Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!


ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ«ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΤΙΤΟ 
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 15.6.1945
Παρουσιάζουμε το άρθρο του Θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου στην γνωστή εφημερίδα της εποχής «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα στις 15 Ιουνίου 1945.

Ο τίτλος του άρθρου είναι «Σαφήνεια», στο οποίο καταφέρεται ο συγγραφέας κατά του ψευδο-«μακεδονισμού» που εκείνη την εποχή επέβαλλε σιγά σιγά ο Τίτο στα βόρεια σύνορά μας.


Αντιγράφω ορισμένα αποσπάσματα:

«..υποβολιμιαία βουλγαρικά συνθήματα… έν εξ αυτών είναι και το σύνθημα περί υπάρξεως αυτοτελούς δήθεν μακεδονικής εθνότητος, η οποία θα έπρεπε ν’ αποκτήσει εθνικήν ελευθερίαν…

»...όταν το 1893 ιδρύετο εν Βουλγαρία το πρώτον μακεδονικό κομιτάτον, ωμίλει περί Μακεδονίας αλλά εκάλει υπό τας σημαίας του «πάντα κάτοικον, άνευ διακρίσεως γένους, εθνικότητος, θρησκείας, πεποιθήσεων και γλώσσης»

»… Πώς ήτο δυνατόν ν’ αποτελέση ξεχωριστήν εθνότητα -τότε ακόμη- εν άθροισμα κατοίκων, που διέφερε και κατά την εθνικήν συνείδησιν και κατά την θρησκείαν και κατά την γλώσσαν και κατά τας πεποιθήσεις;

»Το 1928, επί 300.000 κατοίκων της Β. Ελλάδας υπήρχαν 82.000 σλαυόφωνοι και περί τας 60.000 Εβραίοι – από τους οποίους σήμερον ολίγαι μόνον χιλιάδες επιζούν, κατόπιν της χιτλερικής κατοχής. 

Τώρα, η νέα Γιουγκοσλαυία θεωρεί βολικότερον να ονομάζη Μακεδόνας τους κατοίκους της νοτίας Σερβίας. Και να τους μεταβάλη εις ομόσπονδον εθνότητα μαζί με τους κατοίκους του βουλγαρικού τριγώνου της Μακεδονίας. 

Δεν είναι Σέρβοι οι του σερβικού τμήματος; αλλά τότε διατί τους ενσωμάτωσε το 1913; Δεν είναι Βούλγαροι οι του βουλγαρικού τμήματος; Αλλά τότε διατί τους εξεδίκησεν η Βουλγαρία; Πάντως, οι του ελληνικού τμήματος της Μακεδονίας κάτοικοι είναι Έλληνες. Και η Ελλάς ουδεμίαν επί του θέματος αυτού δέχεται συζήτησιν. Μακεδονική εθνική συνείδησις ουδέποτε υπήρξεν. 

Εις την ελληνικήν Μακεδονίαν, εν πάση περιπτώσει, κατοικούν μόνο Έλληνες και μερικοί σλαβόφωνοι -82.000- εκ των οποίων πλείστοι έχουν -και αυτοί- ελληνικήν εθνικήν συνείδησιν.

Όταν λοιπόν ένας πρεσβευτής της Γιουγκοσλαυίας προβαίνει εις επισήμους δηλώσεις, έχει, νομίζομεν την υποχρέωσιν να γνωρίζη ολίγην Ιστορίαν και προ παντός να είναι σαφής. Διότι, είπε μεν, ότι κατήντησαν πολύ απηρχαιωμένα μέσα τα μειδιάματα και οι φιλικαί διακηρύξεις. 

«Η ρύθμισις -είπεν εν Λονδίνω ο Γιουγκοσλαύος πρεσβευτής - των ζητημάτων του βουλγαρικού και του ελληνικού τμήματος της Μακεδονίας θ’ αποτελέσει θέμα αμοιβαίων συνεννοήσεων». 

Δια ποιον σκοπόν; Ζητήματα της ελληνικής Μακεδονίας αναμένοντα ρύθμισιν δεν υπάρχουν. Το είχε διακηρύξει αυτό προ ενός έτους ακριβώς και ο τότε υπουργός των Εξωτερικών της Γιουγκοσλαυίας του Τίτο – όχι του Αλεξάνδρου ή του πρίγκηπος Παύλου – κ. Σμονλόκα. 

Μήπως ο κ. πρεσβευτής νομίζει ότι τα ζητήματα αυτά εδημιουργήθησαν, διότι οι «σύμμαχοί» του Βούλγαροι έσφαξαν εν τω μεταξύ και μερικούς ακόμη Έλληνας;»Ολόκληρο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελευθερία» με τίτλο «ΣΑΦΗΝΕΙΑ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου