Σάββατο 15 Απριλίου 2023

ΣΠΑΝΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΤΑΤΖΗ

«ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙ

Νεοελληνική απόδοσις υπό των πατέρων
της Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών Πατρών

"Χριστός Ανέστη εκ νεκρών· αυτό είπε ο άγγελος· αυτό είδαν και οι γυναίκες· αυτό μαρτυρούν και οι σφραγίδες του Πιλάτου· ο άδειος τάφος το φωνάζει δυνατά· το μαρτυρεί ο κυλισμένος λίθος· οι φύλακες ελέγχονται με την φυγή τους· η κουστωδία (φρουρά) το ομολογεί και λαμβάνει τα χρήματα· οι αρχιερείς (Άννας και Καϊάφας) αποδεικνύονται ένοχοι· ο Πιλάτος αισθάνεται εντροπή· ο κεντυρίων (εκατόνταρχος), με το σχίσιμο του καταπετάσματος, πιστεύει· ο ήλιος το εδίδαξε (έδειξε) πριν, σκοτεινιάζοντας εις τον Σταυρό· τα αναστημένα σώματα των νεκρών την αλήθεια διετράνωσαν· όλη η φύσι την Ανάστασι εμαρτύρησε, που έγινε εις το τέλος του Σαββάτου προς την αρχή της πρώτης ημέρας.

Χαίρετε άνθρωποι· Χριστός ανέστη εκ νεκρών· η μαρτυρία είναι παναληθής· αγαλλιάσθε, ελευθερωθήκατε· ο Άδης εδεσμεύθη ευφραίνεσθε· Αναστάσεως ημέρα, υψώσατε την φωνή· ο αρχηγός της σωτηρίας μας ανέστη εκ νεκρών· χαίρε ο ουρανός και η γη· ιδού, αρμονία μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων, διά της Αναστάσεως· χαίρετε τα φυτά· η νέκρωσι του Χριστού έγινε εις τον Σταυρό, αλλά δι' αυτού συνετελέσθη η Ανάστασι· συνανέστησε τον Αδάμ· η Εύα ελύθη από τα δεσμά της· οι προφήτες προπορεύονται από τον Δεσπότη· οι βασιλείς, Σολομών και Δαυίδ, προσφέρουν τους επινίκιους ύμνους.

Χαίρετε άνθρωποι· εμειώθη το σκότος, εισήλθε το φως· έφυγε τροχάδην η σκιά, επήλθε η χάρις· το έαρ (άνοιξι) της ζωής ανέτειλε. Μήπως κανείς πρέπει να διδάξη τον Κύριο; μα, δεν Τον γνωρίζουν όλοι αναστημένο εκ των νεκρών; Ο Πιλάτος γιατί μαίνεται οργισμένος; ο Καϊάφας σκέπτεται, πού να λάβει χώρα το συμβούλιο των βουλευτών. 

Ευφραίνου και συ, ο ληστής, και είσελθε, με την συνέλευσι όλων, εις τον παράδεισο· ιδού, η φλογίνη ρομφαία έστρεψε τα νώτα· ο προπάτωρ ελευθερώθη· τα παιδιά του, ευφραίνεσθε. Από την προμήτορα Εύα προήλθε η πτώσι, από την αγνή Θεομήτορα η ανόρθωσι· με την παρακοή επήλθε ο θάνατος, με την ταπείνωσι του Υιού του Θεού εδόθη, ως βραβείο, η Ανάστασι.


Και πάλι λέγω: Χαίρετε άνθρωποι· εδεσμεύθη ο Άδης· προς τα άνω τρέχετε γρήγορα· κάθε φιλόθεος και φιλάρετος ας τρέξει να ιδεί την Ανάστασι· ας μη νικήσει η ολιγωρία των γυναικών, αλλ' ας προλάβει η ανδρεία· οι γυναίκες κραυγάζουν: Χαίρετε εις το εξής· σαν θερμότερες εις τον ζήλο, κινούνται· κι εμείς, ας μη ναρκωθούμε· γιατί δεν είναι χάριν του θεάτρου η οδοιπορία, αλλά χάριν της Αναστάσεως του Χριστού ο ήχος των σαλπίγγων· εις τις πανηγύρεις ήδη αντηχεί των γυναικών ο λόγος, που ελέχθη πριν εις την Ανάστασι του Χριστού. Από γυναίκα προήλθε η πτώσι και με γυναίκα κηρύσσεται η Ανάστασι.

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών· οι νεφέλες ας ράνουν (ραντίσουν) με νερό αγαλλιάσεως, τα φυτά ας φέρουν χλωρά φύλλα κι ας δώσει η γη τον καρπό της· ο Δημιουργός των πάντων ανέστη εκ των νεκρών, και σεις βλαστήσατε· της αρετής οι κλάδοι ανθήσατε, γιατί ο Αρχηγός της ζωής ανέστη εκ νεκρών. Ποιός δεν χαίρει σήμερα; ποιος δεν ενθουσιάζεται; ποιός δεν τέρπεται; και ποιός, για να το ειπώ έτσι, δεν ευφραίνεται;

Ανέστη εκ των νεκρών, και του Άδου το βασίλειο κατέλυσε· ανέστη, και τον διάβολο κατήργησε· ανέστη, και την αμαρτία εξήλειψε· ανέστη, και την ειδωλομανία εμείωσε· ανέστη, και την πλάνη απεδίωξε· ανέστη, και τον Αδάμ διέσωσε· ανέστη και τους αγγέλους έκαμε αμετακίνητους προς το κακό· ανέστη, και τον άνθρωπο έσωσε· ανέστη, και τα ουράνια συνέδεσε με τα επίγεια, υποδεικνύοντας τον Εαυτό Του παγκόσμιο βασιλέα και υπέρτατο Δεσπότη όλων: των αγγέλων, των ανθρώπων, των στοιχείων, των στοιχειωτών και, πρωτοφανές, των δαιμόνων. Χαίρετε, λοιπόν, με ανεκλάλητη χαρά· όσοι ακούετε ότι, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ευφραίνεσθε· ποιος δεν προσκυνεί τον Πρώτο και τον Έσχατο, κατά την θεηγόρο φωνή· ποιος δεν Τον δοξάζει; Διελύθη το σκοτάδι· ελευθερωθήκαμε από τα δεσμά· προς την άνω βασιλεία υψωθήκαμε.Αναστάσεως ημέρα· και ποιός δεν θα λάβει πνευματική κινύρα (κιθάρα) για να ψάλει επαναλαμβανόμενο μέλος (άσμα), με ωδές και ψαλμούς και αγαλλίασι μεγάλη, και με διαπεραστική μελωδία να αλαλάξει και να βοήσει το, ανέστη εκ των νεκρών; Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Φύγε μακριά μας κάθε δαιμονική φάλαγγα· κι ο αρχηγός του σκότους, με την στρατιά σου κάτελθε προς τα τάρταρα· γιατί ανέστη ο Αρχηγός της ζωής και το βασίλειό σου εσκύλευσε·

Κανείς, ω πιστοί, με πενιχρά ενδύματα ας μη συνδράμει (συντρέξει) εις την εορτή· ας λαμπροφορήσωμε, οι ορθόδοξοι, στις αισθητές αισθήσεις μας και στις νοητές, των αρετών· ας λαμπροφορήσωμε, οι ορθόδοξοι· ο αντικείμενος (διάβολος) απέθανε· ο Δεσπότης ανέστη· η χθεσινή λύπη, από χαρά διεβιβάσθη προς χαρά· τί μας εμποδίζει να συμψάλωμε με τους μαθητές; να ψάλωμε τα επινίκια μαζί με τις Μαρίες; Η θεία οικονομία συνετελέσθη· η συγκατάβασι, η σύλληψι, ο τόκος ο εκ Παρθένου, το Βάπτισμα, οι θεοσημείες, τα Πάθη και η Ανάστασι, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών· χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε.

Έτσι, λοιπόν, κι εμείς κατά το μέγα Σάββατο, με θείο ύμνο μελωδούμε τον δεσπότη Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών· τον αληθώς αναστάντα· τον αληθώς και πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Και εις εμάς, ω Κύριε, πόθεν (από πού) θα καταπεμφθεί η χάρι των αιτημάτων μας;"8 σχόλια:

 1. Ὁμιλίες ηχητικές μακαριστού Αρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου: Περί (αμαρτωλών) παθῶν.

  https://arnion.gr/index.php/p-thanasios-mytilina-os/milies-p-thanasiou/diafora-uemata/peri-pauvn

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ, ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.

  https://www.youtube.com/watch?v=VGSAvmga32A

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το Άγιο Φως ανάβει θαυματουργικά (από μόνο του), ΟΧΙ ΜΟΝΟ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, αλλά ανάβει θαυματουργικά (από μόνο του), ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ σε κάποιους (επιλεκτικά) πιστούς που περιμένουν (με τις σβηστές λαμπάδες τους) μέσα στο μεγάλο πλήθος για να πάρουν το Άγιο Φως.

  * * *

  Το υπερφυσικό θαύμα του Αγίου Φωτός.

  http://www.impantokratoros.gr/61CB08D5.el.aspx

  * * *

  Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Ζωντανή μαρτυρία Αγίου Φωτός.

  https://www.youtube.com/watch?v=LxdbsUgvzrs

  * * *

  Βιβλίο:

  «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ.
  ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  Εβδομήντα ιστορικές μαρτυρίες (4ος-16ος αι.)».

  Συγγραφέας: Χάρης Σκαρλακίδης.

  http://www.skarlakidis.gr/el/home.html

  * * *

  Φωτογραφίες από το θαύμα του Αγίου Φωτός: Φαίνεται ότι τα πρώτα λεπτά μετά που ανάβει το Άγιο Φως, αυτό ΔΕΝ καίει όταν έλθει σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα.
  Πατάτε πάνω σε κάθε φωτογραφία, για να την δείτε σε μεγέθυνση.

  http://www.orthodoxphotos.com/Pascha_Holy_Light

  * * *
  Ιερομόναχος και ιατρός, Αντώνιος Στυλιανάκης:

  «Μια προσωπική μαρτυρία, όπως ακριβώς είδαμε το Άγιο Φως, πάνω στον Τάφο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, το Πάσχα του 1994 & 1995 (μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους)».

  http://www.holyfire.org/file/Greek_AgiosPhotos.htm


  * * *

  Δυο φωτογραφίες που δείχνουν ότι το Άγιο Φως ΔΕΝ καίει το ανθρώπινο σώμα, για λίγα λεπτά μετά που ανάβει θαυματουργικά:

  http://4.bp.blogspot.com/-uG_qYF6gtxc/U0hFT-L2iGI/AAAAAAAAbLI/j9pvckfGqnw/s1600/00e-holy-fire-2012.jpg

  ΚΑΙ

  http://www.oodegr.com/oode/asynithista/thavmata/eikones/agiofos-001.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

  Γιατί οι Φαρισαίοι λύσσαξαν να σκοτώσουν τον Ιησού – Χριστό και μάλιστα, με ατιμωτικό

  τρόπο ως κοινό εγκληματία? Τί ήταν αυτό το τόσο φρικτό που έκανε ώστε να τον θεωρούν
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ??
  Προς τι τέτοιο πείσμα και επιμονή να τον θανατώσουν άρων άρων??

  Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Χριστός δεν ήταν ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ, όπως επίσης σίγουρο
  είναι, πως μόνο καλό έκανε και δεν έκανε τίποτα κακό…!!!!
  Άρα για ποιόν λόγο οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον φθονούσαν τόσο πολύ και έτρεξαν
  στον Πιλάτο για να τον καταδικάσει αυτός σε θάνατο μιας και αυτοί δεν μπορούσαν
  γιατί δεν είχαν τέτοια αρμοδιότητα???
  Τί ήταν αυτό που τον έκανε τόσο ΜΙΣΗΤΟ στους Αρχιερείς???
  Ποια ήταν η αιτία, ώστε μέσα σε ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ από όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα να τον
  σκοτώσουν???
  Γιατί τον καταδίκασαν με ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ διαδικασίες??
  Τό ένα που τους προβλημάτισε εξ αρχής ήταν η καταγωγή του από την Γαλιλαία …γιατί
  φυσικά δεν μπορούσαν να δεχτούν ως Μεσσία τους έναν που δεν είχε Ισραηλίτικη
  καταγωγή, αλλά προερχόταν από την Γαλιλαία των ΕΘΝΩΝ..!!!
  Το δεύτερο και ουσιαστικότερο ήταν ότι ο Χριστός ΑΝΕΤΡΕΨΕ τον ΔΙΑΚΑΗ τους ΠΟΘΟ
  για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ..!!!!!! Αυτή ήταν και η αιτία που τους ΕΞΟΡΓΙΣΕ τόσο
  και τους έκανε να ΛΥΣΣΑΞΟΥΝ στην κυριολεξία…!!!!
  Διότι ο Ιησούς Χριστός με δυο λόγια απλά και κατανοητά, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ την Παλαιά Διαθήκη
  ότι δηλαδή είναι οι Ισραηλίτες ΕΚΛΕΚΤΟΙ και ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ (που θα τους ΑΝΗΚΟΥΝ τα πάντα
  και όλοι οι άλλοι θα είναι δούλοι τους) και έκανε την ΚΑΙΝΗ, την Καινούρια Διαθήκη, όπου όλοι
  οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, δηλαδή ΙΣΟΙ και δεν είναι κάποιος, πιο ιδιαίτερος από τους
  άλλους, ώστε να κάθεται πάνω στον σβέρκο των υπολοίπων, όπως επίσης πως εκλεκτός και
  ΑΡΕΣΤΟΣ στον ΘΕΟ δεν είναι αυτός, που ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΧΡΗΜΑ, αλλά αυτός που ζεί με
  ΑΡΕΤΗ ΚΑΛΟΣΥΝΗ και ΑΓΑΠΗ για τον πλησίον του.
  Υπήρχε περίπτωση να τον αφήσουν να ζήσει??
  Υπήρχε περίπτωση να μην τον θεωρήσουν Εγκληματία και ΒΛΑΣΦΗΜΟ???
  Διότι ο δικός τους ο Μεσσίας θέλει και τάζει ΑΡΓΥΡΙΑ και ΧΡΥΣΑ..
  Κάνει διακρίσεις, μεροληπτεί και εγκληματεί…!!
  Οπότε ο Ιησούς εφόσον κήρυττε τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ από αυτά .. που πρέσβευε ο θεός τους, σίγουρα
  ήταν για τους Φαρισαίους, ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ και ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ, διότι έβαζε φωτιά
  στα ΑΝΙΕΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ τους, για να κυριαρχήσουν σε όλο τον ΠΛΑΝΗΤΗ..!!

  Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κρατιόντουσαν και θέλαν όχι μόνο να Τον σκοτώσουν
  αλλά και να Τον εξαφανίσουν και να ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΝ την ΥΠΑΡΞΗ Του όσο πιο γρήγορα
  γινόταν..!!!

  ΙΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πιο μπουρδα δεν γινετε απο μια εμμονικη διεστραμενη αντιχριστη, που δεν ξερει που πανε τα 4

   Διαγραφή
  2. αηδιες που κατεβαζει απο τη κουτρα της και δεν εχουν καμια βαση πουθενα.

   Διαγραφή
  3. μορη καριολα, που καταργησε τη παλαια διαθηκη ο χριστος. πιο διαβολισμενη δεν γινεται και μαλιστα μεσα στη μεγαλη βδομαδα, οπως κανουν ολοι οι αντιχριστοι

   Διαγραφή
  4. τραβα στη τρικλοποδια να γραφεις αυτες τις μπουρδες. εδω ειναι ορθοδοξο μπλογκ

   Διαγραφή