Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΑΡΙΣΤΕΡΟ" ΡΑΛΛΗ...


Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ

Γράφει ὁ Δημήτρης Κιτσίκης 


Ἡ Ἑλλὰς εἰσῆλθε στὴν τροχιὰ τῆς ξένης κατοχῆς. Ἀκριβῶς ὅπως τὸ 1941. Πλέον, οἱ ἰδεολογικὲς διαφορὲς ἔχουν σιγήσει. Οἱ προτιμήσεις συνεργασίας μὲ ξένες δυνάμεις ἔχουν περάσει σὲ δεύτερη μοῖρα. Ῥωσικὸ κόμμα, ἀγγλικὸ κόμμα, γερμανικὸ κόμμα, τὸ 1941 παρεμερίσθησαν ὑπὲρ τῆς ἐπιβιώσεως τῆς πατρίδος. Τὸ γερμανικὸ κόμμα τοῦ Μεταξᾶ ἐπέρασε στὴν ἀντίσταση στὸν γερμανὸ κατακτητὴ καὶ ὑπεστήριξε τὸν Ἄγγλο σύμμαχο, ἐνῶ ἡ μεταξικὴ νεολαία τῆς ΕΟΝ μετουσιώθη σὲ κομμουνιστικὴ ΕΠΟΝ. 

Δύο στρατόπεδα παρέμειναν. Ἀπὸ τὴν μιὰ οἱ Ῥάλληδες χωρὶς καμμία ἰδεολογία, πλὴν τοῦ βᾶστα Ῥόμμελ τῶν μαυραγοριτῶν, μὲ τοὺς γερμανοτσολιάδες ποὺ ἔδιδαν ὅρκο στὸν ἡγέτη τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, φιλελεύθεροι, φασιστὲς καὶ κομμουνιστές, μὲ μόνο σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν πατρίδα, πολεμῶντας στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων, Ἄγγλων καὶ Σοβιετικῶν.

Ἡ πατρίδα στὴν Κατοχὴ ἀνεγεννήθη. Ἀπὸ τὴν παρακμὴ τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1924-1935 ἐπέρασε, ὄχι στὴν εὐημερία, ἀλλὰ στὴν μεταξικὴ λαϊκὴ κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ ἀμέσως μετὰ στὴν πείνα τῆς Κατοχῆς μὲ πατριωτικὴ ἀξιοπρέπεια, μὲ ὅπλα καὶ ἄπειρες ἡρωϊκὲς θυσίες. Ἐθνικιστὲς καὶ διεθνιστὲς ἥνωσαν τὰ χέρια τους καὶ ἐκράτησαν μαζὶ τὸ ἱερὸ ὅπλο τῆς Ἀντιστάσεως ἕως ποὺ καὶ πάλι τὸ 1944, ὡς νέοι κατακτητἐς, οἱ Ἄγγλοι ἀντεκατέστησαν τοὺς Γερμανοὺς καὶ αἱματοκύλησαν τὴν πατρίδα.

Σήμερα οἱ Ῥάλληδες ἀντεκατεστάθησαν ἀπὸ τοὺς Τσίπρηδες. Παραμερίζοντας κάθε ἰδεολογία, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐβυθίσθη στὴν συνεργασία μὲ τὸν ξένο κατακτητή καὶ φυσικά, ὅπως καὶ τὸ 1941, μὲ τὸν Πλαστήρα καὶ τὸν Γονατᾶ, τὸ κατεστημένο τὸν ἀκολουθεῖ . 

Φασιστὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κομμουνιστὲς τοῦ ΚΚΕ, ἐθνικιστὲς καὶ διεθνιστές, ἐτοιμάζουν πατριωτικὴ ἀντίσταση καὶ ἀπευθύνονται γιὰ βοήθεια, στοὺς συμμάχους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν Ῥωσία καὶ τὴν Κούβα-Βενεζουέλα. Καὶ τὰ ἱερὰ ὅπλα δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ ἐμφανισθοῦν. Τὰ συνθήματα, ὅπως καὶ στὴν πρότερη Κατοχή, «Οἱ προδότες στὴν κρεμάλα» θὰ ἠχήσουν καὶ πάλι. Ἡ ΟΠΛΑ καὶ οἱ παραστρατιωτικὲς πατριωτικὲς ὁμάδες θὰ ἐκτελοῦν καὶ πάλι τοὺς δωσιλόγους. 

Βασιλικοὶ καὶ ἀντιβασιλικοί, Ἀμερικανόφιλοι καὶ Ῥωσόφιλοι, ὅλοι μαζἰ ἑνωμένοι κατὰ τοῦ Δ΄ Ῥάιχ καὶ τοῦ κατοχικοῦ εὐροῦ, ἔτοιμοι νὰ κάνουν τὸ πήδημα πρὸς τὸν γκρεμὸ τῆς δραχμῆς, ἔναντι τῶν φοβισμένων ἀνθρωπάκηδων τῆς συνταξιούλας τῶν γηρασμένων Γραικύλων, ἔτοιμοι νὰ πεινάσουν μὲ λάβαρο τὸ νέο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ἔτοιμοι νὰ ἀπομακρύνουν ὅλους τοὺς φοβισμένους ἕρποντες κατ’ὄνομα καὶ μόνον Ἕλληνες. 

Τὸ καρυοφύλλι τῆς ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως θὰ ἠχήσῃ καὶ πάλι. «Τὸ σφυρὶ καὶ τὸ δρεπάνι στὴν κόκκινη σημαία τοῦ Βυζαντίου ἐπάνω, μὲ τὰ ἐμβλήματα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, τοὺς προδότες θὰ ξεκάνουν». Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ πατὴρ Ῥωμανίδης, στὸ βιβλίο του «Ῥωμηοσύνη», τὸ αἶμα ἄφθονο θὰ χυθῇ γιὰ νὰ βάψῃ τὰ ροῦχα καὶ τὰ μαλλιὰ ὁλοκόκκινα τῶν ἑλληνίδων γυναικῶν, διότι μόνον μὲ τὸ αἷμα δύναται ἡ Πατρίδα νὰ ἀναγεννηθῇ.


Δημήτρης Κιτσίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου