Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Η ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ!

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ
Καταργείται η αγάπη

στο όνομα της υγείας

έπειτα θα καταργηθεί και η υγεία


Καταργείται η ελευθερία

στο όνομα της ιατρικής

έπειτα θα καταργηθεί και η ιατρική


Καταργείται ο Θεός

στο όνομα της λογικής

έπειτα θα καταργηθεί και η λογική


Καταργείται ο άνθρωπος

στο όνομα της ζωής

έπειτα θα καταργηθεί και η ζωή


Καταργείται η αλήθεια

στο όνομα της πληροφόρησης

αλλά δεν καταργείται η πληροφόρηση


Καταργείται το σύνταγμα

στο όνομα της έκτακτης ανάγκης

αλλά δεν καταργείται η έκτακτη ανάγκη 


Giorgio Agamben


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου