Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΤΗΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

 


Γράφει και κοινοποιεί ο Γεωκών

Πλησιάζει ο καιρός της Αποκαλύψεως όλης της επιμελώς κρυμμένης και χαμένης ιστορίας. Ήδη έρχονται στην επιφάνεια γνώσεις που ξενίζουν, γιατί έφθασε ο καιρός να μάθουμε την αλήθεια, αλλά και γιατί πρέπει να προετοιμαστεί ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να μεταλαμπαδεύσει την Ορθοδοξία και το πνεύμα του Ελληνισμού, σε όλο τον κόσμο για άλλη μια φορά…

ΚΕΙΜΕΝΟ Αρ. 1

Α) ΠΗΓΗ : Παν. Ι. Μπούμης δρ Θεολογίας Αναπληρωτής καθητητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

‘’Άλλο Θεία, και άλλο Θεόπνευστα. Δεν είναι όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής και Θεία και Θεόπνευστα. Ούτε είναι όλα τα «Σεβάσμια» βιβλία «Θεία». Εμείς οι Χριστιανοί έχουμε λεπτές διακρίσεις στις εκφράσεις μας, κάτι που ο Προτεσταντισμός δεν αντιλαμβάνεται, και νομίζει ότι όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι Θεόπνευστα. Όμως η Αγία Γραφή δεν περιλαμβάνει μόνο Θεόπνευστα βιβλία.

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής, αποκαλούνται στις κανονιστικές πηγές είτε ως Θεία, είτε ως Θεόπνευστα, είτε ως Κανονικά, είτε ως Αναγνωστέα, είτε ως Ωφέλιμα, είτε ως Σεβάσμια, είτε ως Κανονιζόμενα. Και οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν είναι τυχαίοι. Υπάρχουν διαφορές και δεν ανήκουν όλα σε όλες τις κατηγορίες. Στην Εκκλησία του Χριστού ακριβολογούμε, και κάνουμε λεπτές διακρίσεις, και όχι τον χονδροειδή διαχωρισμό σε Κανονικά και σε δήθεν «δευτεροκανονικά».

Συνοψίζοντας, να πω ότι: Η Αγία Γραφή περιέχει βιβλία (όπως τα τρία των Μακκαβαίων), που είναι απλώς Σεβάσμια, όχι όμως Θεόπνευστα ή Θεία ή Κανονικά. Περιέχει βιβλία (όπως της Ιουδήθ και του Τωβίτ), τα οποία είναι Κανονικά, όχι όμως Θεόπνευστα ή Θεία. Και περιέχει και βιβλία Θεία, (όπως η Σοφία Σολομώντος), που δεν είναι όμως Θεόπνευστα.

Θείο είναι το βιβλίο που γράφτηκε με την επιστασία του Αγίου Πνεύματος, πιθανόν και από ανθρώπινη σοφία. Τα Θεία είναι και αλάθητα σε θέματα σωτηρίας, αλλά δεν είναι κατ' ανάγκην Θεόπνευστα.

Θεόπνευστο είναι το βιβλίο που περιέχει ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Αγίου Πνεύματος. Είναι επίσης Θείο και αλάθητο ως προς την αποκάλυψη φυσικά, σε θέματα σωτηρίας…οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να έχουμε συνέπεια και ακολουθία στην πίστη μας. Αυτό επιβάλλει η αναζήτηση και εδραίωση της αληθείας. 

Η διάκριση του Θείου από το ανθρώπινο στοιχείο, η διάκριση του απόλυτου ή αυθεντικού από το σχετικό, και του ασφαλούς από το επισφαλές, έχει απόλυτη προτεραιότητα και ύψιστη σπουδαιότητα για τη διδασκαλία και την αποστολή της Εκκλησίας. Για την κατοχύρωση της Ορθής πίστης, και κατ' επέκτασιν της ορθής πράξης. Και αυτό ισχύει και για τα βιβλία της Αγίας Γραφής, και όχι μόνο για τις λοιπές Παραδόσεις της Εκκλησίας.

Έχουμε λοιπόν καθήκον απέναντι στον Θεό και στην αλήθεια, να μην επαναλαμβάνουμε την χονδροειδή γενίκευση της Θεοπνευστίας που κάνει ο Προτεσταντισμός (σε όσα βιβλία δέχεται ότι είναι της Αγίας Γραφής) αδιάκριτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε και να διακρίνουμε, μεταξύ Θεοπνεύστων, Θείων, και βιβλίων ανθρώπινης σοφίας. Διαφορετικά, εκλαμβάνοντας μη Θεόπνευστα ή μη Θεία βιβλία μεταξύ των βιβλίων της Αγίας Γραφής, κινδυνεύουμε να απολυτοποιήσουμε τη διδασκαλία τους, και να οδηγηθούμε σε Ισλαμίζουσες ή Προτεσταντίζουσες καταστάσεις.

Σεβάσμιο είναι το βιβλίο που οφείλουν οι Χριστιανοί να σέβονται.

Αναγνωστέο είναι αυτό που μπορεί να διαβάζεται.

Αναγινωσκόμενο στην Εκκλησία είναι αυτό που μπορεί να διαβάζεται στην Εκκλησία.

Αναγινωσκόμενο από τους προσερχομένους είναι το χρήσιμο για τους νεοκατήχητους.

Κανονικό είναι αυτό που ανήκει στον κανόνα.

Κανονιζόμενα είναι αυτά που αν και ανήκουν στον κανόνα, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή τους οριστικά ώστε να έχει κλείσει ο κανόνας.

Έγκριτος κανόνας, είναι ο άξιος αποδοχής.

Άγιο είναι ένα βιβλίο απλώς ωφέλιμο, όχι όμως κατ' ανάγκην αλάθητο ή Θείο ή Θεόπνευστο. Είναι δηλαδή βοηθητικά βιβλία, αλλά όμως δεν μπορούμε μόνο πάνω σε αυτά να στηρίξουμε δογματικές ή κανονικές αλήθειες.

ακόμα και στην ίδια την Αγία Γραφή, υπάρχουν συγγράμματα, που όχι μόνο Θεόπνευστα δεν είναι, αλλά ούτε καν θεία, (όπως υπάρχουν και Θεόπνευστα συγγράμματα που δεν ανήκουν στην Αγία Γραφή). Η ίδια η Αγία Γραφή, είναι ένα "κράμα" βιβλίων, διαφόρων "ποιοτήτων" και χαρακτηριστικών. Και είναι υπεραπλούστευση η φράση που χρησιμοποιούμε: "Θεόπνευστη Αγία Γραφή". 

Την αποκαλούμε έτσι, όχι επειδή είναι Θεόπνευστη ολόκληρη, αλλά επειδή περιέχει βιβλία με Θεία αποκάλυψη…Αυτό είναι εμφανές στον προηγούμενο πίνακα, όπου μπορείτε να δείτε, ότι από τα 76 βιβλία της Αγίας Γραφής, μόνο τα 73 είναι Θεία, και από αυτά τα 73 βιβλία της, μόνο τα 68 είναι Θεόπνευστα. Δηλαδή, έχουμε 3 βιβλία που δεν είναι Θεόπνευστα, και 6 βιβλία που δεν είναι καν Θεία.

Β) ΠΗΓΗ: π. Ι. Ρωμανίδη

«Η θεοπνευστία συνίσταται στο ότι στην Αγία Γραφή περιγράφονται εμπειρίες θεουμένων ανθρώπων, οι οποίες γίνονται κατανοητές από θεουμένους ανθρώπους. Αλλά η Αγία Γραφή δεν περιγράφει μόνο την ζωή θεουμένων ανθρώπων. Περιγράφει και τις εμπειρίες καταραμένων ανθρώπων, παλιανθρώπων κ.ο.κ. Έτσι, υπάρχουν πολλά πράγματα στην Αγία Γραφή.

Η Αγία Γραφή δεν είναι θεόπνευστη, με την έννοια ότι την έχει γράψει ο Θεός. Δεν υπάρχει τέτοια θεοπνευστία, όπως πιστεύουν οι Μουσουλμάνοι για το Κοράνιο και οι Φράγκοι για την Αγία Γραφή στην Δύση. Δεν υπάρχει τέτοια θεοπνευστία. Δηλαδή, η κατά γράμμα θεοπνευστία ποτέ δεν έγινε αποδεκτή από κανέναν Ορθόδοξο όσο συντηρητικός και αν ήταν. Δεν υπάρχει τέτοια θεοπνευστία σε μας…Σχετικά με τον συγγραφέα των ιστορικών βιβλίων…Τι είδους θεοπνευστία ήταν;

Απάντηση: Σε ορισμένα δεν ξέρουμε ποιος τα έγραψε. Μπορεί να ήταν ιστορικά ντοκουμέντα που εφυλάσσοντο στον Ναό των Εβραίων, τα οποία μετά κάποιος τα συνέταξε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα της θεοπνευστίας. Η ίδια η περιγραφή θέλει θεοπνευστία σε αυτήν την περίπτωση, περιγράφεται η θεοπνευστία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Και αυτά τα ντοκουμέντα, κυρίως, έχουν συγκεντρωθή στην Παλαιά Διαθήκη.

Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αποτελούν μέρος της πίστεως. Να πούμε ότι υπάρχει ένας εκβιασμός μιας κοπέλας στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό είναι θέμα πίστεως; Τι σχέση έχει αυτό με το δόγμα, με την θέωση, τον φωτισμό; Αυτό είναι αμαρτία, είναι κάτι παράνομο. Αυτό το κομμάτι είναι θεόπνευστο;

Μετά υπάρχει κοσμολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν η Παλαιά Διαθήκη μιλάη για το στερέωμα, αυτή είναι Βαβυλωνιακή κοσμολογία. Εκείνα τα χρόνια οι λαοί της Μέσης Ανατολής βλέπανε ότι ανοίγουν ένα πηγάδι, βρίσκουν νερό κάτω, βλέπουν ότι από τον ουρανό πέφτει βροχή και γίνονται κατακλυσμοί πολλές φορές.

 Και, αν διάβασης τους ψαλμούς προσεκτικά, θα δης ότι υπάρχουν αποθήκες επάνω στον ουρανό και ανοίγεις την πόρτα σαν το ντουζ δηλαδή και πέφτει νερό.

 Οπότε, φαντάσθηκαν την δημιουργία ότι στην αρχή υπήρχε ο Θεός, εδημιούργησε το στερέωμα και υπήρχε η γη εν μέσω των υδάτων κλπ. Και μετά ανήρτησε το στερέωμα, ώστε να βαστάση τα νερά από πάνω και έχουμε την γη να βαστάη κάτω το νερό και εμείς είμαστε στην μέση και ζούμε μεταξύ των υδάτων. 

Αυτή είναι η κοσμολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι σχέση έχει αυτό με την πραγματικότητα; Οπότε, αν πούμε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη κατά γράμμα, αυτό είναι πλέον βλακεία. Όποιοι τα προωθούσαν αυτά τα παλιά χρόνια, κάτι μεγάλοι της «απολογητικής», είναι σκέτη βλακεία.

αυτά τα πράγματα που λέγαν οι Εβραίοι, ας πούμε, πέντε χιλιάδες εξήντα χρόνια από κτίσεως κόσμου είναι σαχλαμάρες. Διότι, αν πάρουμε την Παλαιά Διαθήκη, ο κόσμος, ολόκληρο το σύμπαν, είναι περίπου έξι χιλιάδων ετών.

Οπότε, φαίνεται σαφώς ότι η χρονολογία που δίδει η Αγία Γραφή δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα κλπ. Και κάθονται ακόμα απολογητές και προσπαθούν να πουν ότι η Αγία Γραφή τα περιγράφει όλα κατά τρόπο θαυμάσιο, χωρίς κανένα λάθος κ.ο.κ.».


Τού Ιερεμία Φούντα Μητροπολίτου, Επίκουρου Καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μετά την βαβυλώνιο αιχμαλωσία ο Ιουδαϊκός λαός ευρέθη μεταξύ λαών που ομιλούσαν την Αραμαϊκή γλώσσα και έτσι σιγά-σιγά ελησμόνησε την μητρική του Εβραϊκή. Γι’ αυτό στην Συναγωγή δεν κατανοούσε τις αναγινωσκόμενες στην Εβραϊκή γλώσσα βιβλικές περικοπές και έτσι υπήρξε ανάγκη να μεταφραστούν αυτές στην Αραμαϊκή. Οι μεταφράσεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης από το Εβραϊκό κείμενο στην Αραμαϊκή λέγονται «Ταρκουμείμ».

Το ίδιο πάλι με την επικράτηση του ελληνισμού στον χώρο της Ανατολής από τον 4ο π. Χ. αι, οι Ιουδαίοι της διασποράς (οι εκτός της Παλαιστίνης), και μάλιστα οι Ιουδαίοι που έμειναν στην Αίγυπτο, λησμόνησαν όχι μόνο την μητρική τους Εβραϊκή, αλλά και αυτή την ομιλούμενη απ’ αυτούς Αραμαϊκή, γιατί μιλούσαν πλέον όλοι την Ελληνική. 

Έτσι υπήρξε πάλι ανάγκη να μεταφραστεί η ιερή τους Βίβλος στην Ελληνική γλώσσα για να τους είναι καταληπτή. Αρχικά εγίνοντο ελληνικές μεταγραφές, εγίνετο δηλαδή αναπαραγωγή του Ελληνικού κειμένου με Ελληνικά γράμματα. Αργότερα κατά τον 3ο αι, με την ανάδειξη της Αλεξάνδρειας σε ελληνιστικό πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο εγινε η μετάφρασή του στην Ελληνική, την λεγομένη Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο')

Όλο αυτό το μεταφραστικό έργο άρχισε από την μετάφραση της Πεντατεύχου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά το πρώτο ήμισυ του 3ου αι. π. Χ. και σε διάστημα 200 διακοσίων περίπου ετών επεκτάθηκε και στα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης……. χαρακτηρίζεται η Μετάφραση αυτή στην σύνταξή της από σημιτισμούς και αραμαϊσμούς……..

Για την εκτίμηση της Μεταφράσεως των Ο΄ πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν ότι αυτή έγινε από νεκρή σημιτική γλώσσα και μάλιστα από κείμενο με σύμφωνα μόνο……

Είναι όμως αλήθεια ότι το κείμενο των Ο', λόγω της ευρείας εξαπλώσεως του, αντεγράφετο συνεχώς και όπως ήταν φυσικό εγίνοντο λάθη από τους αντιγραφείς, αλλά και θα εγίνοντο και σκόπιμες επεμβάσεις στο κείμενο. Γι’ αυτό και στην αρχαία Εκκλησία έγιναν προσπάθειες για να απαλλάξουν την Μετάφραση των Ο΄ από ακούσια λάθη ή και από εκούσιες επεμβάσεις για να την επαναφέρουν έτσι στο αρχέτυπο κείμενό της, 

Τέτοιο έργο ανέλαβε κατά πρώτον ο μεγάλος θεολόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας, γνώστης της Εβραϊκής, ο Ωριγένης ο Αλεξανδρεύς (185-254) και εμφάνισε ένα ογκώδες και θαυμαστό για την εποχή του κριτικό έργο αναθεώρησης του κειμένου των Ο'. 

Όμως το μεγάλο σχέδιο του να συμμορφώσει το κείμενο των Ο΄ προς το σύγχρονο του Εβραϊκό κείμενο δεν πέτυχε. Η Εκκλησία παρέμεινε πιστή στην προωριγένεια έκδοση του κειμένου των Ο΄ (την λεγομένη «κοινή»), αναγνωρίζοντας όμως την προσφορά του Ωριγένους στην βιβλική κριτική έρευνα.


Είναι όμως αλήθεια ότι ενώ οι Ο΄ βασίζονται σε αρχαιότερα Εβραϊκά πρότυπα, όμως αποκλίνουν απ’ αυτά λόγω αντιγραφικών λαθών και λόγω άλλης ερμηνείας που δίνουν αυτοί, γιατί είπαμε ότι οι Ο΄ δεν είναι απλοί μεταφραστές, αλλά ερμηνευτές.

Διεθνές Συνέδριο «Αριστοτέλης και Χριστιανισμός»

Η έννοια της αριστοτελικής μεσότητας π.χ. συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη τόσο της θεολογικής όσο και της ηθικής δυναμικής της ευαγγελικής αλήθειας σε σημείο μάλιστα που η μεσότητα να θεωρείται από την πατερική παράδοση η πεμπτουσία του χριστιανικού ήθους.

Η συνάντηση Χριστιανισμού και Αριστοτέλη ήταν αναπόφευκτη ιδιαίτερα μετά τη διδασκαλία του φιλοσόφου και μάρτυρα Ιουστίνου για τον σπερματικό λόγο. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή οι αλήθειες που διατυπώθηκαν από τους προ Χριστού φιλοσόφους είναι κατ’ ουσίαν προϊόν της φωτιστικής επενέργειας του Θείου Λόγου… 

Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Απόστολου Β. Νικολαΐδη

Μεταξὺ τῶν κολοσσῶν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος εἶναι καὶ ὁ πατέρας τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν, ὁ πανεπιστήμονας Ἀριστοτέλης. Ἐὰν ὁ Σωκράτης εἶναι ὁ θεμελιωτὴς τῆς ἠθικῆς συνείδησης καὶ ὁ ἀπαράμιλλος ὁριοθέτης μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ἐὰν ἡ ἰδεοκρατία τοῦ Πλάτωνα καταυγάζει μὲ ἕνα φῶς ὑπερκόσμιο ὁλόκληρη τὴ διανόηση τῆς οἰκουμένης, ὅμως ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι ὁ ὥριμος φιλόσοφος, ὁ προσγειωμένος, ὁ πραγματικός, ὁ ἱδρυτὴς τῶν νεότερων μεθόδων τῆς σκέψης καὶ τῆς ἔρευνας. 

Οἱ Ἕλληνες πρῶτοι ἔδωσαν τὶς λέξεις «ἔννοια» (ὁ Σωκράτης), «ἰδέα» (ὁ Πλάτων), πολιτικὴ ἐπιστήμη (ὁ Ἀριστοτέλης), τὶς λέξεις-κλειδιά, ὅπως «μέθοδος», «λογική», «σύστημα», μὲ τὶς ὁποῖες ἀνοίγεται ὁ δρόμος γιὰ κάθε πρόοδο στὸν πνευματικὸ πολιτισμό. Χωρὶς τὸ σύστημα, τὸ θεώρημα, τὴ μέθοδο, τὴν ἰδέα, τὴν ἔννοια, τί θὰ ἦταν σήμερα ὁ κόσμος; 

Ὁ Ἀριστοτέλης ὑπῆρξε πνεῦμα ἀξιοθαύμαστο γιὰ τὸ πολυμερὲς τῆς ἐνασχόλησής του, παρέσχε στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη καθολικότητα ἄγνωστη μέχρι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ γενικὰ ὁλοκλήρωσε τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Τὸ ὅλο

ἔργο τοῦ Ἀριστοτέλη ἀποτελεῖ ἀληθινὴ ἐγκυκλοπαίδεια ὅλων τῶν γνώσεων τῆς ἐποχῆς του. Εἶναι ἕνα σύμπαν τοῦ συνόλου ἐπιστητοῦ στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο …Α/ Καθηγητὴ Θωμᾶ Ἀντ. Ἰωαννίδη Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας

Οι άνδρες της Εκκλησιαστικής μας παραδόσεως διαβάζουν την αριστοτελική φιλοσοφίαν (εκ των πηγών και των Υπομνημάτων) ως και πάσαν φιλοσοφίαν ως θύραθεν σοφίαν, κειμένην εκτός του εκκλησιαστικού αυλίου (.....) και την θεωρούν καρπόν και δώρον φυσικόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΙΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ


Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν πάντα με το περιεχόμενο του άρθρου και άρα δεν ευθυνόμαστε για την εγκυρότητα, και την αξιοπιστία του. Ιδιαίτερα σε δογματικά θέματα ερμηνείας της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, το ιστολόγιο μας ασπάζεται μόνο τις απόψεις των Αγίων Πατέρων της Εκλησίας μας.

Σχόλια που δεν αναφέρονται στο άρθο ή αντιπαρατίθενται χωρίς κοσμιότητα και χωρίς επιχειρήματα αλλά με ύβρεις, ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
Σχόλια με χαρακτηρισμούς (π.χ. αιρετικός) εάν αυτοί δεν τεκμηριώνονται με συγκεκριμένες αναφορές, ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται με την ρητή διαβεβαίωση του αρθρογράφου ότι «έχει πάρει την απόφαση να μην γράφει πλέον για την π.Δ και αυτό το άρθρο το θεωρεί ως το τελευταίο με αυτό το θέμα», διότι «έχει καταλάβει καλά πως ό,τι γράφει και έχει σχέση η υποψία με την Παλαια Διαθήκη δεν θα δημοσιεύεται» (στο ιστολόγιό μας).


85 σχόλια:


 1. Romanos13 Σεπτεμβρίου 2022 - 9:15 μ.μ.
  Γεωκών δικαιώνεις όσους σε κατηγορούν ως αιρετικό βάλλοντας εναντίον της Λειτουργικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ! ΤΕΛΟΣ!!!

  Σύμφωνα με την διαπίστωση σου εδώ μιλά κανονικά αιρετικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα και τον κόβεις επί του θέματος ως μη προβιβάσιμο.
  Πως λοιπόν τον προβάλεις ξανά με αντιγραφές και σκονάκια κειμένων ,για να μας διδάξει τι, από την πλευρά του.
  Επειδή σου υποσχέθηκε το νήπιο δεν θα το ξανά κάνω , δεν θα μιλήσω ξανά έτσι, κύριε
  μη με κόβεις και θα μείνω μόνος και θα κλαίω.
  Είναι υποδειγματικό πρότυπο μαθητή ή ερευνητού προς μίμηση για να τον προβάλεις εδώ που το θεωρείς κολέγιο δωρεάν και μάλιστα κατ΄ εξαίρεση και με υποτροφία , ή αδιόρθωτος σκράπας που του αξίζει να πληρώνει δίδακτρα και για την την προβολή του ,εκεί που δέχονται πληρωμές ,αμοιβές και πατρονάρισμα.
  Καταλαβαίνεις που αναφέρομαι.
  Επειδή λοιπόν δεν θέλω να τον σιγοντάρω πιά με την ανάγνωσή μου, και λόγω αγαθότητος και καλής προαίρεσης ,να μην πέσω σε σφάλμα και κοπώ ή διαγραφώ από την διεύθυνση,
  σκοπεύω να αποχωρήσω όπως δήλωσα, με τα συστατικά μου και να το σφραγίσω ,πριν γίνουμε όλοι σούπα.
  Μαγειρέψετε μόνοι σας με τα δικά σας συστατικά.
  Ευχαριστώ
  γιατί το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, πόσο μάλλον το διαρκές.
  και σίγουρα καθόλου δεν χάρηκα γιατί θα μου κακοφανεί το
  Συμεών ο τέως αγαθός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ‘’ΩΡΑΙΑ’’ ΣΑΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ……. μερικά από αυτά που είπατε για μένα : βλάσφημος, αιρετικός, μασόνος, εθνικιστής, φασίστας, σκοταδιστής, ειδωλολάτρης, ρωσικής προελεύσεις, πλανεμένος, ‘’προφήτης’’ αμόρφωτος, βαρβαρομουτσουνος, χάνος, σκανδαλιστείς, εξυπηρετεί ιουδαϊκά συμφέροντα ( αν είναι δυνατόν) Bravo Aristotelis, είναι εγωιστής, φελλός, υβριστής, ΕΜΜΟΝΙΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΤΟΜΟ, βλάκας, αγράμματος κλπ αν ξέχασα κάτι απολογούμαι, ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ
   Κι εγώ όμως με την σειρά μου εύχομαι στον κάθε ένα ξεχωριστά υγεία, και αγάπη και ευτυχία.

   Διαγραφή
  2. ΣΥΜΕΩΝ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Ή ΤΗΝ ΑΓΝΟΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ...

   Διαγραφή
  3. ΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΚΥΡΙΕ;

   ΒΑΖΕΙΣ ΕΝΑ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΟΥ, ΟΤΙ ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

   ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

   Διαγραφή
  4. ΡΩΜΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΧΡΥΣΩΝΕΙΣ ΤΟ ΧΑΠΙ;
   ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΕΒΑΛΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ, ΣΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ -ΕΚ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ....ΚΡΑ ΕΞΕΛΕΥΣΕΤΑΙ.
   ΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ,ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ.
   ΜΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑΙΝΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ.
   ΣΥΜΕΩΝ Ο ΣΤΥΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

   Διαγραφή
  5. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΟΡΑΚΙΑ;

   Διαγραφή
  6. Πάλι σκασατε ε;χαχα..Σας έχει κάνει ο Γεωκων...Γράφε γράφε ..Ρωμανε ποιοι πατέρες λες;Εδώ ο Γεωκων σου έχει αποδείξει τόσες φορές περί θεόπνευστης ΠΔ και εσύ επιμένεις...Δεν ξέρω κάτι βρωμάει...

   Διαγραφή
 2. ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΚΟΦΑΝΕΙ Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Πλησιάζει ο καιρός της Αποκαλύψεως όλης της επιμελώς κρυμμένης και χαμένης ιστορίας"

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 24 ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΣΦΥΡΙΞΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ .....ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΟΜΩΣ!
  ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΕΣΥ ή ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΒΡΗΚΕΣ ΕΣΥ ΕΠΕΙΔΗ ΧΑΘΗΚΑΝ.

  ΠΑΛΙ ΒΑΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΕΜΕΣΩΣ, ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΦΙΛΟΣ Ο Αγαθός ΑΠΟ ΠΑΝΩ.

  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΩΣΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΗΓΕΣ, ( ΜΠΟΥΜΠΗΣ , ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΔΕ , ΣΕΛΙΔΑ ΤΑΔΕ). ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ;

  ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 'Η ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΕΜΕΣΩΣ.

  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΤΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΤΙ ΤΟΥ ΣΦΥΡΙΖΕΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΑΛΕΙ ΚΙΟΛΑΣ!!!!

  ΠΑΛΙ ΡΕΖΙΛΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΣΤΙΣ 24 ΤΟΥ ΜΗΝΑ...ΣΥΝΕΛΘΕ.
  ΕΙΣΑΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ!!!!  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε όλα τα άρθρα μου πάντοτε έγραφα τις πηγες, το 95 % ήταν απόψεις Αγίων, Πατέρων Γερόντων, Μοναχών και Θεολόγων, έγραφα που βρίσκονται τα αυθεντικά κείμενα, ποτέ δεν έχω γράψει κάτι που δεν το έχω ελέγξει πολλές φορές, γιατί ομως δεν ερευνάς και εσύ και τα περιμένεις όλα έτοιμα…..
   ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΕΔΙΩΞΑ ΝΑ ΑΡΕΣΩ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΓΩ ΑΠΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ, διοτι ο αναζητών την Αληθεια πρέπει να έχει νου αποδεσμευμένο από προκαταλήψεις,κατεστημένες αντιλήψεις. Πρέπει να επιδίδεται σε ελεύθερη έρευνα. Άρα, να είναι ελεύθερος.

   Διαγραφή
 4. "διοτι ο αναζητών την Αληθεια πρέπει να έχει νου αποδεσμευμένο από προκαταλήψεις,κατεστημένες αντιλήψεις. Πρέπει να επιδίδεται σε ελεύθερη έρευνα. Άρα, να είναι ελεύθερος."

  ΑΝΘΡΩΠΕ, ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΕ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΤΗ 5508 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ.
  ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΔΩΡ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΧΤΥΠΑΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΜΕΣΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ
   Ευχαριστώ όλους αυτούς που με έβριζαν και με πολεμούσαν με λύσσα, γιατί έμαθα από όλους εσάς τους “σωστούς” πώς αξίζετε και εσείς τον σεβασμό μου, γιατί είναι μεγάλη κατάρα τελικά, η ψυχή σας να είναι γεμάτη φθόνο, κακία και μικροπρέπεια.
   Σας είμαι ευγνώμων

   Διαγραφή
  2. ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ Η ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ;

   Διαγραφή

 5. "διοτι ο αναζητών την Αληθεια πρέπει να έχει νου αποδεσμευμένο από προκαταλήψεις,κατεστημένες αντιλήψεις. Πρέπει να επιδίδεται σε ελεύθερη έρευνα. Άρα, να είναι ελεύθερος."

  ΑΝΘΡΩΠΕ, ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
  ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΤΗ 5508 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ.

  ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΔΩΡ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ;
  ΨΑΛΜΟΣ 148 4 αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.


  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΧΤΥΠΑΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΜΕΣΩΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΧΙ ΑΓΙΩΝ.

  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΕ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ 5.508 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΣΥ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ. Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;

  ΕΣΥ ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΟΥ "έχειΣ νου αποδεσμευμένο από προκαταλήψεις,κατεστημένες αντιλήψεις" ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΟΥ ( ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ) , ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!!

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΔΩΡ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΕ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ( ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΟΥ);
  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 5508 ΧΡΟΝΙΑ;

  ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΥΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ;

  ΠΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 24 ΤΟΥ ΜΗΝΑ, ΑΣΕ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΥΑΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ.......Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα πλέον, ότι έγραψα, έγραψα, διαβάστε με προσοχή τα κείμενα και ότι σας φωτίσει ο Θεός…….. ΠΡΙΝ ΜΕ ΚΡΙΝΕΙΣ ΟΜΩΣ ΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΖΩ, ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΣ ΟΣΟ ΜΑΚΡΥΑ ΠΗΓΑ, ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΩ…. Και ευχαριστώ όσους με έβριζαν χυδαία, και με κατηγορούσαν όλοι εσείς με έχετε μάθει ΝΑ ΜΕΤΑΚΕΙΝΩ ΒΟΥΝΑ……Σας είμαι ευγνώμων

   Διαγραφή
 6. ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΑΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ΅ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΛΑΝΘΑΜΕΝΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ;

  ΟΧΙ ΚΥΡΙΕ, ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ενώ κατακρίνεις τον άλλον, καταδικάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτόν σου.......Ο ιερός Χρυσόστομος, έλεγεν: «Αδελφοί, μη γινώμεθα πικροί δικασταί και κατήγοροι των άλλων, δια να μη ευρεθώμεν βαρέως υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Μη λησμονούμεν ότι διεπράξαμε και ημείς σοβαρά αμαρτήματα, που έχουν ανάγκην μεγαλυτέρας συγγνώμης. Ας φαινώμεθα λοιπόν επιεικείς προς τους άλλους, όσον βαρειά και αν έχουν αμαρτήσει, δια να εξασφαλίσωμεν και ημείς δια τον εαυτόν μας το έλεος και την επιείκειαν του Θεού»..

   ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ.............

   Διαγραφή
  2. ΚΥΡΙΕ, ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΞΕΡΩ. ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΜΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ.

   ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ( ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ, ΔΕΝ ΣΕ ΛΕΩ ΑΙΡΕΤΙΚΟ) ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.

   ΟΤΑΝ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ.....
   ΟΤΑΝ ΦΘΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ....ΚΑΙ "ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ"....

   ΠΩΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΦΟΥ ΕΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

   ΑΦΟΥ ΕΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙ ΤΟΝ 50ο ΨΑΛΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ...ΧΛΕΥΑΖΕΣ ΤΟ ΕΛΗΣΟΝ ΜΕ Ο ΘΕΟΣ, ΤΟΝ 50ο ΨΑΛΜΟ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ!

   ΠΩΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΦΟΥ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
   ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΑΤΟΠΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ( ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΝΑ ΜΑΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;


   Διαγραφή
  3. ο φανατισμός είναι μια αντεστραμμένη τυπολατρία που διαστρέφει τη διδασκαλία του Χριστού και παραποιεί το μήνυμα της αγάπης. Ίδιόν της, είναι η προαγωγή ενός πνεύματος τυπολατρικής πιστότητας ……..η τυπολατρία καταντά μια ειδωλολατρία που αντικαθιστά μέσα στην Εκκλησία την αγάπη του Χριστού……

   Διαγραφή
  4. ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ.

   Διαγραφή
 7. ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΤΣΙΠΑ ΑΠΑΝΩ ΣΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΘΕΣΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΟΣΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΤΣΙΠΑ....ΟΜΩΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΣΙΠΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΙΑ...

  ΑΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΙ.

  ΑΠΟΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΝ 50o ΨΑΛΜΟ; ΝΑΙ. ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΡΙΨΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ, Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ.

  ΟΤΑΝ ΕΣΥ ΑΠΟΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΝ 50o ΨΑΛΜΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΝΑΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ.

  ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΑΝ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΝΩ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

  ΑΥΤΟ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΑΤΡΗ.
  ΑΣΕ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΓΝΩΜΗ που δεν γνώριζα ότι κάποιοι από εσάς φοβάστε την έρευνα, αυτό που γνώριζα είναι ότι μόνο οι εχθροί της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας φοβούνται την έρευνα , αυτό είναι που φοβούνται οι εχθροί μας , το να αρχίσουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί να σκέφτονται ελεύθερα.
   ΣΥΓΝΩΜΗ που προσπάθησα ενώ είμαι αγράμματος ( όπως λέτε, ) προσπάθησα να εξηγήσω με το δικό μου μυαλό, για το ποια είναι η σχέση του Θεού Πατέρα και του Υιού με τους Έλληνες και την Ελλάδα.
   ΣΥΓΝΩΜΗ που επέμενα να γράφω και να πιστεύω ότι ( ακόμα αυτό πιστεύω ) Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εκδικητής, Ο ΘΕΟΣ μας είναι Θεός της αγάπης, τουλάχιστο….. Ο ΘΕΟΣ στον οποίο εγώ ο αμαρτωλός πιστεύω.
   ΣΥΓΝΩΜΗ που επέμενα να γράφω ότι όσες γονυκλισίες και αν κάνετε όσες φορές και αν εξομολογηθείτε όσες φορές και αν πηγαίνετε στην εκκλησία ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕΤΕ την ΕΝΤΟΛΗ ‘’ Αγαπήσεις τον πλησίον σου ὡς σεαυτόν.’’ δεν έχετε επιτύχει τίποτα…
   ΣΥΓΝΩΜΗ που επέμενα να γράφω ‘’ Έλληνα πλάστηκες από τον Θεό Πατέρα, είσαι πλασμένος κατά Θεό και για τον Θεό και γι’ αυτό ο Θεός είναι παρών μέσα στην ψυχή σου και γύρω σου, όταν το έγραφα αυτό δεν πέρασε από το μυαλό μου ( είπαμε είμαι αγράμματος) ότι υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί που λένε ότι δεν είναι έλληνες…….και πιστευουν σε αλλους………………

   Διαγραφή
  2. Γιατί ο Χριστός άφησε τους Αγίους να πεθάνουν μαρτυρικά; Γιατί δεν έδειξε αγάπη με τον τρόπο που εσύ εννοείς; Πολλά παραμυθάκια διάβασες στη ζωή σου και δεν μεγάλωσες ποτέ νοητικά. Μόνον ανοητικά.

   Διαγραφή
 8. ΚΥΡΙΕ ΓΕΩΚΩΝ, ΟΤΑΝ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΥΡΙΟ, ΟΤΑΝ ΑΠΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΦΘΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ --- ΚΥΡΙΕ ΜΑΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΙΩΒ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΝ 50o ΨΑΛΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...
  ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΕ. ΝΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γνωρίζω ότι δεν μπορείς να αναστηθείς εάν δεν σταυρωθείς. Οπότε όσο με λασπολογούσαν και με έβριζαν εγώ ανέβαινα τον δικό μου Γολγοθά. Ναι με έχουν ‘’σταυρώσει’’ ‘’χριστιανοί’’ δέχτηκα μια πρωτόγνωρη και άγρια επίθεση χωρίς έλεος από ανθρώπους που δεν τους έχω κάνει ποτέ κακό……. Ευχαριστώ όμως ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ που μου έδωσε δύναμη να τα ξεπεράσω όλα αυτά και στο τέλος να πω… Χριστέ μου συγχώρα τους……
   Μετά από το τσουναμι των επιθέσεων εναντίον μου σήμερα νιώθω μια βαθιά ηρεμία και γαλήνη, η καρδιά μου πλημμυρίζει από φως. Είναι η Χάρις του Θεού, που με αγκαλιάζει… το ποιος είμαι και τι πιστεύω, το ξέρει πολύ καλά Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΘΕΟΣ μου…… δεν με ενδιαφέρει τι λέτε και τι πιστεύετε για μένα, με φτάνει που ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ…..

   Διαγραφή
  2. Η επισήμανση αιρετικού δεν είναι λασπολογία. Δεν έχεις σχέση με Χριστό.

   Διαγραφή
 9. ΚΥΡΙΕ ΓΕΩΚΩΝ ΔΕΝ ΣΕ ΛΑΣΠΟΛΟΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!

  ΕΣΥ ΔΙΑΔΙΔΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΟΤΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΕΜΕΣΩΣ. ΕΓΩ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ.

  ΕΓΩ ΣΟΥ ΛΕΩ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΔΙΔΕΙΣ ΟΤΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ, ΤΟΤΕ ΜΑΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΟΠΟΤΕ, ΕΣΥ ΜΕ ΛΑΣΠΟΛΟΓΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΓΕΩΚΩΝ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΛΑΤΡΗΣ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΜΕ ΞΕΡΕΙΣ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΔΕΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΑΩ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Mr. Aristotelis δεν προκειται ν αρχισω συζητηση για τημ π.Διαθηκη, ενα μονο εχω να σου πω οτι ολες αυτες οι ψευδεις κατηγοριες θα σε κατατρεχουν σε ολη την υπολοιπη ζωη σου, γιατι με κατηγορας αδικα, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΑΚΥΡΩΝΩ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.triklopodia.gr/gewkwn-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf-bas_4/

   MR GEWKWN ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙΣ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ;
   ΟΤΑΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ;

   ΝΑ ΦΕΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΙΝΚΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ;
   Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ;

   ΑΣΕ ΜΑΣ MR GEWKWN. ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ!

   Διαγραφή
  2. Φίλε μου δυστυχώς ζεις μέσα σε μια σκοτεινή άβυσσο παρέα με την κακία την εμπάθεια και το μίσος, προσπάθησε να βγεις στο φως, ο δρόμος που οδηγεί στο φως είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο σου, ασχολήσου πώς να σώσεις την ψυχή σου και άφησε όλα τα άλλα στον Θεό, προσεύχομαι για σένα όπως και για όλους τους άλλους

   Διαγραφή
  3. ΕΝΤΑΞΕΙ, ΚΑΙ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΕΧΩ, ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΕΧΩ, ΚΑΙ, ΚΑΙ, ΚΑΙ....

   ΟΜΩΣ ΝΑ ΛΕΩ ΟΤΙ Η ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΕΓΩ ΤΑ ΛΕΩ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΟΥ ΜΕ ΦΥΛΑΞΕ ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΛΑΕΙ. ΝΑ ΣΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ; ΤΟ μόνη γάρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ;

   ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ ΟΜΩΣ ΦΙΛΕ, ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΑΓΝΟΕΙΣ....
   ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΟΧΙ ΚΑΤ ΕΜΕ.

   ΟΠΟΤΕ, ΣΚΕΨΟΥ, ΕΓΩ π.χ., ΝΑ ΚΛΕΒΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΕΛΕΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΛΕΒΩ.

   ΤΩΡΑ, ΕΑΝ ΕΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ "ΜΙΣΟΥΝ" ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΝ "ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟ" ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΧΤΕΙ και διαλαλεις δημοσιως ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ, ΤΟΤΕ ΜΕ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΟΥ!
   ΜΑΛΛΟΝ ΕΜΠΑΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΦΙΛΕ!

   Διαγραφή
 11. Πολύ ωραίο κείμενο.
  Ούτως ή άλλως, δεν έχουμε τα πρωτότυπα της Παλαιάς Διαθήκης.
  Για τα πρωτότυπα είναι το θέμα αν είναι θεόπνευστα,
  όχι για τις μεταφράσεις.
  Εάν όμως υποθέσουμε ότι οι μεταφράσεις είναι θεόπνευστες ( δεν είναι)
  τότε τί ισχύει για την προφητεία του Δανιήλ??

  Ορίστε ακούστε αυτό άν θέλετε:
  Η μετάφραση των ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο') ΔΕΝ είναι Θεόπνευστη. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:
  https://www.youtube.com/watch?v=je6pYR3Kvpg

  Κωνσταντίνα

  Υ.Γ. μήν τσακώνεστε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποιός είναι ο Σωτηρόπουλος μπροστά στο πλήθος των αγίων πατέρων 2000 χρόνια τώρα; Πάρε μια τζούρα από τζούφιες προφητείες του ΓεροΚων να σιάξεις.

   Διαγραφή
  2. Ο ΓερωΚων απο πανω σου εχει βαλει ΚΑΙ λογια πατερων ΚΑΙ αγιων, δεν σου κανουν;
   ΥΓ: Τραχωνι is loading

   Διαγραφή
 12. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΔΩΣΑΝΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟΙ! Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.ΠΡΟΒΑΛΑΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ! ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ! Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΖΥ ΣΑΣ!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ''ΚΑΛΟΥΣ'' ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ, έχετε λυσσάξει διότι τόλμησα εγώ ο αγράμματος ( όπως με αποκαλέσατε) να σας πω τις σκέψεις μου τις απορίες μου και τους προβληματισμούς μου, εσείς όμως σαν καλοι ‘’χριστιανοι’’ με προπηλακίσατε, με αποκαλέσατε αιρετικό, βλάσφημο, αγράμματο και άλλα πολλά…. Όλοι αναγνωρίζουν τον Ιησού ως Θεάνθρωπο, αλλά κανένας δεν σέβεται την Αλήθειά Του και τις υποσχέσεις Του.
  Ο Ιησούς είπε …”ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η πόρτα” (Ματθ. 7.7-7.8).
  Τι εννοούσε μ’ αυτά; Να βγούμε στα βουνά και στους λόγκους και να ψάχνουμε; Όχι βέβαια. Ο Ιησούς προφανώς εννοούσε να ψάχνουμε λύσεις στις απορίες μας μέσα σ’ αυτά που μας παρέδωσε Άρα μας προτρέπει εμμέσως πλην σαφώς να ψάξουμε στον Λόγο Του……. ΑΥΤΟ ΚΑΝΩ…
  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γεωκων, καταλαβες τωρα την δυναμη της ιουδαικης επιρροης ή οχι ακομα; Εχει ποτησει μεχρι κυτταρου το μυαλο και την καρδια και οποιος τολμαει να σκεφθει κατι αλλο τιθεται αυτοματως εκτός....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ αν δεν δέχεσαι την Π. Διαθήκη, αρνείσαι τις 300 Προφητείες που προλεγουν την έλευσή Του Κυρίου μας
   Αρα δεν πιστεύεις Στον Ίδιο Τον Κύριο. Τόσο απλά.

   Διαγραφή
  2. ΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΣΕ ΨΗΝΕΙ ΜΕ ΚΛΑΨΟΥΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ,ΓΙΑ
   ΝΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΚΑΚΑ ΧΟΥΓΙΑ ΤΟΥ η ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ.
   ΚΑΙ ΣΥ ΡΩΜΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ.
   ΕΔΩ ΒΡΕΘΗΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΑ ΚΡΑ ,ΤΩΝ ΚΟΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΦΥΛΑΓΩΜΑΙ.
   ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΞΟΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΓΗ..
   ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝ ΤΙ ΜΕΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΟΥ.
   ΣΥΜΕΩΝ Ο ΣΤΗΛΙΤΕΥΩΝ

   Διαγραφή
  3. Αγαθε δηλαδη εσυ το καρακι φοβασε τα κορακια, το αγαθος ειναι πολυ λιγο

   Διαγραφή
  4. Κυριε διαχειριστα απο οσο ξερω και στην αρχαιοελληνικη γραμματεια υπαρχουν χρησμοι για την ελευση του Κυριου μας μπορει οχι 300 στο συνολο παντως υπαρχουν, μπορουμε να πουμε πως ειναι δωσμενες εκ Θεου ή οχι; Και αν ειναι εκ Θεου γιατι δεν συμπεριληφθησαν στην Αγια Γραφη; Και αν δεν ειναι τοτε πως το σκεφθηκαν και το ειπαν; Το ιδιο ακριβως δεν μπορουμε να ισχυρισθουμε και για τις προφητειες στα βιβλια της Παλαις Διαθηκης; Και μαλιστα προσεξτε διαφορά: Στη μια περιπτωση εχουμε το πρωτοτυπο κειμενο και διαφορους συγγραφεις ενω στην αλλη δεν εχουμε το πρωτοτυπο και ειναι το ιδιο προσωπο ο συγγραφεας των περισσοτερων βιβλιων (Μωησης). Συγνωμη εαν σκανδαλιζω αλλα μου φαινεται λιγο περιεργο ολο αυτο.

   Διαγραφή
  5. Οπως επισης περιεργο μου φαινεται το γεγονος πως επιλεχθηκε ως Ιερος Ευαγγελιστης ο Μαρκος ο οποιος δεν ανηκε στον στενο κυκλο των 12 αλλα ηταν μαθητης μαθητου απο τους 70κοντα αν δεν κανω λαθος. Αυτο δηλαδη τι σημαινει; οτι δεν δεχομαι την Καινη Διαθηκη; Συνελθετε, εσας δεν σας κανει εντυπωση δηλαδη; Γιατι δεν επιλεχθηκε π.χ. ο Πετρος ή ο Ιακωβος ο αδελφοθεος αφου και αυτοι εγραψαν σχετικα και μαλιστα τα εζησαν και τα ακουσαν απο παρα πολυ κοντα.

   Διαγραφή
  6. ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΡΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΞΩΒΕΡΓΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ; ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ...

   Διαγραφή
  7. ΝΑΙ ΞΩΒΕΡΓΕΣ,ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΚ ,ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.
   ΕΣΥ ΤΙ ΖΟΡΙ ΕΧΕΙΣ, ΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙΣ ΤΑ ΤΡΕΛΛΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ,
   ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ, ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ,ΧΡΗΜΑΤΑ ,ή ΠΡΟΒΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙΣ.
   ΓΙΑ ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΜΗΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΟΥ.
   ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΑΝ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ.
   ΟΥΤΕ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΞΑΝΑ ΜΕ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ή ΑΝΩΝΥΜΑ.
   ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ
   ΔΕΝ ΚΡΥΦΤΗΚΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΔΕΙΞΑ ,ΕΝΩ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΣΟΥ ΚΡΥΒΑΤΑΙ ME ΥΠΟΣΧΕΡΕΙΣ.
   ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΥΚΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΟΛΟΥΣ
   ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ.
   ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ GEWΛΟΓΟΣ

   Διαγραφή
  8. Αγαθέ γράφεις ότι αυτό που κάνω, δηλαδή το ότι γράφω ‘’ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΚ ,ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.’’ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ….. ΟΣΑ ΕΧΩ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΩΜΕΝΑ ΜΟΥ …ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΕΙΝΟΥΝ…..

   Διαγραφή
  9. ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΑΣ ΣΑΝ ΚΟΡΟΪΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΑΝΟΗΤΕ,ΚΡΙΝΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ.
   Ο ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ,ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΝΕΡ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ,ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΣΧΕΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΕΥΘΕΩΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΥΠΕΚΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΧΑΤΗΡΙ ΣΟΥ ΓΕΡΟ ΓΕΩΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΕ ΚΛΩΝΙΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ,ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΑ.
   ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ,ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ .
   ΟΒΕΡ ΚΛΕΙΝΩ
   ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΚΛΙΝΩ
   ΑΓΑΘΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙΣ ΟΡΙΩΝ.

   Διαγραφή
 15. Αδελφέ το έχω πει πολλές φορές ότι όσο η ορθόδοξη εκκλησία δέχεται την Π.Δ ως ιερό βιβλίο θα την θεωρώ και εγώ ( γιατί το λέω αυτό ίσως να γνωρίζω κάτι περισσότερο) ποτέ δεν την απόρριψα, δηλαδή όταν Άγιοι , Πατέρες, Γέροντες και θεολόγοι λένε ότι η Π.Δ δεν είναι ΑΛΑΘΗΤΗ, αυτό σημαίνει ότι απορρίπτουν τις προφητείες για τον Χριστό, και οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι προφήτεψαν για τον Χριστό και για την Παναγία. Το ότι έχω απορίες για κάποια εδάφια αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτω οτιδήποτε, κανένας από τους Σχολιαστές δεν μου έδωσε καμιά απάντηση στις απορίες μου, π.χ γιατί ο ……. Διέταξε να ξεκοιλιάσουν τις έγκυες γυναίκες; αυτό είναι κάτι που θα με βοηθήσει να γίνω καλός χριστιανός αν το γνώριζα; Και αν αυτό δεν το δέχομαι σημαίνει ότι είμαι αιρετικός; Αν δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ……. Σκότωσε 70000 χιλιάδες υπηκόους του Δαυίδ διότι αυτός έκανε το λάθος να κάνει απογραφή πληθυσμού χωρίς την έγκριση του ……. Αυτό με αφορά σαν ορθόδοξο χριστιανό η με σκανδαλίζει; Με θεωρούν αιρετικό διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι Ο ΘΕΟΣ θα έκανε τέτοιες σφαγές για να συνετίσει τους ε…… το ότι αμφιβάλλω αν αυτά τα έκανε ο Θεός αλλά πιστεύω ότι έχουν γραφτεί από κάποιους που ήθελαν να τρομοκρατήσουν τους υπηκόους τους αυτό με κάνει αιρετικό, βλάσφημο κλπ έχω μεταφέρει απόψεις Αγίων Πατέρων και Γερόντων που λένε ότι η Π.Δ. δεν είναι όλη θεόπνευστη, και δεν είναι αλάνθαστη και όμως όλοι με κτυπούν εμένα που δεν τα έχω πει,
  Ίσως μετά από καιρό, αυτό που αποκαλούμε «εποχή σκοταδισμού» να θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τη δική μας εποχή.
  Υ.Γ Φίλε Ρωμανέ θα τηρήσω την απόφαση μου ότι δεν θα γράφω άρθρα που θα αφορούν την π.Δ, όμως θα συνεχίσω να γράφω άρθρα που αφορούν ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, και θα σου ζητούσα να τα δημοσιεύεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΕΩΚΩΝ, ΑΦΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΜΟΣ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΑΙΟΥΝ ΠΛΗΘΗΣΜΙΑΚΑ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΥΘΙΣΜΟΥ,ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.
   ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ,ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΧΙ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ,ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ.
   ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΩΜΑΝΟ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΣΥ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΕΙΜΑΣΤΕ
   ΝΕΙΑΤΑ ΚΑΙ ΤΖΟΒΕΝΑ.
   ΣΦΥΧΤΗΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΑ ΤΡΛΑ ΣΟΥ
   ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
   ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
   Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ, ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ.

   Διαγραφή
  2. ΚΥΡΙΕ ΓΕΩΚΩΝ, ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΛΥΣΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ.... ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΟΙΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΥΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΛΛΟ....

   ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΑΛΙ, ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΑ Ο ΘΕΟΣ, ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΛΩΣ, ΤΟ ΔΕΧΟΜΑΙ...ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΨΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΟΜΑΙ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΛΙΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΟΥ.

   Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ( ΟΛΕΣ, ΜΑ ΟΛΕΣ ) ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ, ΚΑΤ ΕΜΕ:
   Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ , ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΝΤΕ, ΜΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ.

   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΝ
   ΞΕΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, ΟΤΙ Ο ΤΑΔΕ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ 1000 ΧΡΟΝΙΑ. ΟΠΟΤΕ, ΤΟΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ 12 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.

   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΝ
   ΞΕΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΛΟ ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙ ΖΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΙΧΗΤΕΣ. ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΝΑ ΦΟΝΕΥΣΕΙ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥ!


   ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,
   ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΙΣΩΠΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ, ΚΑΙ ΛΥΣΕΙ ΣΟΥ ΤΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ:
   "Έγινε κάποτε ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και την ισοπέδωσε. Ανέβηκε τότε ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στα ερείπια και έβγαλε έναν πανηγυρικό λόγο.
   Οι άλλοι που τον άκουγαν, νόμιζαν, ότι ο Επίσκοπος τρελάθηκε.
   Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, μπροστά σε ένα τέτοιο πένθος, να μιλάει τόσο χαρμόσυνα! Δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα... Και εντούτοις, σε μια στροφή του λόγου, τους είπε ο Ιερός Χρυσόστομος:
   - Ίσως να νομίζετε, ότι είμαι εκτός εαυτού, διότι ομιλώ τόσο πανηγυρικά, πάνω στα ερείπια. Πανηγυρίζω, διότι από χθες το μεσημέρι που έγινε ο σεισμός, ουδείς πόρνος, ουδείς μοιχαλίς, δεν έγινε καμμία αμαρτία από χθες, εξαιτίας του σεισμού... Χαιρόταν ο Ιερός Χρυσόστομος, για το ότι δεν έγινε αμαρτία, άσχετα αν έπεσαν σπίτια και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Οι θλίψεις και τα βάσανα που προξένησε ο σεισμός, έγινε η αιτία να περιοριστεί η αμαρτία."

   Δημήτριος Παναγόπουλος

   ΝΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ,
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

   Διαγραφή
  3. Μαλιστα, λογικο το επιχειρημα σας γιατι λοιπον ο πανσοφος Θεος αφηνει να ζουν "ανθρωποι" οπως ο Σβααμπ, ο Χαραρι, ο Γκεητς, ο Χενρι κτλπ; Περιμενει την μετανοια τους μηπως;

   Διαγραφή
  4. Φίλε μου έγραψες ‘’ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ , ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΝΤΕ, ΜΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ……’’ Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ που πιστεύετε ότι Ο ΘΕΟΣ είναι δυνατόν να διατάξει να ξεκοιλιάσουν έγκυες γυναίκες για το καλό τους….. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ; ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΕΙΣ, είστε πολύ άρρωστοι ‘’άνθρωποι’’ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΡΩΣΤΟΙ……. ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΙΜΟΒΟΡΟΙ……..

   Διαγραφή
  5. Είναι λάθος όταν προσπαθούμε με το μικρό μας το μυαλό, να ερμηνεύσουμε πώς λειτουργεί η ΑΠΕΙΡΗ δικαιοσύνη του Θεού.

   Η παρακάτω ιστορία ίσως βοηθήσει...

   Η Δικαιοσύνη του Θεού

   Ένας ασκητής βλέποντας την αδικία πού υπάρχει στον κόσμο προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε να του αποκαλύψει το λόγο που δίκαιοι και ευλαβείς άνθρωποι δυστυχούν και βασανίζονται άδικα, ενώ άδικοι και αμαρτωλοί πλουτίζουν και αναπαύονται.

   Ενώ προσευχόταν ο ασκητής να του αποκαλύψει ο Θεός το μυστήριο, άκουσε φωνή που του έλεγε:

   – Μη ζητάς εκείνα που δε φτάνει ο νους σου και η δύναμη της γνώσης σου.

   Ούτε να ερευνάς τα απόκρυφα, γιατί τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος.

   Αλλά, επειδή ζήτησες να μάθεις, κατέβα στον κόσμο και κάθισε σ’ ένα μέρος και πρόσεχε αυτά που θα δεις, για να καταλάβεις από τη μικρή αυτή δοκιμή, ένα μικρό μέρος από τις κρίσεις του Θεού.

   Θα γνωρίσεις τότε ότι είναι ανεξερεύνητη και ανεξιχνίαστη η προνοητική διακυβέρνηση του Θεού για όλα.

   Ο γέροντας, όταν τ’ άκουσε αυτά, κατέβηκε με πολλή προσοχή στον κόσμο κι έφτασε σ’ ένα λιβάδι που το διέσχιζε ένας πολυσύχναστος δρόμος.

   Εκεί κοντά ήταν μία βρύση κι ένα γέρικο δέντρο, στην κουφάλα του οποίου μπήκε ο γέροντας και κρύφτηκε καλά.

   Μετά από λίγο πέρασε ένας πλούσιος πάνω στο άλογό του.

   Σταμάτησε για λίγο στη βρύση, για να πιει νερό και να ξεκουραστεί.

   Αφού ξεδίψασε, έβγαλε από την τσέπη του ένα πουγκί με εκατό φλουριά και τα μετρούσε.

   Όταν τελείωσε το μέτρημα, θέλησε πάλι να τα βάλει στη θέση τους.

   Χωρίς όμως να το καταλάβει, το πουγκί έπεσε στα χόρτα.

   Έφαγε, ξεκουράστηκε, κοιμήθηκε και μετά καβαλίκεψε το άλογο κι έφυγε χωρίς ν’ αντιληφθεί τίποτα για τα φλουριά.

   Μετά από λίγο ήρθε άλλος περαστικός στη βρύση, βρήκε το πουγκί με τα φλουριά, το πήρε κι έφυγε τρέχοντας μέσ’ απ’ τα χωράφια.

   Πέρασε λίγη ώρα και φάνηκε άλλος περαστικός. Κουρασμένος, όπως ήταν, σταμάτησε κι αυτός στη βρύση, πήρε λίγο νεράκι, έβγαλε και λίγο ψωμάκι από ένα μαντήλι και κάθισε να φάει. (Συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
  6. (Συνέχεια...)

   Την ώρα, που ο φτωχός εκείνος έτρωγε, φάνηκε ο πλούσιος καβαλάρης εξαγριωμένος, με αλλοιωμένο το πρόσωπο από οργή, και όρμισε επάνω του.

   Με θυμό φώναζε να του δώσει τα φλουριά του.

   Ο φτωχός, μη έχοντας ιδέα για τα φλουριά, διαβεβαίωνε με όρκους πως δεν είδε τέτοιο πράγμα.

   Εκείνος όμως, όπως ήταν θυμωμένος, άρχισε να τον δέρνει και να τον χτυπά, μέχρι που τον θανάτωσε.

   Έψαξε μετά όλα τα ρούχα του φτωχού, δεν βρήκε τίποτα και έφυγε λυπημένος.

   Ο γέροντας εκείνος τα έβλεπε όλα αυτά μέσα άπ’ την κουφάλα και θαύμαζε.

   Λυπόταν πολύ κι έκλαιγε για τον άδικο φόνο που είδε και προσευχόμενος στον Κύριο, έλεγε:

   Κύριε, τι σημαίνει αυτό το θέλημά Σου;

   Γνώρισε μου, Σε παρακαλώ, πώς υπομένει η αγαθότητα Σου τέτοια αδικία.

   Άλλος έχασε τα φλουριά, άλλος τα βρήκε κι άλλος άδικα φονεύθηκε!

   Ενώ ο γέροντας προσευχόταν με δάκρυα, κατέβηκε ο Άγγελος Κυρίου και του είπε:

   Μη λυπάσαι, γέροντα, ούτε να σου κακοφαίνεται και να νομίζεις ότι όλα αυτά γίνονται τάχα χωρίς θέλημα Θεού.

   Αλλά άπ’ αυτά πού συμβαίνουν, άλλα γίνονται κατά παραχώρηση, άλλα για παίδευση κι άλλα κατά οικονομία.

   Άκουσε λοιπόν:

   Αυτός που έχασε τα φλουριά είναι γείτονας εκείνου που τα βρήκε.

   Ο τελευταίος είχε ένα περιβόλι αξίας εκατό φλουριών.
   Ο πλούσιος, επειδή ήταν πλεονέκτης, τον εξανάγκασε να του το δώσει για πενήντα φλουριά.

   Ο φτωχός εκείνος, μη έχοντας τι να κάνει, παρακαλούσε το Θεό να κάνει την εκδίκηση. Γι’ αυτό και οικονόμησε ο Θεός και του τα έδωσε διπλά.

   Εκείνος, πάλι, ο φτωχός, ο κουρασμένος, που δεν βρήκε τίποτα και φονεύτηκε άδικα, είχε κάνει μια φορά φόνο.

   Μετανόησε όμως ειλικρινά και σ’ όλη την υπόλοιπη ζωή του τα έργα του ήταν χριστιανικά και θεάρεστα.

   Διαρκώς παρακαλούσε το Θεό να τον συγχωρέσει για το φόνο που διέπραξε και συνήθιζε να λέει:

   «Θεέ μου, τέτοιο θάνατο πού έδωσα, ίδιο να μου δώσεις!».

   Βέβαια, ο Κύριός μας τον είχε συγχωρέσει από την πρώτη στιγμή πού εκδήλωσε τη μετάνοιά του.

   Συγκινήθηκε όμως ιδιαίτερα από το φιλότιμο του παιδιού του, το οποίο όχι μόνο φρόντιζε για την τήρηση των εντολών του, αλλά ήθελε και να πληρώσει για το παλιό του φταίξιμο.

   Έτσι δεν του χάλασε το χατίρι, επέτρεψε να πεθάνει με βίαιο τρόπο – όπως του το είχε ζητήσει – και το πήρε κοντά Του, χαρίζοντας του μάλιστα και λαμπρό στεφάνι γι αυτό του το φιλότιμο!

   Ο άλλος, τέλος, ο πλεονέκτης, που έχασε τα φλουριά κι έκανε το φόνο, θα κολαζόταν για την πλεονεξία και τη φιλαργυρία του.

   Το άφησε λοιπόν ο Θεός να πέσει στο αμάρτημα του φόνου για να πονέσει η ψυχή του και να έρθει σε μετάνοια.

   Με την αφορμή αυτή αφήνει τώρα τον κόσμο και πάει να γίνει καλόγερος!

   Λοιπόν, πού, σε ποια περίπτωση, βλέπεις να ήταν άδικος ή σκληρός και άπονος ο Θεός;

   Γι’ αυτό στο εξής να μην πολυεξετάζεις τις κρίσεις του Θεού, γιατί Εκείνος τις κάνει δίκαια και όπως ξέρει, ενώ εσύ τις περνάς για άδικες.

   Γνώριζε επίσης ότι και πολλά άλλα γίνονται στον κόσμο με το θέλημα του Θεού για λόγους που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν.

   Κι έτσι το σωστό είναι να λέει ο καθένας:

   «Δίκαιος ει Κύριε, και ευθείαι αι κρίσεις σου.»

   Διαγραφή
 16. ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ: «Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΨΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΨΑΜΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ». ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ «Παν. Ι. Μπούμης δρ Θεολογίας Αναπληρωτής καθητητής του Πανεπιστημίου Αθηνών», ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΗΓΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΜΑΣ.

  «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται (Ματθ. 5, 17-18)». ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ ("Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΣΕΛΙΔΑ 17. ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ" - ΙΣΑΥΡΩΝ 42 11472, ΑΘΗΝΑΙ - 2009) ΣΤΟ «ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ 17 Μὴ νομίσετε, ὅτι ἦλθα διὰ νὰ καταλύσω καὶ ἀκυρώσω τὸν ἠθικὸν νόμον τοῦ Μωϋσέως ἢ τὴν ἠθικὴν διδασκαλίαν τῶν προφητῶν. Δὲν ἦλθα νὰ καταλύσω αὐτά, ἀλλὰ νὰ τὰ συμπληρώσω καὶ νὰ σᾶς τὰ παραδώσω τέλεια.
  18 Διότι ἀληθινὰ σᾶς λέγω καὶ μὲ πᾶσαν σοβαρότητα καὶ ἐπισημότητα σᾶς βεβαιῶ ὅτι, ἕως ὅτου παραμένει καὶ δὲν καταστρέφεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, οὔτε ἕν γιῶτα ἢ ἕνα κόμμα, οὔτε δηλαδὴ ἡ μικροτάτη ἀπὸ τὰς ἐντολάς, δὲν θὰ παραπέσῃ ἀπὸ τὸν Νόμον καὶ δὲν θὰ χάσῃ τὸ κῦρος της, ἕως ὅτου ὅλα, ὅσα διατάσσει ὁ Νόμος, λάβουν τὴν ἐπαληθεύσιν καὶ πλήρωσίν τους τόσον ὑπὸ τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς μου, ὅσα ἐκ τούτων ἐλέχθησαν προφητικῶς, ὅσον καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῶν γνησίων μαθητῶν μου, οἱ ὁποῖοι θὰ τηροῦν ταῦτα ἐπακριβῶς».

  Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ. ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

  ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ: Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;" (Λουκ. 18, 8).
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, "ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ", ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΟΠΩΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ, ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ=ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ (ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ:
   Ο Απόστολος Παύλος
   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".
   ΠΗΓΗ: "Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ" - ΙΣΑΥΡΩΝ 42 11472 ΑΘΗΝΑΙ). ΕΡΜΗΝΕΙΑ του στίχου 8 "Αλλά να ηξεύρετε τα Εξής: Εάν ακόμη και ημείς οι απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανόν κηρύττη εις σας άλλο ευαγγέλιον, διαφορετικόν από εκείνο, που σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένος δια παντός από τον Χριστόν".

   Διαγραφή
 17. Φίλε μου έγραψες ‘’ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ , ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΝΤΕ, ΜΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ……’’ Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ που πιστεύετε ότι Ο ΘΕΟΣ είναι δυνατόν να διατάξει να ξεκοιλιάσουν έγκυες γυναίκες για το καλό τους….. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ; ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΕΙΣ, είστε πολύ άρρωστοι ‘’άνθρωποι’’ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΡΩΣΤΟΙ……. ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΙΜΟΒΟΡΟΙ……..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ, ΟΠΩΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.

   ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΓΑΠΗ, Η ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΕΦΥΓΑΝ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ ΓΙΑΤΙ ΒΕΒΗΛΩΝΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ («ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»).

   ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.

   Διαγραφή
  2. λυπάμαι πάρα πολύ που πιστεύετε ότι Ο ΘΕΟΣ είναι δυνατόν να διατάξει να ξεκοιλιάσουν έγκυες γυναίκες για το καλό τους….. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ; ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΕΙΣ, είστε πολύ άρρωστοι ‘’άνθρωποι’’ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΡΩΣΤΟΙ……. ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΝΕΜΕΣΙΣ...Και τότε θα διαπιστώσετε αν το ξεκοίλιασμα των εγκύων γυναικών είναι για καλό ΘΑ ΤΡΕΜΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΗ....


   Διαγραφή
  3. ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΨΕΥΔΟΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΕΝΩ ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ.
   ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΑΓΑΠΗΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΘΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΣΩΣΕ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ.

   Διαγραφή
  4. Όταν προβάλλουμε τον Θεό ως σκληρό και άκαμπτο στις αποφάσεις του, που αντιμάχεται τη διαφορετικότητα, που ελέγχει συνεχώς τον άτσαλο και αδύνατο άνθρωπο, που σιωπά μπροστά στην αδικία και εκμετάλλευση που διατάζει να ξεκολιάσουν έγκυες γυναίκες που διατάζει να σφάξουν όλες τις αιχμάλωτες γυναίκες που γνώρισαν άνδρα αλλά τις παρθένες να τις πάρουν για να διασκεδάζει ο λαός, που κινείται με βάση την ανθρώπινη παθολογία, τότε ενθαρρύνουμε την αθεΐα ή την αρρωστημένη θρησκευτικότητα.
   Χρειάζεται να παλέψει και ν’ απορρίψει κανείς διδασκαλίες που δέχτηκε και απορρόφησε από παιδί, όταν αυτές είναι αντίθετες με όσα οι άγιοι έζησαν και δίδαξαν, ώστε να γνωρίζουμε ποιος είναι όντως ο Θεός της Ορθοδοξίας κι όχι των θρησκειών ή των αιρέσεων.
   Σίγουρα, κοντά σε σύγχρονους Πατέρες και Μητέρες, που γνωρίζουν εμπειρικά και διδάσκουν πατερικά, θα μπορέσει κανείς ευκολότερα, αν τους εμπιστευτεί, να ελευθερωθεί από τον ψεύτικο Θεό – το δυνάστη Θεό – και να χαρεί το πρόσωπό του, τη ζωή με τις χαρές της ως δώρα, τους συνανθρώπους του ως πρόσωπα- εικόνες Θεού. Γιατί θα συναντήσει και θα γνωρίσει το Θεό της ελευθερίας, της χαράς, της αγάπης που αγκαλιάζει όλους όπως είναι και τους καλεί – “όστις θέλει” – να βαδίσουν «την τεθλιμμένην του βίου οδόν» στηριγμένοι στην αγάπη Του…. Πεμπτουσία

   Διαγραφή
  5. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΙ: 39 «Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ».

   Διαγραφή
 18. ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΜΙΣΟΣ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΗΤΟΙ!!!!

  ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7, ΣΤΙΧΟΙ:13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς· 14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν! 15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· 18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Θεός μας είναι ο Πατέρας μας. Ο Θεός μας “αγάπη εστί”…… Ο άγιος Θεός, από σεβασμό και πατρική εκτίμηση και αγαπη προς τον άνθρωπο, τον θέλει ελεύθερο, δεν του επιβάλλεται, αλλά περιμένει την ελεύθερα προσωπική του εκλογή. Το να αποδεχθεί δηλ. τον Θεό στην ζωή του ή να Τον απορρίψει……. Μας αφήνει ο Θεός να διαλέξουμε μόνοι μας και δεν μας επιβάλλει την παρουσία Του. Όμως διακριτικά μας βοηθεί να ξεπεράσουμε την ανθρώπινη αδυναμία μας και να εκλέξουμε το συμφέρον σε μας.
   Ο Θεός αγάπη εστί μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης…..
   ο Θεός μας, ο μόνος αληθινός Θεός, δεν είναι ένας τιμωρός Θεός ΔΕΝ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΝΑ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΟΥΝ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
   Ο Θεός μας είναι ο Πατέρας μας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΣ ΜΑΣ

   Διαγραφή
  2. Η ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ.

   ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, Η ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». «Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ (Ματθ. 10, 28)».

   ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ;;; ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΠΑΤΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ;
   ΤΙ ΛΕΜΕ ΣΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ; ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ… ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦΙΕΜΕΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΗΜΩΝ… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 «Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· 13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν». ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)".

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΙ: 39 «Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ».

   Διαγραφή
  3. Αν η συκοφαντία ενός προσώπου αποτελεί ανήθικη συμπεριφορά, αφού αλλοιώνει την εικόνα του στους άλλους και τους επηρεάζει αρνητικά, η συκοφαντία του Θεού επηρεάζει τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, αφού Τον αρνούνται ή τον πιστεύουν λανθασμένα.
   Μια από τις σημαντικές συκοφαντίες που εκτόξευσε ο διάβολος κατά του Θεού είναι να Τον παρουσιάσει ως σκληρό, τιμωρό και καταπιεστικό.
   Έχουμε ένα Θεό που η αγάπη Του δεν έχει όρια, που δεν έχει προϋποθέσεις, που δεν έχει τη δική μας λογική. Κι ακόμα, η αγάπη Του είναι θυσιαστική κι όχι των λόγων. Ο δικός μας Θεός δεν απαιτεί, δεν τιμωρεί, δεν κρίνει. Μόνο δίνει, αγαπά, σώζει.
   δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Θεό τιμωρό, εκδικητικό, αυστηρό. Κι όμως τόσος κόσμος ταλαιπωρείται μ’ αυτές τις αιρετικές ιδέες που κάποιοι κατηχητές ή δάσκαλοι του εμφυτεύσαν παιδιόθεν.
   ο Θεός μας, ο μόνος αληθινός Θεός, δεν είναι ένας τιμωρός Θεός ΔΕΝ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΝΑ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΟΥΝ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

   Διαγραφή
  4. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙ ΑΔΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· 14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος». ΕΝΩ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΨΕΥΔΑΓΑΠΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΤΙΜΩΡΕΙ ΑΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ! ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ… ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ ΕΝΩ Η ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ.

   Διαγραφή
  5. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ: 15 «ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν». Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΣΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΚΑΤΑΠΑΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΜΕ ΨΕΥΔΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ.
   "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7, ΣΤΙΧΟΙ: 19 «πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη».

   Διαγραφή
  6. Δεν υπάρχει Θεός τιμωρός, αλλά Θεός αγάπης και συμπόνιας, σέβεται την ελευθερία μας, δεν εκβιάζει την σωτηρία μας, δεν παρεμβαίνει με μαγικό τρόπο στη ζωή μας, αλλά παραμένει πάντοτε ο Θεός της αγάπης, που γαληνεύει τον πόνο και παρηγορεί τους ανθρώπους. Είναι δίκαιος κριτής, όχι, όμως τιμωρός, σκανδαλίζουν τους ανθρώπους, κάποιοι παρουσιάζοντας έναν Θεό τιμωρό, που φοβόμαστε να προσεγγίσουμε. Πολλές φορές εμείς γινόμαστε η αιτία της απομάκρυνσης από τον Θεό, γιατί Τον παρουσιάζουμε ως κριτή μόνο, ενώ ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Κανείς δεν μας έδωσε το δικαίωμα να πάρουμε την θέση του Θεού – Κριτού, όταν ο Ίδιος δέχθηκε να θυσιαστεί, για να μας σώσει, με πρώτο τον ληστή…».

   Διαγραφή
  7. ο Θεός που προσεύχομαι δεν χειραγωγεί, δεν είναι τρομολάγνος, δεν είναι τιμωρός, δεν είναι πολεμοχαρής, δεν είναι τρομοκράτης, δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι δολοπλόκος, δεν δίνει εντολές να ξεκοιλιάζουν έγκυες γυναίκες για το καλό
   Προσεύχομαι στον Θεό που δεν ζητά τίποτα από εμένα ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ δεν ζητά τίποτα για να με στηρίξει, μα είναι εκεί μια αόρατη δύναμη που αισθάνομαι την ζεστασιά της στη χαρά μου αλλά και στη δυσκολία μου!
   Προσεύχομαι στον Θεό που δεν είναι τιμωρός για να με πονέσει σε κάθε μου κακοτοπιά, δεν είναι κριτής να μου βάλει ποινές σε κάθε μου δηλωμένη αμαρτία, μα είναι εκεί να μου δίνει δύναμη να συνεχίσω όσο ανηφορικός και αν είναι ο δρόμος.
   Ο Θεός ως πατέρας όλων των ανθρώπων δέχεται κάθε αμαρτωλό πίσω στην αγκαλιά Του. Δεν υπάρχει ανθρώπινη αμαρτία που ο Θεός να μην τη συγχωρεί όταν ο άνθρωπος το θελήσει και το ζητήσει

   Διαγραφή
  8. Η ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ.
   Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ. ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ, ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ.

   Διαγραφή
  9. … ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ, ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.

   Διαγραφή
  10. … ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝ "ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ" ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. (Ψαλμ. 95,5)», ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ… ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, «ΠΡΑΞ. 4,10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ, ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ. ΠΡΑΞ. 4,11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ' ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ, Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ. ΠΡΑΞ. 4,12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ· ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΣ: 30 "ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν". ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 16, στίχος 24: "Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι". ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, ΣΤΙΧΟΣ: 5 «εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14, ΣΤΙΧΟΣ: 6 «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ».
   ΓΙΑΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ. Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΧΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΑ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα•»

   Διαγραφή
  11. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΟΜΩΣ ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟΣ ΤΙΜΩΡΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΑΨΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΤΙΜΩΡΟΣ ΑΝ ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΩΣ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ..

   Διαγραφή
  12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΨΕΥΔΟΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ), ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ… "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». «Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ (Ματθ. 10, 28)». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;" «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».

   Διαγραφή
  13. έχουμε παραμορφώσει μέσα στο νομικισμό και τον ηθικισμό την αρχική διδασκαλία της εκκλησίας μας.
   Πόσοι άνθρωποι δεν μεγάλωσαν από παιδιά μαθαίνοντας ότι εκεί ψηλά στον ουρανό υπάρχει ένας θεος που διψάει για αίμα και εκδίκηση. Ένας Θεός που που εξοντώνει χιλιάδες διότι δεν πιστεύουν σε αυτόν, που ξεκοιλιάζει έγκυες γυναίκες Ένας Θεός που αστυνομεύει την ζωή των ανθρώπων και καταδικάζει σε αιώνιες κολάσεις;
   Πόσες ψυχές δεν τραυματίστηκαν, λύγισαν και έσπασαν κάτω από τις απειλές και τον μεταφυσικό εκφοβισμό; Παντού ενοχές και φόβος. Απειλές και ταραχή. Ένας Θεός που μόνο να τον αγαπήσεις δε μπορούσες.
   Είναι όμως αυτός ο Θεός που μας αποκάλυψε ο Χριστός; Είναι αυτός ο Πατέρας Του, εκείνος που «τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (Ματθ. 5, 45)
   Θα μου πείτε τώρα πως σου ήρθαν όλα αυτά και τα γράφεις; Ναι, τα έχω πει πολλές φορές ωστόσο μελετώντας τους πατέρες της εκκλησίας κάθε φορά που πέφτω πάνω σε ένα κείμενο που μου θυμίζει το πόσο παραχαράξαμε και παραμορφώσαμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού, νιώθω πάλι την ανάγκη να γράψω γι αυτά τα θέματα.

   Διαγραφή
  14. ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΩ ΟΣΟ ΖΩ ΟΤΙ:
   ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΩΣ ΑΔΙΚΟ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΑΙΜΟΒΟΡΟ ΤΙΜΩΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΚΟΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ, ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ «ΣΥΓΧΩΡΕΙ» ΣΑΤΑΝΙΚΑ!

   ΑΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ [«ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»], ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, «ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ»… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς".
   ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ «Μνημονευτέον μάλλον τού Θεού καί Προσευχητέον Αυτώ, ή αναπνευστέον» (άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος).

   Διαγραφή
  15. ΓΙΑΤΙ "ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ" ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

   Διαγραφή
  16. ΚΑΙ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ… ΑΛΛΑ ΕΙΠΑΜΕ ΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ» ΚΑΙ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ».

   Διαγραφή
 20. Σας έχει κάνει να σκασετε ο Γεωκων έτσι;Ότι μπούρδα θες την ακούς...χαχαχα Μπράβο ρε Γεωκων έχω γελάσει ,έχω καταευχαριστηθει...Ο Αγαθός γιατί δεν έφυγε;Αφού είπε θα φύγει ...Σιγά μην φύγετε ρε ταγκαλοι...Γιατί κύριε Ρωμανε να μην γράψει αλήθειες ο Γεωκων περί ΠΔ;Πειράζει;Ο Χριστός είναι αλήθεια ,τι φοβάσαι;Έξαλλου ο Γεωκων δινει στοιχεία από θεολόγους και ιερείς αναγνωρισμένους...Εσύ;Καλά οι υπόλοιποι ,οι αποδείξεις τους δεν γελάνε ούτε μωρό...Γελάνε και τα κολοκύθια μαζί σας..Ρωμανε βρίζουν τον Γεωκων και δεν τους βαζεις χέρι.Γιατι;
  Αφήνω τους άλλους Ρωμανε πες μου εσύ για τους φόνους,τις σφαγές,τις αιμομιξίες,τις κατάρες,τις δολοπλοκίες,το ποσό κάνει η ζωή μια γυναίκας κλπ κλπ...Για πες μου για την Θεοπνευστία της ΠΔ.Ουτε οι ίδιοι οι Εβραίοι δεν το λένε αυτό.Για πες μας εσύ
  Και όπως έχω ξαναρωτησει και το έχεις σβήσει..Γιατί αφού το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ γιατί δεν κάνεις προσευχή στον Γιαχβέ;Να λες ευχαριστώ Γιαχβε μου.
  300 προφητείες;Έδωσε σε άλλο άρθρο του ο Γεωκων τις προφητείες των αρχαίων Ελλήνων.Ακριβεστατες και με ονόματα!!!Για δειξε μου μερικές εβραϊκές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΟΗΤΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΟΝΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙ ΕΔΩ Ο ΚΡΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΙΣΟΛΟΓΑ ΡΩΜΑΝΟΣ,ΑΛΛΟΤΕ ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ.
   Ο ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ ΟΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΕ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ .ΑΠΛΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΝΩΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΜΕ ΑΛΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗ,ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΨΑΧΝΩ ΤΟ ΠΕΔΙΟ.
   ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΡΥΠΤΟΧΙΛΙΑΣΤΕΣ.

   Διαγραφή
  2. ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΕ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΧΒΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ. ΜΠΡΟΣ, ΤΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

   Διαγραφή
  3. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 11 «μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ· 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν». ΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΔΩ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ…

   ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΕΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΩΞΑΝ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ… ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΝΑΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ («καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» Ματθ. 27, 25) ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ!

   Διαγραφή
 21. Τι μεγάλο δώρο απ’ το Θεό να ακούς κατηγορίες και να μη σε αγγίζει τίποτε! επειδή ζεις αλλού, είσαι σε άλλο κλίμα και άλλη ατμόσφαιρα. Κατανοείς καλά ότι ο άλλος, αν δεν είναι συντονισμένος με τον Θεό και την αγάπη Του, είναι φυσικό να κάνει λάθος εκτιμήσεις, και να λέει λόγια που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια.

  Η άγνοια των ανθρώπων θολώνει το νου, και δημιουργεί μπερδεμένους λογισμούς.

  Μετά από το τσουναμι των επιθέσεων εναντίον μου σήμερα νιώθω μια βαθιά ηρεμία και γαλήνη, η καρδιά μου πλημμυρίζει από φως. Είναι η Χάρις του Θεού, που με αγκαλιάζει… το ποιος είμαι και τι πιστεύω, το ξέρει πολύ καλά Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΘΕΟΣ μου.

  Όσοι με κατηγορούν έχουν διαμορφώσει μια άποψη και γνώμη για μένα, δεν πρόκειται να την αλλάξουν, ένας καλός φίλος μου είπε…. “ δεν χρειάζεται να εξηγείς σε κανέναν”, γιατί πολύ απλά, αυτοί που σε κατηγορούν δε θα σε πιστέψουν έτσι κι αλλιώς, και οι φίλοι σου δε χρειάζονται καμιά εξήγηση .

  Δυστυχώς, η πίστη των περισσοτέρων από εμάς έχει καταντήσει σκέτη ιδεολογία. Λόγια, όμορφα,Και τσακωμοί και συζητήσεις επί συζητήσεων για θεολογικά θέματα. Ένα μάτσο σκέψεις και ιδέες και φιλοσοφίες. Αλλά βίωμα κανένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 11 «μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ· 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν». ΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΔΩ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ…

   ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΕΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΩΞΑΝ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ… ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΝΑΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ («καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» Ματθ. 27, 25) ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ!

   Διαγραφή