Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΓΙΑΥΤΟ "ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ" ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ...ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η "ΕΥΛΟΓΙΑ" ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΛΗΣΤΕΥΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ...
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟY


Εντελώς αυθαίρετα καί κινδυνολογικά αποδεικνύονται τά ψεύτικα επιχειρήματα πού επικαλούνται όλες οι Ελληνικές Μνημονιακές κυβερνήσεις γιά νά δικαιολογήσουν τήν παράδοση τής Εθνικής μας Κυριαρχίας στούς δανειστές.

Είναι απόλυτα εγκληματική και αδικαιολόγητη ως και προϊόν αντεθνικών συμφωνιών «κάτω από το τραπέζι» η υποχωρητικότητα πού δείχνει η Ελληνική πλευρά (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), όλα αυτά τά τελευταία 12 Μνημονιακά χρόνια απέναντι στους Δανειστές, χωρίς μάλιστα να ασχοληθεί σοβαρά για να προετοιμάσει Μελέτες πού να διερευνούν το κόστος Εναλλακτικών Σεναρίων...

Μάλιστα οι θιασώτες των Μνημονίων ισχυρίζονται ότι κάθε προσπάθεια διαφοροποίησης από τις επιλογές και κατευθύνσεις της Γερμανίας όσον αφορά το Δημόσιο Χρέος μας, αυτόματα, θα προκαλούσε τις αντιδράσεις τους, με πιθανά αντίποινα διακοπής κονδυλίων της ΕΕ, τελικά, δε, την αποβολή και από την ΟΝΕ (Ευρωζώνη). Αρα, τά "κεφάλια μέσα", αφού, μοίρα μας είναι να εφαρμόζουμε τά Μνημόνια και τους Γερμανικούς "μονοδρόμους".

Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.Γιατί έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες από ειδικούς Γερμανούς επιστήμονες πού αποδεικνύουν ότι η Γερμανία ποτέ δεν θα επέτρεπε την αποβολή της Ελλάδας από την ΟΝΕ,γιατί αυτό θα συνεπαγόταν τήν Οικονομική της Αυτόκτονία,αφού θα διαλυόταν είς τά εξ ών συνετέθη το οικοδόμημα της ΟΝΕ.

1.Τό Γερμανικό Ιδρυμα BERTESMAN, λοιπόν,το οποίο ανήκει και χρηματοδοτείται από τον ομώνυμο Γερμανικό κολοσσό πού δραστηριοποιείται στον χώρο των ΜΜΕ, λειτουργώντας σε περισσότερες από 50 χώρες και πού απασχολεί περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Δέν πρόκειται,επομένως,για κάποιο ήσσονος σημασίας Ιδρυμα. 

Ποιό είναι,λοιπόν, το γενικό συμπέρασμά του; Συμπεραίνει, λοιπόν, ότι τά οφέλη της Γερμανικής Οικονομίας είναι τόσο μεγάλα,πού μπορεί εύκολα να απορροφήσει το κόστος μιάς πιθανής ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΟΥΣ όχι μόνο του 60% του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας, αλλά, επίσης, και όλων των 4 χωρών της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας), αν πρόκειται έτσι να διατηρήσει την συνοχή της. 

Υπάρχει, επομένως, εδώ και χρόνια, τεράστιο περιθώριο διαπραγματεύσεων, το οποίο οι Ελληνικές κυβερνήσεις ΟΥΔΕΠΟΤΕ διερεύνησαν και ΟΥΔΕΠΟΤΕ αξιοποίησαν, επιλέγοντας να οδηγήσουν τον Ελληνικό Λαό στην εξαθλίωση και στην παράδοση της Εθνικής μας Κυριαρχίας.

2. Αν,λοιπόν, η Γερμανία αποχωρούσε από τήν Ευρωζώνη, και επέστρεφε στο νόμισμά της, το Μάρκο, τότε θα υπήρχαν οι ακόλουθες επιπτώσεις για αυτήν :

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ:

Ανοδος του συναλλαγματικού κόστους για τις Γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς θά πρέπει να προστατευθούν από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις του Γερμανικού μάρκου(αφού το Ευρώ θα είναι παρελθόν), ενώ οι Γερμανοί πολίτες θα έπρεπε να πληρώσουν, επί πλέον, ποσά, για νομισματικές μετατροπές, τραπεζικές μεταβιβάσεις και νομισματική διαχείριση. Υπό αυτό το πρίσμα,το ευρώ εξοικονομεί ποσά πού σε ετήσια βάση ισούνται με ο 0,5% του ΑΕΠ.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ.

Εξάλειψη της διαφάνειας των τιμών,όπως αποκαλείται η σημερινή δυνατότητα σύγκρισης των τιμών χωρίς να διαμεσολαβεί ο παραμορφωτικός καθρέπτης των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων.

Τά οφέλη πού αποκομίζουν οι Γερμανικές τράπεζες είναι αναντίρρητα στον βαθμό πού απολαμβάνουν το μοναδικό προνόμιο νά προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές λόγω της υψηλότερης παραγωγικότητας και των οικονομιών κλίμακας πού εκμεταλλεύονται.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΗ.

Η Τρίτη επίπτωση σχετίζεται με τις Συναλλαγματικές ισοτιμίες.Από το 1999, λοιπόν, μέχρι τώρα, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία στην Γερμανία έχει μειωθεί κατά 23%, ενώ η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αντίθετα, έχει αυξηθεί , τουλάχιστον, κατά 7%. Αρα, μια επιστροφή της Γερμανίας στο νόμισμα του μάρκου θα οδηγήσει:

α. Σε ανατίμησή του κατά 23%,αυξάνοντας το κόστος των Γερμανικών προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες χώρες, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις Γερμανικές εξαγωγές.

β.Σέ υποτίμηση του ευρώ (στην υπόλοιπη Ευρώπη), τονώνοντας έτσι τις εξαγωγές των χωρών-μελών, πού τώρα κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα πού τους αναλογούν, και


γ.Μέ την χρήση του ευρώ οι κολοσσοί των Γερμανικών εξαγωγών κεφαλαιοποιούν κέρδη πού δεν τους ανήκουν, ενώ οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές οικονομίες στερούνται μεριδίων αγοράς και κατ επέκταση κερδών τά δικαιούνται και θα καρπούντο, αν δεν υπήρχε ο οδοστρωτήρας του Ευρώ.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

Η μόνη θετική επίπτωση,αν η Γερμανία επέστρεφε στο Μάρκο είναι ότι θα έπεφταν τά επιτόκια Δανεισμού σε σύγκριση με τά υφιστάμενα σήμερα.

3.ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

*Συνυπολογίζοντας και τις 4 παραπάνω επιπτώσεις, η Γερμανική οικονομία μόνο χαμένη θα έβγαινε από την έξοδό της από την Ευρωζώνη. Τά δε οφέλη της σε επίπεδα ΑΕΠ,Εισοδήματος και Απασχόλησης,ποσοτικοποιούνται ως εξής:

Το ΑΕΠ για την Γερμανία το έτος 2025 στο <<σενάριο του Μάρκου>> θα έφθανε τά 2,63 Τρίς ευρώ, ενώ σε περίπτωση παραμονής στην Ευρωζώνη θα ήταν 2,80 Τρίς ευρώ. Αρα,η εισαγωγή του Μάρκου θα τό μείωνε περίπου κατά 170 Δίς η περίπου ένα Ελληνικό ΑΕΠ.

Τό εισόδημα πού θα εξανεμιστεί, αν εισαχθεί το Μάρκο, λόγω της συρρίκνωσης της ανάπτυξης, μέχρι το 2025,θα ισούται με 1,2 Τρίς Ευρώ. Επιμερίζοντας δε αυτό το ποσό ανά Γερμανό κάτοι κο, σημαίνει σωρευτική απώλεια 14.000 ευρώ για τον καθένα.

Τέλος, η απασχόληση, λόγω μικρότερης οικονομικής ανάπτυξης, ήδη από τον πρώτο χρόνο επιστροφής στο Μάρκο,θα μειωνόταν ετησίως κατά 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) εργαζόμενους και η ανεργία θα αυξανόταν από 6,9% έως 7,4%.

4.Σελίδα 6 της Ερευνας, Κεφάλαιο<<Πολιτικές Συνέπειες:

Η Γερμανία καρπούται πολλά οφέλη από το Ευρώ>>*Η συμμετοχή στο κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα οδηγεί σε μια τροχιά μεγένθυνσης πού, σε κάθε περίπτωση, είναι υψηλότερη εκείνης πού θα επιτυγχάνετο στην περίπτωση ξεχωριστού νομίσματος.

*Xωρίς το Ευρώ,το ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ στην Γερμανία θα ήταν 0,5% χαμηλότερο.

*Ακόμη και αν η Γερμανία και άλλες χώρες-Δανειστές πρέπει να διαγράψουν ένα σημαντικό μέρος των Δανείων πού έχουν δώσει στις υπερχρεωμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης,στο πλαίσιο των διαφόρων μέτρων διάσωσης του ευρώ, σαφέστατα τά πλεονεκτήματα της Ευρωζώνης,τουλάχιστον,σε ό,τι αφορά την Γερμανία,ξεπερνούν τά Μειονεκτήματα

Το <<Ταμείο>>για την Γερμανία θα είναι θετικό,ακόμη και αν υπολογιστεί ένα <<κούρεμα>> της τάξης του 60% και για τις 4 προαναφερθείσες χώρες. Τότε η ετήσια μείωση του ΑΕΠ της Γερμανίας θα ανερχόταν μόλις στο 0,5%, αμελητέα ποσότητα, μπροστά στο κόστος εξόδου της από το Ευρώ.

5. Τά οφέλη της Γερμανίας από τον Δανεισμό της Ελλάδας.

Η Γερμανία κέρδισε 443 εκατομμύρια ευρώ από ένα Δάνειο πού έδωσε στην Ελλάδα μόνο το 2010.μέ διάρκεια πληρω μής μερικών ετών, μέχρι το 2019.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και το περιοδικό Spiegel <<Δάνειο ύψους 15,2 Δίς ευρώ πού δόθηκε από την Κρατική Γερμανική Τράπεζα KFW, το 2010, ήταν μέν αμφιλεγόμενο, αλλά απέφερε στον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Προυπολογισμό μέχρι και το έτος 2019, το ποσό των 443 εκατ.ευρώ από τόκους>>.

6.Ακόμη περισσότερα Γερμανικά κέρδη από τήν Ελλάδα.

Τό Γερμανικό Ινστιτούτο LEIBUITZ σε στατιστική μελέτη του αναφέρει ότι «ο Δημόσιος Τομέας της Γερμανίας ωφελήθηκε από την Ελληνική κρίση λόγω Δανειοδότησης από την Γερμανία (η οποία δανειζόταν με υψηλούς τόκους, ανερχόμενοι σε πάνω από 100 Δίς ευρώ από την έκδοση ομολόγων και εντόκων γραμματίων την περίοδο 2010—2015.» 

Ως συνέπεια, συνεχίζει η μελέτη, «ακόμη και αν η Ελλάδα χρεωκοπούσε σε όλο της το Χρέος, η Γερμανία θα είναι και πάλι ωφελημένη, διότι η συνολική της Δανειακή έκθεσή της στο Ελληνικό Χρέος είναι μόνο 90 Δίς ευρώ, μέσω Οργανισμών, όπως, ο ESM τό ΔΝΤ η απευθείας».

 Καταλήγει, δε, η έκθεση, ότι <<τά ΚΑΚΑ νέα της Ελλάδας απέβησαν ΚΑΛΑ νέα για την Γερμανία και αντιστρόφως, γιατί οι Επενδυτές>> σε περιόδους κρίσης, αντιμέτωποι, με την αβεβαιότητα, αναζητούν ασφαλείς τοποθετήσεις και η φυγή κεφαλαίων σε ασφαλή χρεώγραφα μειώνει τις αποδόσεις τους. Ομως,τι φταίνε οι επόμενες γενιές των Ελλήνων;>>

7. Τι απομένει στην Ελλάδα να πράξει;

Είναι απόλυτα εγκληματική και αδικαιολόγητη ως και προϊόν αντεθνικών συμφωνιών <<κάτω από το τραπέζι>> η υποχωρητικότητα πού δείχνει η Ελληνική πλευρά (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), όλα αυτά τά τελευταία 12 Μνημονιακά χρόνια απέναντι στους Δανειστές, χωρίς μάλιστα να ασχοληθεί σοβαρά για να προετοιμάσει Μελέτες πού να διερευνούν το κόστος Εναλλακτικών Σεναρίων, όπως: 

Παύση Πληρωμών, Αρνηση Πληρωμής του Χρέους, ως αποτέλεσμα Μονομερών ενεργειών. 

Σύμφωνα δε με την ανωτέρω Μελέτη του BERTELSMAN και αυτό ακόμη το Σενάριο θα το αποδεχτεί η Γερμανία, προκειμένου να διασώσει το Ευρώ. Εμείς, ως Ελλάδα, θα ανοίξουμε κάποτε τά μάτια μας και να αλλάξουμε πορεία η θα ακολουθούμε το Δόγμα «ό,τι είναι καλό για την Γερμανία είναι καλό και για την Ελλάδα»;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου