Τρίτη 10 Μαΐου 2016

ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΩΝ


ΟΤΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΊΑ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Τὸν θάνατό μας ἀπεργάζεται


ἡ θέα (ἤ μήπως ἡ θεὰ)


τοῦ χρήματος σὲ στύση...


Τὰ ξάρτια ἀπ΄τὸ πλοῖο ἔπεσαν


μαζὶ μὲ τὰ πανιὰ


ἀπόμειναν γυμνὰ κατάρτια


σὰν δάκτυλα παλάμης ποὺ βυθίζεται...


φρικτὴ σχεδία νόμων τοῦ θανάτου!


Κι εἴμαστε ἀνήμποροι μπροστὰ


σὲ τόση κακία


ἀπρόθυμοι μπροστὰ


σὲ τέτοια σπουδή καταστροφῆς


εἴμαστε τὰ μικρὰ παιδιὰ


ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ἀθλιότητα


σκότωσε τὸ ἀμέριμνο παιχνίδι τους.


Εἴμαστε σύννεφα


ποὺ τὰ ροῦχα τους σχίστηκαν


καὶ διαλυθήκαμε


στὴν πάχνη μιᾶς πρωΐας


τόσον Ἐαρινῆς όσο και Συμφωνίας


τοῦ ἀνέμου μὲ τὰ ἔγχορδα


τῆς θαλάσσας τὰ πλῆκτρα


καὶ τῶν σπιτιῶν μὲ τὰ κρουστὰ,


τὶς πόρτες...


Συνέδριο παρανόμων 

καὶ οἱ ἄνομοι «συνἠχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ»

-ἔλεγε ἡ μάνα μου «ὁ ψεύτης ἔχει τοὺς ὅρκους 

κι ἡ παλιογυναῖκα τὰ κλάμματα»-


οἱ ἄνομοι ἔχουν τους νόμους!


Νομοθετοῦν τὴν ἀνομία!


Τὴν κλοπὴ! 


Τὴν ἀτιμία!


Δόξα λοιπὸν στὶς «Ἀγορὲς»


ἀριστερὲς καὶ δεξιὲς.

Δόξα στὸ χρῆμα 

ὅπου σῆς καὶ βρῶσις ἀφανίζει

καὶ κλέπται οὺ διωρύσσουσι

ἀλλ’ ἀπλῶς νομοθετοῦσι καὶ κλέπτουσι...

Δόξα τοῦ σάπιου!

Δόξα τοῦ πεθαμένου!

Τοῦ κενοῦ, τοῦ τίποτε

ποὺ θέλει καὶ χρειάζεται 

τὸν θάνατό μας...

Μὰ ὁ πάντοτε ὡς δέρας τοῦ αἰωνίου φωτὸς, Λαὸς

τὴν Οἰκουμένη ὁπλίζοντας μὲ Λόγο 

«Χριστὸς Ἁνέστη» εἶπε

καὶ παράχρῆμα ἀποτεφρώθηκε 

ἀκόμη κι ἡ ἰδέα τοῦ θανάτου.
Γ.Ε. Βολουδάκης  9/5/2016Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου