Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΙΔΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΓΙΟΣ! ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΣ-ΤΥΧΕΙΣ ΑΘΕΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΜΟΛΥΝΟΥΝ...


ΤΟ REQUIEM ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
Γράφει ο Κυανούς Ουρανός

Ασφαλώς το Requiem δεν είναι της Ορθοδοξίας αλλά ονομάζεται στην καθομιλουμένη η νεκρώσιμη ακολουθία της παπικής Εκκλησίας, της οποίας το εισοδικόν αρχίζει με την παρακλητική φράση : «Requiem aeternam dona eis Domine» (~ Ανάπαυσιν αιώνιον δος αυτοίς Κύριε)

Εορτάζοντας τους Αγίους Αποστόλους, ανέγνωσε ο ιερέας το Ευαγγέλιον (Ματθ.Ι,1,5-8) :

«Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. ...  5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων·

 Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαριτών μη εισέλθητε· 6 πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. 7 πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι Ήγγικεν η βασιλεία των οὐρανών. 8 ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» 

Μάλιστα!!!  Όταν ο στόχος κάθε ανθρώπου είναι η θέωσις στη μετά θάνατον ζωήν («ίνα ώσιν εν»), ο Χριστός έδωσεν εξουσία στους Αποστόλους να ενεργούν Θεϊκά, να εγείρουν νεκρούς!!!  Αυτό προ Πεντηκοστής, από εκεί και πέρα αδιάλλειπτη φώτισιν του Αγίου Πνεύματος.  Απαπα, πως "ζηλεύω"...

Με απλά λόγια τους "εξουσιοδότησε" ο Χριστός να εκτείνουν την χείρα τους, όπως Εκείνος και να εκχέουν την Θεία Χάριν : "Λάζαρε εγέρθητι ... ανέβλεψε ... άρον τον κρέββατον σου και περιπάτει ... καθαρίσου από πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν ... κ.α."

Οι Απόστολοι αυτήν την δωρεά την παρ-έδιναν στους διαδόχους τους (είπαμε «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε») και είναι η αποστολική διαδοχή των επισκόπων.

Δυο χιλιάδες χρόνια μετά κυριαρχεί "πάσα νόσος και πάσα μαλακία".  Που είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων να εκτείνουν την χείρα τους θεραπεύοντας ασθενείς, καθαρίζοντας λεπρούς, εγείροντας νεκρούς, εκβάλλοντας δαιμόνια, δωρίζοντας την δωρεάν που έλαβαν; 

Που "παράπεσε" στον δρόμο της ιστορίας αυτή η ανείπωτη Θεϊκή δωρεά;

Αντίθετα σαν τρομαγμένα σαρκία, μας προτρέπουν (αρχιεπίσκοπος Αθηνών) "να μείνουμε σπίτι γιατί αγαπάμε".  Σεβασμιώτατε, αυτό το έκανα στη μετεφηβική μου ηλικία βρίσκοντας το κατάλληλο θηλυκό και κλεινόμενος στο σπίτι μέχρι τελικής πτώσεως της "αγάπης".  

Κάτι πιο πνευματικό, έχετε να μας προτείνετε;  Την χείρα σας μπορείτε να την εκτείνετε, εκχέοντας την Θεία Χάριν;


Όμως τόσα χρόνια μας διδάσκουν από τους βίους των Αγίων μας.  Αυτών που δεν φοβήθηκαν θάνατο γιατί πίστευσαν στις επαγγελίες του Θεανθρώπου.  Ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριον να τον θεραπεύσει από τον σκώλωπα κι Εκείνος αρνούμενος του είπε :

«αρκεί σοι η χάρις μου· η δύναμίς μου εν ασθένεια τελειούται» (Β'Κορ.12:9).

Όταν οι Άγιοι δεν φοβήθηκαν αποκεφαλισμούς, αποκοπές μελών, ξεσκίσματα σαρκών, τροχούς βασανιστηρίων, άγρια ανθρωποφάγα ζώα και πόσα άλλα σατανικής εμπνεύσεως βασανιστήρια, εμείς φοβηθήκαμε μια απλή γριπούλα και τρέξαμε να κρυφθούμε στα "κρυβίτσια" μας κατά προτροπήν των "αποστολικών διαδόχων".

Το «Αδάμ που εί;» το αγνοήσαμε...  Εκτός κι αν η μάσκα είναι το σημερινό φύλλο συκής...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΚΧΕΟΝΤΑΣ ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΝ;;;

Ή η δύναμίς του εξαντλείται στο να υπογράφει το αντιμήνσιον, ώστε να λειτουργεί ο πρεσβύτερος όπως δήλωσε ο μητροπολίτης Αργολίδος 

Σεβασμιώτατοι επίσκοποι, μην έχετε παραισθήσεις επειδή φέρετε την επισκοπική ράβδον.  Αυτήν την παρέλαβε η Εκκλησία μετά την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως για να διαφυλάξει την εξουσία του Βασιλέως, την κοσμικήν εξουσία βεβαίως και την οποία κάποια στιγμή (Θεού θέλοντος) θα την επιστρέψει.  

Μην πλανάσθε και φέρεστε παπικά, μην προσκολάσθε σε κοσμικήν εξουσίαν.  Ασχοληθείτε με πόνον γιατί απωλέσατε την πραγματική δύναμιν.


Οίμος-Αθήνα: Η τιμή του ανωτέρω αυτοκινήτου  Mercedes S63 AMG Coupe με 585 άλογα, που ανήκει σε μητροπολίτη, ξεκινάει από τις 239.900 ευρώ!!!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε : «σήμερα δεν κινδυνεύει η Πίστις αλλά οι πιστοί».

Γνωστό παλαιόθεν.  Απλά θα συμπληρώσω : "σήμερα κυρίως κινδυνεύουν οι επίσκοποι".

«21 Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. 22 πολλοὶ ερούσιν μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; 23 και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι Ουδέποτε έγνων υμάς· αποχωρείτε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ.ζ,21-23)

Αυτό σε ποιούς αναφέρεται;  Σίγουρα σε κάποιους, που αξιώθηκαν να θαυματουργούν.  Τι ψάλλετε κατά την Θεία Λειτουργίαν; «υπέρ των ημών ανομημάτων και των του λαού αγνοημάτων».

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ και να τρέψουμε το Requiem σε Αναστάσιμη ευχή, όπως αρμόζει στην Ορθοδοξία και στον Αναστάντα Λόγον του Θεού :

«ΦΩΤΙΣΙΝ aeternam dona eis Domine» (Φώτισιν αιώνιον δος αυτοίς Κύριε)

ΥΓ 1 - Ο μακαριστός καθηγητής π.Γεώργιος Μεταλληνός μας μετέφερε την προφητική ρήσιν (~2000) του μακαριστού καθηγητού π.Ιωάννη Ρωμανίδη (εκ των κορυφαίων θεολόγων του 20ου αι) : 

"από δω και πέρα το πρόβλημα για την Εκκλησία θα είναι οι Δεσποτάδες, ποια πίστη έχουν".

Αυτήν την έλλειψιν Πίστεως, που διατύπωσε ο Χριστός λέγοντας «ω γενεά άπιστος, έως πότε προς υμάς έσομαι; έως πότε ανέξομαι υμών;»  (Μάρκ. 9, 19) όταν οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τα δαιμόνια.  Αλλά τότε ήταν αρχάριοι...


Και στις Πράξεις των Αποστόλων (Κ,28-30) ο Απόστολος Παύλος λέει : «28 προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. 29 εγω γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· 30 και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών»

ΥΓ 2 - Η κατάστασις είναι πολύ χειρότερη.  28η προς 29η Ιουνίου παρευρέθηκα σε ολονυκτία πανηγυρίζοντος ναού για τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.  Στο τέλος άκουσα πάμπολλες ευχαριστίες προς τους παρευρεθέντες ιερείς και ψάλτες άλλων ναών.

Επίσκοπος ουδείς!!!  Κήρυγμα;;;  Ούτε κουβέντα για τους τιμώμενους Αποστόλους.

Μα ο μοναχός πάντα τιμά τον γέροντά του, πόσο μάλλον αν είναι Απόστολος.

Και την επομένη από περιέργεια πήγα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας άλλου ναού. 

Κι εκεί τα ίδια, τσιμουδιά για τους ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ.


ΥΓ 3 – Ασφαλώς και δεν είναι καθολικός ο ξεπεσμός.  Πρέπει όμως να ψάξεις πολύ για τις εξαιρέσεις.  Για να μην φθάσω στον Επίσκοπο Πενταπόλεως ή Κριμαίας ας τιμήσω έναν σχετικά σύγχρονο, μακαριστό βεβαίως :«Εγώ είχα γέροντα τον μητροπολίτη Κορινθίας, που πήγε μετά στην Αμερική. 

Αυτός μου είχε πει ότι ο επίσκοπος είναι καλόγερος κι έτσι πρέπει να είναι»

Mακαριστός μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος (Κόμπος, 1920-2005)

Ας ευχηθούμε για τις πρεσβείες του


Κυανούς Ουρανός
3 σχόλια:

 1. https://www.triklopodia.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%bb/ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΔΕΣΠΟΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν καταλάβατε, η επιστολή είναι από έναν απλό λαϊκό, τον Δημήτριο Βερβάτη, πρός την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου...
   Λυπάμαι αλλά δεσπότης αν είχε αποτειχιστεί θα είχε συγκλονιστεί η επικράτεια...

   Διαγραφή
  2. ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙΤΕ;;;;;;
   Δεσπότης στον Παράδεισο (Διδακτικό ανέκδοτο μακαριστού π.Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου)

   Ο Γέροντας αρνήθηκε να γίνει επίσκοπος παρά τις επίμονες πιέ­σεις φίλων του αρχιερέων. Έχουμε αναφέρει ότι αυτή ή άρνηση οφείλετο σε καθαρά πνευματικούς Λόγους. Ό Γέρον­τας παρά το γεγονός ότι πράγματι ήταν άξιος και ικανός να διακονήσει την Εκκλησία από αυτή τη θέση προτιμούσε από ταπείνωση να παραμείνει στη θέση του πρεσβυτέρου.
   Θεωρούσε ότι έχει μεγάλη ευθύνη ο ιερεύς σαν διάκονος του Θεού. Όμως πολύ μεγαλύτερη αποστολή αναλαμβάνει ο επίσκοπος και έχει τεράστιο έργο να φέρει εις πέρας. Γι' αυτό κινδυνεύει και ή σωτηρία του αν δεν διακονήσει σωστά τον Εσταυρωμένο. Κινδυνεύει να αλλοιωθεί από την γλυκύτητα της εξουσίας και τις δημόσιες εκδηλώ­σεις.
   Μας έλεγε λοιπόν αστειευόμενος ένα ανέκδοτο. Συγχρόνως περ­νούσε και το μήνυμα στα πνευματικά του τέκνα πού σαν άγαμοι κληρι­κοί μπορούσαν νά καταληφθούν από την ασθένεια της «δεσποτομανίας». Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να φαντασθείς τι φοβερό πράγμα είναι να προσπαθείς να γίνεις επίσκοπος. Τρομάζεις όταν σκεφθείς τι εξευτελισμούς περνάς, πόσα φαρμάκια καταπίνεις, πόσες φορές αναγ­κάζεσαι να πουλήσεις τις αρχές σου και την ευπρέπεια της προσωπικό­τητας σου.
   Πήγε, έλεγε ο Γέροντας, κάποιος Ιερεύς στο παράδεισο. Τον υπεδείχθησαν με απλότητα και τον πήγαν στο διαμέρισμα πού θα έμενε.
   Μία μέρα άκουσε πολύ θόρυβο και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Είδε να γίνονται προετοιμασίες πολλές, να στρώνεται κόκκινο χαλί για να υ­ποδεχθούν κάποιον με δόξες και τιμές. Σε λίγο με συνοδεία φιλαρμονι­κής και πολλές επευφημίες φάνηκε να μπαίνει στον παράδεισο κάποιος δεσπότης πού είχε πεθάνει πριν από λίγο. Πέρασε από τους δρόμους με πολλές επευφημίες και τιμές.
   Ό ιερεύς στεναχωρήθηκε, και ρώτησε κάποιον Άγγελο:
   - Μα καλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Δεν είναι άδικο να υπάρχουν διακρίσεις και ανισότητα και εδώ στον παράδεισο;
   - Πάτερ, δεν έχετε δίκαιο, άκουσε την απάντηση. Ξέρετε πόσο σπά­νια έρχεται δεσπότης εδώ; Αυτό είναι ή αιτία της πολυθόρυβης υποδο­χής.
   άκουσε ο Ιερεύς εκείνος την απάντηση και έμεινε εμβρόντητος!
   'Αλλά και εμείς με ένα ανέκδοτο παίρναμε το πνευματικό μας μήνυμα
   Φυσικά ο Γέροντας δεν πίστευε ότι ελάχιστοι επίσκοποι θα εισέλ­θουν στη Βασιλεία του Θεού.
   Μαρτυρία π.Ιερόθεου Αργύρη

   Διαγραφή