Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ
ΕΚΔΙΚΗΤΗ


Γράφει ο Δημήτρης Κιτσίκης

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀποδεικνύει ὅτι στὶς περιόδους σήψεως τῆς κοινωνίας ὅπως εἶναι ἡ σημερινή, ἡ σπάθη τοῦ Θεοῦ καταφέρεται κατὰ τῶν σαπισμένων σωμάτων καὶ τὰ μεταβάλει σὲ δύσοσμα κορμιά.

Γνωρίζομε ὅλοι ὅτι ἡ σημερινὴ παγκόσμια κοινωνία εὑρίσκεται στὸ ἔσχατο τῆς παρακμῆς. 

Εἶναι χωρὶς νόημα νὰ ἀπαριθμήσουμε ὅλες τὶς ἀμέτρητες πτυχὲς αὐτῆς τῆς παρακμῆς ποὺ ἐπιφέρει ἡ πανταχοῦ παροῦσα ὀσμὴ τοῦ θεοῦ χρήματος τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας ποὺ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀσυλήπτου δουλείας μας ὀνομάζομε φιλελεύθερη κοινωνία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ ἀτομισμοῦ.


Μόνον ὁ ἀπόλυτος τζιχαδισμὸς ἀπὸ τὸν Μωϋσῆ στὸν Χίτλερ εἶναι πλέον σὲ θέσι νὰ ἐπιφέρῃ ἐπάνω στὸν πλανήτη τὴν καθαρκτικὴ πυρηνικὴ φωτιὰ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων στοὺς ῥυθμοὺς τοῦ Black Friday, Santa Claus καὶ Jingle Bells.


Ὅλος ὁ πλανήτης τρέμει τὴν ἀναπόφευκτη ἐπερχομένη ἐκδίκησι τοῦ Θεοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλὰ ὅλοι μας τὴν ἐπιθυμοῦμε στὴν ἀπελπισία μας γιὰ νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τοῦ καπιταλισμοῦ, τὴν κοινωνία ποὺ ἐφηῦρε ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία, κατόπιν τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ κρατᾷ τὴν ἀνθρωπότητα ὑπὸ τὸ πέλμα τῶν ἠθικῶν φρικαλεοτήτων του.


Τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ τεράστιος πυρηνικὸς ἀμανίτης θὰ ἀνέβῃ μέχρι τὴν στρατόσφαιρα γιὰ νὰ καύσῃ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς μία τεραστία ἀνακούφισι θὰ συλλάβῃ τὰ ἀπανθρακωμένα κουφάρια ἀνθρώπων καὶ ζώων ἀποπνέοντας τὴν προσμονὴ μίας νέας ἀρχῆς, μίας νέας Παλαιᾶς Διαθήκης. Γιαχβέ, εἶσαι ὁ μόνος ἀθάνατος καὶ δίκαιος στὴν ἐκδικητικότητά σου!


Ἡ αἰτία τοῦ τζιχαδισμοῦ δἐν εἶναι ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός. Οἱ περισσότεροι τζιχαδιστὲς δὲν εἶναι πραγματικὰ θρησκευόμενοι. Ἕνας δυτικοευρωπαῖος χριστιανὸς δὲν περνᾷ στὶς τάξεις τοῦ Ἰσλὰμ ἀπὸ ἀλλαγὴ θρησκευτικῆς πίστεως. 

Ἡ ἐξήγησις τῆς σκληρότητος τοῦ τζιχαδισμοῦ εἶναι τὸ αἴσθημα ἀπελπισίας τῶν νέων ἐνώπιον τῆς ἀπανθρώπου ὑφῆς τοῦ καπιταλισμοῦ. Καταπολεμοῦν τὸν καπιταλιστικὸ σατανᾶ γινόμενοι οἱ ἴδιοι σατανιστές.


Τὸ Ἰσλὰμ ὅπως καὶ ὁ χριστιανισμὸς καταδικάζει ἀπολύτως τὴν αὐτοκτονία. Συνεπῶς ἕνας βαθιὰ θρησκευόμενος μουσουλμᾶνος ἤ χριστιανὸς δὲν γίνεται νὰ μετατρέπεται σὲ βόμβα καὶ νὰ ἐκρήγνυται.

 Ὁ τζιχαδιστὴς πέρνει ναρκωτικὰ καὶ σκληρὰ οἰνοπνευματώδη ποτὰ ποὺ ἀπαγορεύονται ἀπὸ τὴν θρησκεία του καὶ αὐτοκτονεῖ ἀπελπισμένα. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σκληρῆς καπιταλιστικῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. 

Ὁ καπιταλισμὸς ἐρήμωσε ὅλον τὸν πλανήτη μὲ τὴν ἀποικιοκρατία καὶ τὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ συνεχίζει νὰ τρώγῃ τὰ σωθικά του ἀκόμη καὶ στὶς χῶρες ἐκκινήσεώς του, τὴν Δύσι, μὴν ἀφήνοντας κανέναν ἄνθρωπο ἀλώβητο, λευκὸ ἤ μαῦρο, πλούσιο ἤ πτωχό.


Τίποτα δἐν ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τότε ποὺ τὸ 1848, τὸ κομμουνιστικὸ μανιφέστο ἔλεγε: «Ἡ ἀστικὴ τάξις ἔσκισε τὸ πέπλο τῆς αἰσθηματικότητος ποὺ ἐσκέπαζε τὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις καὶ τὶς ὑπεβίβασε στὸ ἐπίπεδο ἁπλῶν χρηματικῶν συναλλαγῶν». 

Νεοφιλελευθερισμὸς δὲν ὑπάρχει. Σοσιαλδημοκρατία δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει πάντα σκέτη ἡ κτηνωδία τοῦ καπιταλισμοῦ. Ναί, ὁ ἀτομισμὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς ποὺ ὁπλίζει τὸ χέρι τῶν τζιχαδιστῶν. Viva la muerte!
Δημήτρης Κιτσίκης

 27 Δεκεμβρίου 2019
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου