Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟ ΘΕΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΛΩΛΟΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας ΤριάδοςΚαὶ σήμερα Ἐγὼ ὁ Τρισυπόστατος Θεός,
ὅ τῶν Πάντων Δημιουργὸς
καὶ ὅλων τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν Χορηγός, 
Εὐλογῶ ἐτοῦτο τὸ γραπτὸ
 γιὰ νὰ διανεμηθεῖ στὸν Πιστό Μου τὸν Λαὸ 
γιὰ νὰ λάβει θάρρος ἀλλὰ καὶ Εὐλογία ἀπὸ Ἐμᾶς
 τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Μὴν ἀνησυχεῖτε καλά Μου Τεκνία
ἀφοῦ ἔχετε Ἐμένα στὴν Καρδία,
γιὰ τίποτα νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε,
ἀντιθέτως Ἐμένα συνέχεια νὰ Ὑμνεῖτε
 καὶ νὰ Μὲ Εὐχαριστεῖτε
ἀφοῦ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ σᾶς κρατῶ,
θὰ σᾶς προστατεύω
 καὶ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή σας θὰ θωπεύω.

Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Δημιουργός σας 
καὶ ἀφοῦ Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Δημιουργός σας καὶ Πλαστουργός σας, 
νὰ ἔχετε βαθειὰ μέσα στὴν καρδιά σας,
 ὅτι σᾶς ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ 
καὶ δὲν θὰ ἀφήσω νὰ πειραχτεῖ 
οὔτε κἄν μιὰ τρίχα ἀπὸ τὴν κεφαλή σας
 ἀφοῦ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ Η ΖΩΗ ΣΑΣ.

 Καμμία ἀμφιβολία μὴν ἔχετε γι’ αὐτὸ 
ποὺ ἐγράφη αὐτὸ τὸ λεπτὸ 
ἀφοῦ εἶναι ἡ ἀπόλυτη Ἀλήθεια,
 σᾶς τὸ Ὁμολογῶ, 
καὶ μὴν τὸ βγάλετε ποτὲ ἀπὸ τὸ δικό σας ψυχικό.

Ἄρχισαν ἀπὸ καιρὸ αὐτὰ ποὺ εἶναι προφητευμένα 
καὶ γραμμένα νὰ συμβοῦν 
ἀλλὰ τώρα θὰ αὐξηθοῦν
 καὶ θὰ μεγιστοποιηθοῦν στὸν ὑπέρτατο βαθμὸ 
ἀλλὰ ἐσεῖς ὅμως μὴ φοβεῖστε 
καὶ μέσα στὴν κάθε εἴδους φωτιὰ νὰ βρεθεῖτε,
 ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΓΩ, δὲν θὰ καεῖτε 
ἀλλὰ μία δρόσος καὶ γλύκα θὰ ἔρχεται ἀπὸ ψηλὰ
 μέσα στὴ δική σας τὴν καρδιὰ 
καὶ ἐσεῖς θὰ ἠρεμεῖτε 
ἀφοῦ, τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι,
 Μαζί Μου θὰ περπατῆτε.

Τὰ ἄλλα Πλάσματά Μου,
 αὐτὰ ποὺ ἀποσκίρτησαν ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
θὰ ἀποροῦν πῶς γίνεται αὐτό,
 ἀφοῦ οἱ ταλαίπωροι δὲν θὰ μποροῦν νὰ τὸ ἐννοήσουν
 ἐφ’ ὅσον δὲν θὰ εἶναι μαζί Μου γιὰ νὰ τοὺς φωτίσω 
καὶ ἔτσι δὲν γίνεται νὰ τοὺς πληροφορήσω.

Παιδιά Μου ἀγαπημένα προσεύχεστε 
καὶ γιὰ αὐτὰ τὰ Πλάσματά Μου τὰ χαμένα
γιὰ νὰ ξυπνήσουν 
καὶ Ἐμένα πάλι νὰ ἀκολουθήσουν.
 
Καὶ ἄλλες πυρκαγιὲς θὰ ‘ρθοῦνε, 
διαφορετικοῦ εἴδους θὰ εἶναι αὐτὲς
 ἀφοῦ ἔχετε πολλὰ νὰ ὑποστεῖτε 
καὶ ἔτσι ἴσως κάποιοι λίγο νὰ ἀφυπνιστοῦνε
 καὶ κοντά Μου νὰ βρεθοῦνε.

Εἶμαι πολὺ Θλιμμένος 
ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἄκρως Ὀργισμένος
 γιὰ τὴν ἀνείπωτη ἀχαριστία σας, σὲ ποιόν; 
Σὲ Ἐμένα τὸν Δημιουργό σας, 
τὸν Πατέρα σας τὸν Καλὸν καὶ τὸν Ἀγαθόν,
 Αὐτὸν ποὺ σᾶς ἔχει δώσει τὰ Πάντα, 
ΟΛΑ τὰ ΚΑΛΑ καὶ ΑΓΑΘΑ, 
δῶρα ἐξαίσια καὶ ἀπεριγράπτου ἀξίας 
ἀλλὰ ἐσεῖς Μὲ ἀφήσατε στὴν ἄκρη,

 Μὲ πετάξατε μακρυά σας
 καὶ Μὲ βγάλατε ἀπὸ τὴν καρδιά σας.
 Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι χειρότερο 
συγχρόνως καὶ ἀφελὲς ἐκ μέρους σας, 
γι’ αὐτὸ ἐὰν ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν μετανοήσετε 
στὸν Ἅδη, ΣΙΓΟΥΡΟΤΑΤΑ, θὰ μετοικήσετε 
καὶ ἐσαεὶ θὰ κατοικήσετε.

Ἀκούσετε λοιπόν, ἐπιτέλους,
 αὐτὰ ποὺ γράφονται ἐδῶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεό, 
δὲν ἔχει σημασία ποιὸς κρατᾷ τὸν στυλό, ἀφοῦ Ἐγὼ Ὁμιλῶ 
καὶ ἀφυπνιστεῖτε, ξυπνῆστε, Μετανοῆστε
 καὶ ἀλλάξετε πορεία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. 

Σᾶς ζητῶ τὰ ἀπειροελάχιστα αὐτὰ νὰ ποιήσετε 
καὶ ἔτσι τὴν ψυχή σας σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ θὰ δωρίσετε 
ἀλλὰ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΘΑ ΖΗΣΕΤΕ.

Τώρα Ὁμιλῶ σὲ Ἐσᾶς τὰ Ἀγαπημένα Μου Τεκνία 
καὶ σᾶς Λέγω νὰ στηρίξετε μὲ ὅλη τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή σας
Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία. 

Θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ 
γιὰ νὰ γίνει ἡ καλὴ ἀλλαγὴ στὴν Γῆ, 
νὰ γίνει καὶ πάλι ὁ Γήινος Παράδεισος 
γιὰ νὰ δεῖτε καὶ ἐσεῖς 
ἀλλὰ καὶ ὅσοι μετανοήσουν τί σημαίνει Τριαδικὴ Ἀρχή, 
ἀφοῦ εἶναι ἡ Κάλλιστη, ἡ Ἀγαθὴ καὶ ἡ Πανίσχυρη δύναμη
 ὄχι μόνο γιὰ τὴ Γῆ ἀλλὰ γιὰ ὁλόκληρο τὸ σύμπαν
 ποὺ ἀπὸ Ἐμᾶς Δημιουργήθηκε 
καὶ ἀπὸ Ἐμᾶς ἐτέθη στὴν καλὴ Λειτουργία 
καὶ τὴν ὁποίαν οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς, 
τὰ δημιουργήματά Μου, καταστρέψατε 
μὲ τὴν ἀτέλευτη τὴν ἁμαρτία!!!

102 σχόλια:

 1. Οσοι μοναχοί και εν γένει κληρικοί προβληματίζονται για το αν αυτά τα λόγια είναι αληθινά, καλό θα ήταν να αναρωτηθούν καλύτερα, γιατί Κύριος δεν εμφανίζεται σε αυτούς, αλλά σε άλλους για να τα αποκαλύψει και σε τελευταία ανάλυση γιατί δεν τους δίνει έστω τον ... "κωδικό" για να καταλάβουν την ουράνια προέλευσή τους.

  Σε μένα προσωπικά το θέμα αυτό είναι πολύ πιο απλό. Νοιώθω σαν ένα προβατάκι που αντιλαμβάνεται το σφύριγμα του τσοπάνη του και κάνει ότι το προστάζει. Κάποιες φορές όμως μετατρέπομαι σε τσοπανόσκυλο και διώχνω με μανία όσους αμφισβητούν την ταυτότητα του Τσοπάνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ/ή μου μέ εκαλυψες πλήρως με τήν πρωτη σου παράγραφο. Καλύτερα δεν θα μπορούσαν να διατυπωθούν αυτά πού καί εγω σκέπτομαι.
   Εγκρίνω, επαυξάνω καί προσυπογράφω.

   Διαγραφή
  2. Μη λοιπόν τα επιρρίπτετε όλα στους διδασκάλους, μη όλα στους προϊσταμένους. Μπορείτε, λέγει, κι’ εσείς να οικοδομείτε ο ένας τον άλλο. Αυτό έλεγε ο Παύλος και στους Θεσσαλονικείς γράφοντας• «να οικοδομείτε ο ένας τον άλλο, όπως και κάνετε»• και πάλι• «να προτρέπετε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά». Αυτό και εμείς τώρα σας συμβουλεύουμε. Διότι περισσότερα από εμάς θα προσφέ¬ρετε ο ένας στον άλλον, εάν θέλετε• διότι και περισσότερο χρόνο είσθε ο ένας με τον άλλο, και περισσότερο από εμάς γνωρίζετε ο ένας τα προβλήματα του άλλου και δεν αγνοείτε ο ένας τα ελαττώματα του άλλου, και περισσότερο θάρρος και αγάπη και οικειότητα έχετε μεταξύ σας• και αυτά δεν είναι μικρά για να σας οδηγήσουν στην αμοιβαία διδασκαλία, αλλά μεγάλα προνόμια και ευκαιρίες• και περισσότερο από εμάς μπορείτε να επιπλήξετε και να προτρέψετε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι εγώ είμαι ένας, ενώ εσείς πολλοί, και θα μπορέσετε όλοι όσοι είστε, να γίνετε διδάσκαλοι.
   Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην παραμελήτε αυτό το χάρισμα• καθέ-νας έχει την γυναίκα του, τον φίλο του, τον υπηρέτη του, τον γείτονά του• αυτόν ας επιπλήττη, αυτόν ας νουθετή.
   Διότι πώς δεν είναι παράλογο, για την τροφή σας να κάνετε συσσίτια και συμπόσια και να έχετε ωρισμένη ημέρα συναντήσεως μεταξύ σας, και αυτό που λείπει από τον καθένα όταν είναι μόνος του να το αναπληρώνετε με την κοινωνία μεταξύ σας (όπως είτε χρειάζεται να πάτε στην κηδεία, είτε στα γεύματα, είτε να βοηθήσετε σε κάτι τον διπλανό σας), και για τη διδασκαλία τής αρετής να μην το κάνετε; Ναι, σας παρακαλώ, κανείς να μην το παραμελή αυτό• διότι πολύ μισθό θα λάβη από τον Θεό.
   Και για να το μάθης, αυτός που εμπιστεύθηκε τα πέντε τάλα¬ντα, είναι ο διδάσκαλος• και αυτός που πήρε το ένα, είναι ο μαθη¬τής. Εάν όμως πη ο μαθητής, ‘εγώ είμαι μαθητής, δεν διακινδυ¬νεύω’, και τον λόγο που πήρε από τον Θεό, αυτόν που είναι κοινός και απλός, τον κατακρύψη και δεν παροτρύνη, δεν μιλήση με θάρ¬ρος, δεν ελέγξη, δεν νουθετήση, εάν μπορή, αλλά τον κρύψη μέσα στη γη (διότι πράγματι γη είναι και στάχτη η καρδιά που κατακρύβει το χάρισμα του Θεού)• αν λοιπόν τον κατακρύψη ή από τεμπε¬λιά ή από αμέλεια, δεν θα μπορέση να δικαιολογηθή με το να πη, ‘ένα τάλαντο είχα’.
   Ένα τάλαντο είχες• έπρεπε, κι’ αν ακόμα είχες ένα τάλαντο, να το προσφέρης και να το διπλασιάσης• εάν πρόσφερνες το ένα δεν θα ήταν δυνατό να κατηγορηθής. Διότι ούτε σ’ εκείνον που πρόσφερε τα δύο είπε• ‘γιατί δεν μου έφερες πέντε τά¬λαντα;’ αλλά τον θεώρησε άξιο της ίδιας αμοιβής με εκείνον που του πρόσφερε τα πέντε τάλαντα. Γιατί; Διότι εργάσθηκε εκείνο που πήρε• και δεν έπεσε σε ραθυμία επειδή έλαβε λιγώτερα από εκείνον που πήρε τα πέντε τάλαντα, ούτε εξ αιτίας τής ολιγότητας έμεινε αργός.
   Ούτε εσύ έπρεπε να βλέπης αυτόν που πήρε τα δύο• ή καλύ¬τερα εκείνον έπρεπε να κοιτάς, και όπως ακριβώς εκείνος μιμήθηκε αυτόν που πήρε τα πέντε, αν και είχε δύο, έτσι κι’ εσύ έπρεπε να μιμηθής αυτόν που είχε τα δύο τάλαντα. Διότι, εάν επιφυλάσσεται τι¬μωρία για εκείνον που έχει χρήματα και δεν βοηθάει τους άλλους, αυτός που μπορεί να συμβουλεύση και δεν το κάνει πώς δεν θα υποστή μεγαλύτερη τιμωρία; Εκεί τρέφεται σώμα, εδώ ψυχή• εκεί εμποδίζεις τον προσωρινό θάνατο, εδώ τον αιώνιο.

   Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

   Διαγραφή
 2. Εσυ ξερειs αν εμφανιζονται σε αυτουs?Οτι εχειs και διαβαζειs σημερα ειναι καλουs μοναχουs που τουs εχει αποκαλυφθει ο θεοs και τουs εχει πει τετοια ωστε εσυ να χειs ενα μπουσουλα τι να κανειs σημερα.Οποτε ουτε υφακι πρεπει να χειs ουτε να μιλαs με αυτο τον τροπο.Οταν εσυ προβατο παιζειs στο κινητο με τα μυνημα εκεινοι σηκωνονται μετα απο λιγοστο υπνο και προσευχονται για σενα για μενα να μαs δινει ο θεοs δυναμη σε αυτα που μαs επιβαλουν.Οποτε βουτα την γλωσσα σου πρωτα στο μυαλο σου πριν μιλησειs και ιδιωs για τον ηγουμενο που πηρατε μυνητα και ειναι αντιθετοs με τα εμβολια απο αποκαλυψει.Ο νοων νοειτο ποιοs ειναι και μεγαλοs στην ηλικια και η τελευθαια μονη πριν την ερημο.Ανδρεαs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ Ανδρέα μου ξέρεις αν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία; Όχι, απλά το πιστεύεις επειδή το λέει ο Θεός. Έτσι κι εγώ δεν ξέρω αν εμφανίζεται σ' αυτούς, αλλά η καρδιά μου πάλλεται στην ίδια συχνότητα με αυτήν του Αποστολέα κι έτσι λαμβάνω πληροφορία. Αν εσύ δε λαμβάνεις τέτοια πληροφορία τουλάχιστον μη μας σκανδαλίζεις. Προσευχήσου στο Θεό να μας συνεφέρει

   Ηλίας

   Διαγραφή
 3. Καλε μου ηλια ξερειs τι πιστευω οτι αυτο που θα ρθει θα ρθει για σαs.Αν η καρδια σου παλονταν οπωs λεs θα χεs μεσα σου λιγη υπακοη σε καποιον που εχει βρεξει τα βραχια του αγ.Οροs με τα δακρυα του πιο αληθινα και απο την θαλασσα.Για να μην σαs ξανασκανδαλισω λοιπον δεν θα ξαναγραψω αλλα θα πω κατι τελευθαιο.Η παραδοση τηs εκκλησιαs μαs ειναι παραδοση βιωμενη βασιζομενη σε δυο αρετεs την υπακοη και την αγαπη.Αν αυτα τα δυο σαs αφηνουν αδιαφορουs εσενα την λευκη και ολουs σαs τοτε καλα εκανα αν λοιπον θελετε να το ακουσετε ο αγ.Παυλιτηs ηγουμενοs ο γερο παρθενηs και σαs εγκατελειψε.Δεν πιστευω να ειστε κατι πανω απ αυτον.Βλεπει την παναγια λιακο μου.Καλημερα σαs κυριοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε έναν κυνδινο ο ποιμένας που είναι δικά του τα πρόβατα δεν τα εγγαταλυποι ποτέ ο μισθωτούς φεύγει γιατί δεν είναι δικά του Αυτα

   Διαγραφή
  2. Αγαπητε φιλε ανδρεα οπως ο γεροντας βρεχει με τα δακρυα του τα βραχια του αγιου ορους ο φιλος ηλιας μπορει με τα δακρυα του να βρεχει το μαξιλαρι του καθε βραδυ απο τις μετανοιες. Δεν κλαινε ουτε προσευχονται μονο οι γεροντες. Υπαρχουν γεροντες που δεν πηγαν στον παραδεισο αλλα και ανθρωποι κοσμικοι που πηγαν.

   Διαγραφή
 4. Αδελφέ μας εν Χριστώ Ρωμανέ, σε ευχαριστώ από καρδιάς και σού είμαι ευγνώμων, διότι, παρ'ολο τόν ανηλεή πολεμο πού δέχεσαι εσχάτως γιά τήν δημοσίευση τών ώς ανω κειμένων, συνεχίζεις νά μάς προσφέρεις αφειδώλευτα, κείμενα γνήσιας ορθόδοξης κατήχησης, τα οποία στά ώτα τών "πεπαιδευμένων" ηχούν ενδεχομένως ώς "μωρία".
  Αυτή όμως ή "μωρία τού κηρύγματος τού Σταυρού", ειναι μάλλον μία ακομη επιβεβαίωση, πλην του πολέμου, τής γνησιότητας αυτών.
  Δέν κατανοώ τό πώς συμβαίνει, κείμενα πού προτρέπουν σέ μετάνοια και σε μετοχή στα σώζοντα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, νά γίνονται αιτια ενστάσεων από αλλους εν Χριστώ αδελφούς και αμφισβητήσεων.
  Εάν θέλεις, δεξου την ταπεινή μου προτροπή και συνέχισε αυτες τις δημοσιεύσεις.
  Όποιοι σκανδαλίζονται, απλά δέν διαβάζουν.
  Οποιοι αναπαύονται, απλα συνεχίζουν.
  Ο Θεός μαζί μας ( και με τούς μέν και με τους δέ). Άλλωστε μονον ο Κύριος κατεχει τήν Αλήθεια. Εμείς απλά γνώμες εκφράζουμε καί επικοινωνούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πηγαίνω στο Όρος 2-3 φορές το χρόνο και έχω γυρίσει όλες σχεδόν τις μονές και πολλές σκήτες. Ο γέροντας Παρθένιος ο αγιοπαυλίτης κατά την γνώμη μου είναι από τις πιο άγιες μορφές του Όρους. Αν ήταν όντως αυτός που παρενέβη χθες ως ανώνυμος τότε πάρτε στα σοβαρά και πρώτος εγώ, το παρακάτω:
  “Εκτοs απο τον αργυρη που εχει καλο λογισμο ολοι εχετε πεσει σε μεγαλη πλανη”
  Καλόv αγώνα σε όλους
  Παύλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και αυτούς που δεν συμπαθούμε πρέπει να μνημονεύουμε.
   Ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς!

   Διαγραφή
 6. ΛΕYΚΗ ΕYΧΟMΑΙ ΝΑ ΣΕ ΦΩΤΙΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εύχου αδελφέ γιατί όντως μπορεί να σφάλλω θανάσιμα καί να μήν το αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 7. Η προσευχη προς τον ΘΕΟ πρεπει να ειναι ειλικρινης οταν γινεται. Εαν δεν υπαρχει ειλικρινςια τοτε ας μην γινει καλυτερα. Καλυτερα ο προσευχων να βρει μια στιγμη ειλικρινιας μεσα του για να προσευχηθει. Πολλοι περιπαιζουμαι τον ΘΕΟ ακομη και με την προσευχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο αρχιεπισκοπος Σεραφειμ ηταν ανθρωπος που δεν τον καταλαβαινρ=ες οταν μιλαγε. Παντα στο χερι του κρατουσε κομπολοι αντι για κομποσχοινι. Πριν μερικες μερες εμφανιστηκε αποστραπτων επειδη ελεγε οτι ο παπισμος δεν εχει εκκλησια. Αυτα να τα ακουνε οσοι μνημονευουν καποιους που δεν συμπαθουν γιατι η υποκρισια τους ειναι τεραστια μπροστα στον τριαδικο θεο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φιλε ΓΕΩΚΩΝ ειμαστε μαλλον περιγελοι ολοι εμεις εκτος απο καποιους συγκεκριμενους που απ`οτι εχω δει εχουν παθος να ακουγονται και να εχουν ολους τους αλλους απο κατω. Ολοι ανωνυμοι πισω απο ενα πληκτρολογιο δινουν την ευχερεια στον σατανα να κανει το παιχνιδι του. Απο μενα αυτο δεν θα το δειτε. Παντου γραφω σαν Θοδωρης και με την φωτογραφια μου. Οποιος θελει ας την παρει και ας με αφορισει γιατι ακουστηκε και αυτο. Η δικη μου ψυχη ειναι ανοικτη. Μπορει να βρισει αλλα θα μετανοιωσει ακομη μπορει και να κλαψει. Αυτος ειναι ο Θοδωρης και δεν θα αλλαξει. Αν ο Θεος πιστευει οτι ειμαι λαθος μπορει να με καθοδηγησει οπως το εχει κανει παρα πολλες φορες προς εμενα.

  ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακόμη περιμένει ο εγωισμός σου να σε καθοδηγήσει ο Θεός ενώ εσύ ακολουθείς τον λόγο σου και τον λόγο του σακέτου και οχι τον δικό Του. Μάλιστα ο Υιός Του λέγεται ο λόγος του Θεού για να τονίσει ότι πρέπει να ακολουθείς αυτά που κήρυξε. Εσύ Αποκηρύσεις το κηρυγμα που Αυτός έκανε όταν κατειλθε επί γης όταν Αποκηρύσεις την παλιά διαθήκη που Αυτός προβάλει.
   Δε θα σε φωτίσει όσο δεν φεύγεις από το μυαλό σου, μόνο αν πεις θείε μου φώτισε μου το σκότος και για το συγκεκριμένο ο θέμα, τότε θα σου δείξει, φιλικά αν και επιτεθηκες και συνεχίζεις πρώτος.

   Διαγραφή
  2. Τον αν αποκηρυσω το κυρηγμα θα το κρινει ο Θεος και αυτος θα με καθοδηγησει να βρω τον δρομο μου. Το εχει κανει δεκαδες φορες μεχρι σημερα σε μενα. Με εχει γλυτωσει απο ασχημες καταστασεις και παντα οταν ζηταω βοηθεια με καποιο λογο αμεσως μου δειχνει τον δρομο εκει που δεν το περιμενω. Εισαι πολυ λιγος λοιπον μπροστα του για να μου δινεις συμβουλες.

   Διαγραφή
  3. Ναι αποκυρησω τον ειδωλολατρισμο και την δολοφονια που εσυ ανυψωνεις μεσα απο τους αριθμους τα δευτερονομια τα λευιτικα και τους Μακκαβαιους. Εμενα αυτα μου δειχνουν την βρωμια του ανθρωπου οταν πιστευει στον σατανα.

   Διαγραφή
  4. Κάνεις οπαδός του Χριστού δεν γράφει με καφαλαία το ονομα αλλού δασκάλου όπως είναι σακκετος για εσενα απλά γιατί ένας δάσκαλος υπάρχει, ο Χριστός

   Διαγραφή
 10. Λοιπόν αδελφοί, επειδη ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μάς προτρέπει " υπέρ πάντα τήν σιωπήν αγάπησον" και επειδη οπου ντόρος και ανακατωσούρα, εκει ο πονηρος χορεύει, με την Χάρη του Κυριου μας θα προσπαθήσω πλέον να σιωπήσω και εγώ.
  Οτι ειχα να πώ το είπα και βεβαίως δεν διεκδικώ το μη σφαλλειν.
  Αν καποιους σκανδάλισα ή ενόχλησα άθελά μου, ζητω ταπεινά να με συγχωρήσει.
  Καλη δύναμη σε όλους αδελφοί μου για ότι ερχεται και καλη αντάμωση στήν Βασιλεία του Θεού μας αν Εκείνος θελήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. μυλωνα απαντα σε παρακαλω
  ο Αργύρης μυλωνάς είναι υπέρμαχος της υποχρεωτικής αποτείχισης για τους λαϊκούς ;;;
  Διάβασε ρε Παύλο εσύ που μας κατηγοράς….. ‘’ έχετε πέσει σε μεγάλη πλάνη’’ τι έλεγαν στον μυλωνά σε άλλες ιστοσελίδες, μην ξεχνάς ότι τότε έγραφε με το όνομα Αρτζι, μετά το άλλαξε σε μυλωνας
  Ανώνυμος23 Ιουλίου 2020 - 2:46 μ.μ.Ο ιε' Κανόνας πλανεμένε Αρτζι είναι προαιρετικός και μόνον προαιρετικό. Ανοιξε να τον διαβάσεις ο ίδιος
  Ανώνυμος25 Ιουλίου 2020 - 12:20 μ.μ.Αρτζι βρίσκεσαι σε μεγάλη τρικυμία εν κρανίω!!! Διάβασε τί γράφει ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος για την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης και μετά ξαναγράψε!
  Ανώνυμος23 Ιουλίου 2020 - 6:15 μ.μ.Κανένας Κανόνας δεν γράφει ότι η αποτείχιση είναι υποχρεωτική για τους λαϊκούς!
  Ανώνυμος25 Ιουλίου 2020 - 4:13 μ.μ.Αρτζι πλανεμένε, απάντησε καθαρά και μην προσπαθείς να ξεφύγεις με ερωτήματα. Στην ερώτηση απαντάνε με πρόταση καθαρή. Περιμένουμε ν' απαντήσεις στην ερώτηση
  Αυτός είναι ο Αργύρης Μυλωνας ο καλός χριστιανός που πολεμά με όλους και με όλα…. Αργυρη-Αρτζι, ήρεμα δεν ξέρεις τι άλλο έχουμε…… και εσύ ρε παυλο να προσέχεις όταν κατηγοράς και κάτι άσχετο γνωρίζεις ότι υπάρχει και μια Αρμένικη αίρεση των Αρτζι-βουρίων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τα ταγκαλακια στησανε τρελο πανηγυρι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αργύρη, το Αρτζι που χρησιμοποιούσες τόσο καιρό είναι δηλαδή το όνομα σου; Αρτζι τα έχεις κάνει κουλουβάχατα στο μυαλό σου.Δεν ξέρεις τί γράφεις.

   Αργύρης μυλωνας19 Φεβρουαρίου 2019 - 6:33 μ.μ. Δεν ξέρω τους κύριους..... όμως είναι μάλλον φασίστες της νέας τάξης γιατί δεν αναρτούν τα ποστ μου,επειδή υπήρξε αντίθεση μαζί τους

   Διαγραφή
 13. Οταν βρισκεσαι μεσα στην εφευρεση του σατανα που ειναι το ιντερνετ τοτε δεν υπαρχει περιπτωση να μην στησουν τα ταγκαλακια πανηγυρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τεο αν ανατρεξειs στο χθεσινο αρθρο ο καθηγουμενοs σε καλησπερισε οπωs και ολουs σαν το γεωκων την λευκη τον αργυρη ολουs σαs.Εσυ τον ειρωνευτικεs με το γελιο σου χαχα.Εχειs σκεφτει οτι μπορει να εισαι λαθοs.Την ειδεs την λευκη ειπε μπορει να κανω λαθοs.Εσυ τι περνιεσαι.Ηθελα να ξερω δεν δουλευειs ολη μερα πανω απο το κινητο εισαι.Εκτοs και αν σε βαζει καποιοs να τα λεs η τα παιρνειs απο καπου.Ασε που ακουστηκε οτι εκανεs το εμβολιο και μπορω να το αποδειξω αν με προκαλεσειs.Υποκριτηs εισαι συ.Ο παρθενιοs βλεπει την παναγια βουρλο.Εσυ μεινε στην κοσμαρα σου.Οταν πεσει το σκοταδι θα μυριζει η βρωμια σου παντου.Ανδρεαs.Ντροπη γιατι εναν τετοιο ανθρωπο τον λετε υποκριτη.Στεφανι του βαζειs βλακα συνεχισε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ειπα και παλι. Να μαθετε να μην κρυβεστε πισω απο τα πληκτρολογια του σατανα. Γραφετε 100 εδω μεσα και οι 97 ειστε ανωνυμοι. Εσεις κανετε το εργο του διαβολου με την μαυρη μασκα στο προσωπο σας για να μην φαινεστε στο σκοταδι.

   Διαγραφή
  2. Να ξαναδιαβασεις φιλε τα χθεσινα σχολια απο την αρχη. Κατι διαβασες λαθος.

   Διαγραφή
  3. Ενω το THEO-007 ειναι επωνυμο ας πουμε.

   Διαγραφή
  4. Ειναι διοτι ξερετε με ποιον μιλατε. Ενω εγω δεν γνωριζω. Ποση ανοησια πια.

   Διαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακαρι να ειμαι ο πιο ηλιθιος απο ολους εδω μεσα και ο τελευταιος απο ολους. Ισως ετσι με βοηθηση και παλι ο Θεος οταν του το ζητησω. Ηδη το εχει κανει δεκαδες φορες με παρα πολλους τροπους.

   Διαγραφή
 16. Δεν με ενδιαφερει τι λες. Ο ΘΕΟΣ ξερει αν εκανα εμβολιο. Σε αυτον απεδειξα οτι τον σατανα και το χαραγμα του δεν το πηρα. Συνεπως εσυ μου εισαι παντελως αδιαφορος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. GEWKWN
  Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο Αργύρης και ούτε με ενδιαφέρει (με την καλή έννοια).
  Με παρεξήγησες….. δεν κατηγόρησα κανέναν!!!
  Το “…….ολοι εχετε πεσει σε μεγαλη πλανη” αν το είπε (λέω ΑΝ μιας και σχεδόν όλοι εδώ μέσα ανώνυμοι είναι) ο γέροντας Παρθένιος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα ο λόγος του και γι αυτό το ανέφερα. Και φυσικά από ότι είδες στους πλανεμένους πρώτο τον εαυτό μου έβαλα δεν στοχοποίησα κανέναν!!!
  Και όπως γνωρίζουμε όλοι μας….. κανένας πλανεμένος δεν γνωρίζει ότι είναι πλανεμένος και η μόνη ασφάλεια που έχουμε είναι η προσευχή και το πετραχήλι του πνευματικού μας.
  Καλή μετάνοια
  Παύλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Το εκανεs το εμβολιο και το ξερειs και το ξερω .Συνεχισε νά κρυβεσαι σαν ψευτηs αλλα εγω θα τα ξερασω ολα και εσυ θα εισαι ο ρεζιληs.Την ειδεs την λευκη αναγνωρισε οτι μπορει να σφαλει.Επειδη επικαλεισαι τη ν μονη Εσφιγμενου,ο γερονταs τηs Mεθοδιοs δεν γουσταρει τουs υποκριτεs.Κατι αλλο πρεπει να εισαι ...παραπανω απο υποκριτηs.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Οτι ειχα να πω το ειπα. Το χαραγμα δεν το εχω και ειμαι περηφανος που υπηρετησα τον θεο μου εστω και με αυτον τον μικρο τροπο. Δεν θα μπω στο καναλι σου. Υποκριτες ειστε ολοι εσεις που κρυβεστε πισω απο την ανωνυμια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. εισαι πολυ εγωιστηs αδερφακι μου.Ακομα και ο γεωκων που πιστευει ειπε οτι τον γερο παρθενη τον σεβεται.Τι συ ρε παιδι μου.Δεν πρεπει να στεκειs.Κυριε ρωμανε μην τον αφησετε αλλο να λυμενει το σαιτ.Μπορει να χει ο καθεναs την αποψη του θετικη αρνητικη αλλα αυτοs ο τυποs ο τεο ειναι φαρισαιοs που τα ξερει ολα τα γνωριζει ολα.Σαν ρωμανοs εχετε σκεφτει οτι εχει επικοινωνηση ο γερο παρθενηs εστω και να μην ειστε σιγουροs αν εχει οντωs?Ξερετε για τη ανθρωπο μιλαμε!Τωρα αληθεια ειναι σωστα αυτα που γραφονται.Μην ξεχνατε οτι και ο γερο φιλοθεοs ο καρακαλλινοs γνησιο παιδι του γερο εφραιμ του αριζονιτη μνημονευει.Και εκεινοs πλανεμενοs?Ελεοs.Απαχωρω διαμπαντοs γεμισα γλιτσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικαιωμα σου να εχεις τα πιστευω σου.

   Διαγραφή
  2. Δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος τον οποίο αγαπούμε, εδήλωσε απλά ότι τον γνωρίζει.

   Διαγραφή
 21. Ακούστε αδερφοί, θα πρέπει να σκεφθούμε ότι ο διαχειριστής τελικά δεν φταίει, αλλά οτί απλά είναι των ίδιων απόψεων με τον αιρετικό γεώκων τον φίλο του θεόδωρο(theo), ή ότι είναι φιλικά προσκείμενος σε αυτές γιατί απλά ακόμη ψάχνεται στην πίστη και για το πρόσωπο του Θεού, αλλιώς δεν εξηγείται η ανοχή του στις ύβρεις αυτών των δύο σαλτιμπαγκων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχεις μαθει να μιλας σαν κηρυξ. Ολοι να μαζευονται γυρω σου και να σε ακουν. Υπερηφανος χωρις ελεος. Μου αρεσει που λες εμενα εγωιστη. Σε λυπαμαι.

   Διαγραφή
  2. ΟΛΑ ΟΣΑ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΤΗΚΑΝ! ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΑΡΕΣΚΕΣΑΙ ΣΤΟ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙΣ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ! ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ! ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ! ΠΟΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ; ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ; ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ!

   Διαγραφή
 22. Ειστε ελευθεροι να γραφετε οτι θελετε. Ο ΘΕΟΣ γνωριζει οτι αυτα που λεω βγαινουν απο μεσα μου και ειναι ο μονος που εχει δικαιωμα να επεμβει επανω μου με οποιονδηποτε τροπο. Απο κει και περα οι αποψεις σας για μενα δεν με ενδιαφερουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανθρωπους που δεν γνωριζω δεν τους αποδεχομαι. Ουτε κρυβομαι πισω απο την σατανικη ανωνυμια. Ουτε αλλαζω ονοματα οποτε με διωχνουν με τις κλωτσιες. Ο θοδωρης ειναι εδω και θα μιλαει παντα με αυτα που λεει η καρδια του. Ειτε αυτα ειναι αρεστα στην μαζα, ειτε οχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την αλήθεια με κλωτσιές δεν την διώχνουν,είναι πάντα εκεί, πάντα, αυτόν που την λέει διώχνουν και πάντα δικτατορικά.
   Αυτός δε πού εννοείς ότι με μπανάρησε, για να διαφυλάξει τον μεσογαίας και λαυρεωτικης και τον φίλο του τον πάπα που τον εχεί πνευματικό τώρα τους λούζεται και λουζονται παρέα και "λούζεται και την υποκρισία του.
   Κάνει ότι κλείνει το σαιτ( τραβάτε με και ας κλαίω κλπ) Κάθε κρατικοεξαρτώμενος ήθελε κρατικοπαραπαίδι την εκκλησία για να ρέει με ευλογίες ο παράς και νόμιμα. Όμως τώρα που το κράτος πυροβόλησε την εκκλησία μαζι με τους πνευματικούς τους έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Ήταν βλέπεις και με το κράτος και με την εκκλησια

   Διαγραφή
  2. Μαλιστα εγινες και λυτρωτης τωρα. Ον ενταξει. Εσυ ο πλανητης και ολοι οι αλλοι δορυφοροι γυρω σου. Αυτος ειναι ο καλος σου λογισμος.

   Διαγραφή

 24. ρτζι-Αργυρη διαβασε τι ελεγες.....
  Ανώνυμος28 Ιουλίου 2020 - 7:43 μ.μ.
  Η αποτείχιση είναι προαιρετική και μόνον προαιρετική!!!

  Απάντηση
  Απαντήσεις

  Αρτζι29 Ιουλίου 2020 - 7:37 π.μ.
  Αν είναι προαιρετικη τότε μπες στο ναό μαζί με τους άλλους θεατρινους και μετά πες στον Θεό ότι επειδή δεν είχε ποινή ο κανόνας Θεέ μου συμμετείχα και εγώ στην κοροϊδία σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό αφορά την βλασφημία του κλεισίματος των ναών και της μασκοφορίας και λαμβάνω τον όρο "αποτείχιση"ως απομάκρυνση εκ του κανόνα γιατί είναι επίκαιρος.(δεν μιλώ για την χρήση του κανόνα γιατί αυτός είναι για ιερείς είπαμε)
   Η αποτείχιση(απομάκρυνση) άλλωστε των λαϊκών που δεν δεχθηκαν να βλασφημίσουν τον Κύριο με την μάσκα και τα απολυμαντικά έγινε πράξη ήδη(αποτειχιση έγινε) , με το να φύγουν μακριά από τους ιερείς που προσβάλουν τον ναό και την θεία λειτουργια. Το ποστ έχει σκοπό να θυμίσει τα περί απομακρυνσης(αποτείχισης) και σε κάθε ιερομένο που δεν την έκανε και να τους καταδείξει ότι εκτός της κανονικής αποτείχισης υπαρχει και ένας επιπροσθετος λόγος απομάκρυνσης από Αυτόν της απλής κήρυξης αίρεσης, εχεί και τον πρόσθετο λογο της ευθείας προσβολής του ίδιου του Θεού, του ναού Του,την περιφρόνηση της δυναμεώς Του και λόγους αποκήρυξης Του μέσα στον ίδιο τον ναό Του.
   Χρειάζεται πνεύμα για να καταλαβαίνεις πράγματα και εσύ φαίνεται να έχεις μονο ψεμμα.
   Τώρα για την αποτείχισή την νομοκανονικη,φυσινα ισχύει και είναι υποχρεωτική για τους ιερείς. Οπότε μην ανατρεχεις να βρεις παλιά ποστ μου. Απλώς γίνεται άχρι καιρού και για να διαφυλαχτεί η καλή μαρτυρία της ενότητας της εκκλησίας προς τα έσω και βασικά προς τα έξω. Με αυτή την έννοια σε κανένα ιερέα δεν επιτρέπεται να ανεχθει αιρετικό δίπλα του εάν κηρύττει μάλιστα φανερα
   Φαντάζεσαι μήπως τον Άγιο Σπυρίδωνα να συλλειτουργει με τον Άρειο;
   Μπορούν καλοί ιερείς και αιρετικοί να συνυπάρχουν στην εκκλησία να συλειτουργουν και να κηρυσουν αίρεση και ορθοδοξία μαζί; οπότε η αποτειχιση από τον αιρετικό είναι υποχρεωτική,φυσικά με τον χρόνο που χρειάζεται να καταδειχθούν τα πρόσωπα και τα πράγματα.

   Διαγραφή
 25. Γιαννηs.007 ακομα και δικιο να εχειs επρεπε να ζητησειs ενα συγνωμη.Αυτο βεβαια δεν μπορειs να το κανειs γιατι εισαι εγωιστηs και παπικοs καιεισαι κλειδωμενοs στον ευατο σου.Τωρα η ιεχωβαs εισαι οποιοs δεν αναγνωριζει την παλια διαθηκη και εχει την ορθοδοξια ωs κοινωνικη του καλυψη η βλαμμενοs.Και επειδη θελειs την επωνυμια ειναι ο επικουροs καθηγητηs κοινωνικηs καθ ποιμαντικηs θεολογιαs του αριστοτελειου γιαννηs μαντζουρανηs.Δεν περιμενω σοβαρη απαντηση και μενα θα με περιγελασηs και θα με ειρωνευτειs αλλα αυτοs εισαι τι να κανουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΝΝΗ ΤΗΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ

   Διαγραφή
 26. Εγω δεν το περιμενα κυριε. Τωρα καταλαβα διατι η πιστης μας παει κατα διαβολον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Πετροs.Κυριε ρωμανε θελω απαντηση απο τον κ.Ρωμανο και οχι απο τον τεο.Λυπουμε πολυ που παιρνουν θεση ηγουμενοι καθηγητεs και καθηβριζονται ολοι απο το κυριο αυτο.Εφθασε σε σημειο να βριζει και τιs οικουμενικεs συνοδουs και την επιστασια του αγιου πνευματοs.Αυτο ειναι αιρεση.Αν εσαs κυριε ρωμανε σαs αρεσει ολα καλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ερχεστε ολοι εδω σαν αποστολοι των εθνων υποκριτες των μεγαλων λογων και των μεγαλων βαθμων. Εννοια σας και η μεγαλη ωρα που θα καθαρισει η Ηρα απο το σταρι εφθασε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Γιαννηs μαντζουρανηs.Απαντω στο φιλτατο που μου ρωτησε και το κολιμπαρη.Οχι δεν το αποδεχομαι ηταν παρανομο και φαιδρο.Μετα τιμων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  Δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στο φόρουμ εδώ και μέρες, Άρχισε και εδώ να ξεχωρίζει η Ήρα από το σταρι, μέσα σε λίγες μέρες έχουν φανερωθεί διάφοροι που προηγούμενος δεν σχολίαζαν, αυτός που έκανε την αρχή είναι Ο Aρτζι, ο γνωστός αργυρης μυλωνας και μετά ακολουθουν, θολολογοι ( όχι θεολόγοι) ,η αίρεση των Αρτζι-βουρίων, η tlig org, ναι είναι εταιρεία http://www.tlig.org/el/interreligious/seraphim/
  Και άλλοι ‘’ καλοί χριστιανοί’’ πρακτορακια των σκοτεινών, που η προσπάθεια τους είναι να προκαλέσουν συγκρούσεις, με στόχο να απομακρυνθούν οι σωστοί σχολιαστές, με τις βρισιές και με τις επιθέσεις , έχουν παρασύρει όλους μας σε μια κούρσα αντιπαραθέσεων .
  Έχουμε δυο επιλογές α) όλοι άμεσα να σταματήσουμε να δίνουμε τροφή για αντεγκλήσεις, τουλάχιστον μέχρι τέλους της εβδομάδος να μην απαντούμε σε προκλήσεις και σε βρισιές, αν δεν τους απαντούμε δεν θα έχουν λόγο να συνεχίζουν, όλοι αυτοί, ηδονίζονται να δημιουργούν αντιπαραθέσεις, είναι το οξυγόνο τους το οξυγόνο των αντίχριστων, ΚΟΨΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
  Β) Ο Ρωμανός να μην επιτρέψει σε κανένα να σχολιάζει για μια εβδομάδα μέχρι να ηρεμήσουμε όλοι
  Πρέπει όλοι να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον χωρίς να μειώνουμε , χωρίς βρισιές, χωρίς κατηγορίες…… δυστυχως επεσα στην παγιδα καποιων που προκαλουσαν και επεσα στο δικο τους επιπεδο, ΦΙΛΕ Θεόδωρε ο μόνος που γνωρίζει τις ψυχές μας και το ποιοι είμαστε είναι ο Χριστός, άσε τους άλλους να μας κατηγορούν , όλοι θα δώσουμε λόγο στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους..


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ξέρω αδερφε γεωκων Μονο ο Χριστός υπάρχει σε μια χρονική περίοδο απιστίας, αθειας, μεγαλομανίας, υπερηφανιας κλπ. Εύχομαι όλοι να τον βρουν.

   Διαγραφή
  2. Προτείνω ο διαχειριστής βλέποντας έστω και την ύστατη στιγμή το τελευταιο ανισόροπο σχόλιο σου, να σε μπαναρει δια παντώς.
   Μετά όταν με το καλό πάτε στο όρος σε κανένα Άγιο άνθρωπο, να του εκθέσετε τις απόψεις σας για την "βρώμικη και ψεύτικη παλαιά διαθήκη", τότε θα δούμε αν σας ξανά αφήσει να κοινωνήσετε, οπότε, ως ΗΡΑ και εκτός του νυμφώνος θα ξέρετε τελεσίδικα ποιοι είστε εσείς και ποιοί ο σίτος.
   Εγώ με ανθρώπους σαν εσένα υβριστες της πίστης μου δεν θα πάω σε εκεχειρία ούτε δευτερολεπτο παν-αιρετικέ γεωκων.
   Να θυμίσω σε ανθρώπους εδώ μέσα ότι είσαι αυτός που δύο σαρακοστές διακίνησες την ψευδή Προφητεια περί πισώπλατης μαχαιριάς κατά τη μεταφορά του επιταφίου,που με την σειρά τους προέβαλαν ορθόδοξοι άνθρωποι σε κόσμο, επιδοτώντας σε αναξιοπιστία την πίστη μας. Απαράδεκτε αντοί να ζητάς ταπεινα συγνωμη.

   Διαγραφή
  3. GEWKWN έχεις το χάρισμα της διάκρισης;

   Διαγραφή
  4. Στο Όρος δεν πας για να μιλησεις για την παλαιά διαθήκη. Πας για νασ προσευχήθης και να εξομολογηθης. Και το σημαντικότερο. Να κλαψεις.

   Διαγραφή
 31. Καταφέρατε όσους δεν έχουμε υπόβαθρο να μας μπερδέψετε, νίκησε ο διάολος υποθέτω..... Ντροπή σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φιλέ το υπόβαθρο δεν βρίσκετε πουθενά αλλου παρα μονο βαθειά μεσα στην ψυχή σου και σε ολων μας. Όταν το καταφέρουμε και το φτιάξουμε σωστα ο Ιησούς θα ερθει μόνος του να μπει.

   Διαγραφή
  2. Κανεις δεν μπορεί να φτιαξει το υπόβαθρο σου εκτός απο σένα τον ίδιο.

   Διαγραφή
  3. Με τόσους καυγάδες είναι δύσκολο, ειδωμεν

   Διαγραφή
 32. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
  "Τι έγινε ρε παιδιά...;;;"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Απαντήσεις
  1. Το πρωί δεν υπήρχε καν η ανάρτηση,και μπαίνοντας στις 7 βρήκα 110 σχόλια...

   Διαγραφή
 34. Αδερφέ Γεωκων ανέβαζε τα μηνύματα του γέροντα σου να μας δίνει δυναμη διότι ζούμε περίοδο αποστασίας. Θέλουμε ελπίδα και δυναμη για προσευχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Theo-007 τα τυχερα παίγνια επιτρέπονται κατα τας γραφας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Όχι δεν επιτρεπονται αλλά έχουμε και αμαρτίες στις οποίες ομως είμαστε σε καλό δρόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Οτιδήποτε ρέπει προς τον μαμμωνα είναι αμαρτία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ! ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ! Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΕΧΕΙ ΒΗΜΑ ΕΔΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΝΕΒΗ! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΣΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ.
  Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ! ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ! ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΕΥΝΟΙΕΣ! ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εύγε Ρωμανέ ισορροπιστή .
   Σωστά διαγράφεις τους υβριστές .
   Βλέπε μάλιστα και τους γέροντες ή λαϊκούς με ευλογία,τους ξερόλες θεολογούντες σεμνότυφους και τους παρωπιδικούς που δεν αντιλαμβάνονται τίποτε από ότι γράφουν , αλλά βρίζουν επιτίθενται και μνησικακούν.

   Αγάπη δε μη έχω ,έγινα χαλκός λαλών και κύμβαλο αλαλάζον.

   Διαγραφή
 39. χρηστοs οικονομου.ειμαι ο νομικοs συμβουλοs τηs αγ.παυλου θα μυνησω το σαιτ για υποκρισια και προσημυλιτισμο ειστε επικινδυνοι για το θρησκευτικο συναισθημα.ο γεροντας ηταν παραβαλων των σχολιων και δεν σαs επιτρεπεται να θιγεται προσωπα χωρις να ξερετε.να περιμενεται αγωγη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Οικονόμου, ουδέποτε το ιστολόγιό μας έχει προσβάλλει τον αγ. γέροντα Παρθένιο, αντιθέτως και εδώ στα σχόλια δηλώσαμε ότι τον αγαπούμε και αυτό αποδεικνύεται από την δημοσίευση της ομιλίας του.
   Δείτε εδώ https://oimos-athina.blogspot.com/2021/01/blog-post_84.html
   Αλλά και τον ανώνυμο γέροντα (όπως εμφανίστηκε) δεν τον προσβάλαμε, ζητήσαμε την ευχή του και να μας πει τι αιρετικό έχει το κείμενο που δημοσιεύσαμε.
   Εκείνος δήλωσε ότι τον γέροντα Παρθένιο τον γνωρίζει αλλά δεν είναι ο ίδιος.
   Πάντως όλα τα υβριστικά σχόλια διεγράφησαν. Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι από μέρους μας το μεμπτό σημείο.
   Ακολουθεί διευκρινιστικό άρθρο.

   Με τιμή
   για το Οίμος Αθήνα

   Ρωμανός

   Διαγραφή

 40. Επειδή κάποιοι αναφέρονται
  με υποτιμητικό τρόπο για την
  ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ να θυμήσουμε
  τα εξής:

  1) Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ αποτελείται
  από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη

  2) Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρονταν
  σε στίχους της Π.Δ. και είπε και
  το "δεν ήρθα να καταργήσω..."

  3) Στις ακολουθίες εκτός από
  τους ψαλμούς, πολλές φορές
  διαβάζονται αποσπάσματα από την
  Π.Δ.
  4) Μόνο για την Σοφία Σειράχ
  ο γνωστός πατήρ Αθανάσιος
  Μυτηλιναίος είχε κάνει 260
  ομιλίες, για να δούνε μερικοί
  για τι πλούτο μιλάμε.

  Δεν θα μας έρθει ο κάθε
  τυγχάρπαστος στον 21ο Αιώνα να
  μας πει ότι είναι λάθος που
  συγκαταλέγεται η Παλαιά Διαθήκη
  στην Αγία Γραφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή

  2. Δεν παρερμηνεύουμε. Απλά
   ακολουθούμε τα κείμενα
   τον Άγίων Πατέρων μας.
   Δεν έχουμε... προσωπική
   άποψη στα θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ.

   Δεν συμβαίνει το ίδιο με
   εσένα ο οποίος εκφράζεις
   δικές ΣΟΥ απόψεις και δική
   ΣΟΥ πίστη. Όσο για τις
   Σκήτες του Αγίου Όρους
   που... υποτίθεται
   παραδέχεσαι καμία δεν
   συμφωνεί με τα αιρετικά
   που γράφεις.

   ΠΡΟΣΕΧΕ γιατί αν νοθεύεις
   την πίστη με δικά σου...
   θα χρειαστείς ΧΡΙΣΜΑ για
   να επιστρέψεις.

   Διαγραφή
 41. Χρηστοs οικονομου.Αγαπητε κυριε ρωμανε οταν καποιοs ανωνυμοs η επωνυμοs γερονταs αμα τε και ηγουμενοs σαs κανει την τιμη να παρεμβαινει στο σαιτ σαs πρεπει να εχει την ιδια αντιμετωπιση οπωs ολοι.Λετε οτι αφαιρειτε τα υβριστικα σχολια μονο οταν σαs καλεσα μεσω τηs νομικηs οδου ανακαλεσατε την υβρη και αποκαταστησατε την ισοκυρια τηs παλαιαs διαθηκηs που ητο πυξιδα για την εναθρωπιση του θεου λογου.Εχθεs παρενεβει ο επιτημοs καθηγητηs τηs κοινωνικηs και ποιμαντικηs θεολογιαs του αριστοτελειου πανεπιστημιου κ.Ματζουρανηs αφησατε υπο των ανοχων σαs κυριουs να τον λενε δαιμονολογο.Ειστε φιλτατε ενα εκκλησιαστηκο σαιτ που το επισκεπτονται κουρασμενοι ανθρωποι.Εκ του ουκ ανεφ και εκ του πονηρου μην αφησετε να σαs διαβαλει ο καθειs.Εγω προσωπικα ηθελα να ακολουθησω την αγωγουσα οδο αλλα ο γερονταs σε τηλ επικοινωνια που ειχα μαζι του ειπε οχι.Να ευχαριστητε αυτον και να σαs γινει μαθημα τροπον τινα για ποιο καθαρη ενημερωση.Με τιμηs χρ.Οικονομου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κύριε Οικονόμου, το σχόλιό μου για το ισόκυρον και ισότιμον της Παλαιάς Διαθήκης έγινε χθες στις 11:41 μ.μ.

   http://oimos-athina.blogspot.com/2021/09/blog-post_9521.html?showComment=1632256894523#c6912714785390642822

   ενώ η κλήση σας δια νομικήs οδού έγινε σήμερα στις 12:15 π.μ.

   http://oimos-athina.blogspot.com/2021/09/blog-post_9521.html?showComment=1632258947791#c7662392969753193751

   Η θέση του ιστολογίου μας σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρη από την αρχή και την κάναμε γνωστή ακόμη και στο κείμενο του Γεωκών που δημοσιεύτηκε την παρελθούσα Παρασκευή
   Δείτε ΕΔΩ
   https://oimos-athina.blogspot.com/2021/09/blog-post_942.html

   Είναι τιμή για μας εάν ήτο ο Γέρων Παρθένιος, να παρακολουθεί το ιστολόγιό μας καθόσον από την Κυριακή σε σχόλιο δηλώσαμε στον "ανώνυμο" γέροντα ότι "Εάν δεν θέλετε να μας πείτε ποιός είστε πείτε μας αν συμφωνείτε με τα πιστεύω του αγ. Ηγούμενου της Ι.Μ. Αγίου Παύλου Γέροντα Παρθενίου τον οποίο αγαπούμε και ακούμε σαν πατέρα."
   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
   http://oimos-athina.blogspot.com/2021/09/blog-post_19.html?showComment=1632078963094#c4126792762186488336

   Ζητήσαμε δηλαδή από τον "ανώνυμο" γέροντα ώς εχέγγυο αν ταυτίζεται με τον γέροντα Παρθένιο.
   Ζητήστε του πάντως εκ μέρους μας ταπεινά συγνώμη αν τον στεναχωρήσαμε άθελά μας και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του (από το πρωί προσπαθούμε) για να το κάνουμε και δια ζώσης. Μας οδηγεί σε αυτό αποκλειστικά και μόνον ο σεβασμός και η αγάπη μας για τον γέροντα.
   Θα θέλαμε εάν το επιθυμεί να γράψει ένα κείμενο σχετικά ώστε να διαλυθούν όλα τα νέφη.
   Ευχαριστούμε και σας για την παρέμβασή σας εφ΄ όσον έχετε την τιμή να συμβουλεύετε νομικά την Ι. Μονή Αγ. Παύλου.

   Με τιμή και αγάπη Χριστού

   Για το Οίμος- Αθήνα

   Ρωμανός

   Διαγραφή
  2. Και από τον επίτιμο καθηγητή τηs Κοινωνικηs και Ποιμαντικηs Θεολογιαs του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Ματζουράνη ζητούμε συγνώμη αν μπαίνοντας στον στρόβιλο των σχολίων καθυβρίστηκε, τα επίμαχα σχόλια πάντως διεγράφησαν.

   Διαγραφή
 42. ΨΑΛΜΟΣ 67ος
  Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 3 ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ οἱ δίκαιοι
  εὐφρανθήτωσαν, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνῃ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΑΚΟΥΝΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΑΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
   Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ


   31 Ιανουαρίου 1992

   Θα με δείτε πρόσωπο με πρόσωπο 3 και θα δείτε τον εαυτό σας καθαρά, όπως ο Θεός σας γνωρίζει. Γι' αυτό ελάτε τώρα σε Μένα όπως είστε, μην περιμένετε να γίνετε άγιοι. Ελάτε και καταλάβετε τι είναι αυτό που ζητώ περισσότερο από εσάς. Σας αγαπώ με μια αγάπη αιώνια. Σας προσέφερα τη Ζωή Μου, παίρνοντας επάνω Μου τα σφάλματά σας. Σας συμφιλίωσα με τον Πατέρα και επέτρεψα στα χέρια που έπλασα
   -να Με σταυρώσουν-
   Τι άλλο λοιπόν θα μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα; Αν λέτε ότι Με αγαπάτε, πάρτε το Σταυρό Μου και ακολουθήστε Με και μην κοιτάτε με απόγνωση τους άλλους μικρούς σταυρούς που βάζω στο δρόμο σας. Η Αγάπη δεν έχει όρια. Η Αγάπη όλα τα υπομένει. Η Αγάπη δεν χαίρεται στην αδικία, αλλά μετέχει στη χαρά για την Αλήθεια και για ό,τι προσφέρει η Αλήθεια. Η Αγάπη λησμονεί εύκολα τις κατηγορίες που λέγονται σε βάρος σας. Ζητάτε λοιπόν την Αγάπη, ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ. Θέλω να είστε άγιοι, αλλά αγαπημένοι Μου, απέχετε ακόμη τόσο πολύ από την τελειότητα, γιατί η αγάπη του χρήματος είναι βαθιά ριζωμένη σ' αυτή τη γενεά.

   Αγαπητά Μου παιδιά, θέλετε πραγματικά να Με ακολουθήσετε; Αποφασίστε τότε να ακολουθήσετε τα Ίχνη Μου που είναι ακόμη ποτισμένα με το Αίμα Μου. Μη φοβάστε, τα Ίχνη Μου θα σας οδηγήσουν σε Μένα, στην αγκαλιά του Αββά σας. Θα σας οδηγήσουν σ' Αυτόν που σας κράτησε Πρώτος.

   Θα Κάνω Τα Λόγια Μου Φωτιά Στο Στόμα Σου - Δεν Θα Βρεθεί Ένας Από Σας Να Αποκαταστήσει Την Τιμή Μου Αποκαθιστώντας Τον Οίκο Μου;
   1η Μαίου, 1992

   Για χάρη Μου, βάλτε ένα τέλος στην ανομία, βάλτε ένα τέρμα στην ανταρσία. Είστε όλοι διηρημένοι και συνεχώς σας λείπουν οι καρποί για να ενωθείτε και να ζείτε άγια. Δεν είστε εσείς και οι αδελφοί σας όλοι το ίδιο για Μένα; Δεν θα βρεθεί ένας από σας να αποκαταστήσει την Τιμή Μου αποκαθιστώντας τον ετοιμόρροπο Οίκο Μου; Θα αναγκαστώ να σας τιμωρήσω; Θα συνεχίσετε να αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα Μου; ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΙΟ ΜΟΥ; Ο ΑΜΗΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ και να έρθετε να συμφιλιωθείτε με Μένα, το Θεό σας, να συμφιλιωθείτε με τους αδελφούς σας, να αποτελέσετε ένα και μοναδικό Σώμα για τη Δόξα Μου. Ελάτε και κάνετε Ειρήνη μαζί Μου.

   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΝΟ


   12 Απριλίου, 1994


   Γενεά, συγκινήθηκα βαθιά από την πείνα σου, 3 συγκινούμαι πάντα βαθιά για όλους σας… "φέρε με πίσω", μερικοί από σας Μου φωνάζουν "φέρε με πίσω και θεράπευσέ με", αλλά μόλις σας φέρω κοντά Μου και σας θεραπεύσω και σας γεμίσω με καλά πράγματα, μια θύελλα σας αρπάζει πάλι μακριά από τα μάτια Μου, γιατί δεν ήσασταν ακόμη ριζωμένοι σε Μένα… ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΡΙΖΩΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ; ΤΟΤΕ Ν' ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ, ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ. ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ, ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΤΟΤΕ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΊΧΝΗ ΜΟΥ; Πώς θα μπορέσετε να ριζώσετε μέσα Μου;

   http://www.tlig.org/el/messages/chrono/1992/

   Διαγραφή
  2. Δεν τρως μόνη σου τα δηλητηριασμενα σοκολατακια σου? Πρέπει να παρασύρει κι άλλους?

   Διαγραφή
 43. «Αγαπάτε τους εχθρούς σας»

  Μην καταφρονήσεις την εντολή της αγάπης, γιατί μ’ αυτή θα γίνεις παιδί του Θεού, ενώ παρα­βαίνοντάς την θα γίνεις παιδί της γέννας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. «Εγώ σας λέω», είπε ο Κύριος, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν» (Ματθ. 5,44). Γιατί έδωσε αυτές τις εντολές; Για να ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και τη μνησικακία και να σε αξιώσει ν’ αποκτήσεις την τέλεια αγάπη. Αυτή είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους, όπως και ο Θεός τους αγαπάει όλους εξίσου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός Δεν λέγει μακάρι να αγαπάτε, ούτε αν θέλετε αγαπήστε τους εχθρούς σας. Μας λέγει αν δεν αγαπήσετε θα χάσετε τις ψυχές σας, αν αγαπήσετε θα τις σώσετε.

  Για να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας προϋπόθεση είναι να αγαπήσουμε λιγότερο τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε με συμπόνοια και κατανόηση να ηρεμήσομε εσωτερικά μέσα μας βλέποντας ως μηδαμινά τα σφάλματα των ανθρώπων που μας στενοχώρησαν.

  Ο ίδιος o Χριστός μας, μάς δίνει την απάντηση πάνω στο Σταυρό «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι (Λουκά κγ', 34).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ;
   ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ


   25 Οκτωβρίου, 1991


   Υπάρχει ανάμεσά σας δίκαιος άνθρωπος;
   Υπάρχει κανείς που να Με αναζητεί πραγματικά;
   Χαμήλωσε κανείς τη φωνή του για να ακούσει τη δική Μου; Ποιός είναι ο πρώτος δίκαιος άνθρωπος ανάμεσά σας που θα μειωθεί και θα σβύσει για να γίνει ορατή η Παρουσία Μου;
   Ποιός ανάμεσά σας είναι έτοιμος να χαμηλώσει το κεφάλι του για να επιτρέψει να φανεί το δικό Μου Κεφάλι;
   Υπάρχει ανάμεσά σας γενναιόδωρος άνθρωπος που θα χαμηλώσει τη φωνή του για ν'ακούσει την παρακλητική Μου προσευχή προς τον Πατέρα;

   Θα πιω, Πατέρα,
   ακόμη μιά εποχή το Ποτήρι της διαίρεσης τους
   ή θα ενοποιήσουν έστω την Εορτή του Πάσχα
   και θ'ανακουφίσουν κάπως τον πόνο και τη λύπη Μου;
   Πόσο θα κρατήσει η βασιλεία αυτή του Σκότους;
   Αποχώρισαν την Κεφαλή Μου από το Σώμα
   και λησμόνησαν ότι η Κεφαλή Μου
   δυναμώνει κια συγκροτεί όλο το Σώμα.
   Πατέρα! Συμφιλίωσέ τους και θύμισέ τους
   ότι με το Σταυρικό Μου Θάνατο
   τους χάρισα την Ειρήνη Μου.
   Δώσε τους πλουσιοπάροχα
   το Πνεύμα της Αληθείας στις καρδιές τους
   και όταν δουν τη γύμνια τους
   τότε θα καταλάβουν.
   ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ ΤΟΥΣ, ΠΑΤΕΡΑ,
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ.
   Το Οχυρό των υπερηφάνων θα σωριαστεί κάτω, παιδί Μου! 1

   Η υπερηφάνεια τους και η δόξα τους θα σωριαστούν όταν τους πολιορκήσει το Πνεύμα Μου, περίμενε και θα δεις. Γράφε: ακούτε στ'αλήθεια; Ακούτε στ'αλήθεια αυτά που λέω; Αυτά που σας λέω σημαίνουν Ειρήνη για τους δικούς Μου και για τους φίλους Μου. Θα καταλάβαιναν αν, από σήμερα απαρνηθούν τη μωρία τους Για σας που Με αγαπάτε ανεπιφύλακτα, που Με σέβεστε και Με φοβάστε, δεν έχετε παρά ν'απλώσετε το χέρι σας στη σωτήρια βοήθειά Μου και τότε η δόξα θα ζήσει μέσα στον καθένα σας. Η Αγάπη και η Πιστότητα σμίζουν, η Δικαιοσύνη και η Ειρήνη αγκαλιάζονται. Η Πιστότητα ανεβαίνει από τη γη, ενώ η Δικαιοδύνη πάντα σκύβει από τον Ουρανό. Δεν έπαψα να σκορπώ επάνω σας την ευτυχία, τι καρπό όμως έδωσε το χώμα σας; Η Δικαιοσύνη ήταν πάντα πρόδρομός Μου και η Ειρήνη ακολουθούσε τα Βήματά Μου, μπορώ να πω το ίδιο και για σας; Ποιος μπορεί να επανορθώσει για τα χρόνια της διαίρεσής σας; Οι πανηγυρισμοί και οι ομιλίες δεν Με ενδιαφέρουν. Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός δεν Με ξεγελούν.

   Ω, κόρη Μου, αυτό που θέλω να καταλάβουν, ιδίως όσοι ζουν μέσα στις Πληγές Μου, είναι το μέγεθος της θλίψης Μου. Και ο λόγος που έδωσα έμφαση σε ορισμένα πράγματα είναι για να τους αξιώσω να διακηρύξουν με το Πνεύμα και όχι με το γράμμα. Θέλω να πλημμυρίσω το πνεύμα τους με το Υπερβατικό Μου Φως για να δουν τα πράγματα με τα δικά Μου Μάτια και όχι με τα δικά τους, για να δουν τα πράγματα με το Θείο Μου Φως και όχι με το δικό τους. Είναι γνωστό ότι είμαι Πιστός και Δίκαιος και το γεγονός ότι στερούνται πιστότητος και δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι και Εγώ θα τους δείξω λιγότερη Πιστότητα, Δικαιοσύνη και Ειρήνη και ότι δεν θα έλθω για να τους σώσω. Ακόμη και αν όλοι τους απομακρυνθούν από Μένα και από τους Δρόμους Μου, Εγώ θα παραμείνω Πιστός και Αληθινός. 2

   Διαγραφή
  2. προσοχη αιρεση
   https://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?t=4091

   Διαγραφή
 46. Ο άγιος Κοσμάς o Αιτωλός μάς αναφέρει μία δική του προσωπική εμπειρία, για δύο ανθρώπους που εξομολογήθηκαν κοντά του:

  Ο ένας του είπε, «Εγώ πνευματικέ, από τον καιρό που εγεννήθηκα έως τώρα, ενήστευα, προσευχόμουν πάντοτε, έκαμα τόσες ελεημοσύνες εις τους πτωχούς, έφτιασα μοναστήρια, εκκλησίες και άλλα πολλά καλά έκαμα. Τον γείτονά μου τον εχθρεύομαι, και δεν τον συγχωρώ».

  Εγώ τότε (συνεχίζει o άγιος Κοσμάς) τον αποφάσισα για την κόλαση. Και αν τύχει να πεθάνει, να μην τον θάψουν, αλλά να τον ρίξουν στη στράτα να τον φάγουν οι σκύλοι.

  Έρχεται μετά o άλλος και μου λέει, «Εγώ από τον καιρό που εγεννήθηκα, δεν έκαμα ποτέ κανένα καλό. Αλλά μάλιστα έχω καμωμένα τόσα φονικά. Επόρνευσα με τόσες γυναίκες. Έκλεψα τόσα πράγματα του κόσμου. Έκαψα εκκλησίες και μοναστήρια. Όλα τα κακά τα έχω κάνει. Μα τον εχθρό μου τον συγχωρώ».  Να ιδήτε (λέγει o άγιος Κοσμάς), τι έκαμα εις αυτόν. Ευθύς τον αγκάλιασα και τον εφίλησα. Του έδωκα και άδεια σε τρεις ημέρες να μεταλάβει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥ ΑΥΛΗ ΝΑ ΜΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
  ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΠΡΟΠΟΜΠΟ ΜΟΥ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ


  10 Οκτωβρίου 1990


  Μήνυμα της Παναγίας:

  Πολλοί από σας έχουν λησμονήσει το δρόμο του Θεού. Ξεμακρύνατε, σα να παρασυρθήκατε από ρεύμα μέσα σε λίμνη, σ' ένα τέλμα λήθαργου. Μολυσμένη από τον υλισμό η πορεία σας άλλαξε κατεύθυνση κι από την αγιότητα και το ίσιο μονοπάτι οδηγηθήκατε ίσια μέσα στα δίχτυα του διαβόλου και μέσα στο στόμα του λιονταριού! Δεν ακολουθήσατε τα ίχνη του Πολύτιμου Αίματος που ο Ιησούς άφησε πίσω Του σαν σημάδι για να Τον ακολουθήσετε. Όχι, ακολουθήσατε τις μολυσμένες κατευθύνσεις που έστησε για σας ο Σατανάς, κατευθύνσεις που όλες οδηγούν στην έρημο, όπου δεν θα υπάρχει κανείς να φροντίσει τις πληγές σας και κανείς να σας παρηγορήσει, και όπου θα πεθάνετε.

  Η γενεά σας δεν κατάφερε να εκτιμήσει τη μεγάλη Αγάπη του Θεού, γι' αυτό οι τόποι σας φλέγονται από τον εγωισμό, την ασέβεια και τη μανία του Σατανά. Και μέχρι σήμερα ακόμη, το χέρι του είναι υψωμένο για να σας χτυπήσει και να βάλει φωτιά σε όλα τα έθνη. Εξ αιτίας του αθεϊσμού σας και της διαστροφής σας τυλίξατε τους εαυτούς σας στο σάβανο του θανάτου, τυλίξατε τους αγαπημένους σας σ' ένα σύννεφο από γρανίτη. Φωνάζω με αγωνία από ψηλά, σε όλους εσάς να κάνετε ειρήνη με το Θεό, να συμφιλιωθείτε με τις οικογένειές σας.

  Όταν έρχεστε να προσευχηθείτε σε προσκύνημα, έρχεστε με καθαρή καρδιά; Έχετε πάψει να κάνετε το κακό; Έχετε ειρήνη με τον πλησίον σας; Έχετε εξομολογηθεί και μετανοήσει αληθινά για τα αμαρτήματά σας; ΈΧΕΤΕ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ; ΈΧΕΤΕ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ; Είστε έτοιμοι πραγματικά να συναντήσετε το Θεό με χέρια γεμάτα καλά έργα; Ευλογήστε αυτούς που σας διώκουν και προσευχηθείτε γι' αυτούς, μην τους κρίνετε. Επιμείνετε στην προσευχή. Επειδή σε Τι χρησιμεύουν οι προσφορές σας όταν η καρδιά σας δεν συγχωρεί και κρατάει μνησικακίες; Πού είναι τότε η αγιότητά σας; Εξαγνισθείτε και ζείτε στο Φως του Θεού και στην Αγάπη του Θεού. Γίνε ένας αληθινός μάρτυρας του Ευαγγελίου με τη ζεστασιά και την ακτινοβολία της καρδιάς σου. Γίνε ένας μάρτυρας του Ιησού σηκώνοντας μαζί Του το Σταυρό Του. Γίνε ένας μάρτυρας της Εκκλησίας μένοντας σταθερός στην πίστη σου. Μην επιτρέπετε στα χείλη σας να ξεστρατίζουν, να είστε τέλειοι όπως ο Κύριος είναι τέλειος. Να φανεί ότι είστε πραγματικά οι πρώτοι καρποί της μεγάλης του Θεού Αγάπης. Κάθε μάτι να γίνει μάρτυρας της καλής σας συμπεριφοράς και να μάθει ότι αυτό συμβαίνει γιατί είστε παιδιά του Υψίστου. Τα σημάδια των πέντε Του Πληγών να γίνουν αισθητά και στο δικό σας σώμα, να είναι τα σημάδια που θα δείχνουν ότι είστε μαθητές Του κι Αυτός, ο Θείος Δάσκαλός σας.

  Ζείτε τα μηνύματά Μας και σκορπίστε τα σαν σπόρους. Η φωνή της αγάπης ν' απλωθεί σε όλη τη γη και στα πέρατα του κόσμου.

  Ευλογώ τον καθένα σας και σας ευχαριστώ που Μου αφιερώσατε το χρόνο σας. Πηγαίνετε εν ειρήνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. http://www.tlig.org/el/messages/562/ ΠΡΟΣΟΧΗ από αιρετικά μηνύματα
  https://www.impantokratoros.gr/94C4437F.el.aspx?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_OSMs8He2lHZefKAOKmuL3RsYFBrsbdj9qKUef4Jmhr0-1632398289-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQhl

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Αδερφοί καλησπέρα
  Ο Κώστας είμαι
  Θέλω να πω:
  Α. Να πιστεύουμε ότι τα λόγια αυτά είναι τού Θεού, γιατί αλλιώς ΒΛΑΣΤΗΜΑΜΕ το Άγιο Πνεύμα, όσο μεγάλη θέση και να κατέχουμε στην εκκλησία
  β. Οι αγιορείτες να μην μνημονευουν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ως αιρετικός που έγινε, και αυτό λέγεται ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΟΣ,
  Γ. Να μιλάμε εκτενώς για τις προφητειες, παρ. χάρη περί Κωνσταντινούπολης, για να παίρνει δύναμη ο λαός
  Δ. Να είμαστε ταπεινοί και πράοι, όχι ερειστικοι, ούτε να έχουμε ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ
  Και Ε.
  Το ΧΑΡΑΓΜΑ του αντιχρίστου όταν έρθει να ξέρουμε είναι μη αναστρεψιμο, μη μετανοησιμο, ζήτημα προαίρεσης
  Και οδηγεί στην αιώνια κολαση ( ξεβαπτισμα)
  ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ.
  ΑΡΑ ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
  καλό βράδυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Κύριε Κώστα αν αναφέρεσαι σε μένα ότι πρέπει να έχω επίπεδο σε πληροφορώ ότι επίπεδο έχω αλλά κατεβαίνω επίπεδα για να μπορώ να επικοινωνώ με κάποιους ( δεν εννοώ εσένα) το κείμενο το οποίο, αναφέρεται αν είναι αυτό ‘’ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥ ΑΥΛΗ ΝΑ ΜΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ’’ τοτε κύριε Κώστα η δεν ξέρεις από πού είναι αυτό το κείμενο η είσαι εσύ που τα βάζεις, ότι και αν ισχύει σε πληροφορώ ότι το κείμενο είναι από αιρετική σελίδα ( έτσι λέει το πατριαρχείο) γι’αυτό να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε εκτός και αν ……. τα μεταφέρεις…. εσύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. "Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ἡμῶν" (πρβλ. Β΄ Κορ. 13, 11). Ἀμήν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή