Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣΚΗΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΠΙΚΡΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ


 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΚΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 


Σεβασμιώτατοι

 
        Δυστυχῶς μὴ αἰσθανόμενοι τὶς εὐθύνες σας ἀπέναντι στὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στὸ χρέος ποὺ σας παρέδωσε ὁ Κύριος μας Ιησούς Χριστός στὴν χειροτονία σας, ΚΑΤΑΣΚΑΝΔΑΛΙΣΑΤΕ τοὺς ορθοδόξους πιστοὺς καὶ διχάσατε τὴν Ἐκκλησία μας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, συμπράττοντας μὲ τὸ ἀνίερο καὶ ἀντίχριστο κράτος, ἐν μέσῳ ίωσης καὶ μέγιστης δυσκολίας τῶν πιστῶν. 
 
        Οἱ Εὐθύνες γιὰ ὅ,τι συμβαίνει γύρω μας, δὲν ἀνήκουν σὲ ἐμᾶς τοὺς ἁπλούς ορθοδόξους πιστοὺς καὶ ταυτόχρονα πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κράτους, διότι: 
 
- ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴπαμε ὅτι οἱ καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα μεταδίδουν τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἄρα πρέπει νὰ σωπάσουν... 
 
- ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴπαμε ὅτι κολλάμε ἀρρώστια ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία... 
 
- ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴπαμε νὰ μὴν πάρουμε τὸ Ἅγιο Φῶς, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ πάρουμε εὔκολα στὴν πόρτα μας φαγητὰ καὶ προϊόντα ἀπὸ ντελιβεράδες καὶ κούριερ... 
 
- ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἀποφασίσαμε νὰ μὴν τηροῦνται τὰ ἴδια μέτρα στοὺς Ναούς μας, ὅπως σὲ τράπεζες, σούπερ μάρκετ, φαρμακεῖα καὶ μ.μ. μεταφοράς... (λεφτά, φαγητὸ καὶ φάρμακα νὰ πάρουμε γιὰ τὸ σῶμα μας..., ἀλλὰ ἀπαγορεύεται ἡ Θεία Κοινωνία, ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς μας...!!!!)


 
- ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἀποφασίσαμε νὰ ΜΗΝ τηρούνται τα ίδια μέτρα. 
 
- ΔΕΝ καταργήσαμε ἐμεῖς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα...


- ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἀποφασίσαμε νὰ ΜΗΝ ὑπάρχει στὸ ἔντυπο τοῦ κράτους γιὰ τὶς μετακινήσεις, πρόβλεψη γιὰ τὴν ἀτομικὴ προσευχὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ἡ ἔξοδος μὲ τὸ κατοικίδιο...!!!!!! 
 
        Μὲ ταπείνωση λοιπόν, λέμε ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκαναν Φράγκοι, Τοῦρκοι καὶ Γερμανοὶ καὶ καμμιὰ, μὰ καμμιὰ θανατηφόρος ἐπιδημία τοῦ παρελθόντος, δηλαδὴ τὸ κλείσιμο τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνει κανείς, οὔτε εσείς ως ΙΕΡΑΡΧΙΑ, οὔτε τὸ Κράτος... 
 
Οἱ Ιεροί Ναοὶ ἀνήκουν στὸν Κύριον ημών Ιησού Χριστὸ και στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα του...!!!


        Ἀπευθυνόμενοι σε εσάς τους Ιεράρχες μας, μὲ πικρία διαπιστώνουμε ὅτι:

 
- ΔΕΝ μᾶς ἀφήσατε νὰ τιμήσουμε, ὅπως ἔπρεπε, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τὴν Παναγία μας στοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο. 
 
- ΔΕΝ μᾶς ἀφήσατε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως!!! 
 
- ΔΕΝ μᾶς ἀφήσατε νὰ ἑορτάσουμε τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου!!! 
 
- Τώρα θέλετε νὰ ΜΗΝ συμμετέχουμε στοὺς Ἱερούς μας Ναοὺς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ νὰ ΜΗΝ ἑορτάσουμε τὴν Ἀνάσταση Τοῦ Κυρίου μας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ;;; Ἐνόψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος Επιζητούμε: 
 
- Νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἱεροὶ Ναοί μας καὶ μὲ δέουσα τάξη καὶ τὴν προσωπικὴ εὐθύνη τοῦ καθενός μας, τηρῶντας (αυστηρότατα) ὅσα μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς, όπως γιὰ τὰ καταστήματα τροφίμων, τὶς τράπεζες, τὰ φαρμακεῖα κλπ, νὰ παρακολουθήσουμε τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τὴν Χαρμόσυνη Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν Ἐπιτρόπων - Νεοκόρων ποὺ ἡ κάθε ἐνορία διαθέτει με αποστάσεις (διπλάσιες – τριπλάσιες) ασφαλείας. Σύμφωνα με τις υποδείξεις των υγειονομικών αρχών. 
 
        Ἄν αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τότε ἐναλλακτικά:


         1. Απαιτούμε νὰ μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ παραλάβουμε τὸ Ιερό ἔλαιον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου τὴν Μ. Τετάρτη ἔστω καὶ μετὰ τὸ Ἱερὸ Μυστήριο. 
 
        2. Απαιτούμε νὰ συμμετάσχουμε τηρῶντας ἀποστάσεις (διπλάσιες – τριπλάσιες) καὶ ὅ,τι ἄλλο ὁρίζουν οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχές, στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου Τοῦ Κυρίου Μας Ιησού Χριστού ποὺ θὰ γίνει σὲ ὑπαίθριο κι ὄχι κλειστὸ χῶρο. 
 
        3. Απαιτούμε νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ παράδοση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἀπὸ συνεργεῖα τῶν Δήμων, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους Δήμους δὲν γίνει αὐτό, νὰ ὑπάρξει πρόνοια τῶν ἐνοριῶν ὥστε νὰ παραδοθεῖ ἔστω μετὰ συνεννοήσεως τὸ Ἅγιο Φῶς, σὲ συγκεκριμένες διευθύνσεις ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ παραλάβουν. 
 
        4. Απαιτούμε νὰ μᾶς ἐπιτραπεῖ τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως νὰ παρευρισκόμαστε στὸν ὑπαίθριο χῶρο ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναούς μας καὶ νὰ παρακολουθήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ τὴν Θεία Λειτουργία, ἔστω κι ἂν δὲν μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος παρὰ μόνο γιὰ ἄναμμα κεριοῦ.... 
 
        5. Απαιτούμε καθόλη τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα νὰ ἀκοῦμε τὶς καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα τῶν Ναῶν μας ποὺ μᾶς δίνουν κουράγιο καὶ μᾶς βοηθοῦν νὰ ὑπομένουμε τὴν δύσκολη αὐτὴ περίοδο ποὺ διανύουμε. 
 
 Ἄν μᾶς ἀρνηθεῖτε καὶ αὐτὰ τότε ΔΕΝ θα πειθαρχήσουμε σὲ τίποτα.... 
 
        Ὡς ὑπάκουα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας δεχθήκαμε μέχρι σήμερα πολλές ταπεινώσεις...


      
Δεν θα δεχθούμε άλλη Αντιορθόδοξη ἀπόφαση τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ τῆς Ιεραρχείας της Ἐκκλησίας μας. 
 
        ΔΕΝ θέλουμε ἄλλες παραμυθητικὲς ἐγκυκλίους, ἀλλὰ ζητοῦμε ἔμπρακτη ανταπόκριση... 
 
        ΔΕΝ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ σκανδαλίσαμε τὸν κόσμο, διότι δὲν παίρνουμε εμείς τις ἀποφάσεις. 
 


       Απαιτούμε νὰ μᾶς ἐπιτρέψετε το αυτονόητο... Αὐτὸ ποὺ γιὰ πολλὲς ἄλλες Ὀρθόδοξες Χριστιανικὲς Εκλλησίες ἐπετράπη... Τὸν Ἐκκλησιασμό μας...!!! 
 
 
Μὲ τὸν προσήκοντα σεβασμὸ1 σχόλιο: