Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ (52) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Γλυκά Μου Τεκνία Ἐγὼ σᾶς Ὁμιλῶ 
ἡ Μητέρα σας ἡ Παναγία ποὺ σᾶς ὑπεραγαπῶ
καὶ γιὰ ἐσᾶς πολὺ πονῶ. 


Δὲν πονῶ γιὰ ἐσᾶς τὰ λιγοστὰ 
ποὺ εἴσαστε πιστὰ στὸν Υἱόν Μου 
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, 
στὸν Τριαδικὸ Θεὸ 
καὶ σὲ Ἐμένα τὴν Μητέρα σας τὴν στοργικὴ 
ποὺ πονᾷ μὲ τὸν κάθε πόνο σας 
ποὺ ἔχετε μέσα στὴν ψυχή σας, 
ἀλλὰ πονῶ ὑπερβολικὰ 
καὶ ραγίζει μέσα Μου ἡ ψυχὴ
 γιὰ αὐτά Μου τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν φύγει ἀπὸἘμᾶς, 
δὲν Μᾶς ἀκολουθοῦνε, ἀφοῦ πλέον δὲν Μᾶς ἀκοῦνε.

Εἶναι ἀπολωλά, ἔχουν χάσει κάθε τί καλὸ 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ
καὶ τὴν Μητέρα τὴν Ἁγνὴ 
καὶ βαδίζουν ὡσὰν τυφλὰ σὲ βρώμικα νερά, 
δὲν ἀντιλαμβάνονται ποὺ περπατοῦνε
 καὶ ΟΛΑ ποὺ τοὺς ἔδωσε ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία σκορποῦνε.

Χάνουν τὸ χρυσάφι 
ποὺ τοὺς ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
καὶ ἀκολουθοῦναὐτὸν τὸν παμμίαρο καὶ βρωμερό,
 αὐτὸν ποὺ ἔχει κλέψει καὶ καταστρέψειτόσες πολλὲς ψυχὲς 
ἀφοῦ χάθηκαν ἀπὸ κοντά Μας
 καὶ ἀκολούθησαν αὐτὸν τὸν μοχθηρὸν καὶ τὸν ἐλεεινόν.

Εἶναι μεγάλη ἀπώλεια αὐτὴ, 
δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη καὶ σπουδαιότερη ἀπώλεια
ἀπὸ αὐτὴν τῆς ψυχῆς,
 δὲν συγκρίνεται μὲ ἄλλην καμμία, 
γι’ αὐτὸ πονῶ παρὰ πολὺ ἡ Μητέρα σας ἡ Παναγία. 

Δὲν χάνεται ἕνα σπιτάκι, δὲν χάνεται ἕνα αὐτοκινητάκι, δὲν χάνεται κάτι ὑλικὸ ποὺ τὸ θεωρεῖτε ἐσεῖς πολὺ σημαντικὸ
 γιὰ τὴν ἐδῶ ζωή σας,
ΧΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ, 
τὴν αἰώνια ψυχή σας, τὴν αἰώνια ζωή σας, 
ὅ,τιπολυτιμότερο καὶ ὅ,τι ἐκλεκτότερο
σᾶς δώρισε ὁ Δωρητής σας, 
αὐτὸ ποὺ δὲν ἀποτιμᾶται μὲ τίποτα ἄλλο σὲ ἀξία,
 σᾶς τὸ ἔχει ὁμολογήσει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία.

Σᾶς μιλῶ ὡς Μητέρα στοργικὴ 
ποὺ πονῶ πολὺ ὅταν φεύγει ἀπὸ κοντὰ Μας κάθε Παιδί, 
δικό Μας Παιδὶ ἀφοῦ εἶναι δημιούργημα τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς 
καὶ ΟΧΙ αὐτῆς τῆς ψεύτικης ὕπαρξης, 
τῆς ἀπατηλῆς καὶ βρωμερῆς.


Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου ἐλᾶτε στὴν Ἀγκαλιά Μου, 
ἐλᾶτε στὴν Μητέρα σας τὴνἈληθινὴ καὶ τὴν Πραγματικὴ 
καὶ φύγετε ἀπὸ τὴν ψεύτικη καὶ μὴ καθαρή,
 ἀλλὰ καὶοὔτε ἀληθῆ ζωὴ 
καὶ ἐπιστρέψετε στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
καὶ τότε θὰ ἔχετε κάθε εὐλογία.

Θὰ ἀποκτήσετε καὶ πάλι τὴν καθαρὴ ἀξία 
ποὺ σᾶς ἐδόθη ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
καὶ θὰ ἐπανέλθετε στὴν ὑγιῆ ζωὴ ἐδῶ στὴν Γῆ 
καὶ ἔτσι μετὰ θὰ κερδίσετε τὴν Οὐράνια Βασιλεία, 
Δῶρο καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Σᾶς τὸ Λέγω καὶ πάλι καὶ σᾶς παρακαλῶ, 
μὲ ἀμέτρητη Μητρικὴ ἀγάπη, 
Ἐγὼ ἡ Παναγία νὰ ἐπανέλθετε 
κοντὰ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Τριάδας τῆς Ἁγίας. 

Αὐτὸ μπορεῖτε νὰτὸ κατορθώσετε 
ἀφοῦ ἀλλάξετε τὴν ζωή σας μὲ Μετάνοια, 
Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία 
καὶ τότε θὰ σᾶς ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά Της, 
εἶναι σιγουρότατο αὐτό,
 ἡ Τριάδα ἡἉγία.


Τὸ τί θὰ κερδίσετε δὲν περιγράφεται, 
σᾶς τὸ ἔχει ὁμολογήσει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Τριαδικὸς Θεός, ἀλλὰ καὶ Ἅγιοι, Μάρτυρες 
καὶ Λοιποὶ ποὺ ἔχουν γευτεῖ τὴν
κάλλιστη κατάσταση αὐτή.

Γι’ αὐτὸ Γλυκά Μου καὶ Ἀγαπημένα Μου Παιδιὰ 
σᾶς παρακαλῶ Ἐγὼ ἡ Παναγία,
ἐπιστρέψετε στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία
 καὶ νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι θὰ ἀνταμειφθεῖτε, 
θὰ ἀρχίσετε καὶ πάλι νὰ ζεῖτε εἰρηνικά, 
εὐλογημένα, χριστιανικὰ
 καὶ στὸ τέλος θὰ ἀνταμειφθεῖτε
 ἀφοῦ θὰ κερδίσετε τὴν ψυχική σας σωτηρία
 καὶ θὰ ἔλθετε στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ στὴν Παναγία μας Δόξα

Ἐρημίτης


5 σχόλια: