Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ


Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ι Σ


 
 
ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δ
ημοσιεύουμε μέρος του ποιήματος του Γιώργου Σουρή "κατάργησις" έχοντας αλλάξει τον στίχο "επειδή και ο Τρικούπης κι η πατρίς εχαντακώθη", πιστεύοντας ότι το απόσπασμα αυτό είναι λίαν επίκαιρο.Την τελευταία στροφή την έχουμε "πειράξει" αποσπασματικά ωστε να γίνει κι αυτή επίκαιρη. Οι αλλαγές σημειώνονται με κόκκινο..
 
Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ι Σ

Επειδή καιρούς το Έθνος δυστυχίας διατρέχει,
επειδή ελπίς καμία δεν υπάρχει κατ' αυτάς,
επειδή και το Ταμείον εις δαπάνας δεν αντέχει
καταργούμεν τας πρεσβείας και αυτούς τους πρεσβευτάς.
Διατάσσομεν αμέσως εις Αθήνας να' λθουν όλοι,
και αφήνομεν μονάχα τον εν Κωνσταντινοπόλει.Επειδή ο κόσμος όλος από φόρους εφορτώθη,
επειδή δεν τους σηκώνει και η ράχη των Ελλήνων,
επειδή από την τρόικα η πατρίς εχαντακώθη
με τους φόρους των ελαίων, των τσιγάρων και των οίνων,
κι επειδή εφυγαδεύθη εκ της τσέπης μας το χρήμα,
καταργούμεν τους εμμέσους και αμέσους παραχρήμα.

Επειδή στας θέσεις όλας απαιτούνται και προσόντα,
καταργούμεν και τας θέσεις τας μικράς και ανωτέρας,
και προστάζομεν καθέναν βουλευτήν αποτυχόντα,
να εργάζεται δι' όλης της νυκτός και της ημέρας,
δίχως καν λεπτό να παίρνει ... καταργούμε δε προσέτι
και το δίκαιον ακόμη και το ... άδικον ρουσφέτι.
.........................

Καταργούμεν υπερδυνάμεις της ξηράς και της θαλάσσης,

καταργούμεν τας εντόκους και ατόκους πληρωμάς,
καταργούμεν αφαιμάξεις της Ελλάδος μας συμπάσης,
καταργούμεν δε και όλας τας εδώ επιτροπάς,
κι επιτρέπομεν μονάχα στην κυβέρνηση ένα σπίτι,
το λαμπρόν φρενοκομείον του Ζωρζή Δρομοκαΐτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου