Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ:Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΓΕΝΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΕΝΟΣ 
Α΄ΜΕΡΟΣ-ΒΙΝΤΕΟΓράφει και παρουσιάζει ο Κυανός Ουρανός

Α - Αρχαιότης

Το ειδοποιόν χαρακτηριστικόν του πολιτισμού του Ελληνικού Γένους είναι η ισορροπία των στοιχείων πνευματικού/ψυχικού & σωματικού/υλικού, παραλλήλως δε η έλλειψις "φόβου θανάτου".

Η "σοφία" του Ελληνικού πολιτισμού είναι "γεγραμμένη" εις τα εν Προνάω Δελφοίς 147 Δελφικά παραγγέλματα, αποτελούντα την επιτομήν των διδαχών των 7 αρχαίων Ελλήνων Σοφών (Θαλής, Σόλων, Χίλων, Περίανδρος,

Κλεόβουλος, Πιττακός, Βίας) με προεξάρχοντα τα «Γνώθι σ'αυτόν» & «Μηδέν άγαν» με στόχον πάντοτε «καλός κ'αγαθός» και «νους υγιής εν σώματι υγιεί» σε συνεχή δε εξάρτησιν από την Ανωτέρα Δύναμιν.

Β – Κλασσικά-Ελληνιστικά έτη (~500πΧ-146πΧ.)

Η εποχή από το 500-146πΧ, η Κλασσική κι Ελληνιστική περίοδος δηλαδή, χαρακτηρίζεται από την τελειοποίησιν του πολιτισμού, που άρχισαν να δημιουργούν οι Έλληνες πριν πολλούς αιώνες και την εξύψωσιν της παιδείας, όπως την περιέγραψεν ο Ισοκράτης

Παράλληλα αναδεικνύει τους Έλληνες από αμυνόμενους «υπέρ βωμών κι εστιών», σε στρατιωτικούς κατακτητές του ευρέως γνωστού κόσμου κυρίως όμως σε θεμελιωτές κι αρχιτέκτονες παγκόσμια, του πολιτισμού, της επιστήμης και της διανοήσεως.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου