ὅπου τοὺς ἔφαγον ζωντανοὺς τὰ μελίσσια; Ἰδοὺ οἱ τρίβολοι.

  Λοιπόν, ποῖος ἐδυνήθῃ ἐξιλάσαι ἑαυτὸν ἐκ τῶν ἀκανθῶν; Οὐδείς• εἰ μὴ ὁ θάνατος!
  Δεύρο λοιπὸν ὁμοῦ νὰ φωνάξωμεν τὸν Σολομώντειον λόγον «ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης». Μακάριος λοιπὸν ἐκεῖνος, ὅπου ὑπέμεινεν ἄχρι τέλους ἐν ἄκρᾳ ὑπομονῇ, τὰ πάντα καταφρονῶν, καὶ διὰ τῆς μακροθυμίας ὀλιγοστεύει τὰς ἀκάνθας καὶ τοὺς τριβόλους, ἀφήνων νὰ γίνεται ζημία ἐπίγειος καὶ πλοῦτος ἐπουράνιος.

  Δι' αὐτὸ λοιπόν, ἀδελφὲ μου αγαπητέ, ψυχὴ τῆς ψυχῆς μου, καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν οστέων μου, παράδραμε κι ἐσὺ τὰ δίκαιά σου καὶ τὰ θελήματα, χάριν τῆς τόσης ἀγάπης, ὅπου δι' εσέ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπέρ σου, ἔχε ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν.

  Παππούς Ιωσήφ ο Μέγας

  ΑπάντησηΔιαγραφή