Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΥΟΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ


NETZEROWATCH 
Μετάφραση: Απολλόδωρος


Μια ομάδα Αυστραλών επιστημόνων, χρηματιστών και οικονομολόγων απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση "ελαττωματικών" κλιματικών μοντέλων για την πρόβλεψη χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Γράφοντας στο περιοδικό Environmental Research λένε ότι η οικοδόμηση μελλοντικών στρατηγικών σε πληροφορίες που δεν είναι κατανοητές και ενδεχομένως παραπλανητικές είναι πιθανό να εκθέσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε συστημικούς κινδύνους που το ίδιο δημιουργεί.

Οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

Συνήθως χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό βάσεων δεδομένων για τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία σε συνδυασμό με τα λεγόμενα συζευγμένα κλιματικά μοντέλα για τον προσδιορισμό περιφερειακών και πιο τοπικών αλλαγών, όπως η επίδραση στις πόλεις. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, ωστόσο, η προσέγγιση αυτή είναι εσφαλμένη και αναποτελεσματική. 

"Δείχνουμε ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία παρέχει ελάχιστη εικόνα για το πώς θα αλλάξουν οι οξείς κίνδυνοι που πιθανώς είναι ουσιώδεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε κλίμακα πόλης", λένε οι ερευνητές.

Διερευνούν πόσο καλή είναι η χρήση εκτιμήσεων της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στην πρόβλεψη των αλλαγών στα ετήσια ακραία φαινόμενα θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, καθώς και στους καύσωνες και την ξηρασία, καθώς και στις ακραίες βροχές και τους ισχυρούς ανέμους. 

Διερωτώνται επίσης κατά πόσον τέτοιες μελέτες απόδοσης του κλίματος μπορούν να δώσουν κάποια εικόνα για τις αλλαγές στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις κατά τα επόμενα 20, 50 και 100 χρόνια. Το συμπέρασμά τους- "οι προσεγγίσεις αυτές είναι πιθανό να είναι εσφαλμένες", λένε, λόγω των ατεκμηρίωτων αβεβαιοτήτων.

Επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την ανάλυσή τους, αλλά και με τις αναλύσεις άλλων, δείχνει ότι η μετάφραση των συνόλων δεδομένων της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε εκτιμήσεις των ακραίων τιμών είναι μια διαδικασία τόσο κακή που δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη ούτε στο μέγεθος της προβλεπόμενης αλλαγής, ούτε καν στο πρόσημο αυτών των αλλαγών.

  " Η αβεβαιότητα επισκιάζει οποιοδήποτε σήμα από τα σενάρια εκπομπών, τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια".

Προσθέτουν ότι όσον αφορά τα κλιματικά μοντέλα η ορθότητα και η ακρίβεια δεν είναι το ίδιο πράγμα- τα φυσικά κλιματικά μοντέλα είναι πολύ ακριβή, αλλά όχι απαραίτητα ορθά, ιδίως όταν εφαρμόζονται σε προβλήματα για τα οποία δεν σχεδιάστηκαν. Συχνά δεν παρέχονται πληροφορίες για την αβεβαιότητα στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα που διεξάγουν μακροπρόθεσμες μελέτες και τεστ αντοχής.

Επειδή δεν βρίσκουν καμία χρήσιμη σχέση μεταξύ της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και των υλικών κινδύνων, ζητούν την αναθεώρηση της πρακτικής αυτής.

   "Υπάρχουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, από το Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για την οικολογικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος".

Ανατροφοδότηση: david.whitehouse@netzerowatch.com


***********


ΠΗΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Global Financial System at Risk From Flawed Climate Models - Net Zero Watch


ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου