Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ


«
…ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΣ ΔΙΕΣΧΙΣΕΝ (ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΕ)»


  
Γράφει ο Γεωκών

Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχουν τα πρωτότυπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που γράφτηκαν στα εβραϊκά.

Υπάρχει όμως το κείμενο που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους ίδιους τους Εβραίους…και αυτήν χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι.  

Πώς είμαστε σίγουροι όμως ότι τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στο πέρασμα τόσων αιώνων διατηρήθηκαν ανόθευτα και δεν υπέστησαν σκόπιμες αλλοιώσεις, προσθήκες ή περικοπές;  είναι πολύ απλή η απάντηση…ΜΑΣ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Αυτό το κείμενο το έγραψα γιατί κάποιοι με κατηγορούν ότι δεν διάβασα την Π/ Διαθήκη, λοιπόν κύριοι την έχω Διαβάσει 5 φορές τα τελευταία 35 χρόνια και ακόμη μια φορά πριν από λίγες μέρες, και έχω σημειώσει κάποια σημεία για να σας αποδείξω ότι εσείς δεν την έχετε διαβάσει ούτε μια…διότι αν συμφωνείτε με αυτά που θα διαβάσετε τότε…Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ

Είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι ο Παντοδύναμος διέταξε ρητά το Μωυσή να επιτεθεί σε έναν λαό και εξαιτίας μίας διαφορετικής λατρείας να αφανίσει κάθε ένα από τα πλάσματα του, να δολοφονήσει ψυχρά κάθε παιδί και κάθε άοπλο άντρα, να σφάξει τους αιχμαλώτους, να κομματιάσει τις συζύγους και να φυλάξει μόνο τα νεαρά κορίτσια, ώστε να συνουσιάζονται μαζί τους και να τα βιάζουν ; »

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Βασιλειών Δ΄, κεφάλαιο 15, 16 « Τότε επάταξεν ο Μεναήμ την  Θαψά (Θερσά) και πάντας τους εν αυτή και τα όρια αυτής, επειδή δεν ήνοιξαν εις αυτόν, διά τούτο επάταξεν αυτήν, και πάσας τας εν αυτή εγκυμονούσας διέσχισεν (ξεκοίλιασε)». (Μεναήμ= βασιλιάς του Ισραήλ)

Είναι δυνατόν ο θεός να ορκίζεται ; και όμως….. «“Ορκίστηκα στον εαυτό μου”, λέει ο Κύριος…» (Γένεσις, 22: 16).
«Αν δεν ακούσετε τα λόγια αυτά, ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ο οίκος αυτός θα κατασταθεί έρημος» (Ιερεμίας, 22: 5).

Ησαΐας, 45: 7…..«Αυτός που κατασκεύασε το φως, και έφτιαξε το σκοτάδι· αυτός που κάνει ειρήνη, και κτίζει κακό· εγώ ο Κύριος τα κάνω όλα αυτά»

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης γράφουν ότι ο θεός είναι υλιστής ;  η κάνω λάθος

-«Δικό μου είναι το ασήμι, και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων» (Αγγαίος, 2: 8).

– «Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα· επειδή, εσείς με κλέψατε, ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος. Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου…» (Μαλαχίας, 3: 9-10).

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΗΣΟΥΣ  ΤΟΥ  ΝΑΥΗ.   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  (Ο  "Θεός"  στον  Ιησού  του  Ναυή:  "Μην  τους  σκοτώνεις  όλους.  Άφησε  μερικούς  για  δούλους,  νεροκουβαλητές  και  ξυλοκόπους  να  υπηρετούν  τον  εβραϊκό  λαό"). Σημείωση:  ο  Ιησούς  του  Ναυή  έσφαξε  με  τα  ίδια  του  τα  χέρια  χιλιάδες  ανθρώπους,  ανάμεσά  τους  βρέφη,  παιδιά  και  γυναίκες.

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Έξοδος, Κεφ 32, στ 27: Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “ τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ : Ζωστείτε ο καθένας σας και τοποθετήστε τη ρομφαία σας στον μηρό, διέλθετε και επανέλθετε από την μία είσοδο του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάστε δια μέσου του στρατοπέδου και σκοτώστε

καθένας τον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”. Οι Λευίτες έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και σκοτώθηκαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες. Είπε τότε στους Λευΐτες ο Μωϋσής· “σήμερα με τους φόνους αυτούς ξεπληρώσατε με τα χέρια σας υπηρεσία προς τον Κύριο (Γιαχβέ), σκοτώνοντας άλλος τον υιό του και άλλος τον αδελφό του. Γι αυτή σας την πράξη θα δοθεί σε σας ευλογία (από το Γιαχβέ)”. Αριθμός Νεκρών : 3.000

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΗΣΑΪΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  61  (Ο  "θεός"  στον  Ησαΐα:  "εσείς  θα  κάθεστε  και  οι  ξένοι  θα  σας  φέρνουν  τους  φόρους  τους,  θα  βόσκουν  τα  ζώα  σας και  θα  οργώνουν  τα  ΄χωράφια  σας").

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 (Μασ. 25,15-38)- Προφητεία εναντίον όλων των εθνών.

Ο  "θεός"  στον  Ιερεμία:  ¨Θα μεθύσεις  όλα  τα  έθνη,  θα  παραφρονήσουν,  θα  τους  σφάξεις,  θα  πέσουν  κάτω  και δεν  θα  ξανασηκωθούν".

Ιερ. 32,14                 Εάν τυχόν δεν θελήσουν να δεχθούν το ποτήριον αυτό από τα χέρια σου, ώστε να πίουν το περιεχόμενόν του, θα πης προς αυτούς· Ετσι είπεν ο Κυριος θέλοντες και μη θα πίετε από αυτό.

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",    ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ… 14,21   ‘’Δεν  θα  τρώτε  κανένα  ψοφίμι  εσείς  οι Ιουδαίοι.   Τα  ψοφίμια  θα  τα  σερβίρετε  μόνο  στους  ξένους  που  φιλοξενείτε  ή  θα  τα  πουλάτε  σε  ξένους.’’

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",    Δευτερονόμιο, ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ».

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Α΄ Βασιλειών 15.1-3  Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ ‘’ ἐμὲ ἀπέστειλε Κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆς φωνῆς Κυρίου………Αυτά διατάσσει Κυριος ο παντοκράτωρ  ‘’Πηγαινε λοιπόν τώρα να κτυπήσης τους Αμαληκίτας και αναθεμάτισε αυτούς και όλα τα υπάρχοντά των. Δεν θα λυπηθής κανένα, αλλά θα εξολθρεύσης αυτούς, θα αναθεματίσης αυτούς και τα υπάρχοντά των. 

Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον, από μοσχάρι μέχρι προβάτον, από καμήλαν μέχρι όνον’’

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Δευτ. 20,13    ‘’ …σεις θα περάσετε εν στόματι μαχαίρας πάντα αρσενικόν της πόλεως.

…. Δευτ. 20.14  ‘’Τας γυναίκας όμως και τα παιδιά και τα κτήνη και όλα όσα υπάρχουν εις την πόλιν και όλην την περιουσίαν αυτής θα την πάρετε δια τον εαυτόν σας ως λείαν πολέμου, θα φάγετε και θα απολαύσετε τα τρόφιμα και τα λάφυρα των εχθρών σας, τα οποία ο Κυριος σας δίδει.’’

…. Δευτ. 20,15 ‘’Ετσι θα πράξετε εναντίον όλων των πόλεων, αι οποίαι ευρίσκονται πολύ μακράν από σας και δεν είναι από τας πόλεις των εθνών, των οποίων την χώραν Κυριος ο Θεός σας έδωκεν εις σας ως κληρονομίαν.

… Δευτ. 20,16 ‘’ Ιδού όμως πως θα συμπεριφερθήτε προς τας πόλεις των λαών τούτων, των οποίων τας χώρας έδωσε Κυριος ο Θεός σας εις σας ως κληρονομίαν· δεν θα αφήσετε εις την ζωήν και δεν θα συλλάβετε ζωντανόν ως αιχμάλωτον κανένα, που αναπνέει’’

"ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  Ησ. 13,15  ‘’ Εκείνοι που θα συλληφθούν αιχμάλωτοι, θα υποστούν τας σκληράς συνεπείας της ήττης των και όσοι συγκεντρωθούν, δια να φέρουν αντίσταση, θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας.

Ησ. 13,16  ‘’Οι εχθροί θα συντρίψουν και τα παιδιά των ηττημένων εμπρός εις τα μάτια των επάνω στο έδαφος, θα λεηλατήσουν τα σπίτια των και θα πάρουν τας γυναίκας υπό την εξουσίαν των.’’

Ησ. 13,17  ‘’ Ιδού, λοιπόν, εγώ εξεγείρω εναντίον σας τους Μηδους, οι οποίοι δεν δίδουν σημασίαν στο αργύριον, και ούτε έχουν ανάγκην από χρυσόν.’’

Ησ. 13,18   ‘’Αυτοί θα συντρίψουν τους τοξότας νέους σας, τα τόξα και τα βέλη αυτών. Δεν θα λυπηθούν τα έμβρυα εις τας κοιλίας των μητέρων των, ούτε τα μάτια των θα λυπηθούν τα παιδία σας

Έξοδος, 33: 1 «Και ο Κύριος μιλούσε στον Μωυσή, πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του»

Κατά Ιωάννην, 1: 18  «Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό…»

«Και αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την ψυχή, που αμάρτησε από άγνοια, όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση γι’ αυτόν· και θα του συγχωρηθεί» (Αριθμοί, 15: 27-28). Σχόλιο: γιατί εμείς πάμε για εξομολόγηση και δεν προσφέρουμε μια κατσίκα; Αυτό γράφει η Π.Διαθηκη, αυτό λέει ο θεός των Εβραίων…

Ο Πραγματικός Τριαδικός Αγαθός Δημιουργός ούτε τιμωρεί, ούτε και σκοτώνει. Όταν έζησε ανάμεσά μας για να μας διδάξει την αγάπη και να μας θυμίσει ποιοι είμαστε, καθώς Τον σταύρωναν, μέσα στους πόνους του τρομερού μαρτυρίου είπε για τους σταυρωτές Του, τούτα τα λόγια : "Πατέρα, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν."

 Δεν ζήτησε να αφανιστούν, ούτε να κατέβει φωτιά απ τον ουρανό και να τους κάψει, ούτε τους σκότωσε ο ίδιος ενώ μπορούσε.

Δυστυχώς, αψηφώντας κάθε λογική, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που όντας υποταγμένοι στο σκότος του μυαλού τους, συνεχίζουν με διαβολικό μένος να αδικούν τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό και να τον κάνουν ένα με τον "θεο" της παλιάς διαθήκης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΙΜΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ

Δημοσιεύουμε το άρθρο του Γεωκών που δεν είχαμε είχαμε αναρτήσει για λόγους δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι για μας ισχύουν τα λόγια των Πατέρων της Εκκλησίας και ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου, ότι την Παλαιά Διαθήκη την διαβάζουμε υπό το Φώς της Καινής Διαθήκης. Όταν π.χ. λέει «εν τω ελέει Σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου...» εννοεί τους δαίμονες! 

Τώρα είναι η ώρα για ενότητα και όχι διχασμό! Ακούμε την γνώμη του άλλου λέμε την δική μας αλλά ψάχνουμε την ενότητα ακόμη κι αν διαφωνούμε!

Γι αυτό παρακαλούμε τα σχόλια να είναι κόσμια και με αγάπη προς τον συγγραφέα. Να θυμηθούμε και τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε:«Αν κρατάς το λόγο του Θεού σαν μαχαίρι και είσαι έτοιμος να κατακρεουργήσεις τον αδελφό σου χάνεις το μισθό σου και κολάζεσαι...» Στώμεν καλώς αδελφοί!


66 σχόλια:

 1. Ο ΜΕΓΑΣ ΒΙΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ :
  Ερμηνεύοντας ο φωστήρας της Καισαρείας, Μέγας Βασίλειος, τους Ψαλμούς του Προφητάνακτος Δαυίδ, στέκεται με ιδιαίτερο σεβασμό στην Αγία Γραφή, που αποτελεί μαζί με την Ιερά Παράδοση, τις δύο πηγές της Πίστεώς μας και μας υπενθυμίζει τα εξής αποκαλυπτικά : «Όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, γιατί έχει συγγραφεί με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, για να επιλέγουμε απ’ αυτήν όλοι οι άνθρωποι, σαν από κοινό θεραπευτήριο ψυχών, ο καθένας το φάρμακο του δικού του πάθους» (Εις Α’ Ψαλμόν, ΕΠΕ 5,13).
  Είναι θεόπνευστη, λοιπόν, η Αγία Γραφή. Μάλιστα, «ούτε μία συλλαβή από τα θεόπνευστα αυτά λόγια δεν είναι περιττή η άσκοπη» (Εις Εξαήμερον, Ομιλία ΣΤ, ΕΠΕ 4,259).
  Είναι οδηγός και παιδαγωγός για την μέλλουσα ζωή (Προς τους νέους, ΕΠΕ 7,320).
  ΠΟΙΟΝ ΑΚΟΥΜΕ; ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ;
  ΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να τα έχεις καλά με όλους και να μην έχεις εχθρούς, ο μόνος τρόπος είναι να μην έχεις ούτε φωνή ούτε λόγο…… απλά να υπάρχεις και να κινείσαι αθόρυβα, για να μην ενοχλείς.
   Αν τύχει όμως κι είσαι απ’ αυτούς που δε διστάζουν να μιλήσουν κι υπερασπίζονται τις θέσεις και τις πεποιθήσεις τους, από αυτούς που αρνούνται να κρυφτούν πίσω απ’ το δάχτυλό τους, τότε μάλλον πρέπει να δεχθείς τις συνέπειες. Γιατί αν έχεις φωνή, έχεις και εχθρούς.
   Στα τέσσερα ευαγγέλια δεν αναφέρεται το όνομα του ‘’θεού’’ Γιαχβέ. Οι περισσότεροι χριστιανοί αγνοούν τον γιαχβε, καθώς γνωρίζουν μόνο τον Χριστό ως θεό. Ρώτησα πολλούς πιστούς, αλλά δεν γνώριζαν τίποτα για τον η γιαχβε.

   Διαγραφή
  2. Στην Καινη εχουμε πολλες φορες εμφανιση του αγιου πνευματος. Στην παλαια που εχουμε....???? Ισως να ηταν θεοπνευστη στην εποχη του αγιου βασιλειου διοτι ισως η παραποιηση να ηταν μικρη. Θεοπνευστη μπορει να δηλωθει και για τον λογο να σου δινει ο θεος το δικαιωμα να ξεχωρισεις μεσα απο αυτη το κακο της Παλαιας με το καλο της καινης.

   Διαγραφή
  3. Πολύ μεγάλη διαπίστωση έκανες,να γράψεις ενα βιβλίο να χτυπήσεις τον ιερό Αυγουστίνο, τον Γρηγόριο Νύσσης, τον Χρυσόστομο, το ευαγγέλιο. . Δεν υπάρχει στα Ευαγγελια ο Γιαχβέ, μπράβο σερλοκ το ανακαλυψες.
   Ο Γιαχβέ ήταν ονομασία αμιγώς εβραϊκή γιατι οι άνθρωποι ήταν εβραίοι και κατανοούσαν έτσι τοτε, δεν καταλάβαιναν το "Κύριος" μόνο αλλά ήθελαν Θεό με όνομα, όπως εσύ τον Δία για να νιώθεις υπερήφανος που έχεις ΙΧ ελληνα Θεό.
   Το' πιασες;
   Όπως δεν κατανοουσαν εννοιες όπως της δυνάμεως, οπότε για να αναφέρονται σε αυτήν χρησιμοποιούσαν το "κέρας"ας πούμε ως παραδειγμα, που ήταν το δυνατό κερατο των ταύρων και το οποίο έδειχνε και χαρακτήριζε την δύναμη, οπότε το χρησιμοποιούν για την νόηση της δύναμης.Μήπως και καταλάβεις το μέγεθος της βλακείας και αγραμματοσυνης σου που σε κράτα σίγουρα εκτός σωτηρίας.

   Διαγραφή
 2. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ :
  Οι δύο Διαθήκες, Παλαιά και Καινή, δεν αποτελούν δύο στεγανά χωρισμένες, αλλά δύο άρρηκτα ενωμένες ενότητες της μιας, διαχρονικά ενιαίας, Ιεράς Ιστορίας. Το θεανδρικό πρόσωπο του Θεού Λόγου αποτελεί τον πανίσχυρο κρίκο που τις κρατά απόλυτα συνενωμένες μαζί του (βλ. και ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, αρ.φ.411, Οκτ.2017).
  Είναι τόσο ισχυρός ο μεταξύ τους σύνδεσμος, ώστε οι θεοφόροι Πατέρες να ομιλούν για δύο αδελφές που έχουν τον ίδιο Πατέρα. Ο άγ.Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι κατηγορηματικός. «”Αδελφαί γαρ αι δύο Διαθήκαι, εξ ενός Πατρός τεθείσαι”.
  Γι’ αυτό λένε τα ίδια πράγματα και οι δυό, αφού μοιάζουν σαν δυό αδελφές που έχουν τον ίδιο Πατέρα, τον Θεό. Όπως οι αδελφές που γεννήθηκαν από τον ίδιο πατέρα έχουν όμοια χαρακτηριστικά, έτσι και εδώ. “Επειδή αι δύο Διαθήκαι εξ ενός Πατρός εγεννήθησαν”, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Μία ρίζα της ευσεβείας τροφοδοτεί και τις δύο. Η ίδια διδάσκει τον παλαιό νομοθέτη (Μωυσή), η ίδια φωτίζει και τον θεολόγο ευαγγελιστή (Ιωάννη)».
  Η μεταξύ τους σχέση είναι τέτοια, που η μία προϋποθέτει την άλλη. Η καθεμιά κατανοείται μέσα από την άλλη. Η Παλαιά προλέγει τα όσα θα συμβούν στην Καινή. Και η Καινή με τη σειρά της ερμηνεύει την Παλαιά. Το όλο περιεχόμενο της Παλαιάς, όντας προφητικό, συμβολικό και συνεσκιασμένο, κατανοείται μόνο με την εκπλήρωσή του από την Καινή. Γι’ αυτό και η Παλαιά φανερώνεται καθαρά για πρώτη φορά και ερμηνεύεται ορθά μόνο από την Εκκλησία. Για τον παλαιό Ισραήλ έχει ακόμη κάλυμμα. Παραμένει σκιά, μυστήριο, βιβλίο κλειστό, εσφραγισμένο.
  Κατά τον ιερό Χρυσόστομο πάλι, «”δύο Διαθήκαι και δύο παιδίσκαι και δύο αδελφαί τον ένα Δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χριστός εν Καινή κηρύσσεται”. Δεν λέει καινούργια πράγματα η Καινή, αφού τα προανήγγειλε η Παλαιά. Αλλά και τα παλαιά δεν καταργούνται, αφού ερμηνεύονται από την Καινή». Ο κοινός Δεσπότης που συνενώνει και τις δύο, είναι ο λίθος «ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες», αυτός που περιφρονήθηκε και πετάχτηκε από τους χτίστες, αλλά παρά ταύτα «εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας». Έγινε το μεγάλο αγκωνάρι που κρατάει την οικοδομή. «Η γωνία είναι πάντα το συνεκτικό στοιχείο δύο τοίχων. Έτσι και ο αχειρότμητος λίθος Χριστός, ως κεφαλή γωνίας, συνενώνει στον εαυτό του τους δύο λαούς, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τους Ιουδαίους και τους εξ εθνών Χριστιανούς».
  Η δράση του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου δεν ξεκινάει ξαφνικά με την ενανθρώπηση του Υιού του. Προηγείται ένα μακρό προπαρασκευαστικό στάδιο, όπου λαμβάνει χώρα με πολλούς και διαφόρους τρόπους, «πολυμερώς και πολυτρόπως», η σταδιακή και επί μέρους αποκάλυψη της αρχαίας βουλής του Θεού, του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Ο Χριστός ενεργεί με βάση τα όσα προηγήθηκαν του ερχομού του. Δεν είναι συνεπώς δυνατόν να αγνοείται το προκαταρκτικό αυτό στάδιο της θείας αποκαλύψεως. Η απόρριψή του συνεπιφέρει κατ’ ανάγκην και απόρριψη του Χριστού.
  Σε όλη τη μακραίωνη αναδίπλωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας ενεργεί και δρα η κυριαρχική πνοή ενός και του αυτού Αγίου Πνεύματος, που πάντοτε «επεφέρετο επάνω του ύδατος» της ειδωλολατρείας, στο «σκότος επάνω της αβύσσου», φωτίζοντας τους δικαίους άνωθεν (Γεν. 1, 2). Γι’ αυτό και ομολογούμε πίστη σ’ αυτό «το Πνεύμα το Άγιον, το λαλήσαν διά των Προφητών». Ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα «βρύει προφητείας» κατά την προ Χριστού εποχή, αλλά και «συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας» εν συνεχεία, επιφοιτώντας στους αγίους Αποστόλους «εν είδει πυρίνων γλωσσών» κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.
  Πιστεύουμε λοιπόν, «οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν». Η Εκκλησία παρέλαβε και τα δύο. Γι’ αυτό και ψάλλει γεμάτη χαρά: «Προφήτας εξαπέστειλας, Χριστέ, προφητεύσαι σου την παρουσίαν, και αποστόλους κηρύξαι σου τα μεγαλεία· και οι μεν προεφήτευσαν την έλευσίν σου, οι δε τω βαπτίσματι εφώτισαν τα έθνη» (Παρακλητική, Ήχος πλ. β΄ , Αίνοι Σαββάτου).
  ΠΟΙΟΝ ΑΚΟΥΜΕ; ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ Ή ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ;
  ΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η δική μας η πίστη (η χριστιανική) δε βασίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη. Οι χριστιανοί αγαπάμε το συνάνθρωπό μας και λατρεύουμε το Θεό όπως μας δίδαξε ο Χριστός (στην Καινή Διαθήκη), όχι όπως έλεγε ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης τελείωσε. Στην Εκκλησία τη διαβάζουμε από ιστορική σκοπιά, THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

   Διαγραφή
  2. Συμφωνω απολυτα. Στην παλαια διαθηκη υπαρχουν σημεια με μεγαλη πλανη. Ο αγιος ΘΕΟΣ επλασε τον ανθρωπο αρεν και θηλυ και καθ εικονα και ομοιωσης αυτου. Ποιος επλασε εκ νεου τον Αδαμ και απο το πλευρο του εκανε τον κλωνο της ευας την στιγμη που ηταν καθ εικονα και ομοιωσην ο ανθρωπος και ενω δεν ειχαν πεσει απο τον παραδεισο ακομη. Τι συνεβει στο πρωτο θηλυκο και επλασθη εκ νεου. Απλα ερωτηματα.

   Διαγραφή
 3. Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ :
  «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι» (Ματθ.ε'17)
  «Ερευνάτε τας γραφάς, …εκείναι εισίν αι μαρτυρούσαι περί εμού… Εάν πιστεύατε στον Μωυσή, θα πιστεύατε και σε μένα. Περί γαρ εμού εκείνος έγραψεν» (Ιωαν.ε'39· 46).
  Όλοι οι ιεροί συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, επιβεβαιώνουν ρητά, ότι στο πρόσωπό του εκπληρώνονται «πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω Μωυσέως και Προφήταις και Ψαλμοίς περί αυτού» (Λουκ.κδ'44)
  Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός περιβάλλει με την απόλυτη έγκρισή του την Παλαιά Διαθήκη και λέγει απερίφραστα ότι εκείνη ομιλεί και μαρτυρεί αποκλειστικά για το δικό του πρόσωπο, είναι τουλάχιστον θρασεία η ανθρώπινη λογική που αποτολμά να θέτει υπό αμφισβήτηση τα λεγόμενά του και να απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη ως, άσχετη με την αλήθεια, μυθολογία. Αλλά και όταν τυχόν ταυτίζει τον Θεό που καταγγέλλεται σ’ αυτήν με κάποιον θεό του κακού ή και με τον ίδιο τον σατανά, απορρίπτοντας έτσι ευθέως τον ίδιο τον Χριστό,η λογική αυτή γίνεται όχι απλώς θρασεία, αλλά και βλάσφημη.
  Όποιος σκέφτεται έτσι βλασφημεί,ούτε λίγο ούτε πολύ, κατά του Αγίου Πνεύματος, και παραμένει ασυγχώρητος κατά τον λόγο του Κυρίου,εάν και εφόσον εμμένει πεισματικά και αμετανόητα μέχρι τέλους στη διαστροφή της αλήθειας, ονομάζοντας τον Θεό διάβολο, αποδίδοντας δηλαδή τα (ανερμήνευτα και ακατανόητα ίσως σε μας, πλην) θαυμαστά και υπέρλογα έργα του Υψίστου Θεού σε δαιμονικές ενέργειες (Μαρκ.γ'29).
  ΠΟΙΟΝ ΑΚΟΥΜΕ; ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ή ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ;
  ΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οι ίδιοι οι απόστολοι (οι μαθητές του Χριστού), κάνοντας συμβούλιο το 49 μ.Χ., μαζί με τους αγίους της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, αποφάσισαν ότι ο Νόμος της Παλ. Διαθήκης δεν δεσμεύει τους χριστιανούς, εκτός από ένα δυο βασικά πράγματα. Το γεγονός αυτό (η «αποστολική σύνοδος») αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο Πράξεις των αποστόλων (κεφάλαιο 15), που το έγραψε ο ευαγγελιστής Λουκάς και βρίσκεται μετά τα Ευαγγέλια.

   Διαγραφή
  2. Δεν δεσμεύονται με την περιτομή,που συνέχιζαν να κάνουν οι Εβραίοι χριστιανοί.Αυτο εννουσαν, αποδέσμευση,το συγκεκριμένο...

   Διαγραφή
  3. Αυτο καταλαβαινεις εσυ ανωνυμε χρηστη. Δεν σημαινει οτι ειναι και το σωστο.

   Διαγραφή
 4. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ :
  Πρός τε Ἰουδαίους καί Ἕλληνας ἀπόδειξις, ὅτι ἐστί Θεός ὁ Χριστός, MPG 48,815.– Καί οἱ δύο Διαθῆκες, καί ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή, ἔχουν τό ἴδιο θέμα, τό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ μέν Παλαιά Διαθήκη προφητεύει γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία καί προετοιμάζει τόν κόσμο γιά τήν ὑποδοχή του, ἡ δέ Καινή Διαθήκη μᾶς λέγει γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς ἀρέσουν ἰδιαίτερα οἱ δύο αὐτές Χρυσοστομικές περικοπές, πού ὁμιλοῦν γιά τήν στενή σχέση τῶν δύο Διαθηκῶν καί τήν ἑνότητά τους στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ: α) «Προέλαβε τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί ἡρμήνευσε τήν Παλαιάν ἡ Καινή. Καί πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο Διαθῆκαι καί δύο παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί τόν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῦσι. Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χριστός ἐν Καινῇ κηρύσσεται. Οὐ καινά τά καινά, προέλαβε γάρ τά παλαιά. Οὐκ ἐσβέσθη τά παλαιά, ἡρμηνεύθη γάρ ἐν τῇ Καινῇ» (Ὁμιλία εἰς τό «Ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου» καί εἰς τήν ἀπογραφήν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, MPG 50,796. β) «Ἀδελφαί γάρ αἱ δύο Διαθῆκαι, ἐξ ἑνός Πατρός τεθεῖσαι· διά τοῦτο καί συμφώνως τόν λόγον προφέρουσι· σχεδόν γάρ ἡ αὐτή εἰκών καί ὁμοιότης ὑπάρχει. Καί ὥσπερ ἐν ἀδελφαῖς ἐξ ἑνός Πατρός γεγεννημέναις, πρόσεστι τῆς ὁμοιότητος τά ἰδιώματα, οὕτως ἐπειδή αἱ δύο Διαθῆκαι ἐξ ἑνός Πατρός ἐγεννήθησαν, πολλήν ἔχουσι τήν ἐμφέρειαν. Ἀμέλει καί ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ προηγεῖται νόμος, καί ἀκολουθοῦσι προφῆται, καί ἐν τῇ νέᾳ χάριτι προηγεῖται τό Εὐαγγέλιον, καί ἀκολουθοῦσιν ἀπόστολοι.» (Περί Δημιουργίας τοῦ κόσμου Ὁμιλία Α΄, γ. MPG 56,433).
  ΠΟΙΟΝ ΑΚΟΥΜΕ; ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Ή ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ;
  ΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η κατανόηση της Καινής Διαθήκης ξεκινά από την κατανόηση της Παλαιάς, όπως όλοι οι Άγιοι πατέρες διδάσκουν.
  Αν κάποιος δεν κατανοεί την Παλαιά Διαθήκη, ας ψάξει πρώτα αν φταίει το κεφαλάκι του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου καταλαβαίνεις ότι δεν δημοσιεύεις δημοκρατικά, προσωπικές γνώμες και απόψεις ανθρώπων αλλά αιρέσεις;
   Είσαι πιστός χριστιανός που αναπαράγει αιρεση

   Διαγραφή
  2. ποιος εισαι εσυ που μπορεις να κρινεις ποιες ειναι οι αιρετικες και βλασφημες θεσεις......????

   Διαγραφή
  3. Εγώ κρίνω λοιπόν; προσωπό ποιείς μπας το θέμα μπας και βρεις δικαίωση απέναντι μου; και σώθηκες νομίζεις; μα απέναντι στην πίστη μετρήσου.
   Ολοι οι πατέρες, διδάσκαλοι της πίστης, οι αγιοι, οι απόστολοι, δεν αμφισβητούν την παλαιά διαθήκη, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, ότι δεν ήρθε να καταργήσει αλλά να σημπληρωσει τα της παλαιάς διαθήκης.
   Έρχεσαι εσύ που δεν μπορείς και δεν θέλεις να καταλάβεις προφανώς γιατί δεν θέλεις να πιστέψεις τους πατέρες και τον Χριστό και απομονωνεις την πάλαια διαθήκη από την νέα. Θεωρείς μάλιστα τον Θεό ο Οποίος είναι ο ίδιος και τότε και στην νέα διαθηκη ως ανώμαλο φονιά.
   Εύχομαι να καταλάβεις την βλασφημία σου και να μετανοήσεις, αν τυχόν φυσικά αφήσεις τον σακετο και διαβάσεις τους πατέρες της εκκλησίας για το πως ερμηνεύουν τα πράγματα.
   Είστε αιρετικότατοι και εκτός εκκλησίας με αυτά που λέτε.

   Διαγραφή
  4. E βεβαια ηρθε να συμπληρωσει. Γιατι απλα εαν δεν συμπληρωνε εσυ σημερα δεν θα μπορουσες να διακρινεις την αληθεια απο το ψεμα. Θα ειχες μεινει στην ψευτια της παλαιας διαθηκης.

   Διαγραφή
  5. Εσυ πρεπει να σταματας της βλασφημιες.. Διοτι σου δοθηκε ο νους να ξεχωρισεις το ψευδος απο την αληθεια και δεν μπορεις να το κανεις.

   Διαγραφή
  6. Ο ιδιος ο Χριστος πεθανε στον σταυρο για να εχεις κριση μεταξυ αληθειας και ψευδους. Λυπαμαι πολυ για σενα.

   Διαγραφή
  7. Η ανθρωπότητα ήταν "ζουλου" ρε αινστσιν, τι δεν καταλαβαίνεις; θα τους μιλούσε για αγάπη αδοκη όταν όλοι σκότωναν για τροφη; γελοιε

   Διαγραφή
  8. Εσύ μας το παίζεις Αϊνστάιν εδώ μέσα. Ένας Αϊνστάιν που συνεχώς λέει τρίχες.

   Διαγραφή
 7. Δεν πρόκειται περί γνωμών βέβαια αγαπητέ,αλλά δημοσίευση σε χριστιανικό ιστολόγιο αιρετικών και βλασφημων θέσεων ενός ανθρώπου που με προτεσταντίζοντα νοοτροπια αποσπα κομματια της γραφής για να αποδομήσει την πίστη και τον ίδιο τον Θεό.
  Παραβλεπεις ομως με αυτό το τεράστιο θέμα της δημοσίευσης προφητειών ,που προέρχονται από γέροντα ο οποίος όπως είχε φανεί πριν λίγο καιρό έχει σοβαρό κόλλημα καθώς πιστεύει όχι ολόκληρο το ευαγγελιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Χριστός παίρνει το Νόμο και τη διδασκαλία της Παλ. Διαθήκης και τα αλλάζει τελείως. Τις 10 εντολές τις κάνει μία εντολή: «Θα αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Όποιος έχει τηρήσει αυτή την εντολή, τις έχει τηρήσει όλες, λέει η Καινή Διαθήκη (κατά Ματθαίον, κεφ. 22, στίχοι 34-30. Επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, κεφ. 13, στίχοι 8-10).

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. Δεν αλλάζει τίποτα κακόδοξε γιατί είναι Θεός που δεν αναιρεί τίποτα, προάγει τις εννοιες στους αχρειους στην ανθρωπότητα μπας και ακολουθήσουν τα αληθινά αισθήματα.
   Δηλαδή γεωκων πως το βλέπεις; η εντολή της αγάπης καταργεί το "ου φονεύσεις;" βλέπεις και μόνο από αυτό την ανεπάρκεια σου; ότι ισχύει παντοτινά ο νομος του Θεού; Αλλά εσείς θέλετε το ένα να καταργεί το άλλο όχι να το συμπληρώνει και να το βελτιώνει σύμφωνα με την πρόοδο στο καλό της ανθρωποτητας(κάτι που επιδιώκει με την παλαιά και νέα διαθήκη ο Θεός),ώστε να βρίσκεστε στην κακώς εννοούμενη περίοδο της "χάριτος", που όρισαν οι κακόδοξοι αρχιερείς που ταλανιζουν σήμερα την εκκλησία.
   Έτσι μπορείτε να βλασφημείτε άφοβα τον Κύριο, αφού θα σας την χαρίσει ούτως ή άλλως ε;
   Να τροφή για σκεψη:Η περίοδος της χάριτος σε σώζει αν είσαι φονιάς; παιδόφιλος μήπως;ο Χριστός δεν είπε ότι όποιος πιστεύει στο όνομα μου και το επικαλείται σώζεται; ο αμετανόητος παιδοφιλος θα σωθεί αν φωνάξει μόνο το όνομα Ιησούς;

   Διαγραφή
  4. Απο την τρομάρα που σε δέρνει γραφείς δίπλα μηνύματα. Μέχρι εκεί εφθασες.

   Διαγραφή
  5. Να μιλάς για τον ψευτογιαχβε σου. Τον Ιησού να μην τον πιανεις στο στόμα σου εβραιε. Είσαι πολύ λίγος.

   Διαγραφή
  6. Γράφεις:" ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, ότι δεν ήρθε να καταργήσει αλλά να σημπληρωσει τα της παλαιάς διαθήκης."

   Μπορείς σε παρακαλώ να αναφέρεις που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη η λέξη "συμπληρώσει"???

   Κωνσταντίνα

   Διαγραφή
 8. Φυσικα ήταν καλό αυτό που έγινε γιατί αποκαλύφθηκε ποιος είναι ο γεώκων,ένας καθαρά αιρετικός που δεν μπαίνει στον κόπο να ρίξει μια ματιά στους πατέρες και να βρει απαντήσεις για την πίστη του ,θα αμφισβητεί και αυτούς σίγουρα αν δεν γουσταρανε το δωδεκάθεο.
  Έτσι εξηγειται και ο σκοπός των προφητειών που πέφτουν έξω χρόνια τώρα,όπως αυτή της μεγάλης Παρασκευής με τον επιτάφιο στις πλατες(για 2 συνεχείς χρονιες),οι οποίες έκαναν ρομπες τους χριστιανούς που τις μετεφεραν συνεχόμενα και επανειλημμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι.Στο τρικλοποδιά σάιτ,πριν καταργηθούν τα σχόλια,σε μια (προφητεία) του γέροντα του,όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί, διότι ο ίδιος ο γεωκων,δεν είναι μοναχός.Ειχα σχολιάσει,πως ,θα σημειώσω τον συγκεκριμένο μήνα,για να δω τι θα συμβεί από αυτά της (προφητείας)του γέροντα τού.Μου απάντησε , εξοργισμένος ο γεωκων,με υποτιμητικό σχόλιο.Αυτα από έναν,που θέλει να παρουσιάζεται σαν καλόγερος,ενώ δεν είναι...
   Παραπλάνηση κάνει ο γεωκων,και τίποτα παραπάνω,.

   Διαγραφή
  2. Εσυ εχεις αποκαλυφθει ποιος εισαι. Ενας διαστρευλωτης και τιποτα παραπανω.

   Διαγραφή
  3. Και συ τι είσαι???
   Ο γεωκων,με άλλον λογαριασμό...
   Απέδειξε ότι είμαι διαστρευλωτης,ρε οο7 Ράμπο...
   Μας το παίζεις και έξυπνος,από πάνω...

   Διαγραφή
  4. Έγραψα κάποια προφητεία που δεν εκπληρώθηκε,όπως ο γεωκων που γράφει???
   100 προφητείες,για τα είδη, γνωστά από άλλους, αλλά με παραλαγες...Και το παραμύθι του γεωκων,..τα ήξερα από πριν ,αλλδεν είχα ευλογία,τώρα μου την έδωσε την ευλογία...
   Βρε άντε,από δω...

   Διαγραφή
  5. Συνέχισε να είσαι γελοιος. Ανώνυμα εβραία. Οτι και να κάνετε εσύ και το βρωμοσυναφι σου τίποτα δεν θα πετυχετε.

   Διαγραφή
  6. Οι προφητείες ανήκουν στους ορθοδοξους βρωμοεβραιε. Οτι και να κάνετε,όσο και να τις πολεμησετε απο την ψυχή μας δεν τις σβηνετε. Καταλάβες βρωμοεβραιε.

   Διαγραφή
  7. Η δικιά σου ηλιθιότητα φαινετε πεντασκαθαρα βρωμοεβραιε.

   Διαγραφή
 9. Ο Πραγματικός Τριαδικός Αγαθός Δημιουργός ούτε τιμωρεί, ούτε και σκοτώνει. Όταν έζησε ανάμεσά μας για να μας διδάξει την αγάπη και να μας θυμίσει ποιοι είμαστε, καθώς Τον σταύρωναν, μέσα στους πόνους του τρομερού μαρτυρίου είπε για τους σταυρωτές Του, τούτα τα λόγια : “Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν.” Δεν ζήτησε να αφανιστούν, ούτε να κατέβει φωτιά απ τον ουρανό και να τους κάψει, ούτε τους σκότωσε ο ίδιος ενώ μπορούσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι δέκα πληγές του Φαραώ τι ήταν???
   Διασκέδαση???

   Διαγραφή
  2. Είχε όρεξη ο Γιαχβέ σας να παίξει με τους αιγυπτιους. Αυτές είναι.

   Διαγραφή
  3. Πήρε στον σταυρό της αμαρτίες του κόσμου απο γενεάς Αδάμ. Άραγε γιατί απο γενεάς Αδάμ. Ποιος έπλασε τον Αδάμ και τον κλώνο την Εύα.

   Διαγραφή
 10. Δυστυχώς, αψηφώντας κάθε λογική, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που όντας άσχετοι ΄ή/και υποταγμένοι στο σκότος του μυαλού τους, συνεχίζουν με διαβολικό μένος να αδικούν τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό και να τον κάνουν ένα με το σκοτεινό και μισάνθρωπο Γιαχβέ της “παλιάς διαθήκης” που όπως φαίνεται από τα ίδια τα λόγια, τις πράξεις και τη νοοτροπία του, είναι ο Σαμαέλ Σατανάς, τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει άρχων του κόσμου τούτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ειναι δυνατον ο δικος μας Θεος να ζητα να κυριευσουμε κρατη με πολεμο. Ειναι δυνατον να λεει ο Μωυσης οτι οταν κυριευθει μια χωρα τοτε να τα εφαρμοσετε κατα γραμμα τις 10 εντολες Δευτερονομιον 6 (1). Ειναι δυνατον να λεει ο θεος ο δικος μας στον Μωυση οτι πρεπει τις εντολες να τις δεσουν οι Εβραιοι στο χερι και στο μετωπο αναμεσα στα ματια Δευτερονομιον 6 (8-9). Και κατι αλλο. Στο δευτερονομιο 6 (10) ο Μωυσης λεει. "Ο κυριος ο θεος σας θα σας φερει στην χωρα που υποσχεθηκε κλπ". Μπορει να μου εξηγησει καποιος γιατι βγαζει απ`εξω τον εαυτο του ενω ανηκει στον ιδιο λαο....????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Και κατι αλλο ασχετως εαν ειμαστε βουτηγμενοι μεσα στην αμαρτια σαν κρατος ο Θεος παντα μας βοηθα γιατι ειτε το θελουν καποιοι ή οχι, ειμαστε ο αγαπημενος λαος απο την εποχη που διδασκε."εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθει ο υιος του ανθρωπου. Και θεωρω οτι συνεχιζει να μας βοηθα γιατι ενω ειμαστε βουτηγμενοι στην αμαρτια δεν εχουμε πειραξει απολυτως κανεναν λαο. Αντιθετως μαλιστα εχουμε κατασφαγει απο δεκαδες αλλους αλλα ο Ιησους παντα μας αξιωνει για νεα αρχη. Η αγια γραφη εγινε για να μπορει ο καθε χριστιανος να ξεχωριζει το ψευδος της παλαιας διαθηκης με την αληθεια της καινης διαθηκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μηπως οι 10 εντολες εγιναν για να αποδομησουν τον ανθρωπο εναντι του αληθινου Θεου. Διοτι δεν καταλαβαινω πρωτα να σφαζεις ανθρωπους και ακολουθως να τηρεις το ου φονευσεις. Εγω αποδομηση βλεπω εδω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι 10 πληγές, έγιναν, ή δεν έγιναν???
   Αν , έγιναν, λέγε, ακριβώς τι ήταν,και όχι με μήπως, αυτό, μήπως το άλλο ,το παραλο..
   Η γνωρίζεις,η δεν γνωρίζεις...

   Διαγραφή
  2. ΕΣΥ ΡΕ ΦΙΛΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ.... «Επεσκέφθη δε ο Κύριος (γιαχβε) την Άνναν και συνέλαβε, και εγέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας» (Σαμουήλ Α΄, Β΄ 21).

   Διαγραφή
  3. Τι να απαντήσει ρε γεωκων. Οτι ο Γιαχβέ του ηταν έκπτωτος άγγελος..????

   Διαγραφή
  4. Όλη η ψευτοβιβλος τους για έκπτωτος αγγέλους μιλάει. Και πάνε να τους εξισώσουν με τον δικο μας τριαδικό. Έλεος δηλαδή. Οι τύποι είναι για γέλια μέχρι κλάσματος....

   Διαγραφή
 14. Δεν ξαναπαντω σε θέμα σου. Οι απόψεις σου για μένα είναι παντελώς ψευδεις. Σε απαξίωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Εσύ που τις εζησες τις πληγές πεσμας εβραιε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μας εχεις φλομωσει στην μπουρδολογια. Μια παραπανω δεν βλάπτει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δευτερονόμιον 22: 13-21

  «… εάν η νεαρή κοπέλα δεν βρεθεί να είναι παρθένα, τότε θα τη φέρουν έξω από τη θύρα του σπιτιού του πατέρα της και οι άνδρες της πόλεως θα τη λιθοβολήσουν με λίθους μέχρι να πεθάνει.».

  ΕΡΩΤΗΣΗ, Γνωρίζει κανείς αν ισχύει αυτός ο νόμος …..στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι είναι από την Διαθήκη, δηλαδή είναι θεόπνευστος νόμος……. Ρε ΣΑΙΝΙΑ ασχολείται Ο Θεός με νέες που δεν είναι παρθένες; πηγαίνετε πρώτα να καταλάβετε την Καινή Διαθήκη που είναι το ιερό βιβλίο για εμάς τους Ορθοδόξους, και άστε την Π.Διαθηκη για τους εβραίους, αν κάθε μέρα υπερασπίζατε την Αγία Τριάδα, τον Χριστό, την Παναγία , παρά να τους βρίζετε τότε η Ελλάδα δεν θα κινδύνευε, εσείς όμως υπερασπίζετε τον γιαχβε τον θεό των εβραίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η σαρία έχει νομο τέτοιο. Αλλά η Αγαρ δεν είχε γεννήσει τον Ισμαήλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Η αλήθεια υπερισχύει του ψευδούς γεωκων. Για τον λογο αυτό ο Χριστός συμπλήρωσε την διαθήκη. Για να μην μπορεί να σταθεί το ψεύδος τους. Για αυτό τον σταύρωσαν. Γιατί πρόλαβε και τους διέλυσε το matrix τους ο Ιησούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΦΙΛΕ GEWGWN ΠΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΠΛΟ ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΡΩΠΟΣ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΘΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΑΖΕΙ ΠΙΑ ΙΣΧΙΕΙ Η ΠΡΩΤΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΝ ΙΣΧΙΕΙ ΑΦΟΥ ΑΚΩΜΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΔ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΒΟΥΡΛΙΖΟΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΓΈΏΚΏΝ και ο Αρειος κατι τετοια διδασκε και ειδες τι επαθε. Ηταν η οργη του Θεου;(δυσκολο διοτι ο Θεος ειναι μακροθυμος, πολυελεος και πολυ ευσπλαχνος) ηταν δηλητηριαση;(δεν μπορουμε να πουμε με βεβαιοτητα). Παντως το μονο σιγουρο ειναι πως ο 1ος ανθρωπος ΔΕΝ περπατησε στον κοσμο το 8500 προ Χριστου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Σαν δεν ντρεπεσαι ρε Romanos!!! Οχι Ρωμανέ,αλλά Romanos, γιατι δεν είσαι Ελληνας, αλλά προδότης. Εισαι Ελληνας στον τυπο μονο, όχι στην ουσια. Γιατι οι πραγματικοι Ελληνες δεν ειναι βλαστημοι. Εσυ εισαι βλαστημος Romanoς!
  Και να σου πω γιατι δεν σε υπολογιζω ως Ελληνα πλεον.
  Γιατί, δημοσιευεις τις υβρεις καποιου αιρετικου γεωκων κατα της Παλαιας Διαθήκης. Δηλαδη δημοσιευεις υβρεις καποιου γεωκων κατά του Θεού ο ὁποῖος εγραψε την Παλαια Διαθήκη δια μεσω των προφητών του, τοῦ Μυωσέως, του Ἠσαίου, του Δαυῑ́δ! Υβρεις καποιου αιρετικου γεωκων που προκαλει κιολας τους ανθρωπους να διαλεχθουν μαζι του για χωρία της Παλαιας Διαθηκης, που το φτωχο μυαλο-του ερμηνεύει οπως θελει! Νομιζει λανθασμενα ο αιρετικος γεωκων οτι ειναι ανωτωτερος των Αγιων Πατέρων της Εκκλησίας που ειπαν και εγραψαν οτι η Αγια Γραφη ειναι και η Παλαια, και η Καινη Διαθηκη. Ανωτερος ο γεωκων ακομα και του Χριστοῦ που ειπε οτι ηλθα να εκπληρωσω την Γραφή και οχι να την καταργησω! Εισαι υβριστης του Θεοῦ Romanos οταν τάσσεσαι με αιρετικους! Και μας ζητας κιολας σε υστερογραφο να μην υπαρχει διχονοια!!! ΕΛΕΟΣ! Εσυ σπερνεις την διχονοια ΜΑΖΙ με τον υπερηφανο, αφρονα μισοτρελο γεωκων. Ντροπη σου Romanos!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΑΦΡΩΝ, υπερηφανε γεωκων, ΣΙΓΗΣΕ επιτελους ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ σου κατα των ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ, γιατι ισως σε σιγησει ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Προσεξε μην σιγησει εσενα ο Θεος που μας εκανες και τον μωυση αγιο εβραιε. Η προπαγανδα σας αλλου. Σε ορθοδοξα κειμενα δεν χωραει ουτε στην καινη διαθηκη. Τραβα να διαβασεις για τον ΒΑΑΛ και τους αλλου εκπτωτους που συνεβρεθησαν με τις γυναικες των ανθρωπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά, όλοι οι οπαδοί του Λιακοπουλου εδώ μαζευτήκατε; Ο Γεωκων έχει σχέση με το Λιακοπουλο; Γιατί τα ίδια πρεσβευουν.
   Κατά τα άλλα, καλώς πράττει ο διαχειριστής και δινει βήμα στο Γεωκων. Διαφωνώ με όσους λένε το αντίθετο. Αφού αποφάσισε να ξαναγράψει, ας έχει βήμα. Κρίνεται από όσα λέει (όσα λέει βέβαια, δεν έχουν σχέση με την ορθοδοξία. ΑΠΛΆ ΔΙΌΤΙ ΤΑ ΙΕΡΆ ΒΙΒΛΊΑ ΤΑ ΟΡΊΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ, ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΏΝ. ΑΥΤΆ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΊΑ ΈΚΡΙΝΑΝ ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΌΤΙ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΊΑ ΜΑΣ. ΑΝ ΘΈΛΕΙ ΑΎΡΙΟ, ΜΠΟΡΕΊ Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΆΞΕΙ). ΆΡΑ ΤΟ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝ Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΉΚΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΈΤΣΙ ή ΑΛΛΙΩΣ κλπ, κλπ. ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ή ΌΧΙ. ΤΟ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΌΤΙ ΑΥΤΉΝ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 20 ΑΙΩΝΕΣ Η ΜΊΑ ΑΓΊΑ ΚΑΘΟΛΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ ΕΚΚΛΗΣΊΑ...

   Διαγραφή
  2. Αν ακολουθίες την καινή διαθήκη δεν έχεις ανάγκη καμια ιερά σύνοδο ουτε καμια οικουμενική σύνοδο. Το ειδαμεκαι το πατριαρχείο αλλά και την δική μας ιερά σύνοδο. Εβαλαν τον σατανά μέσα στον οικο του θεού.

   Διαγραφή
  3. Ρε φίλε Γεωργιε θέλεις να διαβάσεις ένα ‘’θεόπνευστο’’ κομμάτι από την Π.παλαια Διαθηκη;

   Άσμα Ασμάτων Κεφ. 7
   1 Πόσο ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, θυγατέρα τού ηγεμόνα! Το τόρνευμα των μηρών σου είναι όμοιο με περιδέραιο, έργο χεριών καλλιτέχνη.
   2 Ο αφαλός σου είναι τορνευτός κρατήρας, γεμάτος από ανάμικτο κρασί· η κοιλιά σου θημωνιά σιταριού, περιφραγμένη με κρίνα·
   3 οι δυο μαστοί σου είναι σαν δυο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας·
   4 ο τράχηλός σου σαν ελεφάντινος πύργος· τα μάτια σου σαν τις κολυμβητικές λίμνες στην Εσεβών, κοντά στην πύλη Βαθ-ραββίμ· η μύτη σου σαν τον πύργο τού Λιβάνου, που βλέπει προς τη Δαμασκό·
   5 το κεφάλι σου επάνω σου όπως ο Κάρμηλος, και η κόμη τού κεφαλιού σου όπως η πορφύρα· ο βασιλιάς είναι δεμένος στους πλοκάμους σου.
   6 Πόσο ωραία και πόσο ευχάριστη είσαι, αγαπητή, εξαιτίας των εντρυφήσεων!
   7 Τούτο το ανάστημά σου μοιάζει με φοίνικα, και οι μαστοί σου με τσαμπιά.
   8 Είπα: Θα ανέβω στον φοίνικα, θα πιάσω τα βάγια του· και να, οι μαστοί σου θα είναι σαν τσαμπιά τής αμπέλου, και η οσμή τής μύτης σου σαν μήλα·

   Διαγραφή
  4. Δεν αναφέρεις τεκμηρίωση. Αν πάντως αυτό το απόσπασμα είναι από την Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των Ο', τότε αποτελεί Ιερι Βιβλίο που υποχρεωτικά αποδέχεται ο κάθε ένας που λέει ότι είναι ορθόδοξος. Είπα πιο πάνω, ότι τα ιερά βιβλία τα ορίζει η Εκκλησία.
   Επομένως, μην ψάχνεις με τη λογική. Ό,τι και να λέει, είναι ιερό βιβλίο. Δεν έχεις δικαίωμα να έχεις άποψη για τα ιερα βιβλία. Δε σε ρώτησαν οι Πατέρες αν σου αρέσουν αυτά είναι.
   Αν η Εκκλησία κάποτε θελήσει, μπορεί να κάνει 2 τα Ευαγγελία ή πέντε, ή να βγάλει τις πράξεις των αποστολών, ή να βάλει κι άλλα θέματα. Αλλά την Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των Ο να ξέρεις ότι δεν θα πάψει ΠΟΤΈ να τη θεωρεί ιερό βιβλίο. Ούτε πρόκειται να την αλλάξει με κάτι άλλο. Διότι είναι η βάση της ορθοδοξία. Η βάση της θεοπνευστιαε. Η βάση της ερμηνείας της Καινης Διαθήκης κλπ.
   Δεν πειράζει που δεν είσαι ορθόδοξος. Άλλωστε, εσένα αφορά. Μπορείς να πιστεύεις ότι θέλεις.

   Διαγραφή