Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

ΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ)

ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ΤΟΝ ΘΕΪΚΟΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. 

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Σὲ εὐχαριστοῦμε Κύριε γιὰ τὴν Ἀγαθοσύνη Σου, 
γιὰ τὴν Μεγαλοσύνη Σου, 
γιὰ τὴν ἀνυπέρβλητη Ἀγάπη ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ Παιδιά Σου 
καὶ τὰ κρατᾶς καὶ θὰ τὰ κρατᾶς ὡς Πατέρας Στοργικὸς 
πάντα στὴν Ἀγκαλιά Σου.

Τὸ ἀνωτέρω Παιδιά Μου ἀγαπημένα εἶναι ἄκρως ἀληθινὸ 
ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ Λόγος Μου ὁ Θεϊκὸς 
ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Μοναδικός, ὁ Ἀληθινός, ὁ Ὑποστηρικτικὸς 
ἀλλὰ καὶ ὁ γλυκύτερος ΟΛΩΝ εἶναι Αὐτός.

Τὸν Λόγον τὸν Δικό Μου τὸν ἀπευθύνω σὲ ΟΛΑ τὰ Παιδιά Μου
ἀλλὰ δυστυχῶς πολὺ λιγοστὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ τὸν ἐγκολπῶνται,
 τὸν πιστεύουν ἀπόλυτα καὶ τὸν βάζουν μέσα στὴν καρδιά τους,
μέσα στὴν ψυχή τους, σταθερὰ καὶ ἀταλάντευτα 
καὶ μὲ Αὐτὸν προχωροῦν στὴν ζωὴ ἐδῶ
 μαζὶ μὲ Ἐμένα τὸν Πατέρα τους, 
τὸν Προστάτη τους τὸν Μοναδικὸν 
καὶ τὸν Ἀλάνθαστον ὁδηγό.

Ὅλα τὰ Παιδιά Μου τὰ ἀγαπῶ 
ἀφοῦ ὅλα αὐτὰ εἶναι Δημιουργήματά Μου 
ἀλλὰ θλίβομαι καὶ ὑποφέρω πολὺ
 ἀφοῦ τὸ πολὺ μεγάλο ποσοστὸ ἀπὸ αὐτὰ 
μὲ πικραίνουν ὑπερβολικά, ἀφοῦ δὲν μὲ ἀγαποῦνε 
ἀλλὰ καὶ τὶς ἐντολές Μου, τὶς σωτήριες 
γιὰ τὴν ψυχή τους, δὲν ἀκολουθοῦνε.

Εἶμαι ὁ Δικαιότατος Κριτὴς καὶ δὲν γίνεται νὰ μὴν τηρήσω 
τὰ Θεϊκά Μου χαρακτηριστικὰ 
καὶ νὰ ἀλλάξω αὐτὰ  γιὰ μερικὰ Παιδιά Μου
 ἀφοῦ αὐτὰ εἶναι «αὐτὰ» ποὺ Μὲ χαρακτηρίζουν 
καὶ τὴν Θεότητά Μου ἀναμφίβολα προσδιορίζουν.

Γι’ αὐτὸ ὅταν ἔρθει ἐκείνη ἡ Ὥρα τῆς Κρίσεως ἡ τρομερή, 
πρέπει νὰ Ἀκολουθήσω ἀπαρεγκλήτως τὴν ἴδια στάση καὶ πορεία
γιατί ἀλλιῶς δὲν θὰ Ἤμουν ὁ Θεὸς 
τῆς ἀπολύτου καὶ ἀληθινῆς Δικαιοσύνης, γιὰ τὴν κάθε ψυχή,
καὶ αὐτὸ φυσικὰ θὰ ἦταν ἀπολύτως ἀσυμβίβαστο
μὲ τὶς ἐντολές Μου καὶ τὶς Θεϊκὲς ἐπιταγές Μου.

Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου, ἐπειδὴ ἄρχισαν τὰ Γεγονότα
 αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα καὶ εἰπωμένα νὰ γενοῦνε,
 σᾶς τὸ ΛΕΓΩ γιὰ τελευταῖα φορά, μὲ Ἀγάπη πολὺ 
νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ζητήσετε συγχώρεση 
γιατί ταχέως φτάνει τὸ ΤΕΛΟΣ 
καὶ δὲν θὰ ἔχετε τὸν χρόνο νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ 
καὶ νὰ πάρετε τὴν συγχώρεση ἀπὸ τὸν Πατέρα σας «ΘΕΟ»
 ποὺ Αὐτὸς καὶ μόνον Αὐτὸς μπορεῖ νὰ σᾶς συγχωρήσει 
καὶ τὴν ψυχή σας νὰ καθαρίσει, 
ἀφοῦ τοῦ τὸ ζητήσετε μὲ ΟΛΗ σας τὴν καρδία 
ἀλλάζοντας Πορεία.

Ὢ! τί Χαρὰ νὰ ξέρατε γίνεται ἐδῶ στὸν Οὐρανὸ 
γιὰ κάθε μία τέτοια ψυχή, ποὺ μετανοεῖ, 
καθαρίζεται καὶ λαμποκοπᾶ ἀπὸ Καθαρότητα καὶ Ἀρχοντιὰ 
ἀφοῦ θὰ γίνετε Ἄρχοντες καὶ θὰ ἄρχετε ἐδῶ 
στὸν Παράδεισό Μου τὸν ἐκλεκτόν. 

Ἄλλως θὰ εἶστε οἱ παρείσακτοι, 
οἱ ἀποχωρίσαντες ἀπὸ Ἐμένα τὸν Καλὸ Ποιμένα, 
καὶ θὰ εἶστε δοῦλοι τοῦ ἄρχοντος 
τοῦ σκότους καὶ τοῦ κακοῦ 
ἀφοῦ αὐτὸς αἰωνίως θὰ σᾶς βασανίζει
 καὶ τὴν ψυχή σας θὰ ραγίζει.

Ἐλᾶτε λοιπὸν Παιδιά Μου ἀγαπητὰ 
ΟΛΑ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πατρός σας, 
ὅπως εἴσαστε μικρὰ παιδιά, 
μὲ καρδιὰ καθαρὴ καὶ ἤρεμη ψυχὴ 
μακριὰ ἀπὸ πάθη πονηρά, 
ζῶντας σὲ ἤρεμα νερά. 

Γυρίστε λοιπὸν καὶ πάλι σὲ Ἐμένα 
γιὰ νὰ βρεῖτε τὴν ἠρεμία καὶ τὴν καλὴ Πορεία 
ποὺ σᾶς παρέχω ΜΟΝΟ Ἐγὼ «ὁ Τριαδικὸς Θεὸς»
 ἡ Ὕψιστη Δύναμη τοῦ Καλοῦ καὶ Ἀγαθοῦ
 στὰ Σύμπαντα τῶν Συμπάντων 
καὶ τότε ὢ τί εὐτυχία
 θὰ κατακλύσει τὴν δική σας τὴν καρδία 
ἀλλὰ καὶ τὴν πανήγυρη ποὺ θὰ γίνεται 
ἀπὸ Ἐμᾶς Ἐδῶ στὸν Οὐρανὸ 
ἀφοῦ θὰ ἔρθετε κοντά Μας 
καὶ θὰ ἀπολαμβάνετε τὰ ἀγαθά Μας, 
τὰ αἰώνια τὰ ἀγαθά Μας.

Εἶναι ἀπερίγραπτα αὐτά, δὲν περιγράφονται, 
ἀλλὰ ἐρχόμενοι Ἐδῶ στὸν Παράδεισό Μας τὸν Θεϊκὸ 
τότε θὰ νοιώσετε πραγματικὰ τὴν Μεγαλοσύνη Μας 
καὶ τὰ Καλὰ ποὺ θὰ ἔχουμε μόνον γιὰ ἐσᾶς, 
τὶς δικές σας τὶς ψυχὲς ποὺ θὰ φεγγοβολοῦνε 
καὶ θὰ τέρπωνται αἰωνίως 
ἀπὸ τὰ ἀπερίγραπτα καλὰ τοῦ Παραδείσου.

Τοῦ Παραδείσου ποὺ θὰ ἔχουμε δημιουργήσει 
γιὰ νὰ τὸν προσφέρουμε στὰ ἄξια-καλὰ Παιδιά Μας,
 γιατί θὰ ἀξίζουν αὐτὰ νὰ ἀπολαμβάνουν αἰωνίως 
τὰ ἐξαίσια ἀγαθά Μας.

Περιμένουμε κάθε μία ψυχὴ μὲ ἀτελείωτη ἀγάπη ἀληθινή.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῶ Θεῶ Δόξα


Ἐρημίτης

 
12 σχόλια:

 1. Αμήν! Ειη το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως τους αιώνας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για κάποιο λόγο,μέσα μου, οι γραφές του ερημίτη δε με αναπαύουν όπως της γερόντισσας. Θα έλεγα ότι δεν έχουν καν την Δύναμη που πηγάζει από εκείνες της γερόντισσας, ενώ και οι αναφορές στο "Εμάς, Εμείς" είναι εντελώς σε άλλο στυλ και πνευματικότητα ...με κίνδυνο να κάνω μεγάλο ατόπημα, μου θυμίζουν κάτι από Ιεχωβαδες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ, περίπου θυμίζουν "βασουλα", (συγνώμη Κύριε αν κάνω λάθος)

   Διαγραφή
  2. ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ,,,,,,,

   Διαγραφή
  3. ΣΩΣΤΆ ΜΕΓΆΛΟ ΑΤΌΠΗΜΑ

   Διαγραφή
  4. ΈΛΕΓΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΐΣΙΟΣ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΈΝΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΔΩ Ο ΘΕΌΣ ΈΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ.

   Διαγραφή
 3. ΑΣ ΠΡΟΣΈΧΟΥΜΕ ΤΙ ΓΡΆΦΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕΡΙΚΟΊ ΈΧΟΥΝ ΧΑΛΑΣΜΈΝΟ ΛΟΓΙΣΜΟ (ΑΓΙΟΣ ΠΑΐΣΙΟΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. +τι βλακειες λέτε...
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΌΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ.
  ντροπή σας+

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. +4 Ευαγγελία εχουμε.
  Κάθε ευαγγελιστής γράφει με το προσωπικό του στυλ, την ίδια ιστορία.
  Διατηρώντας τη διαφορετικοτητα του.
  ΈΤΣΙ και ο ερημίτης με τη γερόντισσα της στερεας+
  ΜΗ ΞΑΝΑΚΟΎΣΩ ΒΛΑΚΕΙΕΣ +

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είμαι αυτός που είπα ότι θυμίζουν "βασουλα", το ξαναδιάβασα πιο προσεκτικά και δεν ταιριάζει με το υφος εκείνων των κειμένων, οπότε ανακαλώ και ζητώ συγνώμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή