Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ


Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, Σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Ἐγὼ Εἶμαι ἡ Ἀλήθεια ἀλλὰ Ἐγὼ Εἶμαι καὶ ἡ Γνώση γιατί γνωρίζω τὰ πάντασὲ ΟΛΑ τὰ δημιουργήματά Μου τὰ κτιστά, φυσικὰ καὶ τὰ ἄκτιστα αὐτὰ ἀφοῦ ταυτίζομαι μὲ αὐτά.

Ἀγαπητά Μου παιδιά, πραγματικὰ ἐδόθη χαρὰ σὲ ὅλον τὸν κόσμον, ἔδωσε χαρὰ ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦταν ἡμέρα Θαυμαστή, ἦταν ἡμέρα Μοναδικὴ καὶ παραμένει Μοναδικὴ γιατί ἐποίησε τόσα εἰς τὴν γῆ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου ἐκεῖνον τὸν καιρό, ποὺ δὲν ἔχουν τελειωμό, ἀλλὰ καὶ ἡ βοήθεια ποὺ ἔδωσε στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι πραγματικὰ ἐξαίσια καὶ θαυμαστή.

Ὅλα ἔγιναν λαμπερά, ὅλα ἔγιναν κατανοητά, ὄχι ὅτι δὲν ἦταν καὶ πρίν, ἀλλὰ μερικὰ ἦταν γκριζωπά, μετὰ ἔγιναν λαμπερά, ἀποκαλύφθηκαν πολλὰ καὶ ἐποίησε τόσα ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἀμέτρητα ἦταν αὐτά.

Τὸ Δῶρο τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, νὰ στείλει τὸν Υἱόν Του τὸν Μονάκριβο, τὸν Μοναδικό, τὸν Πανάγαθο Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἦταν πραγματικὰ θαυμαστὸἀλλὰ τὸ κυριότερο ἦταν ἡ ἀγάπη ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ στείλει τὸν ΜοναδικὸΥἱόν Του ἐδῶ κάτω εἰς τὴν γῆ καὶ τελικὰ μετὰ ἀπὸ ὅσα θαυμαστὰ ἐποίησε, νὰσταυρωθεῖ. 

Ἀσύλληπτο εἶναι αὐτό, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συλλάβει ἀνθρώπινο μυαλό!

Τώρα ποὺ ἔχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια καὶ κάτι λίγα ἀκόμα, σκεφτεῖτε το μὲ καθαρότερο καὶ ἠρεμότερο πνεῦμα ἐδῶ καὶ θὰ δεῖτε ὅτι εἶναι ἀσύλληπτο αὐτὸ δηλαδὴ νὰ στείλει τὸν Υἱόν Του ὁ Θεὸς καὶ νὰ καταλήξει στὸ Σταυρὸ ποὺ μὲ ὅλη Του τὴν ἀγάπη τόσα πολλὰ προσέφερε στὴν ἀνθρωπότητα εκεῖνον τὸν καιρό!

Τὸ ἔκανε γιατί ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός Του καὶ μὲ οὐδένα γογγυσμὸ γιατί ἦταν τὸ μοναδικὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς νὰ γίνει ἔτσι ἀκριβῶς, ἐκεῖνον τὸν καιρό. Καὶ ὢ τοῦ θαύματος! 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἄλλαξαν πολλά, ἄλλαξαν πάρα πολλὰ καὶ ἑδραιώθηκε ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ Χριστὸς μπῆκε σὲ πολλὲς ψυχὲς καὶ ἀνακουφίστηκαν αὐτὲς καὶ ἐδόθη τὸ σωστόν, ἐδόθη αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἦταν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἐδόθη στὸ πλάσμα Του, τὸ Ἅγιον, αὐτὸ τὸ Ὑπερουράνιον, τὸ Ἅγιον,ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Παιδιά Μου νὰ ξέρατε τί ἡμέρα εἶναι αὐτὴ ἡ σημερινή! Δὲν εἶναι μόνον θαυμαστὴ ἀλλὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο Δῶρο ποὺ ἔχει δώσει ὁ Θεὸς εἰς τὸ πλάσμα Του ποὺ λέγεται ἄνθρωπος, τὸ τελειότερο πλάσμα ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῆς. 

Εἶναι τὸ καλύτερο, εἶναι τὸ καλύτερο Δῶρο, εἶναι τὸ πιὸ θαυμαστό, εἶναι τὸ πιὸ γλυκό, εἶναι τὸ πιὸ θαυματουργικὸ ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ πιὸ σημαντικό!

Γιὰ φανταστεῖτε, ἐὰν δὲν εἶχε στείλει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ εἰς τὴν γῆ! Ἀλήθεια πῶς θὰ ἦταν τὰ πράγματα τώρα ἐδῶ; Μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανείς; Εἶναι ἀσύλληπτο πὼς θὰ εἶχε καταντήσει ἡ γῆ χωρὶς τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ!

Ὅλα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιατρεύτηκαν, ἰάθηκαν, πῆραν ἄλλη τροπή, πῆραν τὴν καλὴ τροπὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργό, τὸν Ποιητή. 

Πῆραν πολὺ καλὴ τροπή, ἄσχετα ἂν μὲ τὰ χρόνια, μετά, σιγὰ-σιγά, λοξοδρόμησαν καὶ αὐτὰ καὶ φτάσατε στὴν σημερινὴ κατάσταση αὐτὴν ἡ ὁποία εἶναι ἐντροπή, δημιουργεῖ ἀποστροφή σὲ Ἐμένα τὸν Δημιουργὸ καὶ Δωρητή. 

Εἶναι πραγματικὰ ὅτι χειρότερο ἔχει συμβεῖ εἰς τὴν γῆ!!!Μιλάω Ἐγώ, ὁ ἴδιος ὁ Ἀληθινὸς Θεός! Πιστέψατε εἰς τὸν Υἱόν Μου, πιστέψατε εἰς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, λατρέψατέ Τον, ὄχι μὲ λατρεῖες εἰδωλολατρικὲς ἀλλὰ κάνετε μία φωλίτσα θαλπωρὴ καὶ βάλτε, βάλτε ὁ καθένα σας τὸν Υἱόν Μου τὸν Ἀγαπητὸν μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχή.

Τότε θὰ βρεῖτε τὴν ἠρεμία, τότε θὰ βρεῖτε τὴν ἡσυχία, τότε θὰ βρεῖτε τὴν ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ ἀγάπη, μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδία.

Ἐὰν δὲν βάλετε τὸν Υἱόν Μου τὸν Ἀγαπητὸ ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴνκαρδία, μὴν περιμένετε καμία ἀλλαγὴ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχή. 

ΜόνονΑὐτὸς θὰ τὴν γιατρέψει, μόνον Αὐτὸς θὰ τὴν ἰάνει, μόνον Αὐτὸς θὰ τὴν γιάνειἀλλὰ τὸ κυριότερο θὰ τὴν γλυκάνει. Θὰ τὴν γλυκάνει καὶ θὰ τὴν μετατρέψει σὲμέλι γλυκό, αὐτὸ τὸ φυσικὸ καὶ τὸ καλὸ γιατρικό.

Ὤ, τί γλυκύτητα θὰ εἶναι αὐτὴ ὅταν θὰ ἔχει ὁ καθεὶς ἀπὸ σᾶς τὸν Κύριο ἡμῶνἸησοῦ Χριστὸ μέσα εἰς τὴν δική του τὴν καρδιά! Δὲν περιγράφεται αὐτὸ μὲ ὅποια λόγια καὶ νὰ χρησιμοποιήσετε, παρὰ μόνον ἐὰν αὐτὸ τὸ ζήσετε!

Βάλτε Τον λοιπὸν μὲ τὴν θέλησή σας, βάλτε Τον λοιπόν, ἐπαναλαμβάνω καὶπάλι, μὲ τὴν θέλησή σας, μὲ ὅλη τὴν ὕπαρξή σας. Ἀγκαλιάστε Τον καὶ βάλτε Τον μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδιὰ γιὰ νὰ φέρει τὴν εὐτυχία, νὰ φέρει τὴν χαρά, νὰ φέρει τὴν εὐδαιμονία, νὰ φέρει τὴν καλὴ ὑγεία. 

Νὰ φέρει τὴν καλὴ ὑγεία τὴν πνευματική, νὰ φέρει τὴν καλὴ ὑγεία τὴν σωματικὴ γιὰ νὰ ἔχετε ἤρεμη ζωὴ ἐδῶ εἰς τὴν γῆ, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προετοιμαστεῖτε ὅταν θὰ πᾶτε ἐκεῖ ψηλὰ, νὰ πᾶτε καλὰ στὴν θέση τὴν καλή, στὴ θέση ποὺ θὰ εὐχαριστηθεῖ Αὐτὸς πολύ, ὅταν θὰ πᾶτε στὴν θέση τὴν καλή. Περισσότερο θὰ εὐχαριστηθεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή, ἀπὸ τὴν ἴδια σας τὴν ψυχή. Γιὰ φανταστεῖτε τί ἀγάπη εἶναι αὐτή! 

Μπορεῖτε νὰ τὸ ἐννοήσετε αὐτό; Κάποιος ἄλλος νὰ εὐχαριστεῖται καλύτερα ἀπὸ τὸν ἴδιο ὁ ὁποῖος θὰ λάβει τὴν θέση αὐτή! Γιὰ ποιὸν μιλᾶμε; Μιλᾶμε γιὰ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἴδιο τὸν Θεό, τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ ὅπως ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ἄλλες φορές. Μία ὀντότης, μία ἑνότης, μία οὐσία, ἡ ἴδια οὐσία. 


Βάλτε τα αὐτὰ τὰ λόγια, καλά Μου παιδιά, μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδιὰ καὶ μὴν ξεχάσετε καθόλου, μὴν ξεχνᾶτε καθόλου τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὴν σημερινὴ ἡ ὁποία, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, εἶναι ἡ Μοναδική. 

Γράψτε το μὲ κεφαλαία γράμματα “EΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ” γιατί ἐὰν δὲν θὰ ὑπῆρχε αὐτή, πραγματικὰ θὰ ἦταν πολὺ διαφορετικὰ ὅλα ἐδῶ εἰς τὴν γῆ. Θὰ ἦταν πολὺ πιὸ ἄσχημα, θὰ ἦταν πολὺ θαμπά καὶ ζοφερά, θὰ ἦταν, θὰ Ἔλεγα, ὅλα μαυριδερὰ καὶ σκοτεινά.

Γι’ αὐτὸ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν ἐπουράνιο Θεό, νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριο ἡμῶνἸησοῦ Χριστό, νὰ εὐχαριστεῖτε καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλὸ τὸ ὁποῖον ἄφησε ἐδῶ εἰς τὴν γῆ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὅπως τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ἀκριβῶς! 

Ὁ ἴδιος τὸ εἶπε αὐτό «σᾶς συμφέρει νὰ φύγω Ἐγὼ καὶ νὰ ἀφήσω τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλὸ νὰ σᾶς ὁδηγεῖ, γιὰ νὰ πράττετε ἔργα καλά, καὶ αὐτὰ τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὸ ἔλεος τοῦΠατρός Μου μαζί, νὰ σᾶς ὁδηγήσουν ἐκεῖ, ἐκεῖ ἐπάνω στὸν Παράδεισο τὸν καλό,ὅταν θὰ ἔρθει ἐκείνη ἡ κατάλληλη ἡ στιγμή».

Γι’ αὐτὸ παιδιά Μου καλὰ μὴν ξεχνᾶτε τὴν σημερινὴ ἡμέρα, εἶναι ἡμέρα Δωρήσεως μεγίστης εἰς τὸ πλάσμα ποὺ ἐδημιούργησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ ἔγινε ὅλο αὐτό, ὅλος αὐτὸς ὁ Ἐρχομὸς ποὺ ἦταν καὶ Μοναδικός.

Νὰ εὐχαριστεῖτε, νὰ εὐχαριστεῖτε, νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ γιὰ τὴνΔωρεὰ αὐτὴ ποὺ ἦταν, ἐπαναλαμβάνω, ὅπως καὶ ἡ ἡμέρα, ἡ Δωρεὰ αὐτὴ ἦταν καὶ εἶναι ἡ Μοναδική. Ζητεῖτε νὰ σᾶς συγχωρήσει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ γι’ αὐτὰ ποὺ ἔχετε ποιήσει ὁ καθεὶς εἰς τὴν γῆ. 

Ζητεῖτε τὸ ἔλεός Τους, ζητεῖτε το καθημερινά, ζητεῖτε το κάθε στιγμή, κάθε λεπτὸ γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ τὸ δικό σας ψυχικὸ γιατί ἔτσι θὰ καθαριστεῖ καὶ μὲ μετάνοια καὶ μὲ ταπείνωση πολὺ ὅταν θὰ ἀνεβεῖτε ἐδῶ, τότε θὰ καταλάβετε τί ἐννοῶ καὶ ἐννοῶ ὅτι θὰ ζήσετε τὸν Παράδεισο τὸν μοναδικό.

Μεγάλη ταραχὴ θὰ ξεσπάσει εἰς τὴν γῆ. Παιδιά Μου δὲν μπορεῖτε νὰ τὴν φανταστεῖτε ἐὰν δὲν τὴν εἰδεῖτε, ἀλλὰ θὰ τὴν εἰδεῖτε καὶ τότε πραγματικὰ θὰ ἐκπλαγεῖτε. 

Τότε πολὺ θὰ ταραχθεῖτε καὶ μὲ πόνο πολὺ μέσα εἰς τὴν ψυχὴ θὰ παρακαλεῖτε τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ νὰ ἐλαττώσει, νὰ μειώσει τὸν πόνον αὐτὸν ἀκόμα καὶ νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἐντελῶς, ἀλλὰ δὲν θὰ γίνει αὐτό, ὁ πόνος θὰ διαρκέσει γιατί ἔτσι πρέπει νὰ γενεῖ γιὰ νὰ καθαριστεῖ ἐτούτη τὴ φορὰ ὅλη ἡ γῆ· καὶ νὰ ξεκαθαριστεῖ ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ ἐπαρκῶς καὶ πολλαπλῶς, νὰ ξεκαθαρίσει “ἡ ἤρα ἀπὸ τὸ σιτάρι” καὶ νὰ ἔρθει ἡ λάμψη αὐτὴ ποὺ θὰ μείνει ἕως τὸ τέλος τῆς γῆς αὐτῆς.


Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι σᾶς Ὁμολογῶ, καὶ πάλι τὸ λέγω καὶ ἐτούτη τὴ φορά, προετοιμαστεῖτε ψυχικῶς, καθαρίστε τὴν ψυχή σας, καθαρίστε την ἐπαρκῶς,καθαρίστε την τελείως μὲ μετάνοια βαθειά, σοβαρὴ καὶ εἰλικρινῆ καθὼς καὶ μὲ ἐξομολόγηση, καὶ μὲ ἐξομολόγηση, πάλι θὰ χρησιμοποιήσω τὴν ἴδια λέξη,“ἀληθινή”, καὶ ἀκολούθως μὲ Θεία Κοινωνία ποὺ εἶναι ἡ δική σας “σωτηρία”. 

Νὰ καθαρίσει ἡ δική σας ἡ καρδία γιὰ νὰ εἶστε ἕτοιμοι νὰ ἀντιμετωπίσετε αὐτὴν τὴν μεγάλη ταλαιπωρία, αὐτὴν τὴν μεγάλη δοκιμασία ποὺ ἔρχεται, ἔρχεται καὶ εἶναι καὶ πολὺ κοντά, ἄν καὶ δὲν τὸ πιστεύουν πολλοὶ ἄνθρωποι εἰς τὴν γῆ, αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐτούτη τὴ στιγμή.

Εἶναι πολὺ κοντὰ παιδιά Μου, δὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ τὴν ἡμερομηνία ἀλλὰ σᾶς λέγω ὅτι εἶναι πολὺ κοντά, γι’ αὐτὸ προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε,τρέξετε, τρέξετε, τρέξετε γιὰ νὰ κάνετε αὐτὰ ποὺ εἴπαμε πρίν ἕνα λεπτό, ὀλίγο πρίν, καὶ νὰ εἶστε ἕτοιμοι γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴν ἢ νὰ τὸ πῶ καλύτερα γι’ αὐτὴντὴν στιγμή.

Ὅταν θὰ προετοιμαστεῖτε, τότε θὰ ἀλλάξει τὸ ἐσωτερικό σας, καὶ τότε θὰ δεῖτε τὰ πράγματα ἐντελῶς διαφορετικά, μὲ ἄααλλο πνεῦμα ἐντελῶς, τότε θὰ σκέφτεστε ψυχικὰ καὶ ὄχι λογικά, θὰ σκέφτεστε περισσότερο ψυχικὰ καὶ νοητικὰ καὶ θὰ ἀτενίζετε πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ ὄχι πρὸς τὸν κόσμο αὐτό. 

Αὐτὸ θὰ σᾶς βοηθήσει πολὺ νὰ περάσετε τὴν ἀνώμαλη κατάστασηαὐτή, νὰ περάσετε τὴν μεγάλη δοκιμασία αὐτή.Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πόσο θὰ σᾶς βοηθήσει αὐτὸ ἐὰν ἔχετε στραμμένο τὸ νοητικὸ καὶ τὸ ψυχικὸ στὸν Τριαδικὸ Θεό. 

Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, τὸ λέγει αὐτὸ τὸ ἁμαρτωλὸ ἀλλὰ αὐτὸ ἔρχεται ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Οὐρανό, ὅμως δὲνμπορεῖ νὰ τὸ καταλάβει γενικὰ ὁ ἄνθρωπος ἐτοῦτο τὸ λεπτό, αὐτὸ τὸ λεπτὸ ποὺθὰ διαβάζει τὸ γραπτό. Θὰ τὸ δεῖ ὅμως ἐκείνη τὴν στιγμή, καὶ θὰ ‘ναι ἐκεῖνο τὸνκαιρὸ ἐὰν πραγματοποιήσει αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε ἐτοῦτο τὸ βραδινό.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπαναλαμβάνω καὶ γιὰ δεύτερη φορά, τρέξετε, τρέξετε νὰ κάνετε αὐτά. Μὴν τὰ ἀφήσετε οὔτε ἕνα λεπτὸ μήπως καὶ εἶναι ἀργά, θὰ πρέπει νὰ βιαστεῖτε, γρηγορεῖτε, γρηγορεῖτε, τρέξετε, τρέξετε καὶ στὸ Ἅγιο τὸ Ποτήριο νὰ βρεθεῖτε, ἀλλὰ μὲ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση ἀληθινή, σᾶς μιλάει, σᾶς τὸ λέγει καὶ σᾶς παρακαλεῖ ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή. 

Καθαριστεῖτε, καθαριστεῖτε, καθαριστεῖτε, λευκανθεῖτε, λευκανθεῖτε, λευκανθεῖτε καὶ στὸ Ἅγιο τὸ Ποτήριο συχνὰ νὰ βρεθεῖτε, ἐκεῖ θὰ ἐλεηθεῖτε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ θὰ ἐλεηθεῖτε, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ θὰ δωρηθεῖτε.

Δῶρο μεγάλο εἶναι, καὶ αὐτό, νὰ λαμβάνετε τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι μεγάλο Δῶρο αὐτό. Ἄν τὸ ἔχετε παιδιά Μου καταλάβει καλὰ τί δῶρο εἶναι αὐτό, δὲν θὰ ἀφήνατε ἡμέρα νὰ περνάει χωρὶς νὰ προσεγγίζετε καὶ νὰ λαμβάνετε τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιατί τότε θὰ εἴχατε μεγάλη εὐλογία, μεγάλη παρηγορία καὶ κυρίως μεγάλη προστασία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Γι’ αὐτό, γιὰ τελευταῖα φορά, σᾶς τὸ λέγω ἐτοῦτο τὸ βραδινό, τρέξετε στὸἍγιο Ποτήριο αὐτό, ὄχι μιὰ καὶ δυὸ φορὲς ἀλλά, ἂν μπορεῖτε, καθημερινά, καὶ τότε πολὺ θὰ ἐλεηθεῖτε!!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου