Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ…

 Αρ. 2


Γράφει και κοινοποιεί ο Γεωκών

Σχολιο Γεωκών: Μετά από 45 χρόνια έρευνας και μελέτης έχω διαπιστώσει ότι  οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να μπουν στον κόπο να αναζητήσουν την αλήθεια,  και προτιμούν να ασχολούνται με τα εύκολα, οι απαισιόδοξοι οι φοβισμένοι και όσοι παραμένουν στην σπηλιά του Πλάτωνα, έχουν ένα κοινό ελάττωμα,  φοβούνται την αλήθεια, φοβούνται ΤΟ ΦΩΣ

Για να πείσεις κάποιον για την αλήθεια πρέπει να του δείξεις το μονοπάτι που οδηγεί στην αλήθεια, και αυτό είναι Η ΕΡΕΥΝΑ… 

Οι άνθρωποι γενικά αναγνωρίζουν ένα γεγονός σαν αλήθεια όταν αυτό συμφωνεί με αυτά που ήδη πιστεύουν,  η  αλήθεια όμως ανήκει σε αυτούς που την αναζητούν, θέλει Θάρρος να αναζητάς την αλήθεια και περισσότερο να τη λες…η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι,  σε αυτούς που ερευνούν και ψάχνουν για την αλήθεια να τους φερόμαστε με λίγη  περισσότερη καλοσύνη, και αγάπη…

Στήν ἱστορική διαμόρφωση τοῦ πολιτισμοῦ μας ὑπάρχει  πνευματική συνέχεια. Θεμελιακό στοιχεῖο τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι, κατά τόν Κλήμεντα τόν Ἀλεξανδρέα (+235 μ.Χ.),  ἡ «ζήτησις τῆς ἀληθείας», καί ὁδήγησε ἱστορικά στήν ἓνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τόν Χριστιανισμό, τῆς ἑλληνικότητας μέ τήν Ὀρθοδοξία, ὡς αὐθεντική χριστιανικότητα. 

Ἡ ἓνωση αὐτή, θεανθρώπινη στήν οὐσία της, παρήγαγε τόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό, τόν πολιτισμό τῶν Ἡρώων καί Ἁγίων μας…… )  Ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία ἢδη  ἀπό τόν  β΄- γ΄ αἰώνα, ἀναδείχθηκε σέ παράγοντα καί φορέα τοῦ  Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ (γλώσσας, παιδείας, τέχνης, λαϊκοῦ βίου κ.λπ.),   π. Γεώργιος Δ.  Μεταλληνος  Ὁμότιμος Καθηγητής  Παν/μίου Ἀθηνῶν

Η διδασκαλία του Χριστού, όπως τη δίδαξε ο Ιησούς είναι παγκόσμια, δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους σε άνδρες, γυναίκες, φτωχούς, πλούσιους, άσπρους, μαύρους, κίτρινους κλπ για τον Χριστιανισμό υπάρχουν μόνο πολίτες Θεού με ίσα δικαιώματα και ευθύνες. 

Ο Χριστός μπορεί να γεννήθηκε εκτός του φυσικού Ελληνικού χώρου της εποχής του, αλλά συμμετείχε της Ελληνικής σκέψης και παιδείας του ελληνιστικού κόσμου. Έτσι ο Χριστός εξέφραζε με τον πιο αυθεντικό τρόπο τα πιο ευγενικά Ελληνικά ιδανικά. Δημοκρατία, παγκοσμιότητα των ιδεών, ανεκτικότητα, σεβασμός στον πλησίον, ελευθερία σκέψης και έκφρασης.

Ουδέποτε Ιουδαίος απεκάλεσε τον Θεόν, πατέρα όπως ο Ιησούς, ένας Εβραίος θα θεωρούσε ύβρη την προσφώνηση «πατέρα» για τον Θεό, και ο Ιησούς αποκαλεί τον Θεό «Πάτερ ημών» και όχι «Πάτερ μου» που σημαίνει ότι τον βλέπει πατέρα όλων των ανθρώπων, όπως οι Έλληνες.

Η ιδέα του Θεού-ποιμένος και του ανθρωπίνου-ποιμνίου δεν είναι χριστιανική, όπως νομίζουν αρκετοί από τους επικριτές της. Ανήκει στον Πλάτωνα, κατά τον οποίον ο Θεός είναι ποιμήν μας και εμείς, οι άνθρωποι, το ποίμνιόν του («Φαίδων» 62).

Πιττακός:  ‘’Όσα νεμεσείς τω πλησίον αυτός μη ποίει’’

Ιησούς: «Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν αυτοίς» (Ματθ. Ζ΄ 12).

Δημόκριτος: ‘’αγαθόν ου το μη αδικείν, αλλά το μη εθέλειν’’

Ιησούς: «Αμαρτίαν συνιστά όχι μόνον η άδικος πράξεις, αλλά και οι σκέψεις προς διάπραξίν της».

Ο Ιησούς δίδαξε ότι αμαρτία συνιστά όχι μόνο η άδικη πράξη, αλλά και η σκέψη προς διάπραξη της. Ήδη, ο Δημόκριτος είχε πει «αγαθόν ου το μη αδικείν, αλλά το μη εθέλειν».

Ο Ιησούς «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες δια δικαιοσύνη». Ο Θρασύμαχος είχε πει «η δικαιοσύνη είναι η πιο σπουδαία αρετή».

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: — Η γνώση είναι το ύστατο αγαθό μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ: «Γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. 8, 32).

Τον χαρακτηρίζει η ελληνική ειλικρίνεια. Αποκαλεί τα πράγματα με το όνομά τους (οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είναι υποκριτές). Τούτο έρχεται σε αντίθεση προς την εβραϊκή συμπεριφορά. Όλοι οι Εβραίοι «ήρωες» χρησιμοποιούν τον ελιγμό, την «διπλωματία», την απόκρυψη της αλήθειας

Ελληνικό ύφος, ιδέες και εκφράσεις

Ο Ιησούς χρησιμοποιεί: Τον παραβολικό λόγο, όπως σημειώνει ο Αριστοτέλης για τον Σωκράτη («Ρητορική» 8, 20, 139b, 3-8). Τις μεταφορές, όπως ο Πλάτων. Την αναλογική μέθοδο, όπως ο Αριστοτέλης. Την αλληγορία, όπως ο Πλάτων. Παρομοιώσεις όμοιες με των Ελλήνων.

Κατά τον Ξενοφώντα, ο Σωκράτης, για να πείσει ότι το αόρατο (όπως ο Θεός) δεν είναι ανύπαρκτο, αλλά γίνεται αντιληπτό από τις ενέργειές του, λέγει ότι ο άνεμος λ.χ. είναι αόρατος, αλλά την ύπαρξή του την αισθανόμαστε. Και η ψυχή μας είναι αόρατη, αλλά αισθανόμαστε την ύπαρξή της και την μετοχή της στο Θείον («Απομνημονεύματα»).

Το ίδιο παράδειγμα φέρνει ο Ιησούς (Ιωαν, γ΄ 8). Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος… Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ· πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;  Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;

Την σωκρατική-πλατωνική μαιευτική, προσπαθώντας με συνεχείς ερωτήσεις να οδηγήσει τον συνομιλητή του να βρει ο ίδιος την αλήθεια που υπάρχει εντός του, αλλά την αγνοεί. Ερωτά τους αρχιερείς: «το βάπτισμα (του Ιωάννου) ήταν εκ Θεού ή εξ ανθρώπων;». και τους αναγκάζει να ομολογήσουν την άγνοιά τους (Λουκ. Κ΄ 1-8).

Ιησούς: «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω» (Μτ. ΙΑ΄ 15).

Σοφοκλής: «άκουε αν ους έχων» (C 674).

Ιησούς: «… πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν… στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν» (Μτ. Ζ΄ 13).

Πρόδικος: «… χαλεπήν και μακράν την οδόν επί τας σωφροσύνας… ραδίαν και βραχείαν οδόν επί ευδαιμονίαν» («Ώραι»).

Ιησούς: «άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με… των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού» Ηράκλειτος: «παιδός η βασιληίη» (απ. 52).

Ιησούς: «βλέποντες μη βλέπωσι και ακούοντες μη ακούωσι» (Μτ. ΙΓ΄ 13).

Πλούταρχος: «οράν και μη οράν και ακούοντες μη ακούειν» («Περί παίδων εκπαιδεύσεως» 13e).

Ο Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιό του στην Έφεσο, πατρίδα του Ηρακλείτου, «προφήτη του Λόγου». Ο Λουκάς συγγράφει το δικό του στην Βοιωτία και στην Αχαΐα. Ο Παύλος κηρύττει βασικώς στις ελληνικές περιοχές και οι «Επιστολές» του απευθύνονται σε κατοίκους των.

Την εποχή του Χριστού στην Παλαιστίνη ζούσαν 500.000 περίπου Εβραίοι, ενώ οι ελληνικοί πληθυσμοί περιλάμβαναν περίπου 3.000.000.

Κατά τον Ιουδαϊσμό οι φτωχοί, είναι άνθρωποι τιμωρούμενοι από τον Θεό, έχουν χάσει την εύνοια του. Ο πλούτος είναι ανταμοιβή της αρετής. (η αντίληψις αυτή επιβιώνει στον Προτεσταντισμό) 

Ο Χριστος αντιτάσσεται σ’ αυτήν την άποψη εγκωμιάζοντας τους φτωχούς και κατακεραυνώνοντας τους πλουσίους των οποίων την είσοδο εις την «βασιλεία του Θεού» θεωρεί εξόχως δυσχερή.

Οι Ιουδαίοι δεν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. Εξαίρεση αποτελούσαν οι Εσσαίοι για τους οποίους ο Ιώσηπος αναφέρει ως «ομοδοξούντας παισίν Ελλήνων» επειδή πρέσβευαν αυτήν την αθανασία. 

Ο Ματθαίος [22] ο Μάρκος [12. 18-27] και οι «Πράξεις» [23.7] αναφέρουν ότι οι Σαδδουκαίοι λοιδορούσαν τον Ιησού επειδή κήρυττε την ανάσταση των νεκρών, ενώ κατ’ αυτούς δεν υπήρχε ψυχή. Και επειδή θεωρούν, την διδασκαλία περί αναστάσεως ως ελληνικής προελεύσεως του λένε «Εις την διασποράν των Ελλήνων πορεύεσθαι και διδάσκειν τους Ελληνας»[Ιωαν. 7.35].

Ο Ιησούς λέγει «εάν γυνή απολύσασα τον άνδρα αυτής παντρευτεί άλλον, μοιχάται». [Μαρκ. 10.12]. Όμως, στους Εβραίους η γυναίκα δεν μπορούσε να «απολύσει» [=διαζευχθεί] τον σύζυγο της. 

Το διαζύγιο ήταν προνόμιο του ανδρός. Αντιθέτως στους Έλληνες και Ελληνίζοντες η γυναίκα μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο. Μ. Οκταποδάς

Σχόλιο: ένας πολύ καλός φίλος μου είπε: μη στενοχωριέσαι για τους ψεύτικους ανθρώπους που σε πολεμούν και σε βρίζουν, σκέψου πως αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι είναι που σε έκαναν να εκτιμήσεις τους άλλους…ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Σε όλη μου τη ζωή αναζητούσα πάντα την αλήθεια, και με την βοήθεια του Χριστού θα συνεχίσω να την αναζητώ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΙΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ

Προλαβαίνοντας οποιοδήποτε σχόλιο στην ακόλουθη παράγραφο: "Ουδέποτε Ιουδαίος απεκάλεσε τον Θεόν, πατέρα όπως ο Ιησούς, ένας Εβραίος θα θεωρούσε ύβρη την προσφώνηση «πατέρα» για τον Θεό, και ο Ιησούς αποκαλεί τον Θεό «Πάτερ ημών» και όχι «Πάτερ μου» που σημαίνει ότι τον βλέπει πατέρα όλων των ανθρώπων, όπως οι Έλληνες." αφού τονίσουμε ότι ο ίδιος ο Γεωκών αναφέρει ότι "ο Χριστός εξέφραζε με τον πιο αυθεντικό τρόπο τα πιο ευγενικά Ελληνικά ιδανικά" ενώ "γεννήθηκε εκτός του φυσικού Ελληνικού χώρου της εποχής του" άρα θεωρεί και ο ίδιος ότι ο Κύριος είναι γέννημα-θρέμμα Ιουδαίος. 

Ουδέποτε άλλος ιουδαίος φίλε Γεωκών απεκάλεσε τον Θεόν, πατέρα όπως ο Ιησούς, απλούστατα διότι ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ! Οπότε είναι ο Μόνος που τολμά να απεκαλέσει τον Θεόν, Πατέρα.

 Όσο για το «Πάτερ ημών» είναι ο τρόπος που μας δίδαξε ο Ίδιος ο Κύριός μας ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ. Στην κατ΄ιδίαν προσευχή Του όμως προς τον Θεόν Πατέρα αναφέρεται με την οικεία προσφώνηση «Πάτερ».

Σε κάθε περίπτωση φίλε Γεωκών, το Κήρυγμα του Κυρίου μας ξεπερνάει και το Ελληνικό και το Ιουδαϊκό πνεύμα και εν-πνέει στον κόσμο το Πνεύμα το Άγιον, Το Δυνάμενο σοφίσαι και ζωώσαι τον κόσμον.

Αυτά τα γράψαμε και ως δείγμα της καλής και γόνιμης αντιπαράθεσης απόψεων και με αυτό το πνεύμα θα γίνονται δεκτά τα σχόλια, χωρίς ύβρεις και μίσος, αλλά με αγάπη και σύνεση. 


82 σχόλια:

 1. Πολυ αληθες το σχολιο του Ρωμανου στο τελος τους αρθρου ....Ο Χριστος χρησιμοποιει την λεξη Πατερ, οχι Πατερ ημων, οταν απευθυνεται στον Πατέρα Του.

  Πολλες φορες αποκαλεσε ο Χριστός τον Πατερα Του, Πατερ. Το Πάτερ ΗΜΩΝ δωθηκε για εμας. Ετσι να προσευχεσθε είπε ο Χριστός ( σε εμας) ...Πατερ ΗΜΩΝ, ο εν τοις ουρανοις κλπ

  Αλλά δεν ειναι μονο αυτο το μονο λαθος του φιλου Γεωκων σε αυτο το αρθρο φιλε Ρωμανε... Υπαρχουν πολλά ακυρα γραφομενα απο τον φιλο Γεωκων, οπως παντα, οταν αναφερεται σε Παλαια Διαθηκη. Στο σημερινο κειμενο του, π.χ. εγραψε ο Γεωκων:
  "Κατά τον Ιουδαϊσμό οι φτωχοί, είναι άνθρωποι τιμωρούμενοι από τον Θεό, έχουν χάσει την εύνοια του. Ο πλούτος είναι ανταμοιβή της αρετής. (η αντίληψις αυτή επιβιώνει στον Προτεσταντισμό) "


  Ομως, το ακριβως αντιθετο περι των φτωχων, απ οτι υποστηριζει ο Γεωκων αναφερει η Παλαια Διαθηκη. Και, θα θεσω μερικα χωρία απο την Παλαια Διαθηκη περι τι εστι πτωχος:

  ΗΣΑΪΑΣ 29
  19 καὶ ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ διὰ Κύριον ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης.

  ΨΑΛΜΟΣ 11
  6 ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος·

  ΨΑΛΜΟΣ 81
  4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ρύσασθε αὐτόν.

  ΨΑΛΜΟΣ 131
  13 ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων.

  ΙΩΒ
  28 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν κραυγὴν πενήτων, καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται.


  Απ αυτα τα χωρία της Παλαιας Διαθηκης συνεπαγεται οτι στην Παλαια Διαθηκη ο Θεός υπολογιζει και αγαπα τους πτωχους, οποτε και οι Εβραιοι ειχαν χρεος να πραξουν το ιδιο, και οχι το αντιθετο οπως υποστηριζει εσφαλμενα ο Γεωκων.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λυπάμαι πραγματικά που με αναγκάζεται να γράψω πράγματα που θα ρίξουν λάδι στην φωτιά , με έχετε προκαλέσει όμως και πρέπει να απαντήσω….
  Στα σχέδια του Θεού, ήταν να γεννηθεί από μια Βασίλισσα, την Μαρία από την Γαλιλαία. Επιλέγει την πιο αγνή γυναίκα που πέρασε στον κόσμο, την πιο καθαρή στην ψυχή, την πιο σεμνή. Αυτή που τον αγάπησε όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Άραγε δεν θα πρόσεχε και την ενδοξότερη στην καταγωγή. Πως ήταν δυνατόν ο Βασιλιάς του Ουρανού και της γης, να γεννηθεί από μια φυλή με τόσο κακή φήμη και έργα απέναντί Του και όχι μόνο. Να κατάγεται ο Χριστός από αυτούς που εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους! Θεσσαλ. Α΄2,15 …..τους αποκαλούσε γεννήματα εχιδνών!
  Ο Χριστός έπρεπε να φαίνεται ότι είναι Εβραίος. Επέτρεψε ο Θεός από τα προ Χριστού χρόνια να είναι καλυμμένη η εξ΄αίματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ καταγωγή Του, για να προετοιμαστεί ο Ισραήλ, να τον περιμένει και να φανεί αργότερα η αχαριστία του. Πως θα δέχονταν οι Εβραίοι τον αναμενόμενο μεσσία τους, αν γινόταν γνωστό εξ΄αρχής ότι η μητέρα Του θα ήταν Ελληνικής καταγωγής; Και πως θα έμπαινε στο ναό του Σολομώντα!
  Όμως ο Χριστός πήγε και μεγάλωσε στην Ελληνική Γαλιλαία, γιατί από εκεί κατάγονταν η Ελληνίδα μητέρα του, Ιουδαϊκής θρησκείας που γνώριζε και περίμενε και αυτή τον Μεσσία.Η Παναγία έπρεπε κατά Θεία πρόνοια να μπει στο Ιερό για να φυλαχθεί καθαρή. Είχε την ίδια πίστη με τους Ιουδαίους, από γονείς προσήλυτους στον Ιουδαϊσμό, γνωστοί για την ευσέβεια τους, που στα τρία της χρόνια την αφιέρωσαν στο Θεό, στο ναό του Σολομώντος. Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την εξ΄αίματος ελληνική καταγωγή της. Την γνώριζε όμως ο Θεός και αρκούσε.
  Είναι δυνατόν Ο Χριστός να είχε ανθρώπινη καταγωγή από αυτούς που τους είπε ‘’Εσείς είστε από τον πατέρα σας, το Διάβολο, και τις επιθυμίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Εκείνος ήταν ανθρωποκτόνος από την αρχή και δεν έχει σταθεί στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια μέσα του. Όταν λαλεί το ψεύδος, από τα δικά του λαλεί, γιατί είναι ψεύτης και ο πατέρας του ψεύδους.
  Η τελευταία Ελληνική λέξη πάνω στο Σταυρό ήταν το «τετέλεσται».
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είναι η Σοφία των Αρχαίων Ελλήνων και η γλώσσα των Αρχαίων Ελλήνων!!
  Τώρα είμαι έτοιμος να με βρίσετε να με φτύσετε, να με σταυρώσετε, ότι όμως και να κάνετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την ΑΛΗΘΕΙΑ….. ΤΟ 2023 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦθΕΙ ΘΑ ……….. αναποδογυρίσει τον ψεύτικο κόσμο………

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 45 ΧΡΟΝΙΑ ΖΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΡΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΣΕ ΦΩΤΙΣΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΣΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙΣ. ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΙΜΑΔΕΣ.

   Διαγραφή
  2. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΚΩΝ ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ.
   ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ,ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
   .ΜΗΠΩΣ ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΠΩΣ Η ΧΟΝΤΡΗ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΠΟΤΕ;
   ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΤΕ.
   ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΡΙΣΙΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ.

   Διαγραφή
  3. Τάδε λέγει Κύριος … ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν (Ιω. 4,22) https://www.triklopodia.gr/%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%b5-%ce%bb%ce%ad%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%e1%bd%85%cf%84%ce%b9-%e1%bc%a1-%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%e1%bc%90%ce%ba-%cf%84/

   Διαγραφή
 3. Με απογοητεύετε σας περίμενα πιο επιθετικούς, πιο καυστικούς, ελάτε τώρα μην διστάζετε το έχετε μέσα στο αίμα σας, αφήστε ελεύθερα το μίσος σας την κακία σας το δηλητήριο σας, σήμερα σας έδωσα την αφορμή να τα βγάλετε όλα από μέσα σας σήμερα έχετε μοναδική ευκαιρία, σήμερα δικαιούστε να λυσσάξετε, μέχρι και ο καλός άνθρωπος ο Aristotelis μυρίστηκε αίμα και έγραψε πρωί Bravo Aristotelis
  Ελάτε ρε μην κολώνετε,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσε να στα πει : Το να κάνεις τον Χριστό κα την Θεοτόκο Έλληνες και να απορρίπτεις τον απόστολο Παύλο τον δικό μας απόστολο , που λέει καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.,είναι αίρεση και είσαι αιρετικός .
   https://balsamopsyxhs.gr/2022/09/13/%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%b5-%ce%bb%ce%ad%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%e1%bd%85%cf%84%ce%b9-%e1%bc%a1-%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-%e1%bc%90%ce%ba-%cf%84/

   Διαγραφή
 4. Η προσωπική προβολή μέσω Εθνικής αυτοδικαίωσης και υπεροχής , είναι καρπός ριζωμένης υπερηφάνειας ειδικά όταν βρει ανταπόκριση και οπαδούς άλλους εθνικιστές ,τότε γίνεται εθισμός Είναι η διάθεση να νοιώθω ξεχωριστός όπου και αν είμαι ,να φαίνομαι παραπάνω από τους άλλους ,προβάλλοντας την καταγωγή μου ,την θρησκεία μου ,τις ιδέες μου κ.α ,όλα είναι για την δόξα του κόσμου .
  Αυτό εξάλλου σημαίνει υπερηφάνεια, να κάνω ότι μπορώ να φαίνομαι πάνω από τους άλλους ,άλλο εθνικισμός και άλλο εθνισμός.
  Είμαστε Έθνος όπως και όλα τα άλλα ,αν ο Χριστός μας αναθέσει κάποια αποστολή ,είναι για να μας βγάλει από την ειδωλολατρία ,την αμαρτία ,να μας σώσει και όχι επειδή είμαστε “πεφωτισμένοι ”
  Δεν μας εχει ανάγκη ,αλλά εμείς αυτόν ,να μας σώσει από τα είδωλα, ,την Ευρώπη ,τους ψευδοχριστούς και τους διάφορους εθνικιστές ψευδοπροφήτες .
  Δεν μπορώ να δώ την ΑΛΗΘΕΙΑ ,τον Χριστό από εκεί ψηλά που νομίζω ότι είμαι ως Έθνος…
  ο σατανάς έτσι την πάτησε…ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Περιούσιος λαός του Θεού ,είναι οι Ιουδαίοι , αυτοί είναι η ήμερη ελιά ,από αυτούς προήλθε η σωτηρία ,όπως δηλώνει ο ίδιος ο Χριστός η ΑΛΗΘΕΙΑ ,αλλά και ο απόστολος Παύλος σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, κάθε τι άλλο είναι πλάνη και αίρεση .
  Ιω. 4,22 ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.
  Μπορεί οι Ιουδαίοι να πλανήθηκαν ,μπορεί να αρρώστησαν , να κόλλησαν “Ιουδαισμό” ,κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί .
  Μπορεί εμείς να αρπάξαμε την ευκαιρία ,να αρπάξαμε τον Χριστό από σπόντα ,αλλά ο Χριστός η σωτηρία δεν προήλθε από εμάς αλλά “ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.” Τάδε λέγει Κύριος .
  Από Ισραηλίτη διδαχθήκαμε εμείς οι Έλληνες …
  Το να θές να πετάξεις τους Ιουδαίους , να τους πάρεις τα πρωτοτόκια ,να ξεριζώσεις την ελιά και να γίνεις από αγριελιά ελιά στην θέση της ελιάς είναι δαιμονικό ,είναι υπερηφάνεια ,είναι αίρεση .,είναι κόλαση.
  Το να μην δέχεσαι ότι είσαι μπολιασμένη αγριελιά .
  Είμαστε το μπολιασμένο κλαδί της αγριελιάς ,πάνω στην ελιά και τίποτα άλλο
  Το να κάνεις τον Χριστό κα την Θεοτόκο Έλληνες και να απορρίπτεις τον απόστολο Παύλο τον δικό μας απόστολο , που λέει καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.,είναι αίρεση και είσαι αιρετικός .
  "ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ.
  Σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο 11ο, στην επιστολή προς Ρωμαίους προφητεύει οτι οι Ιουδαίοι θα είναι πωρωμένοι μέχρι να σωθούμε εμείς οι “αγριελιές “
  Ρωμ. 11,25 ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,
  Μετά θα σωθούν και αυτοί ,θα μετανοήσουν ,έτσι εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού ,που οδηγεί και τους Ιουδαίους στην σωτηρία ,όπως προφητεύει ο απόστολος Παύλος .
  Ρωμ. 11,26 καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται·
  "Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς ποιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,
  Εάν δε μερικοί από τους κλάδους εκόπησαν από τον κορμόν, απεσπάσθησαν και επετάχθησαν δια την απιστίαν των, συ δε, ο ειδωλολάτρης, που μέχρι προ ολίγου παρέμεινες αγριέλαια και εκεντρώθηκες εις την θέσιν των αποκοπτέντων κλάδων, συνεδέθης δε με την ρίζαν και μετέχεις στους παχείς χυμούς της ελαίας.
  Στο όρος Θαβώρ ,ποιοι ήταν μαζί του ;
  Ο Χριστιανισμός έχει τις ρίζες του ,τον κορμό του στην Παλαιά Διαθήκη ,την οποία επικαλείται συνεχώς και ο ίδιος Χριστός ,οι απόστολοι στις πράξεις τους ,στο κύρηγμα τους στην Καινή .
  Επικαλείται τον Αβραάμ ,επικαλείται τον Ησαία ,τον Ηλία ,τον Ιωηλ ,τους ψαλμούς του Δαυίδ ,κ.α όλα στην Παλαιά είναι αυτά ,όλοι Ιουδαίοι.
  Στο όρος Θαβώρ ο Χριστός εμφανίζεται μαζί τους ,με τον Μωυσή .και τον Ηλία .
  Πως εγώ θα απορρίψω την Παλαιά Διαθήκη ,τους Ιουδαίους ;
  ΝΑΙ Θα απορρίψω τον Ιουδαισμό ,που σημαίνει άρνηση του Χριστού ,αλλά όχι τους Ιουδαίους ,που αυτούς επέλεξε ,με αυτούς ήταν στην πορεία τους στην έρημο, από αυτούς ήλθε ο Χριστός ως άνθρωπος ,γιατί έτσι ήθελε .
  Είναι τα θεμέλια ,η ρίζα ,ο κορμός ,τα κλαριά οι Ιουδαίοι .
  Αν κάποια κλαριά αποκόπηκαν και την θέση τους “μπολιάστηκαν “ τα Έθνη ,δεν παύει η ρίζα και ο κορμός να παραμένει “ἐκ τῶν Ἰουδαίων”.
  Κάθε άλλη γνώμη ,διδασκαλία , άποψη ,απλά είναι αίρεση .
  Η αλήθεια είναι μία , ο Χριστός και ότι αυτός λέει, τώρα αν τον αρνήθηκαν ,συνεχώς το έκαναν και επέστρεφαν μετά σε κακό χάλι μετανιωμένοι .
  Προσοχή λοιπόν τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοχριστούς , ας ξέρουμε ποιοι είμαστε και όχι ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε ή μας λένε κάποιοι .
  Ιω. 4,22 ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.
  Καλή φώτιση και αρχή μετάνοιας
  Γ.Μ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΠΈΡΟΧΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Μ ΚΑΙ ΤΕΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΑΚΥΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ.
   ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕΙ Ο Γ.Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΟΝ ΓΕΩΚΩΝ ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ.
   ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ,ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΣΗΤΗ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

   Διαγραφή
 6. Σου απαντά ευλογημένα κάποιος κύριος Γ. Μ από κάποια άλλη ιστοσελίδα.

  Και χωρίς βρισιές...

  Αλήθεια... Αυτό το ντελίριο, αυτή την παράκρουση:

  "αφήστε ελεύθερα το μίσος σας την κακία σας το δηλητήριο σας, σήμερα σας έδωσα την αφορμή να τα βγάλετε όλα από μέσα σας σήμερα έχετε μοναδική ευκαιρία, σήμερα δικαιούστε να λυσσάξετε"...

  Την θεωρείς απάντηση σε συνανθρώπους που θέλεις να πείσεις για κάτι ή σε εχθρούς που θέλεις να παίξετε τις μπουνιές;

  Δεν είναι δείγμα καλής ψυχικής κατάστασης αυτό αδερφέ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΓΕΩΚΩΝ σου προτινω να διαβασεις το βιβλιο "η εξομολογηση καποιου Ελληνα"....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. σου προτείνω να διαβάσεις την Παλαια Διαθήκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 9. Ας δούμε μερικά απ’ τα λεγόμενα του Ιησού για τους εκλεκτούς εβραίους και ο ‘’έχων νού’’ ας καταλάβει…
  ‘’Εάν έχετε καλό δέντρο θα έχετε και καλό καρπό, αν έχετε άχρηστο δέντρο θα έχετε άχρηστο
  καρπό. Γιατί από τον καρπό αναγνωρίζεται το δέντρο. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ, πώς μπορείτε
  να λέτε καλά λόγια, αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της ΚΑΡΔΙΑΣ’’.
  ‘’Κάθε φυτεία που δεν την φύτεψε ο Πατέρας μου, θα ξεριζωθεί. ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΠΟΡΑ του
  ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ’’.
  ‘’ΦΙΔΙΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ, μωροί και τυφλοί, υποκριτές, φαίνεστε ευσεβείς, αλλά είστε
  γεμάτοι ΑΝΟΜΙΑ’’
  ‘’Εσείς δεν ξέρετε εμένα, ούτε τον Πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα θα ξέρατε και τον πατέρα μου…
  ‘’Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Αν ο Θεός ήταν ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ σας πατέρας, θα με ΑΓΑΠΟΥΣΑΤΕ, επειδή εγώ απ’ τον Θεό εξήλθα και ήρθα σε σας…… ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος ήταν εξαρχής ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ και δεν μπόρεσε να σταθεί στην ΑΛΗΘΕΙΑ, γιατί δεν υπάρχει μέσα του, τίποτα το αληθινό. Εμένα όμως επειδή λέω την αλήθεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέσα στα τόσα που σου γράφει ο
   Γ. Μ περιλαμβάνεται και το εξής:

   "Είναι τα θεμέλια ,η ρίζα ,ο κορμός ,τα κλαριά οι Ιουδαίοι .
   ΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΚΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗΚΑΝ....".

   Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι τα " Ουαί" του Κυρίου που αναφέρεις, αφορούν τα "κλαδιά που αποκόπηκαν";

   Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι μεταξύ των Ιουδαίων, εκτός από τους Γραμματείς & Φαρισαίους και τον όχλο που επηρέαζαν, υπήρχαν και αυτοί που πίστεψαν και ακολούθησαν τον Χριστό, οπότε δεν τους αφορούν τα " Ουαί" που αναφέρεις, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιουδαίοι;

   Διαγραφή
  2. Και μόνον το κατά Ιωάννη 4,22
   "ὅτι ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν"....
   θα έπρεπε να σε προβληματίσει μήπως κάνεις κάποιο λάθος...

   Διαγραφή
  3. Από το ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τις αναγωγές και τις αναφορές των λεγόμενων της γραφής δείχνει την αγραμματοσύνη σου. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι δέντρο άκαρπο μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος, υποκριτής χριστιανός επίσης, έχιδνα επίσης, όπως και εχθρός του Πατρός

   Διαγραφή
  4. Στα συγκεκριμένα σχόλια δεν κάνουμε "δογματική επίδειξη" γνώσεων και κατανόησης αγαπητέ.
   Απαντάμε στον ΓΕΩΚΩΝ που όλα τα εξαντλεί στα πρόσωπα των Ιουδαίων.
   Σαφώς και γνωρίζουμε ότι οι αναφορές και οι αναγωγές της Γραφής, αφορούν όλους τους ανθρώπους έως Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου.
   Όλοι οι άνθρωποι, όλων των αιώνων μπορούμε να "καθρεφτίσουμε" τον εαυτό μας μέσσ στην Αγία Γραφή.

   Διαγραφή
  5. Κάτι πιο πνευματικό, πιο ωφέλιμο έχεις να απαντήσεις εκτός από τα μπαχαχά μπουχουχού;
   Άντε παραπέρα να παίξεις πλανεμένε.

   Διαγραφή
 10. Ο Χριστός και η Παναγία είναι Έλληνες μας λεει ξανά ο φιλος ο Γεωκων.

  Απο μια τετοια διακηρυξη μονον οι Εβραιοι που σταυρωσαν τον Χριστό θα "ωφελουνταν"! Εαν διεσπηραν την ψευδη αυτη ειδηση οτι η Παναγία και ο Χριστός ειναι Έλληνες, διά του Γεωκων και αλλων "Ελληνιστων", τοτε ο Μεσσιας δεν θα ηταν ο Ιησους Χριστός.

  Γιατί; Διοτι θα μας πουν οι Εβραιοι. Ο Μεσσίας ειναι προφητευμενος οτι ειναι Εβραιος. Πως εσεις μας λετε τωρα οτι ο Μεσσιας ειναι Ελληνας; Οποτε, ο Ιησους Χριστος που εσεις οι Χριστιανοι πιστευετε ως Μεσσία δεν ειναι ο πραγματικος Μεσσίας, γιατι ειναι Ελληνας και οχι Εβραιος! Ο Μεσσίας ακομα δεν εχει ελθει, θα μας πουνε οι Εβραιοι, αφου ο Χριστός και η Παναγια ηταν Ελληνες. Γι αυτο ωφελουνται οι Εβραιοι φιλε Γεωκων απο το ψευδος και την πλανη της Ελληνικοτητας του Ιησου Χριστου και της Μητέρας Του Παναγίας.

  Οποτε φιλε Γεωκων, αν και κοπτεσαι για την Ελλαδα και τον Ελληνισμο, και τιμη σου να κοπτεσαι, ΑΘΕΛΑ σου εξυπηρετεις τα συμφεροντα των Εβραιων υποστηριζοντας αυτην την κακοδοξια ( των Εβραιων) οτι η Παναγια και ο Χριστος ηταν Ελληνες.

  Απορριπτεις την Θεότητα του Ιησου φιλε Γεωκων οταν λες οτι ο Χριστος ειναι Ελληνας γιατι ειναι χιλιοπροφητευμενο στην Παλαια Διαθηκη δια των Προφητων, οτι ο Μεσσιας θα ειναι Ιουδαιος.

  ΑΘΕΛΑ σου εξυπηρετεις ιουδαϊκα συμφεροντα και οχι ορθόδοξα χριστιανικά συμφεροντα, δηλαδη μαχεσαι την Αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aristotelis κανεις μεγαλο λαθος ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΘΕΛΑ σου εξυπηρετεις ιουδαϊκα συμφεροντα και οχι ορθόδοξα χριστιανικά συμφεροντα, δηλαδη μαχεσαι την Αλήθεια. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

   Διαγραφή
  2. Φιλε Γεωκων θα στο ξαναπω. Το ψευδος της ελληνικης καταγωγης του Χριστου και της Παναγιας εξυπηρετει τον ιουδαϊσμο γιατι απορριπτουν τον Χριστο ως Μεσσία, αφου ο Μεσσιας ειναι Ιουδαιος και εσυ τον παρουσιαζεις ως Ελληνα. Ο Μεσσίας ειναι προφητευμενος οτι θα ειναι Ιουδαιος. Ειναι ανοησια να διαφωνει καποιος με αυτο, αφου υπαρχουν προφητειες που καθοριζουν οτι ο Μεσσιας θα ειναι Ιουδαιος και αφου αυτο δεχεται η Ορθοδοξη Εκκλησια επισης!

   Οι Εβραιοι μονον, ωφελουνται με αυτα που γραφεις περι Ελληνικοτητας του Ιησου Χριστου και της Παναγιας.
   Βλαπτεις την Ορθοδοξη Εκκξησια του Χριστου με τα υποστηριζομενα σου. Βρισκουν πατημα λογω της δηθεν ελληνικοτητας του Ιησου Χριστου οι Εβραιοι, και λενε οτι ο Μεσσιας δεν εχει ελθει ακομα. Τι αλλο να σου πω; Ο Μεσσίας ειναι προφητευμενος οτι θα ειναι Ιουδαιος.

   Κανει λαθος η Ορθόδοξη Εκκλησία που αναγωριζει τον Ιησου Χριστό και την Παναγία ως Ιουδαίους;
   Και εισαι σωστος εσυ που υποστηριζεις τα ιδια που υποστηριζουν και οι Εβραιοι;

   Εξυπηρετεις αθελα σου τον ιουδαϊσμο που ακομα περιμενει τον Μεσσια, δηλαδη τον αντίχριστο!

   Διαγραφή
 11. Οι έντεκα από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού ήταν Έλληνες.
  Ακόμα και τα ονόματα των γονέων των Αποστόλων ήταν καθαρά Ελληνικά. Όπως ο Ιωνάς, πατέρας του Πέτρου, ο Αλφαίος, πατέρας του Ιακώβου, όπως ο Ζεβεδαίος πατέρας των Ιωάννη και Ιακώβου.
  Ένας σημαντικός λόγος που επιλέγει ο Θεός γη Ελληνική, δίπλα στο Ισραήλ, δηλαδή την Γαλιλαία, να μεγαλώσει ήταν για την επιλογή των Ελλήνων μαθητών του, όχι μόνο των 11, αλλά και τον Εβδομήντα που τους έστειλε αργότερα να Ευαγγελίσουν τον κόσμο.
  Το έργο του Ευαγγελισμού των εθνών δεν ήταν δυνατόν να το έκαναν Εβραίοι, ή κάποιος άλλος λαός. Είπαμε ότι αυτοί μισούσαν ως υπερόπτες όλα τα έθνη. Ο φωτισμός των Εθνών γινόταν πάντα από εμάς. Όλοι όσοι περιστοιχίζουν τον στενό κύκλο του Ιησού, αλλά και όλα τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν κοντά του, ήταν Έλληνες.
  Όλοι σχεδόν οι 70 Απόστολοι ήταν Ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή οι Έλληνες αυτόχθονες, Ευαγγελίστηκαν από Έλληνες της διασποράς.
  Οι εφτά διάκονοι, Τίμωνας, Παρμενάς, Νικόλαος, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρας, πρώτος και καλύτερος ο πρωτομάρτυς Στέφανος. Ο εκατόνταρχος Λογγίνος, που ήταν κάτω από το Σταυρό και πίστευσε στον Χριστό, (κατάγονταν από την Μ. Ασία). Ο Σίμων ο Κυρηναίος που σήκωσε τον σταυρό Του, ο Νικόδημος και Ιωσήφ, οι κρυφοί μαθητές του. Η Φωτεινή η Σαμαρείτιδα, όπου μαρτύρησε μετέπειτα με όλη την οικογένεια της, όλα τα ονόματά τους Ελληνικά.
  Οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Μάρκος.
  Επίσης ο Κύριος επιλέγει, ποια άλλη, την Ελληνική γλώσσα για να μεταδοθεί ο λόγος Του, σε ένα κόσμο που ήδη μιλούσε παντού την Ελληνική.
  Ο εκ δεξιών ληστής, με το όνομα Δημάς, ήταν Ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή ακόμα και στον παράδεισο, πρώτος μπήκε Έλληνας.
  Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η Μυροφόρα και πιστή ακόλουθη του Ιησού, από τα Μάγδαλα.
  Οι επτά πρώτες Εκκλησίες της Αποκαλύψεως ήταν στην Ελληνική Μ. Ασία.
  Το Πανάγιο Φως στο Ιεροσόλυμα πάντοτε βγαίνει μόνο σε Έλληνα Πατριάρχη!
  Ως πρότυπο δίκαιου ανθρώπου, ο Χριστός παίρνει τον Σαμαρείτη και όχι τον Ιουδαίο, όπως την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Ως γνωστόν οι περισσότεροι Σαμαρείτες ήταν Έλληνες. Συνομιλεί με την Φωτεινή την Σαμαρείτιδα, αυτή τον πιστεύει ως μεσσία και όλοι οι Σαμαρείτες. Από τους δέκα λεπρούς που κάνει καλά, μόνο ένας γυρνάει να τον ευχαριστήσει και αυτός ήταν αλλογενής, δηλαδή Έλλην Σαμαρείτης, οι υπόλοιποι εννέα αχάριστοι Ιουδαίοι. Ως πρότυπο ταπεινού ανθρώπου, ο Χριστός μας μιλάει για την Ελληνίδα Συροφοινίκησα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΕΛΕΟΣ ΡΩΜΑΝΕ.
  ΚΑΡΑΦΛΙΑΖΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ.
  ΚΟΥΦΑΘΗΚΑ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΤΟΣΑ ΚΟΡΑΚΙΣΤΗΚΑ ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗ ΚΟΥΦΕΝΕΣΑΙ ΦΙΛΕ,ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ .΄
   ΑΠΛΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΓΩΙΣΜΟΥ.
   ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ .ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ.

   Διαγραφή
 13. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΟΤΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ και ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

  ΓΕΝΕΣΙΣ 22
  O Θεός απευθυνομενος στον Αβραάμ:
  18. καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ἀνθ᾿ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς φωνῆς.

  ΜΙΧΑΙΑΣ 5
  1. ΚΑΙ σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ ᾿Εφραθά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος.

  ΗΣΑΪΑΣ 11
  ΚΑΙ ἐξελεύσεται ράβδος ἐκ τῆς ρίζης ᾿Ιεσσαί (πατέρας του Δαυϊδ),καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης ἀναβήσεται. 2 καὶ ἀναπαύσεται ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας·


  Δεν τα βλεπεις αυτά φιλε Γεωκων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ ΣΤΙΧΟΙ: 1 "Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ, 4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, 5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσά, 8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν, 9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχαζ, Ἀχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, 10 Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν, 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ, 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, 15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, 16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. η υμνολογία στον Ισραήλ στις ακολουθίες της Εκκλησίας! Ξεκινάμε με τις προσευχές του Μεσονυκτικού, την πρώτη πρωινή προσευχή που συνήθως στα μοναστήρια αναγιγνώσκεται.
  Ψαλμ. 50 …. Αγάθυνον, Κυριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ……
  Σχόλια-ερμηνεία: Ευχόμαστε στο Θεό να φανεί αγαθός στην Σιών, σε αυτήν που αρνήθηκε τον Χριστό, σε αυτήν που ηγείται του πολέμου αιωνίως κατά του Χριστού
  Ψαλμ. 133 …. Ευλογήσαι σε Κύριος εκ Σιών, ο ποιήσας τον Ουρανόν και την γην. Συγνώμη από την Σιών θα μας ευλογήσει ο Θεός; Εκεί κατοικεί; Τότε δεν είναι ο δικός μας Θεός, γιατί αυτός κατοικεί στον Ουρανό
  Πάμε στον Όρθρο: Στα καθίσματα των ψαλτηρίων, σε διάστημα 15 λεπτών προφέρουμε το εβραϊκό «αλληλούια» 27 φορές, επί τρία ψαλτήρια, (Άγιο Όρος) 81 φορές. Εμείς δεν έχουμε την αντίστοιχη λέξη, πάσχουμε από λέξεις στην ελληνική; Τι πιο όμορφο να φωνάζω όχι 81 αλλά 810 φορές, δόξα σοι ο Θεός, στην γλώσσα που μιλούσε και ο Χριστός, στη γλώσσα των αγγέλων.
  Κάθε Σάββατο, το πρώτο κάθισμα ψαλτηρίου ξεκινάει με τον ψαλμό 64. Και τι λέει, «… Σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και σοι αποδοθήσεται ευχή εν Ιερουσαλήμ…». Φοβερό έτσι, και το έβαλαν Σάββατο, την Ιερά μέρα των Εβραίων, λέτε να είναι τυχαίο; Πολλές συμπτώσεις ρε παιδιά!
  Αναβαθμοί, Ήχος Δ΄, Αντίφωνο Α΄: Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου…. Δηλαδή, ευχόμαστε στον Θεό όσοι μισούνε τους Ισραηλίτες και τους Σιωνιστές κατ΄επέκταση ας εξαφανιστούν από το πρόσωπο του Θεού.
  Πάμε στα μεγαλυνάρια της Θεοτόκου:
  … Αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού, μνησθήναι ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών, τω Αβραάμ και τω σπέρματι αυτού έως αιώνος.
  Εδώ είναι η τέλεια προπαγάνδα, υπέρ του Ισραήλ, το παιδί του Θεού!! Ρε θα μας τρελάνουν, μα ο Ισραήλ τον αρνήθηκε και τον σταύρωσε. ΗΤΑΝ, τώρα είμαστε εμείς οι Έλληνες! Το είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Θα σας πάρω την βασιλεία και θα την δώσω σε ένα έθνος που θα παράγει τους καρπούς της».
  Δηλαδή π. Διαθήκη τέλος, εμείς είμαστε στην Κ. Διαθήκη. Είδατε κανέναν πατέρα όταν κάνει νέα διαθήκη να διατηρεί και την παλιά, την σχίζει την παλιά, άλλο αν κρατάει και όρους από την παλιά; Καταλάβατε; Δύσκολο, αφού έχει πέσει πλύση εγκεφάλου αιώνων!
  Μέσα στην υμνογραφία της Εκκλησίας υπάρχει στην Αναστάσιμη ακολουθία η Εβραϊκή λέξη «Πάσχα, εκ του Εβραϊκού πασέχ». Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ανάσταση ζωής, δεν γιορτάζουμε το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, αυτό σημαίνει Πάσχα, αυτό γιορτάζουνε οι Εβραίοι ακόμα και σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έπιασες και το Ψαλτήρι στο στόμα σου...
   Τολμάς να ερμηνεύεις κατά το δοκούν, με το δικό σου το μυαλό, τον 50ο Ψαλμός.
   Το Ψαλτήρι που Άγιοι και πνευματικοί άνθρωποι κατά μαρτυρούν ότι είναι το ισχυρότερο όπλο κατά του πονηρού.
   Και κάποιοι από αυτούς, εμπειρικά, μέσα από άσκηση και προσευχή.
   Αλλά εσύ έχεις τη δική σου "φωτισμένη" ερμηνεία...

   Διαγραφή
  2. Γεωκών δικαιώνεις όσους σε κατηγορούν ως αιρετικό βάλλοντας εναντίον της Λειτουργικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ! ΤΕΛΟΣ!!!

   Διαγραφή
  3. ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕΣ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ ΡΩΜΑΝΕ.

   Διαγραφή
  4. Το ψαλτήρι είναι ιερό βιβλίο;Ρωμανε μου φαίνεται Ξεσκεπάστηκες...Ψαλμοί Δαυίδ εξαφάνισε τους,σφαχτους ,κάψε τους εχθρούς μου,και και...

   Διαγραφή
  5. ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΕΤΣΙ! Ο ΙΕΡΕΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΩ ΨΑΛΕΤΑΙ Ο ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ, ΒΓΑΙΝΕΙ ΘΥΜΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΨΑΛΜΟ!!! ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ; ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ!

   Διαγραφή
 16. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας ….Στην κηδεία της Παναγίας παραβρέθηκαν, πέραν των Αποστόλων και τρεις Έλληνες. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Τίτος και ο Άγιος Ιερόθεος. Κανένα άλλο έθνος πέρα του Ελληνικού, δεν αντιπροσωπεύτηκε στην κηδεία της Παναγία…..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όταν ο Αβραάμ, γενάρχης των Εβραίων, μετά από μια νικηφόρα μάχη συνάντησε στο δρόμο του τον Μελχισεδέκ, τον προσκύνησε, του έδωσε το 10% των λαφύρων του. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το κατώτερο ευλογείτε από το ανώτερο.
  Κατά μαρτυρία του Αγίου Αθανασίου, αλλά και στην Βικιπαίδεια, αναγράφεται ότι ο Μελχισεδέκ ήταν Έλληνας. Ο Τρεμπέλας στην προς Ρωμαίους 11,30 γράφει: «Διότι και εσείς οι εθνικοί είχατε κληθεί άλλοτε από τον Θεό, προτού κληθεί ο Αβραάμ». ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΑΥΤΟ …. προτού κληθεί ο Αβραάμ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Gewkwn αυτό ακριβώς που έγραψες. Εκεί είναι όλη η ουσία.
   Το γράφει και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη.
   για αυτό τον λόγο τούς είπε ο Χριστός μας "πρίν να γεννηθεί ο Αβραάμ Εγώ υπάρχω"

   Όσο αφορά την γήινη καταγωγή, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Χριστός μας και πάλι.
   Η καταγωγή Του δεν είναι από εδώ αλλά απο τον Ουρανό.
   Ούτε Εβραίος ούτε Έλληνας.
   Δέν είναι δυνατόν να κατάγεται από άνθρωπο.
   αφού ο Χριστός δημιούργησε τα πάντα.
   η σχέση με τον Ελληνισμό φαίνεται ξεκάθαρα σε ότι γράφεις στο παραπάνω σχόλιο σου.
   Υπάρχει εκεί και κάτι άλλο, αλλά όχι τώρα...

   Κωνσταντίνα

   Διαγραφή
  2. Γλυκιά μου αναφερόμαστε στο σώμα του εδω!!

   Διαγραφή
  3. Υπάρχει συγκεκριμένο εδάφιο στο Ιερό Ευαγγέλιο όπου ο ίδιος ο Χριστός μας,
   λέει για το ποιά είναι η καταγωγή Του. Δέν το λέει όμως μόνο εκεί.
   Το λέει περισσότερες από μία φορές.
   Έτσι ώστε να μήν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.

   Για την καταγωγή Του "συζητάτε".
   Ο Χριστός μας, σας έχει ήδη απαντήσει....

   Κωνσταντίνα

   Διαγραφή
  4. προς Ανώνυμο 16 Σεπτεμβρίου 2022 12:24


   ??????? ???
   ??
   !!!!!!!!!!!

   Κωνσταντίνα

   Υ.Γ. ?

   Διαγραφή
 18. Ο Θεός δεν αποκάλυψε στους Εβραίους κάτι για την Τριαδικότητά Του από τον φόβο της μη κατανόησης των τριών προσώπων Του. Οι Εβραίοι ως επιρρεπείς στα είδωλα, μάλιστα έκαναν και ανθρωποθυσίες, δεν είχαν την ευφυΐα των Ελλήνων να κατανοήσουν το Τρισυπόστατο του Θεού. Λίγες μέρες έλειψε στο Σινά ο Προφήτης Μωυσής για να πάρει τις δέκα εντολές και ζήτησαν από τον Ααρών να κατασκευάσει ένα μοσχάρι να το προσκυνάνε, ως αντικατάσταση Αυτού που τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα!! Τι να πούμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η θυσία της Ιφιγένειας γελοιε

   Διαγραφή
  2. Έλα ρε φίλε μιλάς σοβαρά ; λες για την Ιφιγένεια την κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας;
   Την αδελφή της Ηλέκτρας ; νομίζω ότι τους ξέρω όταν ήμουν στην Αυλίδα, με τον ελληνικό στόλο, ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε για την Τροία…… τι μου θύμισες τώρα ρε φίλε, να είσαι καλά

   Διαγραφή
  3. Επειδή το παίζεις ή απλώς είσαι φελος, αυτό πάει στις ανθρωποθυσίες που ισχυρίστηκε ότι ήταν μόνο εβραϊκή υποθεση

   Διαγραφή
  4. Να φίλε μου το λάθος σου..Αφού πιστευαν στον Γιαχβέ τι φοβήθηκε ο Θεός;Δεν θέλω να τα λες εσύ αυτά..Γιαχβέ=Διάβολος=Σαμαέλ γνωστό.Κατα τα άλλα ωραία τα λες..Καμία σχέση με τριαδικό Θεό οι Εβραίοι..Ζαχαρία Σιτσιν Εβραίος ερευνητές .Τι είπε;Οι Εβραίοι πήρα ν την ΠΔ από τους Σουμέριους -βαβυλωνα με αποδείξεις.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος14 Σεπτεμβρίου 2022 - 12:56 π.μ. Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΦΑΝΕΙ ΤΟΥ...ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΟΙΟΙ ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΜΕΡΙΟΙ; Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ! ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΝΟΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ...

   Διαγραφή
  6. Ότι φανει του Στεφάνη σε σένα αγαπητέ φίλε άσχετε.Διαβασε λιγο σε παρακαλώ και μετα απάντησε.Ετσι σου δίνω μερικα σημεία-αφετηριες για να διαβάσεις μπας και ξεστραβωθεις..Έπος του Γιγαλμες...Το ξέρεις;Όχι γιατί διαβάζεις μόνο Π.Δ αν την έχεις διαβάσει..Και γιατί δεν την διαβάζεις όλη;Την εβραϊκή αφού αυτοί μας την έδωσαν.Το άσχετος είναι ευγενικό οκ μην το πάρεις στραβά.Απλως είναι απάντηση στο τουμεριοι..Πάμε Ενουμα Έλις...Το ξέρεις;Όχι διαβάζεις μόνο ΠΔ.Επισης πες μας αφού είναι θεόπνευστη η ΠΔ ο κόσμος πότε έγινε το 5.500πχ;Να σου δώσω να διαβάσεις και άλλα Ποπουλ βοξ..Γράφεις;
   Αυτά προς το παρόν γιατί θα πήξεις.Σε προεοδοποιω όμως μπορεί να αλλαξοπιστησεις αν δεν είσαι σε γερές βάσεις.Θα ανακαλύψεις το παραμύθι που τρως;Δεν ξέρω θελω ν πιστεύω ότι απλώς εισαι αδύναμος αλλιώς ταγκαλος και λίγο φανηκες όταν είδος των Γεωκων αιρετικό...Μμμμ

   Διαγραφή
  7. Δείξε μου μερικούς που αγίασαν, θαυματούργησαν, αξιώθηκαν να δουν και να ζήσουν υψηλές πνευματικές καταστάσεις, έως και να θυσιαστούν για την "αλήθεια" του Ενούμα Έλις, Πόπουλ Βοξ και όποια άλλη "αλήθεια" επικαλεστείς.

   Μπορώ να σου υποδείξω εκατομμύρια που το έκαναν από τον κατά εσένα "στρεβλό" δρόμο.

   Είναι οι Άγιοί μας.

   Δείξε μου απλούς ανθρώπους, που δίνουν μαρτυρία ότι ωφελήθηκαν, έζησαν πνευματικές καταστάσεις ή και θαύματα, χάρη στην αποκεκαλυμένη γνώση που μας προσφέρεις...

   Μπορώ να σου υποδείξω αμέτρητους, που τα βίωσαν και τα βιώνουν όλα αυτά, χάρη στην πατροπαράδοτη γνώση που μας προσφέρεται από την Αγία Γραφή και την Ορθοδοξία μας.

   ....αλλά όλα αυτά για σένα είναι fake news...

   Διαγραφή
  8. Όχι μόνο "ξερές" γνώσεις σωρηδόν, αγαπητέ, μέχρι να γίνει το μυαλό κουρκούτι με χρονολογίες, ορολογίες, εθνικότητες και ονόματα...

   Πού είναι το Πνεύμα σε όλη αυτή την αποκεκαλυμένη γνώση που μας προσφέρεις;

   Πού είναι το βίωμα, πού η Χάρις;

   Μόνο σωρεία πληροφοριών, εντυπωσιακές λέξεις και η αίσθηση ότι αυτός που τα κατέχει αυτά είναι ο "εκλεκτός", ο "ανώτερος" ενώ οι υπόλοιποι είναι ΟΛΟΙ μα ΟΛΟΙ ή ανόητοι ή "βαλτοί" Εβραίοι, Ιουδαίοι;

   Διαγραφή
  9. Φιλε μου απαντησς βλακωδεστα τα!!Που ειναι αγαπητε ασχετε η χαρις στην Π/Δ.Και για σενα ειναι ευγενικο το ασχετε!!Σημαινει μη-σχετικος..Κι αυτα που γραφεις ειναι ασχετα τελειως..Βρες μου την χαρη του Θεου στην Παλαια διαθηκη και οχι γενικολογιες αγαπητε μου ασχετε.Ακου ετσι μιλανε οι πολιτικοι που τους κανουν ερωτησεις που δεν ξερουν και λενε αλλα αντι αλλων..Ετσι για να μαθαινεις το Επος του Γιγαλμες ειναι ιδιο με τηνπαλαια διαθηκη!!Οχι ρε γαμωτο οι σουμεριοι τα πηραν απο τους εβραιους!!!Ενουμα Ελις μιλαει για το τι γινοταν στους ουρανους πριν την καθοδο των ανθρωπων...ΠΟυ το λεει αυτο η Π.Δ.Λεει η Π.Δ για τους δεινοσαυρους;

   Διαγραφή
  10. Ανώνυμε15 Σεπτεμβρίου 2022 - 12:17 π.μ. και 16 Σεπτεμβρίου 2022 - 12:31 π.μ.ΟΙ ΤΟΥΜΕΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑ (ΑΠΟ ΤΟ "ΣΟΥ" ΚΑΙ "ΤΟΥ") ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΑΣΤΑ... ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣ ΔΕΝ ΘΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΠΟΤΕ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ! ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΓΑΛΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ 30 GIGA ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ Η ΠΑΡΑΜΥΘΩΔΕΙΑ ...ΟΠΟΙΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ! ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΕ 300 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ!!! ΤΕΛΟΣ!

   Διαγραφή
  11. Ανώνυμος16 Σεπτεμβρίου 2022 - 12:31 π.μ.

   Μου ζήτησες να σου βρω τη Χάρη του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη...

   Όπου η Χάρις, ενεργείται δια του Αγίου Πνεύματος.

   Επειδή όμως εγώ μπορεί να σου απαντήσω βλακωδώς όπως λες, ας σου δώσει την απάντηση ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:

   Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μιλώντας για τις ενέργειες τού Αγίου Πνεύματος, λέγει ότι το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη.

   Ενεργούσε, λέγει ο άγιος, κατ' αρχάς στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις, αφού δεν μπορεί διαφορετικά να πραγματοποιηθεί η τελείωση, η έλλαμψη και το ακίνητο ή δυσκίνητο προς την κακία παρά μόνον δια τού Αγίου Πνεύματος.

   Έπειτα ενεργούσε στους Πατέρες και στους Προφήτες τής Παλαιάς Διαθήκης, αφού γνώρισαν και είδαν τον Θεό και προγνώρισαν τα μέλλοντα "τυπούμενοι τω Πνεύματι το ηγεμονικόν", δηλαδή δεχόμενοι την ενέργεια τού Αγίου Πνεύματος στο ηγεμονικό τους, που είναι ο νους.

   Αυτό σημαίνει ότι είχε προηγηθεί η κάθαρση τού νου και στη συνέχεια δέχθηκαν την έλλαμψη.

   Έπειτα το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε στους Μαθητές κατά τρεις τρόπους.

   Πρώτον, ενεργούσε "πριν δοξασθήναι Χριστόν τω Πάθει", πριν δηλαδή τα Πάθη τού Χριστού, αφού δεν θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα και θεραπείες χωρίς την ενέργεια τού Αγίου Πνεύματος.

   Δεύτερον, "μετά το δοξασθήναι τη Αναστάσει", αφού μετά την Ανάσταση τούς είπε: "λάβετε πνεύμα άγιον...".

   Τρίτον, μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, κατά την ημέρα τής Πεντηκοστής.

   Λέγει όμως ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος; "το μεν πρώτον αμυδρώς, το δε δεύτερον εκτυπώτερον, το δε νυν τελεώτερον, ουκ έτι ενεργεία παρόν, ως πρότερον, ουσιωδώς δε, ως αν είποι τις, συγγινόμενόν τε και συμπολιτευόμενον".

   Άλλο παράδειγμα...

   Η Παλαιά Διαθήκη μᾶς λέγει ὅτι ἐκεῖνος στόν ὁποῖον «ἀναπαύεται» τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ παίρνει τήν δύναμη νά προφητεύει καί νά ἐκπληρώνει μεγάλα ἔργα.
   Αὐτό συνέβηκε μέ τόν Ἰωσήφ, γιά τόν ὁποῖο λέγει ἡ Παλαιά Διαθήκη ὅτι «εἶχε μέσα του τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» (Γεν. 41,38) καί ἑρμήνευσε τά ὄνειρα τοῦ Φαραώ (βλ. καί Ἀριθμ. 24,2-9).

   Διαγραφή
  12. Θα επιμείνω βλακωδώς να μου υποδείξεις Αγίους, υψηλά πνευματικούς ανθρώπους και θαύματα που έγιναν από όσους αντικατέστησαν την Παλαιά Διαθήκη με το έπος του Γιλγαμές (εφόσον είναι ίδια όπως λες) και τον "δρόμο" που μας υποδεικνύεις εσύ και περιλαμβάνει Ενούμα Έλις , Σουμέριους και ό,τι άλλο μας έχεις γράψει εδώ μέσα.

   Δείξε μου ανθρώπους που αγίασαν ή μαρτυρούν ότι ωφελήθηκαν, επειδή ακολούθησαν τον "δρόμο" αυτόν και την γνώση αυτή και όχι των Αγίων Πατέρων μας και τις αλήθειες της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης).

   Διαγραφή
 19. Όλοι εσείς που με κατηγοράτε και θέλετε να σταματήσω να γράφω αυτά που σας ενοχλούν…………… ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ το πιο απλό πράγμα, ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Ω ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ θα ασχοληθώ με άλλα θέματα λιγότερα ενοχλητικά για κάποιους ευαίσθητους σαν κα εσάς…….
  ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ( το πήδημα αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέει ο φίλος ο Ανώνυμος13 Σεπτεμβρίου 2022 - 7:00 μ.μ.) μην φοβάστε …..
  ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε14 Σεπτεμβρίου 2022 - 2:19 π.μ. ΔΙΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΣΟΥ ΚΟΥΡΕΛΟΥΡΓΗΜΑ ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΞΑΝΑΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ ΕΔΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ!!! ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕΣ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΕΪΝΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΙΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟ! ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ!

   Διαγραφή
 20. Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΟΚΥΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΩΜΑΝΕ, ΜΕ ΕΝΑ ΝΑΙ ή ΕΝΑ ΟΧΙ, ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΑ ΠΑΠΑΤΖΙΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΣΟΛΟΓΑ.
   ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣ ΤΟΝ ΟΙΜΟ.

   Διαγραφή
  2. ΘΑ ΤΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ......ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΥΡΕΣΑΙ

   Διαγραφή
  3. Άρα δέχεσαι τις ύβρεις του γε'κων και για το ευαγγέλιο, αφού δέχεσαι την υβρη στην ισικυρη ιερή παλαιά διαθηκη

   Διαγραφή

  4. Ανώνυμοι 13 Σεπτεμβρίου 2022 - 10:23 μ.μ. και 14 Σεπτεμβρίου 2022 - 12:07 π.μ. ΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ, "ΟΥ ΣΑΣ ΠΕΙΣΩ ΚΑΝ ΣΑΣ ΠΕΙΣΩ"....

   Διαγραφή
  5. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ .

   Διαγραφή
  6. ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΩ ΕΙΜΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ!Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΟΚΥΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΩ;

   Διαγραφή
 21. ΓΕΩΚΩΝ,ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ?ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟ ΧΛΙΔΑΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΟΥ...ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ!ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΟΥ Κ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΘΑΜΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΚΕΙ...ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΒΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ...

   Διαγραφή
  2. ΤΟ ΕΣΒΗΣΕΣ ΑΡΣΕΝΙΕ-ΡΩΜΑΝΕ Κ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΣΑΣ...ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ.

   Διαγραφή
  3. ΤΟ ΕΣΒΗΣΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΛΕΝΕ ΑΡΣΕΝΙΟ! ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΥΒΡΙΖΕΤΕ!

   Διαγραφή
 22. Ένα μήνυμα στους κατήγορους μου ……

  Καλοί μου άνθρωποι, ΗΡΕΜΑ, μην αγχώνεστε, δείτε το θέμα που συζητάμε με άλλο μάτι, δηλαδή εξ αιτίας μου έχετε αποδείξει στον θεό σας τον Γιαχβε πόσο πιστοί είσαστε σε αυτόν, σας έδωσα την αφορμή να βγάλετε τις μάσκες του καλού ‘’χριστιανού’’ που λέτε ότι είστε και φάνηκε το πραγματικό σας πρόσωπο

  βρε παιδια δεν έχω τίποτα εναντίον σας, πιστέψτε ότι θέλετε, είναι δικαίωμα σας ….συνεχίστε να κοιμάστε ήσυχα, το πρόβλημα σας θα είναι όταν ξυπνήσετε και δείτε την αλήθεια …….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ΄ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ. «ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ».

   ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ, Η ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Η ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΦΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΙΑΣΤΕΣ ΑΓΑΘΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ.

   Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΒΙΩΣΕΙ ΟΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, «Ο ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΦΕΡΑΡΑΣ- ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΙΚΟ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ», «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΜΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ», ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666… ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΑΣ…).

   ΑΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΤΟΝ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΦΕΡΑΡΑΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».

   ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟΚΤΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΑΝ ΤΟ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ… ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡὶΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)" ΑΓΑΘΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».

   ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

   Διαγραφή
  2. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠ ΑΝΩΤΕΡΩ...

   ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ Ή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ; «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν(Ματθ. 5, 3)». ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΙ!

   ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ "ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΔΕΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ"... "Οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς" (ΠΡΑΞ. 4, 34).
   Η ζωή των πρώτων χριστιανών είναι Δημοκρατική, Ελεύθερη με Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αγάπη Χριστού ("Ουράνιο Πολίτευμα Αγάπης και Δικαιοσύνης Χριστού" επί της Γης καθώς οι χριστιανοί είναι "Πολίτες του Ουρανού"), ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦ. 2, ΣΤ. 44 "πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε• 46 καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε, κατ' οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ' ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ".
   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦ. 4, ΣΤ. 32 "Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ' ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 33 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς·"

   ΥΓ. ΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ…

   Διαγραφή
  3. Κυριε Ευστάθιε καλημερα σας πολυ καλο το αρθρο σας

   Διαγραφή
  4. Κύριε Γεωκών ευλογημένη να είναι κάθε μέρα σας, τον Θεό να ευχαριστούμε αν κάτι ψυχωφελές καταφέρουμε με την Χάρη Του να πράξουμε ή να πούμε δημόσια… ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ.

   Διαγραφή
 23. Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι.
  – Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του.
  Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

  Στην Ελλάδα άπαντες οι έχοντες ονύχια αγωνίζονται να σπαράξωσιν τους έχοντες πτερά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΕ "ΣΚΥΛΙΚΟΥΣ" ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ.

   Διαγραφή
 24. ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΟ ΠΩ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Διαβάζω πάντα τα σχόλια ειδικά όταν γράφει ο GEWKWN...
  Με κάνετε να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος! Πώς; Μην κρίνετε για να μην κριθείτε... Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλετω...
  Ελπίζω κάποτε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού ως τότε εγώ σας ευχαριστώ όλους!!! Καλό παράδεισο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή μου κοπέλα, ένας μεγάλος Άγιος της πίστης μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει:

   «Τό, Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε, περί βίου ἐστίν, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ.»
   Δηλαδή
   τὸ “Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε” εἶναι γιὰ τὸν βίο καὶ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ».

   Όπως σίγουρα μπορείς να διακρίνεις, οι όποιες αντιπαραθέσεις με τον αγαπητό Γεωκών είναι για θέματα πίστης και όχι για κάτι που αφορά τη ζωή του.   Διαγραφή
 26. ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ! Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ ΙΣΟΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ! ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕΛΟΣ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΞΑΛΛΟΥ Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΓΕΝΝΗΣΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ!

   Διαγραφή
 27. Ω βλέπω έσβησες τα σχόλια μου..Γιατί;Πειράζουν;Λένε αλήθεια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΠΟΙΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Κατι ερωτησουλες περι Π.Δ...Που δεν απαντα κανενας ουτε ο Ρωμανος..!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΕ; ΓΙΑ ΠΕΣ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΟΥΛΑ ΣΟΥ ΠΑΛΙ...

   Διαγραφή
 30. http://aktines.blogspot.com/2022/09/blog-post_88.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή