Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
 Τις εισηγήσεις των σπουδαίων ομιλητων έκλεισε ο πρόεδρος της Εστίας Πατερικών Μελετών
 
«Καί τώρα, τί κάνουμε;»
Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου στήν Ἡμερίδα:
«Νέα Ταυτότητα, Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»
 
 
Αἵματα, σκληροί ὑπέρ τῆς πατρίδος ἀγῶνες ἀφθονοῦν σ’ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια.­Ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ἑλλη­νι­κῆς Ἀρχαίας Ἱστορίας ἔρχονται ἀπόηχοι θυσιῶν ὑπεράν­θρωπων γιά τήν ἄγρυπνη φύλαξη, διατήρηση καί ἀνάπτυξη τοῦ ἐκλεκτοῦ χώρου τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, τῆς ἑλληνικῆς πανέμορφης γῆς πού μᾶς χάρισε ὁ Ὕψιστος καθώς ἐπίσης καί τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ της.


Πόνος, δάκρυα, σταυροί, διωγμοί ἀπάνθρωποι διά Χριστόν συμπλήρωσαν τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιά μιά συνειδητή ἡρωική χριστιανική ἐπίγεια ζωή καί γιά μιά αἰώνια βιωτή μετά τῆς Παναγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας Μητέρας καί πάντων τῶν Ἁγίων.Ὁ πολύ μεγάλος ἄνδρας καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Μ. Κωνστα­ντῖνος μετά τῆς Ἁγίας Μητρός του Ἑλένης, μέ τίς εὐχές ἁπάντων τῶν μαρτυρησάντων ἑκατομμυρίων Ἁγίων μας δημιούρ­γησαν ἕνα ἀσύλ­ληπτο θεανθρώπινο πολιτισμό ἀποτυπούμενο ὄχι σέ φαντάσματα, ἀλλά στό στήσιμο τῆς Νέας Ρωμαϊκῆς καί ἔπειτα ὀνο­μασθείσης Βυζα­ντινῆς ἐνδόξου αὐτοκρατορίας.

Σήμερα, ἐδῶ καί δύο χρόνια ἡ ἱστορία μας ἐπαναλαμβάνεται μέσα ἀπό τό νεοφανῆ ἀπηνῆ διωγμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη πού ἔχουν συμφωνήσει καί ἔχουν ἐξαπολύσει οἱ ἴδιοι οἱ «κυβερνῆτες» μας ὑπακούοντες στίς δυνάμεις τοῦ σκότους, τῆς Νέας Ἐποχῆς.

 Εδώ ολόκληρη η ομιλία του.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ υπό την αιγίδα του οποίου έγινε η ημερίδα για την κάρτα του πολίτη, κλείνοντάς την έψαλλε μαζί με τον παρευρισκόμενο λαό τον Εθνικό μας Ύμνο. 


 

Τα πορίσματα της ημερίδας


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου