Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ

ΗΤΑΝ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ;Γράφει και κοινοποιεί ο Γεωκών

 ‘’Γνώρισμα εκείνου που ερευνά είναι η διάκριση, αυτός που προσεγγίζει τα σύμβολα τού νόμου με τη γνώση και θεάται επιστημονικά την ορατή φύση τών όντων, διακρίνει τη Γραφή και τη κτίση και τον εαυτό του· τη Γραφή σε γράμμα και πνεύμα, την κτίση σε λόγο (αιτία) και επιφάνεια, και τον εαυτό του σε νου και αίσθηση. Κι’ αφού πάρει από τη Γραφή το πνεύμα, από την κτίση το λόγο, κι’ από τον εαυτό του το νου και τα συνδέσει αδιάλυτα μεταξύ τους, βρήκε τον Θεό…’’

Κατά τους αγίους Πατέρες, η επιστημονική παρατήρηση τού κόσμου

είναι ΙΣΟΚΥΡΗ ΠΗΓΗ με την Αγία Γραφή, ως δική Του δημιουργία!

ΘΕΜΑΤΑ: Α) Ήταν ο Κατακλυσμός τού Νώε Παγκόσμιος;    B) Απόσπασμα από τον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο. Γ) Τα ζώα της Κιβωτού. Δ) Λαοί που δεν ήταν απόγονοι του Νώε

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, αλλά και σύμφωνα με φιλολογικά και θεολογικά στοιχεία της Αγίας Γραφής, ο Κατακλυσμός ήταν μια τοπική καταστροφή, που περιορίστηκε στη Μεσοποταμία.

Η άγνοια για τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, σε συνδυασμό με κάποιες απόλυτες εκφράσεις της Αγίας Γραφής οφειλόμενες σε Εβραϊσμό, (σε τρόπο έκφρασης των Εβραίων, καθώς η Γένεση γράφτηκε από Εβραίο), οδήγησε σε κάποιες παρανοήσεις για το πραγματικό νόημα των καταγραφών της.

Παράδειγμα : Όταν ο Ιησούς τού Ναυή έκανε εκείνο το περίφημο θαύμα, "να σταθεί" ο ήλιος πάνω από τη Γαβαών …… ο απλός αναγνώστης τού παρελθόντος, που είχε την εντύπωση ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, και όχι η γη γύρω από τον ήλιο, έβρισκε στα λόγια αυτά, μια "απόδειξη" ότι ο ήλιος ήταν αυτός που κινείτο!    

 Όταν λοιπόν η επιστήμη έδειξε ότι η γη είναι αυτή που γυρίζει γύρω από τον ήλιο, κάποιοι αντέδρασαν, και Κατηγόρησαν όσους δέχθηκαν την επιστημονική άποψη, ότι εισήγαγαν στην ερμηνεία της Αγίας γραφής "νεολογισμούς", και ότι "ανοίγουν τους ασκούς τού Αιόλου" για αμφισβήτηση τού γράμματος τής Αγίας Γραφής. 

Κατηγόρησαν όσους δέχθηκαν την επιστημονική άποψη, ότι εισάγουν νέες παγανιστικές ερμηνείες των αρχαίων Ελλήνων, για πράγματα που η Αγία Γραφή και οι πατέρες δεν δίδαξαν. Κι όμως οι επιστήμονες και ο αρχαίος Έλληνας Αρίσταρχος είχαν δίκιο!

Παραδειγμα 2:  Στη Γένεση 9/θ΄ 10, (κατά το Εβραϊκό), αναφέρονται από το Θεό στην οικογένεια του Νώε, τα εξής εκπληκτικά, μόλις τελείωσε ο Κατακλυσμός: "(στήνω την Διαθήκην μου), και προς παν έμψυχον ζώον, το οποίον είναι με σας, εκ των πτηνών, εκ των κτηνών, και εκ πάντων των ζώων της γης, τα οποία είναι με σας. Από παντός του εξελθόντος εκ της κιβωτού, έως παντός ζώου της γής". Αν ο Κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος, δεν θα υπήρχαν ζώα έξω από την Κιβωτό!

Εάν ο Κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος, οι ιστορικοί θα έβρισκαν μια διακοπή στην ιστορία όλων των λαών της γης, όπως βρήκαν και στην ιστορία της Μεσοποταμίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη.

Η Αίγυπτος δεν επλήγη από τον κατακλυσμό, επειδή η ιστορία της συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η Κινεζική ιστορία, κατά τον ίδιο τρόπο, δεν παρουσιάζει διακοπή γύρω στο 3.266 π.Χ. που έγινε ο Κατακλυσμός κατά το εγκυρότερο κείμενο τής Αγίας Γραφής. Ούτε η ιστορία τού Ινδού παρουσιάζει διακοπή τότε. Ομοίως, ούτε οι πολιτισμοί τής Αμερικής δεν παρουσιάζουν διακοπή στην ιστορία τους.

Δεν ήταν ένας παγκόσμιος κατακλυσμός. Ήταν ένας τεράστιος κατακλυσμός στην κοιλάδα τού Τίγρη και τού Ευφράτη ο οποίος έπνιξε όλη την κατοικήσιμη χώρα μεταξύ των βουνών και της ερήμου.

Γένεση 7/ζ΄ 20, λέει ότι το ύψος τού Κατακλυσμού ήταν 15 πήχες, (μόνο 8 - 9 μέτρα), ένα ύψος που δεν επαρκεί να καλύψει όλο τον πλανήτη….τα "όρη τα υψηλά", για τα οποία μιλάει η Αγία Γραφή, είναι οι λόφοι της Μεσοποταμίας, και στην Αγία Γραφή, η λέξη: "όρος", σημαίνει συχνά "λόφος".

Άλλωστε, οι ανασκαφές στην Ουρ και σε άλλες περιοχές, όπως είδαμε, αποδεικνύουν ότι ο Κατακλυσμός ήταν ακριβώς τού ύψους που λέει η Γένεση, "μόνο" 15 πήχες…

Σχετικά με το επιχείρημα, ότι ο Κατακλυσμός πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος, ώστε να σταθεί η Κιβωτός πάνω στο χιλιάδων μέτρων "όρος Αραράτ", (Γένεσις 8/η΄ 4), έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι πρόκειται για κακή μετάφραση των Εβραϊκών συμφώνων "ΡΡΤ", με τα οποία γράφεται στα Εβραϊκά το όρος. "Αραράτ." 

Ως γνωστόν, η Αγία Γραφή γράφτηκε στα Εβραϊκά, μόνο με σύμφωνα, καθώς τότε έτσι έγραφαν οι Εβραίοι). Με τα ίδια όμως σύμφωνα, "ΡΡΤ", γράφονται και τα χαμηλά όρη Oυραρτού, που βρίσκονται στα βόρεια της Μεσοποταμίας! Εκεί λοιπόν στάθηκε η Κιβωτός, και όχι στο Αραράτ.

 Και το ότι τα όρη αυτά τη συγκράτησαν από τον Κατακλυσμό, και η Κιβωτός δεν απομακρύνθηκε από τη Μεσοποταμία, δείχνει ότι ο Κατακλυσμός περιορίστηκε στην κοιλάδα της Μεσοποταμίας! Πώς θα μπορούσε άλλωστε το ύψος τού νερού, να καλύψει για παράδειγμα το Έβερεστ, που είναι ύψους χιλιάδων μέτρων;

Τα στοιχεία δείχνουν, ότι όταν η Γένεση λέει ότι τα νερά κάλυψαν όλη τη "γη", εννοεί μόνο τη γύρω περιοχή τής Μεσοποταμίας, τη "γη" τής Μεσοποταμίας, όπου έμεναν οι άνθρωποι της Μεσοποταμίας. 

Εκτός από την αναφορά αρχαιολόγων, αλλά και της Αγίας Γραφής κυρίως, ότι το βάθος του Κατακλυσμού ήταν "μόνο" 8- 9 μέτρα, θα πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι δεν υπήρχε αρκετό νερό στην επιφάνεια τού πλανήτη ώστε να είναι ο κατακλυσμός παγκόσμιος.

Λαοί που δεν ήταν απόγονοι του Νώε

Στην Αγία Γραφή, αναφέρονται διάφοροι λαοί που υπήρχαν στον καιρό του Αβραάμ, και που δεν ήταν απόγονοι του Νώε. Εδώ θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε δύο: Ο ένας είναι οι Χορραίοι (Χουρίτες), και οι άλλοι οι γιγαντόσωμοι Ραφαείμ.

Οι Ραφαείμ δεν ήταν απόγονοι του Νώε, καθώς δεν αναφέρονται στη Γένεση 10/ι΄, όπου αναφέρονται οι λαοί που κατάγονται από το Νώε. Η σκέψη ότι ίσως να μην αναφέρονται επειδή είναι πολύ νεώτεροι λαοί, δεν ευσταθεί, επειδή αναφέρονται στη Γένεσις 14/ιδ΄ 5,6 σαν λαός, από την εποχή του Αβραάμ, και συνεπώς είναι αρχαιότεροι λαοί από αυτούς που αναφέρονται ως απόγονοι του Νώε!

Σε αυτό, συνηγορεί και η Γένεσης 6/ς΄ 4, που λέει για τους προγόνους των Ραφαείμ: "Οι δε γίγαντες ήσαν επί τής γης εν ταις ημέραις εκείναις, και μετ' εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί τού Θεού ("οι υιοί Ελοχίμ" κατά το Εβραϊκό), προς τας θυγατέρας τών ανθρώπων ("Αδάμ" κατά το Εβραϊκό)..." 

Σύμφωνα μ' αυτό το χωρίο, οι γίγαντες επεβίωσαν ακόμα και μετά από το γεγονός της επιμιξίας των "υιών ελοχίμ" με τις "θυγατέρες Αδάμ", κάτι που σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, συνέβαινε ως τον Κατακλυσμό. (Ματθαίος 24/κδ΄ 38,39). 

Οι Ραφαείμ, στα εδάφια Αριθμούς 13/ιγ΄ 33, και Δευτερονόμιο 1/α΄ 28 ταυτίζονται, επειδή ήταν πρόγονοί τους, καθώς στους Αριθμούς 13/ιγ΄ 33, οι γίγαντες ονομάζονται "Νεφιλείμ", ενώ στο Δευτερονόμιο 1/α΄ 28 οι ίδιοι ονομάζονται "Ραφαείμ". Στα εδάφια αυτά, οι κατάσκοποι των ημερών του Μωυσή, βρήκαν τους Νεφιλείμ στη Χαναάν. Και εφόσον οι "Νεφιλείμ" προϋπήρχαν του Νώε, δεν ήταν απόγονοί του!

Το ίδιο και οι Χορραίοι, είναι ένας προκατακλυσμιαίος λαός γνωστός στους αρχαιολόγους ως "Χουρίτες". ("Ιστορία τής ανθρωπότητος" 1ος τόμος σελ. 329 - 332, τής Ουνέσκο). Συνεπώς, και οι γιγαντόσωμοι "Νεφιλείμ", και οι "Χουρίτες", επεβίωσαν του Κατακλυσμού στη γύρω ορεινή περιοχή.

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι όταν μιλάμε για τον Κατακλυσμό, δεν πρόκειται για μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά για μια τοπική πλημμύρα τεραστίων διαστάσεων, που κατά το 3.266 π.Χ., κατάστρεψε τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας, και το λαό του Αδάμ, από τον οποίο θα προερχόταν ο Χριστός. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η Αγία Γραφή δίνει τόση έμφαση στο γεγονός αυτό, και όχι επειδή ήταν παγκόσμιο...  

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΑΔΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος

Ο αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος, στο σχολιολόγιό του τής Γένεσης, στο 14ο παράρτημά του (14ο πρόβλημα), μετά από εκτενή μελέτη, καταλήγει κι αυτός ότι ο κατακλυσμός ήταν μερικός, και όχι παγκόσμιος. Σε κάποιο σημείο μάλιστα, σίγουρος ότι ο κατακλυσμός απευθυνόταν μόνο προς τους κατοίκους τής Μεσοποταμίας, κάνει την εξής εύστοχη παρατήρηση:

Αν ο κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος, τότε το κήρυγμα τού Νώε δεν θα είχε αξία, καθώς δεν ήταν δυνατόν να κηρύξει αυτός και τα παιδιά του σε όλη την έκταση τού πλανήτη! Πώς θα πνιγόντουσαν αυτοί που δεν είχαν ακούσει την προειδοποίηση;

 Απόσπασμα από το σχολιολόγιο τού π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Εις το σημείο δε αυτό οφείλουμε να μνημονεύσουμε το περισπούδαστο και μοναδικό 9τομο έργο του αειμνήστου αρχιμανδρίτου π. Ιωήλ Γιαννακοπούλου : «Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο΄» έκδ. «Λυδία», Θεσ/νίκη 1986, ο οποίος στον 1ο τόμο, Παραρτήματα Προβλημάτων, Πρόβλημα 14ο, σελ. 433–442 αναλύει λεπτομερώς το θέμα του Κατακλυσμού αποδεικνύοντας με πλήθος επιχειρημάτων την περιορισμένη του έκταση!.......

‘’ Η έκτασις του Κατακλυσμού.  Το ερώτημα επί της εκτάσεως του Κατακλυσμού δύναται ευκόλως να λυθή, εάν ορθώς τοποθετηθή.  Τοποθετείται δε ορθώς το ζήτημα ουχί εάν τεθή η ερώτησις εάν ο Κατακλυσμός ήτο γεωγραφικώς και ανθρωπολογικώς γενικός ή περιορισμένος, διότι είναι κατάδηλον, ότι πρόκειται περί αγιογραφικών εκφράσεων, αίτινες δηλούν γενικόν Κατακλυσμόν, αλλά εάν ερωτήσωμεν ποίαν γενικότητα έχει υπ’ όψιν της η Αγία Γραφή.  

Απαντώντες εις το ερώτημα τούτο δυνάμεθα να είπωμεν βάσει των προ του Κατακλυσμού και μετά τούτον αναφερομένων Βιβλικών γενεαλογιών, ότι εκ των πολλών υιών και θυγατέρων του Αδάμ και της Εύας υπό της Αγίας Γραφής γενεαλογούνται οι απόγονοι δύο υιών του Αδάμ, του Κάιν και του Σηθ.  

Εκ τούτων κατάγονται αι δύο σειραί Κανανιτών και Σηθιτών και εκ τούτων ο Νώε και οι υιοί αυτού, επί της εποχής των οποίων έγινε ο Κατακλυσμός.  Η Αγία Γραφή σιωπά δια τους απογόνους των άλλων υιών και θυγατέρων του Αδάμ των μνημονευομένων εν 5, 4.  

Κάμνει λόγον μόνον περί των προγόνων του περιουσίου λαού του Θεού, των Κανανιτών και Σηθιτών.  Επομένως εναντίον τούτων και ουχί κατά παντός του ανθρωπίνου γένους στρέφεται ο Κατακλυσμός. 

 Άρα η έννοια της γενικότητος του Κατακλυσμού δεν αφορά εις ολόκληρον το ανθρώπινον γένος, αλλά γενικώς όλους τους απογόνους των Κάιν – Σηθ.  Αύτη είναι η ανθρωπότης εις τα όμματα του συγγραφέως η περιγραφομένη εν τοις κεφαλαίοις 4 – 9.

  Πλην των συγχρόνων του Νώε και εν ωρισμένη και τη αυτή γεωγραφική περιοχή κατοικούντων ανθρώπων, δυνάμεθα να παραδεχθώμεν, ότι υπήρχον κι άλλοι λαοί μακράν της Αρμενίας κατοικούντες Μεσογειακοί, βορειοαφρικανικοί κ.λ.π. 

 Κατά συνέπειαν αι αγιογραφικαί εκφράσεις ‘πάσα σαρξ’, ‘πάσα γη’ πρέπει να εννοηθούν υπό το ανωτέρω πρίσμα.  Ητοι πάσα η γη, ην κατώκουν οι διεφθαρμένοι απόγονοι των Σηθ – Κάιν και πρόγονοι του Αβραάμ, του Πατριάρχου του περιούσιου λαού του Θεού.  Εις την αυτήν έννοιαν πρέπει να εννοηθούν και τα σχετικά αγιογραφικά χωρία: Σοφ. Σειράχ 44: 17 – 19, Εβρ. 11: 7, 11, Πέτρ. 2: 4 – 9,  3: 5.

Προς ενίσχυσιν της απόψεως ταύτης παρατηρούμεν τα εξής:  Η Αγία Γραφή πολλάκις χρησιμοποιεί εκφράσεις γενικάς προς έκφρασιν  σχετικής εννοίας.  Λ.χ. ‘

Εν τη ημέρα ταύτη ενάρχου δούναι τον τρόμον σου και τον φόβον σου επί προσώπου πάντων των εθνών των υποκάτω του ουρανού οίτινες ακούσαντες το όνομά σου ταραχθήσονται’. (Δευτ. 2, 25).  ‘Και λοιμός ην επί προσώπου πάσης της γης…και πάσαι αι χώραι ήλθον…’ (Γενέσ. 41,56–57). 

‘Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι…από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν’. (Πράξ. 2, 5).  ‘Και εγένετο εκεί πόλεμος διεσπαρμένος επί προσώπου πάσης της γης’. (ΙΙ Βασιλ. 18, 8). Ενώ είναι γνωστόν, ότι ο πόλεμος ήτο μεταξύ Δαυίδ και Αβεσσαλώμ εις το όρος Εφραίμ. 

 ‘Πάντες βασιλείς της γης εζήτουν το πρόσωπον Σολομών του ακούσαι της φρονήσεως αυτού’ (ΙΙΙ Βασιλ. 10, 24).  Εν Ησαία (13, 5) ‘έρχεσθαι εκ γης πόρρωθεν απ’ άκρου θεμελίου του ουρανού Κύριος και οι οπλόμαχοι αυτού καταφθείραι πάσαν την οικουμένην’.  

Παρόμοιαι εκφράσεις εις σχήμαν ρητορικόν  και υπερβολής υπάρχουν εις όλους τους λαούς, ως ‘alle Welt Weisst’ (όλος ο κόσμος γνωρίζει) ή ‘die ganze Stadt sprieht davon’ (όλη η πόλις ομιλεί περί αυτού) παρά τοις Γερμανοίς, ‘tout le monde’ (όλος ο κόσμος) παρά τοις Γάλλοις κ.λ.π.  

Πλην τούτου ο τρόπος της διηγήσεως του Κατακλυσμού υποδηλοί Κατακλυσμόν σχετικόν και ουχί γενικόν, διότι ο εκθέτων το γεγονός τούτο δεικνύεται τηρών ημερολόγιον  ακριβές των συμβαινόντων και αυτόπτης μάρτυς των εν τω σημειωματαρίω του σημειουμένων.  

Ως αυτόπτης λοιπόν μάρτυς των συμβαινόντων του Κατακλυσμού δεικνύει ο συγγραφέας, ότι έχει υπ’ όψιν μερικόν και ουχί γενικόν Κατακλυσμόν.  Μερικά παραδείγματα:  
Η περιστερά επιστρέφει, διότι υπήρχεν ακόμη ύδωρ επί της γης. 

 Ο Νώε βλέπει τας κορυφάς των ορέων υψουμένας υπέρ τα ύδατα και την γην καλυπτομένην υπό του ύδατος.  Ταύτα, εννοείται, είναι εκείνα, εις τα οποία φθάνει το βλέμμα του Νώε ως ανθρώπου.

Έπειτα το κήρυγμα της μετανοίας του Νώε δεν είναι δυνατόν να απευθύνεται εις ολόκληρον την γην, αλλά εις ωρισμένον μέρος ταύτης.  Τούτο είναι σπουδαίο επιχείρημα κατά των δεχομένων γενικόν ανθρωπολογικώς Κατακλυσμόν.  

Τα χωρία της Γενέσεως 7: 3,  19 – 20  όπου γίνεται λόγος περί ολόκληρης της γης, όπου θα εξηπλούντο τα εις την κιβωτόν εισελθόντα ζώα μετά τον Κατακλυσμόν και ότι το ύδωρ του Κατακλυσμού εκάλυψεν όλα τα όρη τα υπό τον ουρανόν πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοιαν, την οποίαν εδώσαμεν ανωτέρω, ότι γενικότης είναι η εις το όμμα του Νώε προσπίπτουσα και ουχί η απόλυτος γενικότης ζώων και ορέων.

Ο μερικός ούτος Κατακλυσμός φαίνεται, ότι αντίκειται εις την παράδοσιν της εκκλησίας, ήτις είναι ομόφωνος, παραδεχομένη γενικόν Κατακλυσμόν.  

Είναι όμως γνωστόν, ότι οι Πατέρες και θεολόγοι της Εκκλησίας έζησαν εις εποχήν, καθ’ ην δεν υπήρχον τόσαι γεωγραφικαί και επιστημονικαί γνώσεις, όσαι υπάρχουν σήμερον. 

 Συνεπώς ήτο επόμενον αι περιορισμέναι εκείναι γνώσεις των να επιδράσουν εις την τοιαύτην ερμηνείαν του αγιογραφικού Κατακλυσμού ως επέδρασαν και επί της πεποιθήσεώς των περί της κινήσεως του ηλίου πέριξ της γης και ουχί της γης πέριξ του ηλίου.  

Η ερμηνεία όμως εκείνη των Πατέρων ως μη αναφερομένη εις δογματικά ή ηθικά ζητήματα, ουδόλως θίγει την αξιοπιστίαν της Παραδόσεως και επ’ ουδενί λόγω δεσμεύει ημάς να έχωμεν διάφορον γνώμην.

Επίσης πάλαι ποτέ επιστεύετο, ότι ο Κατακλυσμός ήτο γενικός και ουχί μερικός, διότι οι γνωστοί τότε μύθοι ωμίλουν περί γενικού Κατακλυσμού.  

Αυξηθεισών  όμως των εθνολογικών επιστημονικών γνώσεων απεδείχθη, ότι τούτο είναι πεπλανημένον, διότι ευρέθη ολόκληρος σειρά γνωστών λαών, οίτινες ουδένα μύθον αναφερόμενον εις κατακλυσμόν έχουν ευθύς άμα τη αρχή της ιστορίας των.  (π.χ. Αιγύπτιοι, Άραβες, Κινέζοι, Αφρικανοί και τινες Ασιατικοί λαοί).  Εις τινας άλλους λαούς υπάρχουν μύθοι αναφέροντες κατακλυσμούς, αλλά οι κατακλυσμοί ούτοι είναι τοπικοί.  

Άλλως τε η πληροφορία περί γενικού Κατακλυσμού μόνον εκ θείας Αποκαλύψεως ηδύνατο να προέλθη.  Μία τοιαύτη όμως εκδοχή δεν ευοδούται υπό του κειμένου, το οποίον ομιλεί περί γεγονότων Κατακλυσμού γενομένων ορατών…π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου38 σχόλια:

 1. Τα σχολια που έγραψα τα αφαίρεσα εγω και οχι ο Ρωμανός. Μπάχαλο γίνεται μάλλον. Να ειστε ολοι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχει πολλάκις ειπωθεί, ότι η Αγία Γραφή δεν έχει γραφτεί ως ένα επιστημονικό βιβλίο που παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες και γνώση.
  Ούτε πρέπει να εστιάζουμε σε απόλυτη ακρίβεια, όσον αφορά χρονολογίες, ιστορικά στοιχεία κτλ. διότι σίγουρα θα βρούμε ανακρίβειες.
  Η έννοια της Αγίας Γραφής είναι σωτήριο λογική και με αυτό το πνεύμα πρέπει να διαβάζεται.
  Στο προκείμενο θέμα, πρέπει να εστιάσουμε στο ότι ο Θεός τιμωρε"ί την αμαρτία, όταν φτάσει να γίνει απόλυτο καθεστώς, χωρίς καμία ελπίδα μεταστροφής για τους αμαρτάνοντες.
  Πρέπει επίσης να εστιάσουμε στο ότι ο Θεός δίνει πολύ χρόνο για μετάνοια και διόρθωση, αν δούμε πόσα χρόνια ασχολείτο ο Νώε και οι συν αυτώ, για να κατασκευάσει την κιβωτό.
  Τα ανωτέρω αναφερθέντα είναι ένα παράδειγμα ότι πρέπει να αντλούμε τα πνευματικά ωφέλιμα και σωτήρια νοήματα της Αγίας Γραφής και όχι να πολυπραγμονούμε σε επιστημονικά δεδομένα, χρονολογίες, ονόματα κτλ.
  Το Άγιον Πνεύμα μαρτυρείται ότι υπάρχει στην Αγία Γραφή, άρα και η όποια θεώρησή της θα πρέπει να γίνεται πνευματικά και μάλιστα κατόπιν προσευχής και με την σχετική "καθαρότητα" νου του αναγνώστη.
  Αλλιώς κινδυνεύουμε να πέσουμε σε δυτικού τύπου προτεσταντικές θεωρήσεις όπου ελλοχεύουν πλάνες.
  Στο διάστημα των δύο χιλιάδων ετών, πέρασαν τόσοι και τόσοι Άγιοι, οι οποίοι "περπάτησαν" εν ζωή, με "χάρτη" τους και οδόδείκτη την Αγία Γραφή.
  Αυτοί αγίασαν, θαυματούργησαν, γνώρισαν και σε άλλους ανθρώπους το Ευαγγέλιο του Θεού, ακολουθώντας την μία Αγία Γραφή, χωρίς διάθεση για αμφισβητήσεις και διορθώσεις επάνω σε λεπτομέρειες που δεν έχουν σχέση με την αγιότητα και την σωτηρία της ψυχής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ Λιακοπουλο διαβάζει ο Γεωκων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΣ Ή ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΟΡΕΥΟΥΝ;

   Διαγραφή
  2. Ο άνθρωπος είναι λάτρης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και όχι του Αγίου, ακόμη και αν το δέχεται λόγο της δηλωμένη ς ορθόδοξης ταυτότητας του, Το δέχεται ως να έπεται του αρχαιοελληνικου.

   Διαγραφή
 4. δηλαδή φίλε απορρίπτεις το κείμενο του ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ιερομόναχος Ιωηλ Γιαννακόπουλος δεν είναι ανακυρηγμενος άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
   Αν ειναι άγιος ή οχι ο Θεος το γνωρίζει όχι εσυ ή εγω.

   Πουθενά δεν εγραψε ότι έγραψε ο κεκοιμημένος ιερομόναχος Ιωἠλ ότι ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ τον μερικό ή ολικο κατακλυσμό. Την γνὠμη του εξἐφρασε ο Ιερομόναχος Ιωήλ και μάλιστα είπε οτι το θέμα δεν ειναι δογματικό. Αν εχεις κείμενα Αγίων Πατέρων, Μεγάλου Βασιλείου, Ιωἀννου Χρυσοστόμου ή άλλων αγίων Πατερων που υποστηρίζουν οτι ο κατακλυσμος ηταν τοπικός, τότε να μας τα δείξεις. Δεν εχεις και ουτε πρόκειται.

   Οπότε, μπάχαλο και ἐριδες δημιουργεις δυστυχώς. Τι να πει κανείς πλέον για τα γραφομενα σου;!!!

   Διαγραφή
  2. Άντε ρε καραγκιόζη από εδώ...Ταγκαλε.Ουτε ένα επιχείρημα δεν έχεις ,άσχετε.Ξεφτιλα γίνεσαι..

   Διαγραφή
 5. ΠΑΝΤΩΣ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩ ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ , ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ή ΟΧΙ.
  ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ, ΠΟΥ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΙΑΣ ΑΛΦΑ ΗΛΙΚΙΑΣ,
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΕΤΣΙ.
  ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ ,ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ , ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΒΑΛΕΤΑΙ
  ΤΡΑΒΑΕΙ ΚΟΣΜΟ,ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΕΡ ,ΕΧΕΙ ΤΙΡΑΖ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όταν εγω διαβάζω στο άρθρο για ελοχιμ και βλακειες, δικαίως ρωτώ αν διαβάζετε Λιακοπουλο. Δηλαδή αν μπλεξατε την Ορθοδοξία με την αίρεση. Διότι ο ως άνω είναι αιρετικος, αφού δεν δέχεται την Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των Ο'. Βαιβαιως και δεν αμφισβητώ το γέροντα Ιωήλ. Αλλά η μίξη ψεύδους με την Αλήθεια με ενοχλεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ βλάκα,γιατί δεν θέλω να πιστέψω κάτι άλλο ,απλώς ότι είσαι βλάκας και δεν παραδέχεσαι την αλήθεια που λες ότι μπερδεύει.Για πες μας εσύ που ξέρεις την αλήθεια .Γιατί κανένα επιχείρημα δεν έχεις,ενώ ο Γεωκων γράφει με επιχειρήματα και όχι δικά του.Γι αυτό άντε στο καλό...Βλακα

   Διαγραφή
 7. Και αυτοπουδιδαχθηκαμε εμείς ως ορθόδοξοι, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι επί γης πέθαναν στον κατακλυσμό, εκτός από το Νώε και όσους ήταν στην κιβωτό. ΙΟλα τα άλλα είναι βλακειες ή λάθη.
  Το θέμα είναι τι σας γαργαλαει και ψάχνετε διστάσεις που οδηγούν στην αίρεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.
   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ , Ο ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ , Ο ΒΟΥΔΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣ ισμος.
   Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ Ο ΩΝ ΚΑΙ ΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ .
   Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.
   ΑΣ ΨΑΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ.
   ΑΛΛΩΣ ΤΕ , ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ.
   ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ, ΕΡΕΥΝΑ ,
   ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ .
   ΠΑΝΤΑ ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ.

   Διαγραφή
  2. Ορθοδοξία σημαίνει κάτι άλλο από ορθή πίστη. Σημαινει αποδοχή ως ιερών βιβλίων, αυτά που έχει ορίσει η Ορθόδοξη Εκκλησια. Και η οποία μπορεί ακόμα και να τα αλλάξει αν θέλει μέσα από οικουμενική σύνοδο. Άρα, αφού δέχεται μόνο την Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των Ο', μόνο αυτη είναι υποχρεωμένος να δεχεται ο πιστός. Αλλιώς πιστεύει κάτι διαφορετικό από τη Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και προφανώς δεν ανήκει σε αυτή.
   Δεύτερο, ο πιστός αποδέχεται πλήρως την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.
   Τρίτο, αποδέχεται πλήρως την ερμηνεία που δίνουν στην Αγία γραφή οι Πατετες της Εκκλησίας και τις αποφάσεις των Οικουμενικων συνοδών. Ο πιστός δεν είναι ένας ερευνητής, που έτσι απλά αναζητεί την ορθή πίστη. Έχει εκ των προτέρων την πίστη και από κει και πέρα είναι υποχρεωμένος να τη διαφυλάξει, όπως θέλει η Εκκλησία.
   Αλλιώς, δρόμο. Με τη λογική αυτή, για παράδειγμα η Εκκλησία δεν επιτρέπει την αναδοχή βαπτιζομενων, αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν κάνει πολιτικό γάμο και όχι θρησκευτικό. Τους πετάει έξω, μέχρι να κάνουν θρησκευτικό, ορθόδοξο. Και μετά μπορούν να βαφτίσουν όσα παιδιά θέλουν.

   Διαγραφή
  3. Και άλλο ένα ακραίο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω, για να καταλάβουν κάποιοι ότι τα Ιερά βιβλία δεν είναι πεδίο έρευνας και αμφισβήτησης από τους πιστούς.
   Αν η Εκκλησία κρίνει, μπορεί να αφήσει στην Αγία Γραφή τρια Ευαγγελία. Αν η Εκκλησία θέλει, μπορεί να βάλει κι άλλα Ευαγγέλιο. Να τα κάνει πέντε, κλπ.
   Το κριτήριο με βάση το οποίο όρισε η Εκκλησία αυτή τη συνθεση των Ιερών βιβλίων είναι η σωτηρία της ψυχής. Η Εκκλησία θεωρεί ότι τα τέσσερα Ευαγγελία, οι πράξεις των αποστολών,, η Αποκάλυψη, η Παλαιά κατά τους Ο' φτάνουν για τη σωτηρία των ψυχών. Όποιος θέλει μπορεί να βρει εκεί μέσα απαντήσεις για όλα τα πράγματα που θα τον απασχολήσουν στην πνευματική ζωή προς την κάθαρση και τη θέση.
   Αν η Εκκλησία δει στο Μέλλον ότι δε φτάνουν, μπορεί να τα αλλάξει εν συνοδω.
   Μιλάμε για Οικουμενική σύνοδο, όχι ψευτοσυνοδο τύπου Κολυμπαριου.

   Διαγραφή
  4. Άρα οποίος θεωρεί την Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των Ο' εβραϊκή μυθολογία και λοιπά και λοιπά, δεν είναι Ορθόδοξος. Αυτό έγινε κατανοητό νομίζω. Και ούτε γίνεται ο καθένας να φτιάχνει μια Ορθοδοξία στα μέτρα του με το επιχείρημα της ορθής πίστης.

   Διαγραφή
  5. Δλδ ΓΕΩΡΓΙΕ εαν καποια στιγμη η εκκλησια κρινει πως δεν υπαρχει προβλημα με γαμους ιδιου φυλου, αλλοθρησκους αναδοχους και την "αποκλειστικοτητα" της Αληθειας εμεις πρεπει να κανουμε υπακοη, σωστα;

   Διαγραφή
  6. Είσαι τραμπουκος και προπαγανδιστης. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ για το ερώτημα σου. Δεν γίνεται να εγκρίνει η εκκλησία γάμους του ίδιου φύλου. Είναι θεμελιώδης διδασκαλία και το γνωρίζεις αυτο.
   Ασχολήσου με κάτι άλλο.

   Διαγραφή
  7. Δλδ εσυ δεν το βλεπεις να ερχεται κι αυτο μετα τις Βαπτισεις τεκνων ομοφυλων "συζυγων" ετσι;

   Διαγραφή
  8. Απάντησε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ αλλά συνεχίζει το ίδιο βιολί. Για να μιλάμε επί του θέματος και να μην πετάμε τη μπάλα στην εξέδρα (θα μιλήσουμε τώρα για τους γάμους ομοφυλοφίλων;;;) θα αλλάξω το ερώτημα για να παραμείνουμε στο θέμα.
   Ερώτημα: Τι θα κανουμε οι Ορθόδοξοι αν κάποια συνοδος στο μέλλον απορρίψει την Παλαιά Διαθήκη;


   Απάντηση:
   Μια σύνοδος είναι Αγία ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ με την Αγία Γραφή και ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ ΑΓΙΕΣ ΣΥΝΌΔΟΥΣ αρα
   Αν κάποια σύνοδος στο μέλλον αποφασίσει κατάργηση της Παλαιάς Διαθήκης τότε είναι ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ είναι σατανική σύνοδος που ελέγχεται από μυστικές οργανώσεις και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν την ακολουθούμε.

   Κατανοητό;

   Διαγραφή
  9. Ασε αδερφε ειδα πως ΔΕΝ ακολουθησαμε το Κολυμπαρι, την Ανασταση του Μ. Σαββατου, τα πλαστικα κουταλακια μιας χρησης και τοσα αλλα. Ουτε στα προσφατα με τους κκ Ελπιδοφορο και Γαβριηλ ειδα πως ΔΕΝ ακολουθουμε. Κατα τα αλλα κραζουμε τον ΓΕΩΚΩΝ που μας χαλαει την Γιαχβεδιστικη σουπα....

   Διαγραφή
  10. Ο ίδιος ο Κύριος υποσχέθηκε για την Εκκλησία του ότι πυλαι Αδου ου κατισχυσουσιν αυτής. Όλοι εσείς που ανησυχειτε μήπως κάποια σύνοδος καταργήσει την Π. Δ. ή μήπως δεχθεί η εκκλησία γάμο ομόφυλων, κλπ δεν έχετε πίστη στο Χριστό. Ή είστε ολιγο πιστοι.
   Επίσης μπερδεύετε την έννοια της συνόδου. Η οικουμενική σύνοδος δεν έχει καμία σχέση με ψευτοσυνοδους τύπου Κολυμπαριου. Διαβάστε λίγο, ρωτήστε.
   Μετε την απελευθέρωση της εκκλησίας από τη μασονία, θα γίνει η όγδοη οικουμενική σύνοδος. Το έχουν πει οι πατέρες, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Η εκκλησία θα καθαρίσει, η Πόλη θα γίνει πρωτεύουσα της Ελλάδας και το ευαγγέλιο θα κυρηχθει σε όλα τα έθνη. Η εκκλησία θα καθαρίσει πρώτα και μετά ο Έλληνας θα αναλάβει τη θεϊκή αποστολή του να διαδοσει το ευαγγέλιο παντού.
   Αφήστε λοιπόν τα αν στο Χριστό και ασχοληθειτε με κάτι που θα οφελησει την ψυχή σας και το συνάνθρωπό σας.
   Και κάτι τελευταίο για να τελειωνουμε. Αν η εκκλησία μέσα από κάποια οικουμενική σύνοδο αλλάξει τα Ιερά Βιβλία, έχει το δικαίωμα. Διότι όπως εξήγησα τα βιβλία αυτά εξυπηρετούν ένα και μοναδικό σκοπό. Άμα εσείς δεν ακολουθήσετε την Εκκλησία, σκασίλα μας. Ξύδι.
   Αλλά δεν έχετε δικαίωμα να παραπλανειτε τον κόσμο που διαβάζει και ψάχνει για πνευματικά θέματα. . Η ψευτοσυνοδους του Κολυμπαριου (που ήδη δίνει καρπούς αλλοτριους προς τη διδασκαλία των πατέρων της εκκλησίας και αυτής της Αγίας Γραφής) θα καταργηθεί. Και άλλες ψευτοσυνοδοι έχουν υπάρξει, όπως της Φλωραραε Φλωρεντίας, κλπ.
   Και σταματήστε επίσης να βρωμιζετε τον νου των πιστών με θέματα που δεν έχουν κανένα πνευματικό περιεχόμενο. Όπως αυτό με τον κατακλυσμό. Καμία οφελεια για την ψυχή μας, Ούτε έχει κάποιο μήνυμα για τις δυσκολίες τις τρέχουσες πουαντιμετωπιζει ένας πιστός. Ο πραγματικός ορθόδοξος πιστός τα έχει λύσει αυτά τα θέματα. Άλλα θέματα τον απασχολούν. Και αυτό το θέμα με τον κατακλυσμό, έχει μόνο ως στόχο να μας μυήσει στο Λιακοπουλο, όχι στο Χριστό.

   Διαγραφή
  11. Έλα παλι η μπάλα στην εξέδρα ,

   θυμήθηκες το Κολυμπάρι τώρα;;;;;
   Ρε άνθρωπε η άρνηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι 1.000.000.000 και βάλε πιο χονδροειδής αίρεση από τη Κολυμπάρι , το Κολυμπάρι σε μάρανε;;; Για Πιο Κολυμπάρι μιλάτε μπροστά στην αναίρεση και άρνηση της Αγίας Γραφής;;;;;;
   ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ, πιο Κολυμπάρι;;;;;; Εδώ αρνηστε την αγία Γραφή !!!!!!!!!
   και σας νοιάζει τάχα το Κολυμπάρι;;;;;;;
   Έλα ρε κλασική τεχνική αιρετικων είναι αυτή που ψάχνουν τρόπους να παρασύρουν αφελείς και αδαείς χριστιανούς στις κακοδοξίες τους.

   Διαγραφή
  12. Βρε ηλιθιε, ποιος αρνείται την Αγία Γραφή; Ποια αναφορά μου στο Κολυμπαρι είναι εκ του πονηρου; Εγώ είμαι αιρετικος; Είσαι τρολ. Είσαι συκοφαντης και άνθρωπος περιορισμένη νοητικής αντίληψης.

   Διαγραφή
 8. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΓΕΩΚΩΝ ΜΕ ΠΕΙΘΩ,ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ;
  Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΕ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ,ΓΕΝΙΟΥΝΤΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ,ΕΤΣΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΛΕΞΗ ΛΑΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΩΕ ΒΓΗΚΑΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ,ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όταν όλοι μας κάποτε θα βρεθούμε κρινόμενοι εμπρός στο βήμα του Μέγα Κριτή, δεν θα μας ρωτήσει αν γνωρίζουμε αν ο κατακλυσμός ήταν μερικός ή παγκόσμιος και κατά πόσον γνωρίζουμε ακρίβεια χρονολογιών και ιστορικών γεγονότων.
  Θα "εξεταστούμε" πόσο πνεύμα αντλήσαμε από την Αγία Γραφή και κατά πόσον το κάναμε πράξη για τη σωτηρία μας.
  Οι Άγιοι που βάδισαν την οδό της Αγιότητας, δεν έκαναν επιστημονικές υπέραναλύσεις πάνω στην Αγία Γραφή.
  Πολλοί που το έκαναν, έπεσαν σε πλάνες και αιρέσεις.
  Ακόμα και η προτροπή "Ερευνάτε τας Γραφάς" έχει έννοια μόνο αν σε οδηγήσει με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, στην Αλήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οπουδήποτε αλλού οδηγήσει αυτή η έρευνα, τζάμπα ο κόπος και ολέθριο το αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Παιδιά θα σας παρακαλούσα να κάνετε λίγη υπομονή διότι θα εκτεθείτε, τώρα απλά μελετώ τις αντιδράσεις σας και έχω διαπιστώσει ότι όταν φτάνετε στο σημείο να απορρίπτετε τον Γέρων π. Ιωηλ χωρίς να ερευνήσετε ποιος είναι, όταν απορρίπτετε κείμενα από την IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αχελώου Ευθυμίου, τον Καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. και άλλους, ξεχνάτε ότι τα κείμενα δεν είναι δικά μου αλλά ούτε και σχολιασμό κάνω τότε δυο πράγματα πρέπει να συμβαίνουν ότι α) δεν κάνετε έρευνα για να διαπιστώσετε αν είναι αλήθεια αυτά, και αυτό με οδηγεί στο β) ότι δεν είστε Ορθόδοξοι χριστιανοί αλλά άλλων καταστάσεων.
  Έχετε αποκαλυφτεί από την στιγμή που άρχισα να μην βάζω δικες μου απόψεις, απορίες και προβληματισμούς, και βάζω κείμενα θεολόγων και άλλων, εσείς οι καλοί ‘’χριστιανοί’’ από κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζετε τις ίδιες κατηγορίες…… μην ξοδέψετε όλη την χολή σας σήμερα διότι έρχονται σιγά-σιγά ( όπως το βασανιστήριο της σταγόνας ) πιο δυνατά θέματα που θα χρειαστείτε όλα τα αποθέματα κακίας για να επιτεθείτε…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό θα ήταν να σε δει κάποιος ειδικός, να του εκθέσεις την κακία των διαδικτυακων συνομιλητών σου. Και μήπως σου υποδείξει να βροντο φωνάξεις σε ολη την κοινότητα ότι θα σταματήσεις να μας βομβαρδίζει με άχρηστα από πνευματικής πλευράς θέματα και διάφορες βλακειες για τον κατακλυσμό. Και τι κόμπλεξ είναι αυτό, να θεωρείς ότι ρίχνουν χολή και κακίες όσοι έχουν διαφορετική άποψη με εσένα, τον ερευνητή, τον ειδικό, τον χριστιανό. Αν δεν πας στον ειδικό, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Βρες γυναίκα, να ησυχάσουμε.

   Διαγραφή
  2. Φίλε, σε συγχαίρω για το πατριωτισμό σου και τη αγάπη σου για την Ελλάδα ομως οι θέσεις σου για θέματα ζωτικής όπως η περιφρόνηνή σου ή και ο ο χλευασμός σου στην Παλαιάς Διαθήκη δείχνουν τουλάχιστον σε εμένα, οτι κατέχεσαι απο ιδιοτέλεια η οποια αποσκοπεί στο πώς θα μειώσεις το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης. Τι σε πειράζουν η χρονολογία της Παλαιάς Διαθήκης για παράδειγμα και την διαβάλλεις;

   Φίλε, καμουφλαρίζεσαι οτι δήθεν κάνεις έρευνα, και κλαίγεσαι οτι δήθεν εμεις οι κακοί χριστιανοί
   σε λιθοβολούμε αδίκως, και οτι είμαστε καθυστερημένοι σκοταδιστές. Ομως δεν κάνεις έρευνα φίλε να παρουσιασεις κάτι καινουργιο, κατι ωφέλιμο. Οι θέσεις που παρουσιαζεις είναι παλιές, παγανιστικές, αντι-ορθόδοξες! Ειναι ΗΔΗ δεδηλωμενες θέσεις παγανιστών. Παράδειγμα των παγανιστικών σου θέσεων ειναι οτι σε ενα άρθρο σου που πρόσθεσες στο εδαφιο του Κατά Ιωάννην -12,23 το ¨μόνη γάρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί”
   Το άρθρο σου ειναι εδω: https://oimos-athina.blogspot.com/2022/07/blog-post_96.html
   Αυτή η προσθεση του εδαφίου ειναι γνωστή παγανιστική θέση! Αυτη ειναι η έρευνά σου φίλε μου; Να μας παρουσιάζεις παγανιστικές θέσεις;

   Οπότε, οτι και να κάνεις, όσο και να το παίζεις αδικημένος και να κλαίγεσαι, αυτες οι αντι-χριστιανικες σου θέσεις θα σε κυνηγούν πάντα εκτός και αν τις αναιρεσεις και ζητήσεις δημοσιως συγν'ωμη για τις κακοδοξίες σου. Να πεις.... έκανα λάθος φίλε, αυτα που υποστάριζα τα υποστηρίζουν και οι παγανιστές, και δηθεν Ελληνιστές. Αλλά το λές;

   Με λιγα λόγια, με το να προσπαθείς να αλλάξεις την Καινη Διαθηκη( ¨μόνη γάρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί” )και με το να απορρίπτεις την Παλαιά Διαθήκη είναι σαν να κλωτσάς στο βούκεντρο του βοδιού. Πολεμας τον Ιησο'υ Χριστό φιλε!!! Θα ματώσεις. Τι να προσπαθείς να πείσεις, Ορθοδόξους, με παγανιστικες θέσεις; Δεν πείθεις φιλε.

   Οπότε τι είναι; Ένας άπειρος εγωισμός που κουβαλάς;
   Άλλαξε μυαλά φίλε. Ποτέ δεν ειναι αργά.
   Με πόνο στα γράφω. Κρίμα ρε φιλε Έλληνα!

   Διαγραφή
  3. Φίλε Αριστοτέλη, δεν είμαι παγανιστής δεν είμαι αιρετικός δεν είμαι τίποτα από αυτά όλα που με κατηγοράς, ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ τίποτα λιγότερο, τα κείμενα που διαβάσατε είναι από θεολόγους και άλλους και όμως εσείς με κατηγοράτε για βλάσφημο κλπ. Μήπως πρέπει να σε ρωτώ πρώτα τι μπορώ να γράφω ; έχεις ακούσει ποτέ σου για την ελευθερία της σκέψης του λόγου κλπ
   Λοιπόν φίλε Αριστοτέλη για να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τις κατηγορίες μην ασχολείστε μαζί μου μην διαβάζετε τα άρθρα, και θα σου το πω, ελπίζω, για τελευταία φορά

   Είμαι ένας ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, είμαι ελεύθερος άνθρωπος γιατί αυτήν την ελευθερία μου την έδωσε ο ίδιος ο Θεός μου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ μου, και ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΚΡΙΝΕΙ, έχω βγει από την ‘’ σπηλιά του Πλάτωνα’’ και είδα το αληθινό φως, με την βοήθεια του Χριστού είδα την αλήθεια, και δεν πρόκειται να επιστρέψω πίσω στην ‘’σπηλιά’’ δεν έχω ζητήσει από κανένα σας να βγει από την σπηλιά, μείνετε εκεί που νιώθετε ασφάλεια, μείνετε στο σκοτάδι....σε ευχαριστω ομως για το ενδιαφερον σου

   Διαγραφή
  4. ΓΕΩΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΣΥ ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΜΕ ,ΣΕ ΚΑΛΩ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ,ΟΤΙ ΑΠΟΧΩΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ.
   ΟΣΟ ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΕΙΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.
   ΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΟΥ ,ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΙΘΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ , ΤΗΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕ ΑΝΑΛΟΓΑ.
   ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΙ ΑΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΟΝΙΚΟΣ ΟΣΟ ΤΡΑΒΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ.
   ΔΕΝ ΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ.
   ΣΟΥ ΜΙΛΩ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑ .
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΒΑΣΑΝΙΖΕΣΑΙ , ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ.

   Διαγραφή
  5. Και δικιο ναχεις αλλα οταν λες ΄΄μεινετε στο σκοταδι΄΄...δλδ σαν εσυ να μην εισαι .....μηπως υποδηλωνει κατι ???Ταπεινωση αδελφε χρειαζομαστε ολοι ......ακομα κι οταν νομιζουμε πως εχουμε δικιο ....

   Διαγραφή
  6. ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΣΕΙΣ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,ΜΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ ΜΕ ΑΚΟΣΜΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΈΧΕΙΣ ΒΓΑΛΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΣΒΗΣΕΙ ΡΩΜΑΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΑΝΟΗΤΟΥ .
   ΘΑ ΛΥΠΗΘΩ ΠΟΛΥ ΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΝΑ ΜΗ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΩ ΤΟΝ ΟΙΜΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
   ΓΙΑΤΙ Ο ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ .
   ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΩ ,ΑΛΛΑ ΝΙΣΑΦΙ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ.
   ΕΠΑΝΡΧΟΜΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ .ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

   Διαγραφή
  7. Σκάνε οι ταγκαλοι..χαχαχαχα.Στο έχω ξαναπεί μην μασάς ,εδώ είμαστε εμείς σε στηρίζουμε.μ

   Διαγραφή
 11. Γιατί κ. Γεωκών προσκολάσαι επιλεκτικά εκεί που εσύ επιθυμείς? Υπάρχουν και άλλοι σύγχρονοι ερμηνευτές που δέχονται ως προφανή την τοπικότητα του κατακλυσμού γεωγραφικά (διότι το πλήθος των ανθρώπων δεν ήταν μεγάλο) αλλά επιμένουν στο ότι ο κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος ανθρωπολογικά. Γιατί αυτούς τους αγνοείς? Δηλαδή η ευλογία του Θεού αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γην ήταν μόνο για τη οικογένεια του Νώε? Το ουράνιο τόξο ως σημάδι υπόσχεσης του Θεού για μη ολικό πνιγμό του κόσμου ήταν μόνο για τον Νώε? Ποιά είναι η γνώμη σου για τους Έλληνες ήταν απόγονοι του Νώε? Ο Ιάφεθ έχει κάποια σχέση με τον Ιαπετό των Ελλήνων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Βλάκα συγγνώμη για το Βλάκα ,τι συμφωνία ρε μην πω έκανε ο Θεός ;Έχει δει και ακούσει κανένα τον Θεό;Κάνει συμφωνίες ο Θεός ..Πόσο βλάκες είστε...Αλήθεια πόσο χρονών είστε;
   Όποιος έχει διαβάσει λίγο σιγουρα ξέρει για τους άλλους κατακλυσμούς που είναι καταγεγραμμένοι..Σε όλες τις μυθολογίες..

   Διαγραφή
 12. Νομιζω η ενοχληση του ΓΕΩΚΩΝ με την Π.Δ. βρισκεται περισσοτερο στο αν αυτα που αναφερει ειναι Θεοπνευστα και αρα ισχυουν ανευ αμφισβητησης και οχι στο γιατι θεωρουνται Ιερα βιβλια απο την Ανατολικη Ορθοδοξη Εκκλησια. Εαν κανω λαθος παρακαλω διορθωστε με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Από τα ταγκαλακια εδώ μέσα κανένα επιχείρημα απάντηση σε αυτά που λέει ο Γεωκων.Κλασικες αοριστίες και μακακιες και επιθέσεις όπως οι εμβολιολαγνοι...Οι υπόλοιποι οκ κάτι πάνε να πιάσουν..Ταγκαλοι έχουν σκάσει χαχαχα...Χτυπά τους και άλλο Γεωκων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή