Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΣΕΡΙΦΗΔΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ!


ΟΛΟΙ ΟΙ «ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ COVID-19 ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ» ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ


Πώς όλα τα υποκείμενα νοσήματα από τα οποία οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ παππούδες πεθαίνουν, βαφτίζονται «θάνατος από COVID-19 με υποκείμενο νόσημα»

Γράφει ο Θανάσης Αλαμπάσης

1. Σύμφωνα με το από 25 Μαρτίου 2020 έγγραφο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο κωδικός U07.2 (COVID-19, όταν ο ιός δ ε ν επιβεβαιώνεται εργαστηριακά) επιτρέπει τη διάγνωση (ως αιτία θανάτου από τον νέο κοροναϊό) με:

– Κ λ ι ν ι κ ή – επιδημιολογική διάγνωση COVID-19

– Π ι θ α ν ό τ η τ α COVID-19

– Υ π ο ψ ί α COVID-19».


2. Στη χώρα μας λειτουργούν 557 κλίνες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που καθημερινά τροφοδοτούν την κυβέρνηση με 350 περίπου θανάτους, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. 

Καθένας από τους παραπάνω θανάτους μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, να π ι θ α ν ο λ ο γ η θ ο ύ ν ως «θάνατος ηλικιωμένου από COVID-19 με σοβαρό υποκείμενο νόσημα» και, στη συνέχεια, να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στους πολίτες ως β έ β α ι ο ς «θάνατος από ΚΟΒΙΝΤ-19» (με τη συμπλήρωση ότι ο νοσηλευόμενος σε ΜΕΘ αποβιώσας «έπασχε από σοβαρό υποκείμενο νόσημα»).

3. Ποια είναι τα κριτήρια ελέγχου για π ι θ α ν ή μόλυνση από ΚΟΒΙΝΤ-19 για τους ή δ η νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ ετοιμοθάνατους υπέργηρους ασθενείς

Σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας που τιτλοφορείται ως «Νέος ορισμός κρούσματος COVID-19 και κριτήρια εργαστηριακής εξέτασης» και βασίζεται στις οδηγίες της κυπριακής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα δ ι ε θ ν ή κριτήρια που ισχύουν και στην Ελλάδα, οι ασθενείς που ή δ η νοσηλεύονται ελέγχονται εργαστηριακά για COVID-19 όταν πληρούνται ΔΎΟ (2) από τα παρακάτω κριτήρια:

«(Α) Ο ασθενής εμφανίζει συμπτωματολογία λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. εμπύρετο, βήχας, δύσπνοια) κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της ν ο σ η λ ε ί α ς του

(Β) Ο ασθενής έχει ακτινολογική εικόνα πνευμονίας συμβατή με COVID-19

(Γ) Ο ασθενής είχε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19.

Εφόσον πληρούνται 2 από τα 3 παρακάτω κριτήρια, ο ή δ η νοσηλευόμενος ασθενής (π.χ. υπέργηρος νοσηλευόμενος σε ΜΕΘ) ελέγχεται για COVID-19 με την εξής διαδικασία:

Λήψη και αποστολή ρινοφαρυγγικού/στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος για εργαστηριακό έλεγχο για COVID19 Κ Α Ι ΓΙΑ ΓΡΊΠΗ τύπου Α & Β». [Υπουργείο Υγείας Κυπριακής Δημοκρατίας, «Νέος ορισμός κρούσματος COVID-19 και κριτήρια εργαστηριακής εξέτασης»]

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος για τον νέο κοροναϊό γίνεται με τη μέθοδο PCR (ελλ.: αντίδραση πολυμεράσης , αγγλ.: PCR, εκ του polymerase chain reaction), η οποία είναι μία μέθοδος βιοχημείας και μοριακής βιολογίας για την απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό μίας αλληλουχίας DNA. Ωστόσο.

Σύμφωνα με τον ιατρό Konstantinos Farsalinos , καθηγητή στο King Abdulaziz University και ερευνητή στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, «Το PCR είναι ακριβές ως μέτρηση για τον εντοπισμό του νέου κοροναϊού, αλλά το π ρ ό β λ η μ α υπάρχει στο σημείο δειγματοληψίας (που αν δεν έχει τον ιό, τότε προφανώς θα βγει αρνητικό το PCR). Μια μελέτη έδειξε 32% ψ ε υ δ ώ ς αρνητικά, αλλά ήταν μικρή. Άρα το πρόβλημα είναι ο ασθενής να έχει μολυνθεί με τον κοροναϊό και το PCR να μην το δείξει.».

Έτσι εχόντων των πραγμάτων για τους υπέργηρους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ ΤΟΥΣ η κυβέρνηση υ π ο ψ ι ά ζ ε τ α ι ότι νοσούν από… COVID-19 επειδή (α) έχουν πυρετό / βήχα / δύσπνοια και 

(β) υπάρχει η υ π ο ψ ί α ότι ο ασθενής είχε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, εφόσον το PCR βγει α ρ ν η τ ι κ ό στον νέο κοροναϊό, στην περίπτωση αυτή, επειδή η κυβέρνηση υ π ο θ έ τ ε ι ότι το PCR έδειξε ψ ε υ δ ώ ς αρνητικό στον νέο κοροναϊό (για τους λόγους που εξηγεί παραπάνω ο ιατρός Φαρσαλινός), τότε βάσει των διεθνών οδηγιών, η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου εκ π ι θ α ν ο λ ο γ ή σ ε ω ς να ε π ι β ε β α ι ώ σ ε ι ότι ο παραπάνω ηλικιωμένος έχει, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του (!), προσβληθεί από τον COVID-19, διενεργεί μία σειρά από… αιματολογικές εξετάσεις. Ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις…

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο «Νέος ορισμός κρούσματος COVID-19 και κριτήρια εργαστηριακής εξέτασης», οι διεθνείς οδηγίες για «τα εργαστηριακά ευρήματα που υποστηρίζουν την π ι θ α ν ή διάγνωση COVID19 είναι:

– Λεμφοπενία,

– Λόγος ουδετρόφιλων/ λεμφοκυττάρων >3,

– Υψηλή φερριτίνη,

– Αυξημένα D-dimers,

– Αυξημένη LDH,

– Υπεργλυκαιμία,

– Θρομβοπενία,

– Αύξηση τρανσαμινασών. »
[Υπουργείο Υγείας Κυπριακής Δημοκρατίας, «Νέος ορισμός κρούσματος COVID-19 και κριτήρια εργαστηριακής εξέτασης»]

4. Έτσι εχόντων των πραγμάτων, για τους παππούδες που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ ΤΟΥΣ η κυβέρνηση υ π ο ψ ι ά ζ ε τ α ι ότι νοσούν από… COVID-19 επειδή (α) έχουν πυρετό / βήχα / δύσπνοια και 

(β) έχουν την υ π ο ψ ί α ότι ο ασθενής είχε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, εφόσον το PCR βγει α ρ ν η τ ι κ ό στον νέο κοροναϊό, τότε βάσει των διεθνών οδηγιών, η ελληνική κυβέρνηση, εκ π ι θ α ν ο λ ο γ ή σ ε ω ς προχωρά σε ε π ι β ε β α ί ω σ η ότι ο 92χρονος παππούς νόσησε και πέθανε από ΚΟΒΙΝΤ-19 κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη ΜΕΘ, επειδή

(I) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ έπασχε από Λεμφοπενία! Ωστόσο.

Λεμφοπενία είναι η κατάσταση που τα λεμφοκύτταρα μειώνονται με το π έ ρ α σ μ α της η λ ι κ ί α ς, γι’ αυτό η λεμφοπενία είναι σ υ χ ν ό τ α τ η στους η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς. Μελέτη δανών επιστημόνων δείχνει ότι η λεμφοπενία σχετίζεται με αύξηση κατά 60% του κινδύνου πρόωρου θανάτου από ο π ο ι α δ ή π ο τ ε αιτία [πηγή 1].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, η πλειοψηφία έχει Λεμφοπενία.

(II) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε ‘’Λόγο των ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα > 3’’! Ωστόσο.

Ο λόγος των ουδετερόφιλων προς- λεμφοκύτταρα (neutrophil-tolymphocyte ratio, NLR) έχει χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης σε πληθώρα κ α ρ κ ί ν ω ν.

 Ο υψηλός λόγος ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα σε ασθενείς έχει συσχετισθεί στη βιβλιογραφία με μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η η λ ι κ ί α κατά τη διάγνωση καρκίνων, μεγαλύτερο μέγεθος όγκου και πτωχότερη πρόγνωση [πηγή 2].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι που πεθαίνουν από καρκίνο έχουν «Λόγο των ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα > 3».

(III) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε αυξημένα D-dimers! Ωστόσο.

Το D-dimer είναι δείκτης θρομβοδιάλυσης- θρομβογένεσης. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη μελλοντικών θανάτων σε ασθενείς με σ τ ε φ α ν ι α ί α νόσο [Πηγή 3].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι που πεθαίνουν από έμφραγμα έχουν αυξημένα D-dimers.


(IV) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε αυξημένη τιμή ολικής LDH! Ωστόσο.

Μία αυξημένη τιμή ολικής LDH είναι ενδεικτική βλάβης σε ι σ τ ο ύ ς. Η LDH-1 είναι ενδεικτική βλάβης σε: καρδιά, ερυθρά αιμοσφαίρια, νεφροί, σπερματοκύτταρα. Η LDH-2 είναι ενδεικτική βλάβης σε: καρδιά, ερυθρά αιμοσφαίρια, νεφροί. Η LDH-3 είναι ενδεικτική βλάβης σε: πνεύμονες και άλλοι ιστοί. Η LDH-4 είναι ενδεικτική βλάβης σε: λευκά αιμοσφαίρια, λεμφαδένες, μύες, ήπαρ. Η LDH-5 είναι ενδεικτική βλάβης σε: ήπαρ, σκελετικοί μύες [Πηγή 4].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι έχουν βλάβες σε περισσότερους του ενός από τους παραπάνω ιστούς, άρα όλοι έχουν αυξημένη τιμή ολικής LDH.

(V) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε υπεργλυκαιμία! Ωστόσο.

Η υπεργλυκαιμία είναι για κάθε δ ι α β η τ ι κ ό μια μακροπρόθεσμη απειλή για την υγεία του, επειδή τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα για παρατεταμένη χρονική περίοδο προκαλούν βλάβη των αιμοφόρων αγγείων και των νεύρων.

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι που πεθαίνουν από διαβήτη έχουν υπεργλυκαιμία.

(VI) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων! Ωστόσο.

Η μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων μπορεί να οφείλεται σε ι ώ σ ε ι ς και παθήσεις που προσβάλλουν τον μυελό των οστών, π.χ. ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα C, ιός Εpstein-Barr, ιός HIV, απλαστική αναιμία, αλκοολισμός, έλλειψη βιταμίνης Β12 και έλλειψη φολικού οξέος. 

Μπορεί να προκληθεί επίσης από ένα αριθμό διαταραχών, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, το λέμφωμα, η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, η σαρκοείδωση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η βαριά λοίμωξη μετά από μετάγγιση αίματος ή από τη χρήση ορισμένων φαρμάκων [Πηγή: 5].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι όσοι πεθάνουν από τα παραπάνω νοσήματα και νοσηρές καταστάσεις έχουν μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων.

(VII) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε αυξημένες τρανσαμινάσες! Ωστόσο.

Οι τρανσαμινάσες είναι ηπατικά ένζυμα (ένζυμα του συκωτιού) που αυξάνονται στον ορό όταν υπάρχει καταστροφή των ηπατικών κυττάρων. 

Οι τρανσαμινάσες αυξάνονται στις εξής περιπτώσεις: Αλκοολικό λιπώδες ήπαρ, μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος, οξεία ιογενής ηπατίτιδα ή ηπατίτιδα με ίκτερο άλλης αιτιολογίας, ισχαιμία ήπατος, χρόνια ηπατίτιδα C, χρόνια ηπατίτιδα Β [Πηγή 6].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι όσοι πεθάνουν από κάποια νόσο του ήπατος έχουν αυξημένες τρανσαμινάσες.

(VIII) οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 92χρονος παππούς που πέθανε στη ΜΕΘ είχε υψηλή φερριτίνη! Ωστόσο.

Τα υψηλά επίπεδα της φερριτίνης μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονώδη διαταραχή. Τρεις συχνές αιτίες που εξηγούν τις υψηλές τιμές είναι: η αλκοολική νόσος του ήπατος, οι συχνές μεταγγίσεις αίματος ή η αιμοχρωμάτωση (γενετική διαταραχή) [Πηγή 7].

Από τους 300 παππούδες που σε ημερήσια βάση πεθαίνουν στις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας, όλοι όσοι πεθάνουν από αλκοολική νόσο του ήπατος, από συχνές μεταγγίσεις αίματος ή από αιμοχρωμάτωση, όλοι έχουν υψηλά επίπεδα της φερριτίνης.

Και κάπως έτσι όλα τα υποκείμενα νοσήματα και όλες οι νοσηρές καταστάσεις από τις οποίες μπορεί ένας παππούς να πεθάνει νοσηλευόμενος σε ΜΕΘ, βαφτίζονται (δυνητικά) «θάνατος από COVID-19 με υποκείμενο νόσημα»! Και σαν τον παραπάνω παππού στην Ελλάδα πεθαίνουν 300 κάθε μέρα. Δυνητικά όλοι από COVID-19.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου