Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

ΕΜΜΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΤΗΣ Ο ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ”ΜΕΣΣΙΑ”. ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΣΚΟΤΟΣ ΩΣ ΝΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΟΣΜΟΥ. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΝΕΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΩΣ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Ο ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΣΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ: «ΕΜΕΙΣ Ο ΛΑΟΣ ΦΩΤΟΣ, ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ»  


Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου δηλ. πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα.” .. περί Μεσσία. Έχει περάσει τις ανταύγειες της πύρινης κόλασης για θείο φως….

Διαχωρίζει το Φως από το Σκότος ως νέος Δημιουργός του κόσμου. Θεός στη θέση του Θεού..Εμφανίζεται όχι ως νέος Μωυσής αλλά ως ο Γιαχβέ αυτοπροσώπως. Την ψώνισε σε θρησκευτικό παροξυσμό, ντελίριο, έξαρση.. ξέφυγε.. Οδεύει σε όλεθρο…. Είναι σε τεράστια θρησκευτική πλάνη…..και όσοι τον ακολουθούν…Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου δηλ. πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα.” 

Μιλάει για περιούσιους και για ανωτερότητα ράτσας..ναζισμός “Όλοι οι ακτιβιστές της Χαμάς πρέπει να πεθάνουν, πάνω από το έδαφος, κάτω από το έδαφος, μέσα στη Γάζα, και έξω από τη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου. «Συγκεντρώνουμε την υποστήριξη των ηγετών του κόσμου για να στηρίξουμε την εκστρατεία μας».

“Η Χαμάς είναι το Ισλαμικό Κράτος και το Ισλαμικό Κράτος είναι η Χαμάς. Ο πόλεμος μας εναντίον της Χαμάς είναι και ο δικός τους πόλεμος. Ο πόλεμος μας εναντίον της Χαμάς είναι μια δοκιμασία για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένας αγώνας μεταξύ του άξονα του κακού του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς και του άξονα ελευθερίας και προόδου».

Ο άξονας του κακού η γνωστή δαιμονοποίηση λαών όπως επί της λεγόμενης σύγκρουσης πολιτισμών επί Μπους φθαρμένο επιχείρημα των ιμπεριαλιστών. Ορίζει πάντως τη στόχευση και τον εχθρό. Ιράν, Χεζμπολά Λίβανος και Χαμάς Παλαιστίνη. Η Συρία ως σύμμαχος αυτών είναι επίσης στο κάδρο.

«Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους και το φως θα θριαμβεύσει πάνω στο σκοτάδι».«Όλοι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένου και εμένα — αλλά μόνο μετά τον πόλεμο», είπε.

«Είναι τώρα καιρός να ενωθούμε για έναν σκοπό, να ξεχυθούμε μπροστά και να πετύχουμε τη νίκη με κοινές δυνάμεις με μια βαθιά πίστη στη δικαιοσύνη μας, μια βαθιά πίστη στην αιωνιότητα του εβραϊκού λαού, θα συνειδητοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα. Εκεί δεν θα κλέβουν πια στα σύνορά σας και οι πύλες σας θα είναι της δόξας. Μαζί θα πολεμήσουμε, μαζί θα νικήσουμε», είπε.

Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου.. Εμμονή Νετανιάχου στην μεσσιανική προφητεία Ησαία…για τον ερχόμενο βασιλιά κοσμικό άρχοντα του Ισραήλ που θα έχει παγκόσμια και οικουμενική ισχύ ‘‘άρχων του κόσμου τούτου’‘ και έτσι θα υπάρξει παλινόρθωση του θρόνου Δαβίδ αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.. αυτός θα είναι και ο Αντίχριστος.. τι πιο ζοφερό από αυτού...

Είναι σε ντελίριο παραθρησκευτικό σ΄έξαρση φονταμενταλιστική έχει τυφλωθεί από την έκχυση αίματος μέθυσε από το αίμα 3000 παιδιών ένας τραγικός Αίαντας και οδηγεί σε όλεθρο το λαό του Ισραήλ.. Το φως ήρθε στον κόσμο και αυτό το Φως ήταν ο Ιησούς Χριστός .. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς..

το αν είναι στη λιακάδα του Θεού ή αν έχει περάσει τις ανταύγειες της φωτιάς της κολάσεως για θεϊκά φώτα στο αμπρί του που θυμίζει Πλατωνικό σπήλαιο αυτό είναι ένα επίσης θέμα

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΗΣΑΪΑΣ

Ησ. 9,6 ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ.

Ησ. 9,6 Αυτά δε θα πραγματοποιηθούν, διότι θα γεννηθή δι’ ημάς παιδίον, θα δοθη εις ημάς ο υιός αυτός, του οποίου η αρχή και εξουσία υπάρχει απ’ αρχής επάνω στους ώμους του και θα καλήται το όνομα αυτού αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, αρχηγός της ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. “Εγώ, λέγει ο θεός, θα φέρω την ειρήνην στους άρχοντας, ειρήνην και υγείαν θα χορηγήσω στο παιδίον αυτό.

Ησ. 9,7 μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυὶδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν κρίματι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ ζῆλος Κυρίου σαβαὼθ ποιήσει ταῦτα.

Ησ. 9,7 Η βασιλική του εξουσία θα έχη απεριόριστον έκτασιν, θα εκτείνεται εις όλην την οικουμένην. Της δε ειρηνικής του βασιλείας δεν θα υπάρχη τέλος. Αυτός θα ανορθώση τον θρόνον και την ένδοξον βασιλείαν του προφητάνακτος Δαβίδ, θα αναλάβη και θα φέρη εις πέρας το έργον αυτής της άνορθώσεως με δικαίον κρίσιν από τώρα και στους αιώνας των αιώνων”. Η άπειρος αγάπη του Κυρίου παντοκράτορας προς τον λαόν του θα πραγματοποίηση αυτά.

Εκπληρώθηκε…

Eπίσης η αναφορά στον Ησαία έχει να κάνει με την μεσσιανική εποχή που σύμφωνα με την ιουδαική εσχατολογία θα κυβερνάται από τον Μεσσία Mashiach, έναν ευθύ και τίμιο βασιλιά ( κοσμικός άρχοντας), διαπρεπή στη σοφία, έναν ευθύ και έντιμο βασιλιά, κοντά στον Θεό.

Ο προφήτης Ησαΐας προέβλεψε «Ο λύκος θα ζήσει με το αρνί, το λιοντάρι θα κοιμηθεί με το παιδί». Αυτό, ωστόσο, είναι μόνο μια αλληγορία, που σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα ζουν με ασφάλεια, ακόμη και με πρώην κακά έθνη. Όλα τα έθνη θα επιστρέψουν στην αληθινή θρησκεία και δεν θα κλέβουν ή θα καταπιέζουν πλέον. (Mishneh Torah, Hilkhot Melakhim κεφ. 12)

Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου δηλ. πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα.” .. περί Μεσσία. Έχει περάσει τις ανταύγειες της πύρινης κόλασης για θείο φως….Διαχωρίζει το Φως από το Σκότος ως νέος Δημιουργός του κόσμου. Θεός στη θέση του Θεού..Εμφανίζεται όχι ως νέος Μωυσής αλλά ως ο Γιαχβέ αυτοπροσώπως. Την ψώνισε σε θρησκευτικό παροξυσμό, ντελίριο, έξαρση.. ξέφυγε.. Οδεύει σε όλεθρο…. Είναι σε τεράστια θρησκευτική πλάνη…..και όσοι τον ακολουθούν…
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Ο Νετανιάχου απεικονίζει τον εαυτό του ως τον Μεσσιανικό Βασιλιά:

Οι προφητείες του Ησαΐα, που βρίσκονται στο Βιβλίο του Ησαΐα στην Εβραϊκή Βίβλο, συχνά απεικονίζουν την αποκατάσταση του Ισραήλ και τον ερχομό ενός Μεσσιανικού Βασιλιά.

Ορισμένοι Σιωνιστές, που υποστηρίζουν την επανίδρυση και την υποστήριξη ενός εβραϊκού κράτους στο Ισραήλ, βλέπουν το κίνημά τους ως εκπλήρωση αυτών των προφητειών.

Μπορούν να εργαστούν προς αυτό υποστηρίζοντας την εβραϊκή μετανάστευση στο Ισραήλ και την πολιτική και οικονομική υποστήριξη του κράτους.

να βγει η Εκκλησία ν΄απαντήσει για τις προφητείες του Ησαία…Να διαφωτίσει τον κόσμο τι εννοεί ο.. ”ποιητής” … Ο Νετανιάχου πλέον χρήζει θρησκειολογικής και θεολογικής αντιμετώπισης… κανείς δεν μπορεί να δηλώνει αμέτοχος και δεν τον αφορά αφού φέρνει στο προσκήνιο πολιτική εσχατολογία. Έχει υπερβεί την σφαίρα του πολιτικού...


ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

16 σχόλια:

 1. Αυτοί καλά κάνουν και στρώνουν το χαλί για τον αντίχριστο. Παίζουν μπάλα νόμιμα, γι' αυτό τους αφήνει ο Χριστός. Εμείς όμως που - υποτίθεται ότι - είμαστε του Χριστού γιατί αντί να τους κοντράρουμε στο γήπεδο, όπως θέλει ο αγωνοθέτης Θεός, αφήνουμε το γήπεδο και πάμε στις κερκίδες, απλώς για να περιγράφουμε αυτό που - αν έστω και την τελευταία στιγμή δε μετανοήσουμε - θα έρθει μετά βεβαιότητας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἡ Θερμὴ Πίστις Μετακινεῖ Ὄρη, Συντρίβει τὸν Ἑωσφόρον, Νικᾶ τοὺς Ἀπίστους
  (ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ)

  Ἦτον ἕνας βασιλεὺς εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἦτον Πατριάρχης, τὸ ὄνομά του Ἰωακείμ, ἁγιώτατος ἄνθρωπος, καλός, εὐλαβής, σοφός. Ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνον τὸν ἠγάπησε περισσῶς καὶ κοντὰ εἰς τὴν ἀγάπην ὁποὺ τὸν εἶχεν ὁ βασιλεὺς ἐβγῆκεν ἕνας Ἑβραῖος καὶ ἔγινεν Τοῦρκος καὶ κοντὰ ὁποὺ ἐτούρκεψε ἔγινε καὶ βεζίρης. Λέγει ὁ Ἑβραῖος πρὸς τὸν βασιλέα: Βασιλέα μου πολυχρονεμένε, τί τὸν ἀγαπᾶς τόσον τὸν Πατριάρχην αὐτόν; Καὶ ὁ βασιλεύς ἀποκρίνεται πρὸς τὸν τρισκατάρατον τὸν Ἑβραῖον καὶ τὸν λέγει: Ἐπειδὴ ὁ Πατριάρχης εἶνε καλὸς ἄνθρωπος, εὐλαβής, σοφός, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀγαπῶ. Λέγει πάλιν ὁ Ἑβραῖος πρὸς τὸν βασιλέα: Βασιλέα μου, ἐπειδὴ λέγεις ὅτι τὸν ἀγαπᾶς τὸν Πατριάρχην, κράξε τον νὰ ἔλθη εἰς τὸ παλάτιόν σου καὶ νὰ ἔλθω καὶ ἐγὼ νὰ συνομιλήσωμεν μαζὶ μὲ αὐτόν, καὶ νὰ ἰδῆς πῶς θὰ τὸν κάμω νὰ μείνη ἀναπολόγητος. Ἔπειτα κράζει ὁ βασιλεὺς τὸν Ἰωακείμ. Καὶ ἦλθεν ὁ Ἰωακεὶμ εἰς τὸ παλάτιον καὶ ἤρχισεν ὁ Ἑβραῖος νὰ φολονικῆ μὲ τὸν Πατριάρχην.

  Λέγει ὁ Ἑβραῖος:
  - Πατριάρχη, δὲν λέγει ὁ Χριστὸς εἰς τὸ Εὐαγγέλιον ὅτι ὅποιος ἀπὸ σᾶς τοὺς χριστιανοὺς ἔχει πίστιν, νὰ σηκώνη τὰ βουνὰ ἀπὸ τὸν τόπον τους; Λοιπὸν ἐπρόσταξεν ὁ βασιλεὺς τὸν Πατριάρχην νὰ σηκώση ἕνα βουνὸν ἀπὸ τὸν τόπον του καὶ τότε νὰ πιστεύσουν εἰς αὐτόν.

  Καὶ λοιπὸν τί κάνει ὁ εὐλογημένος Πατριάρχης; Προστάζει καὶ συνάζει τοὺς εὐλογημένους τοὺς χριστιανοὺς καὶ κάνει δέησιν εἰς τὸν Ἅγιον Θεὸν τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας· καὶ ἔπειτα τελειώνοντας ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ χριστιανοὶ τὴν δέησίν τους καὶ ἄρχισεν ὁ Πατριάρχης νὰ θυμιάζη τὸ βουνὸν ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἦτο μεγάλο ἕως ἓξ ὥρας τοῦ μάκρους.

  Καὶ τοῦ λέγει τοῦ βουνοῦ ὅτι ἐγὼ ὁ ἀνάξιος δοῦλος τοῦ Χριστοῦ μου σὲ προστάζω, βουνόν, νὰ σηκωθῆς ἀπὸ αὐτοῦ καὶ νὰ ἔλθης εἰς τὴν Αἴγυπτον. Καὶ ὢ τοῦ θαύματος! ἐκόπηκε τὸ βουνὸν ἐκεῖνο καὶ ἔγινεν εἰς τρία εἰς τιμὴν τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ ἐκίνησε καὶ ἦλθε κατεπάνω εἰς τὴν Αἴγυπτον. Ἔπειτα φωνάζει ὁ βασιλεὺς τὸν Πατριάρχην καὶ τοῦ λέγει: Διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, Πατριάρχη, πρόσταξε τὸ βουνὸν νὰ σταθῆ νὰ μὴ μᾶς πλακώση. Καὶ εὐθὺς ὁ Πατριάρχης ἔτρεξε μετὰ θερμῶν δακρύων καὶ ἐπρόσταξε τὸ βουνὸν καὶ ἐστάθη ἐπάνω εἰς τὴν Αἴγυπτον. Καὶ τὸ βουνὸν ἐκεῖνο τὸ ὀνομάζουν ἕως σήμερον Ντουρντᾶς. Καὶ εἰς αὐτὸ τὸ θαῦμα ἐπίστευσαν λαὸς πολύς, χιλιάδες ἕξ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πες μου τώρα, φταίνε οι οπαδοί του αντιχρίστου, ή εμείς που δεν έχουμε θερμή Πίστη; Αυτοί εργάζονται με συνέπεια για να φέρουν το σκοτάδι. Το σκοτάδι δε νικιέται με τη βία. Προκαλείται απλώς από την έλλειψη φωτός. Γιατί δεν ανάβουμε εμείς το Φως της Πίστης μας να διαλύσουμε το έρεβος;

   Διαγραφή
 3. συνέχεια....
  - Ναι Κύριε, μια μικρή ερώτηση μόνο, Κύριε: θα εκθρονίσεις τον Αποστάτη;

  - ΝΑΙ! ΘΑ ΕΚΘΡΟΝΙΣΩ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΤΗ. ΑΥΤΗ Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΦΩΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΑΝΑΨΕΙ! Ή Εκκλησία Μου όμως έχει ακόμη να περάσει ένα βάπτισμα και με κατέχει ανυπομονησία ωσότου το υποστεί! 5 Το βάπτισμα αυτό θα έρθει από τον ουρανό, τα σύννεφα θα το ρίξουν βροχή. Δεν έχεις διαβάσει, μαθήτριά Μου, "ας ανοίξει η γη κι ας προβάλλει η σωτηρία, κι ας βλαστήσει η δικαιοσύνη μαζί! Εγώ ο Κύριος τα δημιούργησα αυτά..." 6 ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΕΧΕΙ ΡΙΖΩΣΕΙ ΓΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ... ΈΛΑ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.


  ________________________________________
  1 Ησαΐας 9:6
  2 Αυτό πρέπει να εκληφθεί μόνο σαν έκφραση οικειότητας.
  3 Αυτή η προσταγή ακούστηκε σαν βροντή. Ο Κύριος είχε αλλάξει τον τόνο της φωνής Του.
  4 Για να παραμείνει κρυμμένος.
  5 Αναφορά στο Πάθος του Χριστού. Λουκ. 12:49-50
  6 Ησ. 45:8
  .............................
  ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ


  25 Οκτωβρίου, 1994


  - Ειρήνη σε σένα. Δεν θα σ' αφήσω. Μη φοβάσαι. Κατάλαβες το νόημα του Ψαλμού που διάβασες; 1 Καθοδήγησα το χέρι σου για να βρεις και να διαβάσεις αυτό το χωρίο της Γραφής.

  - Μα γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιτίθενται χωρίς να μελετήσουν την περίπτωσή μου, χωρίς να διαβάσουν το μήνυμά Σου, ή ακόμη να με συναντήσουν για να το συζητήσουμε;

  - Επειδή οι άνθρωποι αυτοί Με 2 πλησιάζουν μεθυσμένοι από έχθρα. Κάθε όραμα, κάθε λόγος που προφέρω θα συνεχίσουν να μένουν σφραγισμένοι ώστε τα θαύματά Μου να τους φαίνονται ανοησίες. Δεν είπα ότι μόνον οι ταπεινοί θα χαρούν στον ήχο των βημάτων των αγγελιαφόρων Μου; Αυτή είναι η αιτία που δεν ακούν και δεν καταλαβαίνουν γιατί μέσα τους έχω βάλει ένα πνεύμα λήθαργου... Έτσι, στην περίπτωσή τους, επαληθεύεται ακόμη μια ΦΟΡΑ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ: "Λένε στους βλέποντες: Να μη βλέπετε και στους προφήτες να μην προφητεύετε σε μας τα σωστά" 3 Και τώρα σου θέτω τις ακόλουθες ερωτήσεις: Είσαι πάντα πρόθυμη να είσαι η Ηχώ Μου; Είσαι πάντα πρόθυμη να συνεχίσεις να μεταφέρεις το Νέο Μου Άσμα 4 στο στόμα σου; και είσαι πάντα πρόθυμη να σηκώσεις τον Σταυρό της Ενότητας μαζί με τον Υιό Μου, τον Ιησού Χριστό;

  - ΝΑΙ, Κύριε!
  .............
  ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΣΑΣ


  7 Αυγούστου, 1994 - Ρόδος
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/1994/
  - Στέκομαι εμπρός σου διαρκώς - στο τέλος θα θριαμβεύσω, μη φοβάσαι λοιπόν... Σε υιοθέτησα, σε ανύψωσα για να δοξάσεις το Όνομά Μου. Ο άνθρωπος της ειρήνης θα καταλάβει το δικό Μου Μήνυμα Ειρήνης. Μέσα στα Μηνύματά Μου υπάρχουν αποσπάσματα που είναι καλά κρυμμένα και δυσνόητα, αλλ' αυτά αφορούν εκείνους για τους οποίους ΜΙΛΗΣΕ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ: "θα ακούτε με τ' αυτιά σας αλλά δεν θα καταλαβαίνετε, θα βλέπετε με τα μάτια σας αλλά δεν θα διακρίνετε..." Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακατοίκητοι. 4 Επιπλέον διαστρεβλώνουν τις Γραφές. Υπενθύμισε σε όλους 5 ότι δεν μπορούν να υπηρετούν δύο κυρίους. Τον κύριο του κόσμου και Εμένα. Εγώ, που είμαι ο Κύριος των Ουρανών, τους υπενθυμίζω ότι πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή ό,τι έχουν διδαχθεί από Εμένα. Μην προτιμάτε τη δική σας ευχαρίστηση από το Θεό. Είμαι Άγιος και θέλω να ζείτε άγια. Πρέπει να είστε συνεχώς σταθεροί και όχι πότε - πότε... Ο διάβολος σας περιτριγυρίζει και έχει ορκιστεί να σας εξαπατήσει όλους.

  Προσεύχεστε για τους ιερείς σας 6 που είναι τόσο αδύναμοι! Κοιτάζουν χωρίς να βλέπουν και ακούνε χωρίς να αντιλαμβάνονται - σ' αυτήν την κατάσταση το μυαλό τους έχει διαφθαρεί, γι' αυτό στερούνται αυτό το Μήνυμα. Μην ξαφνιάζεστε λοιπόν που δυσπιστούν για σας και αμφισβητούν τα Λόγια Μου - Μου είναι το ίδιο ακριβοί μ' εσάς και τους αγαπώ όσο αγαπώ όλους εσάς. Να τους σέβεστε και να προσεύχεστε γι' αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. σε συνέχεια.............
  Θα καταλήξω λέγοντας: φυλάξτε τους Άγιους Κανόνες Μου και απέχετε από όσα σας προσφέρει ο κόσμος - μη δίνετε αφορμή στον Εχθρό. Μην τρέφεστε με πράγματα που δεν είναι άγια, αυτή είναι η δεύτερη προειδοποίησή Μου. Η πρώτη δόθηκε προφορικά από το στόμα εκείνης που γράφει τον Ύμνο της Αγάπης Μου... Να έχετε ακεραιότητα και αυτοκυριαρχία ώστε να παραμείνετε μέσα στη χάρη Μου - αυτοί είναι οι όροι Μου για να Με ακολουθήσετε. Μη Με υποχρεώσετε κάποια μέρα να σας πω: "δεν ήσασταν σωστοί." Τώρα γνωρίζετε καλά τους όρους Μου - αν υποτάσσεστε σε Μένα, ακολουθήστε Με. Ποτέ μην καταστρέφετε το έργο που έχω κάνει στους άλλους. 7 Μετανοήστε! και αναζητήστε την φιλαλήθεια. Αλήθεια σας λέω: εκείνοι που φέρονται σαν ειδωλολάτρες θα λάβουν το μερίδιό τους γιατί όχι μόνον φέρονται σαν ειδωλολάτρες αλλά επιδοκιμάζουν και τους άλλους που τους ακολουθούν. Αν δεν σας επιπλήξω Εγώ που σας αγαπώ, ποιος θα το κάνει; Σας έδωσα όλες αυτές τις οδηγίες για να φρεσκάρω τη μνήμη σας και να σας υπενθυμίσω ότι ο Ων είναι Άγιος. IC.

  ................
  Σήμερα, κάθε μέλος του Οίκου Μου που Με προκαλεί και ενθρονίζει στην καρδιά του το βδέλυγμα της ερημώσεως, θα έχει το όνομά του σβησμένο από το βιβλίο της Ζωής επειδή βλασφήμησε. Πολλοί από σας, γενεά, ακούνε τα Λόγια Μου αλλά παραμένουν αδρανείς μέσα σε λήθαργο - γιατί αφήνετε να σας νικήσει και να σας καταλάβει η δυσπιστία; Η αποστασία σας σκλήρυνε τις καρδιές σας και η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ ισχύει ως σήμερα και εκπληρώνεται: "Με την ακοή θ' ακούσετε, και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Σκλήρυνε η καρδιά αυτού του λαού και τα αυτιά τους έγιναν βαριά, και έκλεισαν τα μάτια τους για να μη βλέπουν με τα μάτια τους, και ακούνε με τα αυτιά τους, και καταλάβουν με την καρδιά τους, και επιστρέψουν και θεραπευθούν." 2 Μετανοήστε! Γιατί πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών.

  Κοιτάξτε γύρω σας και θα δείτε: μια μερίδα της Εκκλησίας Μου τυφλώθηκε εξαιτίας του ορθολογιστικού τους μυαλού - ένα πνεύμα νωθρότητας τους έχει καλύψει. Σήμερα μιλάω μέσα από τα στόματα της Μηδαμινότητας για να δείξω το Άπειρο Έλεός Μου σε όλη την ανθρωπότητα αλλά μόνο μια χούφτα άνθρωποι μπορούν να Με ακούσουν και να Με δουν, τους υπόλοιπους δεν τους άφησαν να ακούσουν ή να δουν το Άγιο Πνεύμα της Αληθείας: 3 αλλά κι αυτούς τους αγαπώ όπως αγαπώ κι εκείνους που άκουσαν το Πνεύμα Μου της Χάριτος και γι' αυτό το λόγο συγκρατώ μέχρι σήμερα το Χέρι του Πατέρα Μου για να μην πέσει πάνω τους. Όχι, κόρη, δεν τους άφησαν να ακούσουν ή να δουν το μεγαλείο της Αληθείας και ούτε ποτέ θα τους αφήσουν, αν δεν ανανεωθεί ο νους τους από μια πνευματική επανάσταση. Όσο ακολουθούν την πορεία τους, πνευματικά θα παραμένουν στο σκοτάδι αποξενωμένοι από τις κάθε είδους θαυματουργικές Μου ενέργειες. Όσο καταφεύγουν στο δικό τους πνεύμα θα εξακολουθούν να ανακρίνουν το Άγιο Πνεύμα Μου της Αληθείας χωρίς να αναγνωρίζουν Εκείνον που τώρα τους μιλάει.

  Με μάτια που δεν βλέπουν και με αυτιά που δεν ακούνε, θα εξακολουθούν να διακηρύττουν τους νόμους τους αντί για το δικό Μου Νόμο. Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν καιρούς και λόγια, και εξαιτίας της απιστίας τους θα διαγράψουν τις Παραδόσεις Μου δίνοντάς τους ανθρώπινες αναλογίες, χωρίς την Αλήθεια που βρίσκεται σε Μένα. Θα καυχώνται για το επίτευγμά τους αλλά μόνο ο διεφθαρμένος κόσμος θα το χειροκροτήσει και θα το επαινέσει και όχι οι δικοί Μου τους οποίους έχω σφραγίσει. Ναι, 4 οι κάτοικοι της γης θα χαρούν και θα γιορτάσουν το γεγονός ανταλλάσσοντας δώρα αλλά οι δικοί Μου θα χύσουν δάκρυα λύπης και θα φορέσουν τρίχινους σάκους ικετεύοντας αυτή η ανομία, αυτό το βδέλυγμα της ερήμωσης να μην κρατήσει για πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Μωυσής έγραψε: "όσοι τηρούν τον Νόμο θα αντλήσουν ζωή από αυτόν." Και σήμερα σας λέω: "όσοι τηρούν τις Παραδόσεις Μου θα αντλήσουν ζωή από αυτές." Και όταν ομολογείτε ότι Εγώ, ο Ιησούς, είμαι ο Κύριος, ο αναστάς εκ των νεκρών, τότε θα σωθείτε. Όταν με όλη σας την καρδιά θα πείτε τα Λόγια Μου που καθιερώνουν την Θεία Ευχαριστία και τον Καθαγιασμό, θα σωθείτε: Γι' αυτό το λόγο σας καλώ όλους με την Άπειρη Αγάπη Μου να απλώσετε τα χέρια μόνο προς την ουράνια πραγματικότητα. Ζητήστε από το Πνεύμα Μου να σας οδηγήσει και δεν θα κινδυνέψετε να ενδώσετε στον πειρασμό. Αφεθείτε να οδηγηθείτε από το Πνεύμα Μου και κανένας πειρασμός δεν θα μπορεί ν' αγγίξει το πνεύμα σας. Διαβάσατε λοιπόν πως ήταν γραμμένο η Εκκλησία Μου να πάθει και να υποστεί διωγμό, κάτω από το νόμο του Άνομου, προδομένη από μέσα, - θα γίνετε τώρα μάρτυρες αυτού του γεγονότος και όλα τα οράματα θα επαληθευτούν.

  - Γιατί έπρεπε όλα αυτά να γίνουν, Κύριε;

  - Αλλοίμονο! Πολλοί ποιμένες σας κοιμούνται και τα πρόβατά Μου είναι σκορπισμένα, με τόσους λίγους να τα συγκεντρώσουν.
  -ΕΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ-
  -ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΦΛΩΘΕΙ-


  31 Μαίου, 1994
  ...................................

  ΘΑ ΚΑΝΩ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ


  18 Ιουνίου 1992

  "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία." (Λουκάς 2:14)
  - Βασούλα Μου, θα έρθω σ' ένα λαό που δεν Με σκέφθηκε ποτέ, ούτε ένα βλέμμα για ό,τι έκανα για τη λύτρωσή τους και θα κάνω να επαληθευτούν οι προφητείες του Ησαΐα: "Βρέθηκα από εκείνους που δεν Με ζήτησαν και φανερώθηκα σ' εκείνους που δεν Με ρώτησαν" 1 Και η κοιλάδα του θανάτου με τους νεκρούς της και τις στάχτες της θα αφιερωθεί στις δύο Καρδιές Μας. Έχε Ειρήνη.

  Έλα και επανάλαβε μετά από Μένα αυτά τα λόγια:
  Ιησού, γίνε το στήριγμά μου,
  χωρίς Εσένα δεν είμαι τίποτα,
  χωρίς Εσένα
  το τραπέζι μου είναι άδειο,
  χωρίς Εσένα είμαι νικημένη.
  Γίνε η Έμπνευσή μου και πλημμύρισέ με.
  Γίνε το Καταφύγιό μου και η Δύναμή μου,
  σε αγαπώ και η θέλησή μου
  είναι δική Σου.
  Γένοιτο.
  Αμήν.
  ________________________________________
  1 Ησαΐας 65:1
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΑΧΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΘΑ ΚΑΝΩ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ


  18 Ιουνίου 1992


  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ
  ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΗΣΑΙΑ 54:5
  ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ
  ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
  ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΥΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ


  1η Οκτωβρίου, 1991


  Για τους Καναδούς προσκυνητές (140 λαϊκούς και ιερείς), στη Lens, που ήρθαν να περάσουν μια εβδομάδα μαζί μου.

  - Πες τους ότι σήμερα όπως χθες και όπως πάντα, τους ευλογώ. Όλα τ' αυτιά ν' ανοίξουν και ν' ακούσουν, όλες οι καρδιές ν' ανοίξουν να δεχθούν το Λόγο Μου. Το μόνο που τους ζητώ είναι αγάπη, πιστότητα και συνεχή προσευχή. Θα είμαι σύντομα μαζί σας. Ελάτε.
  Λένε, "φύλαξα την πίστη μου, τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης." Σας ρωτώ: κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε για να παρουσιασθείτε μπροστά Μου; Προσπάθησα να σας ξυπνήσω και να σας πω πως είστε σαν ποτάμι που έχει στερέψει και πως ό,τι λετε είναι ψεύτικο και ενώ ο αμαρτωλός μεταστρέφεται από το Άγιο Πνεύμα Μου, μόλις μπαίνει στον Οίκο Μου, μόλις αρχίζει ν' ανακαλύπτει τους Θησαυρούς της Καρδιάς Μου που φυλάχτηκαν για όλους σας, πέφτετε σαν σίφουνας πάνω του για να τον παρασύρετε πάλι στην αθεία. Αυτόν που μόλις γλίτωσε την αποστασία, τον βάζετε σε πειρασμό να αποστατήσει πάλι. Την Ημέρα της Κρίσεως θα σας πω: δεν πιστέψατε σε Μένα, αλλά με κάνατε να φανώ ψεύτης, γιατί δεν πιστέψατε στη μαρτυρία που σας έδωσα για τον Παράκλητο, την Υπόμνηση του Λόγου Μου, ναι, το Άγιο Πνεύμα της Αλήθειας, αυτόν ακριβώς που δεν πάψατε ποτέ να αγνοείτε και να διώκετε, που δεν πάψατε ποτέ να αρνείστε και να καταπνίγετε. Αντί να ενωθείτε με τους αγίους που επευφημούν και δοξολογούν με ευλογίες και χαρούμενες φωνές το Άγιο Πνεύμα Μου, τους διώκετε ασταμάτητα, προσκολλημένοι στην ψευδαίσθηση της ευσέβειας.

  Με προκαλείτε με τις συνεχείς σας διαψεύσεις. Πώς λοιπόν να μην αφήσω τις πέτρες να φανερώσουν τη θλίψη Μου; Απαγορεύετε στους πρώτους Μου καρπούς να επευφημούν το Άγιο Πνεύμα Μου, σας λεω λοιπόν: αν αυτοί σωπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν 9 τη λύπη Μου 10. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΘΛΙΨΗ: ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ! Αλλά δυστυχώς, είναι κρυμμένο από τα μάτια σας! Είθε να είχατε συλλάβει με τη σειρά σας το Μεγαλείο του Αγίου Μου Πνεύματος, που επιδαψιλεύει σε όλους σας πλήθος ευλογίες... Αλλά δυστυχώς, ούτε βλέπετε ούτε ακούτε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, που στέλνει ο Πατέρας στο Όνομα Μου για να σας διδάξει και να σας υπενθυμίσει όλες τις αλήθειες που σας έδωσα , γιατί ο άρχων του κόσμου τούτου χρησιμοποιεί την ελευθερία σας για τη δική σας πτώση.

  - Κύριε, δείξε το Έλεος Σου και σ' αυτούς, και όπως με έκανες να Σε ακούσω, ας ακούσουν κι αυτοί, και όπως μου έδειξες το Κάλλος Σου θαμπώνοντάς με, δείξε και σ' αυτούς την Τελειότητά Σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. - Δεν ακούνε, ακούνε μόνο τη δική τους φωνή. Ακόμη κι όταν τα δάκρυά Μου χύνονται μπροστά στα μάτια τους, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Μεταχειρίστηκα κάθε μέσο για να διασπάσω την κώφωσή τους και να τους πω να έρθουν σε Μένα και να στηρίξουν τη δύναμή τους σε Μένα, ώστε κι Εγώ με τη σειρά Μου να τους οδηγήσω στην αγιότητα και να τους επιτρέψω να γίνουν κληρονόμοι του Φωτός Μου. Είμαι ο Άγιος των Αγίων που προδίδεται με τόση μοχθηρία και είμαι ο πρώτος που θα τους συγχωρούσε αν είχαν μια στιγμή μεταμέλειας.. . Αλλά όσο διατηρούν τη στάση της αυτάρκειας, δεν θα Με ακούσουν, ούτε θα μπορούν να δουν με πόση πληρότητα φανερώνω σήμερα και όσο ποτέ άλλοτε το Άγιο Πρόσωπό Μου σε όλο τον κόσμο 11. Εγώ, ο Κύριος, θα συνεχίσω να λάμπω επάνω σου, γενεά, και θα απλώσω σε όλη την επιφάνεια της γης το Φως Μου. Ο ήλιος που σκοτείνιασε και το φεγγάρι που έχασε τη λάμψη του 12 στην εποχή σας, οδηγώντας σας στην αποστασία μέσα στο σκοτάδι σας.

  Σας λεω ότι σύντομα θα τελειώσουν τα δεινά σας. Σκοπεύω να μετατρέψω τα έλη σας 13 σε κήπο, τη νύχτα σε μέρα, τις πόλεις σας 14 που είναι τώρα χαλάσματα, σε πόλεις Φωτός. Τα γκρεμισμένα σας θυσιαστήρια 15 θα ανοικοδομηθούν, όσο για τους ναούς σας 16, Εγώ, με το Ίδιο Μου το Χέρι, θα βάλω τα θεμέλιά τους. Θα κάνω καινούργια όλη τη δημιουργία 17. Θα σας ανανεώσω όλους με το Άγιο Πνεύμα Μου. Έλα Βασούλα, πρόβατό Μου, όλα θα γραφτούν και όπως Εγώ θέλω να γραφτούν. Η Αγάπη είναι στο πλευρό σου.
  ________________________________________
  1 Β' Θεσσαλονικείς 2:1-12
  2 Μέσα στις ψυχές μας.
  3 Το βάθος της καρδιάς μας.
  4 Ιεζεκιήλ 28:2, Ησαίας 14:14, Β'Θεσσαλονικείς 2:4
  5 Β' Θεσσαλονικείς 2:4
  6 Αναφορά στον Ησαία 14:14,"Θα είμαι όμοιος με τον Ύψιστο".
  7 Αναφορά στον Ιεζεκιήλ 28:2, "Κάθομαι πάνω στο Θρόνο του Θεού."
  8 Α'Ιωαν. 5:8
  9 Λουκ.19:39
  10 Εικόνες και αγάλματα του Χριστού και της Παναγίας που χύνουν δάκρυα.
  11 Ιωήλ 3:1
  12 Ματθ.24:29
  13 Εμείς
  14 Εμείς
  15 Εμείς
  16 Εμείς
  17 Αποκ.21:5
  ΕΓΩ, Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΙ ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΚΗ ΑΠΟ ΣΑΚΚΟ

  6 Ιουλίου, 1991
  ..........
  ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ


  Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου, 1990


  - Θα διακηρύξω το Όνομα Σου στους αδελφούς μου 1, μέσα σε σύναξη θα σε επαινέσω 2, είτε το θέλουν 3 είτε όχι.

  - Κόρη Μου, μολονότι πολλοί από σας δεν γνωρίζουν το δρόμο της Ειρήνης και το δρόμο της ενότητας, μην απελπίζεσαι, έχε τις ελπίδες σου σε Μένα. Θα έρθω σύντομα να σας ανακουφίσω, όσο για σένα παιδί Μου, οι δεήσεις σου 4 ακούστηκαν απ' όλους στον Ουρανό. Θα έρθω να σας ενώσω, ο Λόγος Μου δόθηκε και το Θέλημά Μου θα εκπληρωθεί. Εν τω μεταξύ, κάλεσε ένα έθνος που δεν γνώριζες ποτέ και δώσε τους τις οδηγίες που σου έδωσα, κι αν κάποιος "σοφός" σε κατηγορεί πότε πότε ότι Με αποκαλείς Πατέρα, θύμισέ του ότι ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΘΕΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΆΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ. 5 Προσευχήσου γι' αυτούς που αυτοαποκαλούνται διδάσκαλοι του νόμου, το πνεύμα τους να γίνει ταπεινό και φτωχό. Προσευχήσου όλα τα έθνη να έρθουν στο Φως Μου και η εκδίκηση που κατατρώγει τις καρδιές τους να ξεριζωθεί, ώστε η Ειρήνη Μου να αγκαλιάσει τις καρδιές τους.

  Προσευχήσου η ανατολή να κάνει ειρήνη με τη δύση και ο βορράς με το νότο. Προσευχήσου αυτή η υπερβολική έπαρση και αλαζονεία που έχει καταλάβει ορισμένους ποιμένες Μου να αντικατασταθεί με την ταπείνωση. Προσευχήσου να καταλάβουν Τι εννοούσα λέγοντας "όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας και όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του Ανθρώπου που δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους." 6Μιμηθείτε Με, τον Κύριό σας, και θα ζήσετε.
  ΙΧΘΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΙΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΣΑΝ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΟΥ


  18 Δεκεμβρίου 1989


  -Υπόλοιπό Μου, βωμέ Μου. Εσένα που σήκωσα από το χώμα για να σε πλάσω και να σε σχηματίσω σ' ένα ζωντανό βωμό για Μένα, τον Ύψιστο. Είσαι ένας από τους βωμούς Μου, που τοποθετώ σε διάφορες γωνίες της γης και τους κατακλύζω με τους διακαείς πόθους Μου από την Πύρινη Φλόγα της Αγάπης. Τούτο σου λέω, αυτή τη φορά ο Κάιν θα χρειαστεί να Με αντιμετωπίσει, αυτός που ακόμη διψά για φονικό, γιατί συνεχίζει να σπέρνει στο χώμα που όργωσε τους κακούς του σπόρους και σήμερα τρέφεται μ' αυτό που του προσφέρει ο θερισμός του. Θα χρειαστεί να Με αντιμετωπίσει. Άκουσε, περιστερά Μου: δε θα σε σύρει ούτε με τη βία, ούτε με το ξίφος στην ερημιά για να χυθεί το αίμα σου ξανά, ούτε θα τον αφήσω να σβήσει τη Φλόγα, που σου έδωσα.

  Μικροί Μου βωμοί, εσείς που είστε η Χαρά Μου, πάρτε θάρρος, μη φοβάστε. Κάθε του αμάρτημα θα πέσει πάνω στο κεφάλι του και Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ ισχύει ακόμη μέχρι σήμερα γι' αυτούς τους Κάιν, ότι Εγώ, ο Κύριος, θα τους δώσω "πνεύμα νωθρό, μάτια που δε βλέπουν και απρόσεκτα αυτιά", και είναι έτσι μέχρι και σήμερα ακόμη, και έτσι θα είναι πάντα. Εξόρισα τον Κάιν από τη γη του στην έρημο, μια χώρα όπου Εγώ δε ζω, μια χώρα όπου η κακία χύνεται ποτάμι, βρέχει τις όχθες της και ποτίζει το χώμα της. Η Δικαιοσύνη τον είχε απομακρύνει από τα Μάτια Μου, κι όμως, ακόμη και σήμερα που το Έλεός Μου έρχεται σε βοήθειά του κι απλώνει το χέρι του για να σηκώσει το κάλυμμα από τα μάτια του, αρνείται... Κατέβηκα ακόμη και στις χώρες του κάτω κόσμου, στους λαούς του παρελθόντος για να σηκώσω τη ζωή σου από την άβυσσο, Κάιν, αλλά μέχρι σήμερα δε Με ακούς ούτε είσαι πρόθυμος να αναγνωρίσεις Εμένα, το Θεό σου.

  Μήνυμα της Παναγίας:

  Παιδιά του Θεού, ειρήνη σ' εσάς. Εγώ, η Αγία σας Μητέρα, χρειάζομαι τις προσευχές σας για να πραγματοποιήσω το Σωτήριο Σχέδιο του Θεού, χρειάζομαι προσευχές από την καρδιά, οι προσευχές σας ας φτάσουν στον ουρανό, ας είναι σαν θυμίαμα. Πλημμυρίστε τις καρδιές σας με την Αγάπη του Θεού και χαρείτε, γιατί ένας Σωτήρας γεννήθηκε για τη σωτηρία σας, ένας Σωτήρας πράος στην καρδιά, που κατέβηκε στη γη για να υπηρετήσει και να καλέσει τους καταπονημένους. "ΉΡΘΕ Ν' ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ" 2. Αγαπημένα Μου παιδιά, είναι ο ίδιος Σωτήρας που σας καλεί σήμερα, είναι ο ίδιος Σωτήρας που σας φωνάζει τον καθένα σας με τ' όνομά του να επιστρέψετε σ' Αυτόν. Είναι ο ίδιος Ιησούς που σας υπενθυμίζει τις διδασκαλίες Του. Είναι ο ίδιος Ιησούς, τον οποίο Εγώ, σαν Μητέρα Του, κράτησα στην Αγκαλιά Μου και είχα τυλιγμένο σε σπάργανα, γεννημένο για να σας υπηρετήσει, γεννημένο για να σας λυτρώσει και τώρα είναι ο ίδιος Ιησούς που σας καλεί για τη σωτηρία σας. Είναι ο ίδιος Σωτήρας που σας υπενθυμίζει ότι του ανήκετε όλοι.

  Έγινε ορατός με σάρκα και οστά και θυσιάστηκε για σας, παιδιά Μου, για να σας ελευθερώσει. Ελάτε, λοιπόν, και χαρείτε και πλημμυρίστε από ευτυχία! Ελάτε και διακηρύξτε το μεγαλείο του Άγιου Oνόματός Tου! Ελάτε και γίνετε οι χαρούμενοι αγγελιαφόροι Του, που μεταφέρουν το Λόγο Του. Σας αγαπώ και, πιστέψτε Με, η Σκέπη Μου είναι αρκετά μεγάλη, για να σας κρύψει όλους μέσα της! 3 Ελάτε στον Κύριο, μη φοβάστε να Του δείξετε τις αδυναμίες σας, ελάτε στον Κύριο και προσφέρετέ Του την καρδιά σας και θα τη δεχθεί σαν σμύρνα, λιβάνι και χρυσό. Σας αγαπούμε... Σας αγαπούμε απέραντα. Εγκαταλειφθείτε σ' Αυτόν. O Ιησούς έρχεται στον καθένα σας, έρχεται ν' απελευθερώσει τους φυλακισμένους αυτού του κόσμου, που σαν περιστερές πιάστηκαν κι εγκλωβίστηκαν από τον πονηρό. Αλλά ο Ιησούς ακούραστα πηγαίνει από κλουβί σε κλουβί κι ελευθερώνει κάθε φυλακισμένο.

  Παιδιά Μου, ζείτε σύμφωνα με τις Θείες Εντολές και το Νόμο του Κυρίου, γιατί ο Oυράνιος Νόμος συνοψίζεται σε μία και μοναδική λέξη, κι αυτή η λέξη είναι: ΑΓΑΠΗ Εγώ, η Αγία σας Μητέρα, μεσιτεύω και προσεύχομαι για σας μέρα-νύχτα. Σας δίνω την Αγάπη Μου κι ευλογώ όλους σας και όλες τις οικογένειές σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.............
  Πάρτε την Ειρήνη Μου και μοιρασθείτε Την με τους άλλους. Πάρτε την Αγάπη Μου κι αφήστε Την να σας τυλίξει σαν γιρλάντες λουλουδιών. Παιδιά της Καρδιάς Μου, τρέμω που σας το λέω αυτό, όμως πρέπει να σας φυλάξω μέσα στην Αλήθεια. Παρά τις εκκλήσεις που σας απευθύνω, παρ' όλες τις προειδοποιήσεις Μου, πολλοί θα συνεχίσουν ν' αμαρτάνουν και να κατευθύνονται προς την καταστροφή της ψυχής τους. Ζείτε σε μια εποχή ανταρσίας κι έχει ειπωθεί ότι στις μέρες σας, "αυτός ο λαός θα περιφρονήσει τη θρησκεία και θα περιγελάσει την Επαγγελία". Αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας γίνει σκληρόκαρδοι, θ' αρνηθούν ν' ακούσουν. Ζείτε τις τελευταίες ημέρες πριν από την Ημέρα της Κάθαρσης. Επαγρυπνείτε μέρα και νύχτα, προσεύχεστε αδιάλειπτα. Σας διαβεβαιώνω, οι ημέρες της Κάθαρσης είναι πολύ κοντά. Σας αγαπώ όλους με μιαν αγάπη ατέλειωτη και εξαιτίας αυτής της Άπειρης Αγάπης κατεβαίνω σε διάφορα μέρη αυτής της γης για να σας προειδοποιήσω. Μη Με παρεξηγείτε, εκλαμβάνοντας αυτές τις προειδοποιήσεις σαν απειλές.

  ΕΙΜΑΙ ΆΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ, ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΛΑΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΥ, ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΆΓΙΑ. ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΕΘΡΕΨΑ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΆΓΙΟΣ. Σας προετοίμασα όλους γι' αυτή την Ημέρα, αυτή την Ημέρα της Κάθαρσής Μου, όπου το Πνεύμα της Φωτιάς Μου θα σταλεί με δύναμη επάνω σας και θα ξεπλύνει κάθε ανομία, θα καθαρίσει ό,τι δεν είναι άγιο. Ετοιμασθείτε γι' αυτή την Ημέρα κι ακούστε την Κραυγή Μου, ακούστε την έκκλησή Μου. O σοφός ας καταλάβει αυτά τα Λόγια: Eπιστρέψτε σε Μένα, γυρίστε. Είμαι το Καταφύγιό σας. Αναγνωρίστε τα Σημεία. Αναγνωρίστε τα Σημεία του Τέλους των Καιρών!

  Μην κλείνετε τ' αυτιά σας, μην κλείνετε τα μάτια σας. Αναγνωρίστε τους Καιρούς. Θυμηθείτε ότι Εγώ, ο Κύριος, είμαι το Καταφύγιό σας. Αγαπημένες ψυχές, μείνετε σταθερές. Ευλογώ τον καθένα από σας. Ευλογώ τους αγαπημένους σας .
  ________________________________________
  1 Ησαΐας 10:3
  .................

  Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥ
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ


  16 Aυγούστου 1988


  -Κύριε;

  - Εγώ είμαι. Μην αμφιβάλλεις ποτέ ότι είμαι Εγώ, ο Ιησούς Χριστός. Σε φώναξα από το Σταυρό Μου, σε φώναξα μέσα στην αγωνία Μου, για να σου δείξω σε ποια κατάσταση βρίσκομαι σήμερα Εγώ, που είμαι η Κεφαλή της Εκκλησίας Μου. Η Εικόνα του Εαυτού Μου, νεκρού στην αγκαλιά της Μητέρας Μου 1 είναι ένας συμβολικός τρόπος για να δείξω σε όλους σας, πόσο η αποστασία σας πρόδωσε την Εκκλησία Μου. Βλέπεις, κόρη Μου, σε οδήγησα να δεις την αληθινή εικόνα της σημερινής Εκκλησίας. Είδες τη θλίψη της Μητέρας Μου και είδες μέσα στην αγκαλιά Της το νεκρό Μου σώμα προδομένο, μωλωπισμένο, μαστιγωμένο, κατατρυπημένο και σταυρωμένο. Σ' αυτή ακριβώς την κατάσταση βρίσκεται η Εκκλησία Μου σήμερα. Η Μητέρα Μου θρηνεί πάνω Της με δάκρυα αίματος, όπως θρήνησε πάνω στο Σώμα Μου, στο Γολγοθά. Όμως, πολύ σύντομα θ' ανακαινισθεί 2, θα μεταμορφωθεί και θ' αναστηθεί, όπως Εγώ ο Κύριος Αναστήθηκα.

  Δεν θα βρίσκεται πλέον σ' αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση. Oι εχθροί Μου κατέστρεψαν το Ναό Μου, αλλά με τη Δύναμή Μου που κατεβαίνει από τον Oυρανό και με τη Χάρη Μου, Εγώ, ο Κύριος, ξανάχτισα το Ναό Μου σε τρεις μέρες μόνο. ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥ Θ' ΑΝΑΒΙΩΣΕΙ. ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΩ, ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑ. ΘΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. .......................ΞΑΝΑΧΤΙΣΩ ΤΟ ΝΑΟ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ, Η ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΡΣΟΣ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΝΙΣΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, Ο ΑΜΝΟΣ, ΘΑ ΖΩ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΑ ΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ. Τότε, όπως μια μητέρα που παρηγορεί τα παιδιά της, έτσι κι Εγώ θα σας παρηγορήσω ακόμη περισσότερο. Θα τυλίξω γύρω σας τα Χέρια Μου με τόση αγάπη. Αχ, αγαπημένα παιδιά, σας ετοιμάζω για να ζήσετε ένα Νέο Oυρανό και μια Νέα Γη, μια Γη γεμάτη καρπούς που βγαίνουν από το Δένδρο της Ζωής. Oι καρποί Του θα φέρουν τα ονόματα της Ειρήνης, της Αγιότητας και της Αγάπης, αφού η Ρίζα Του 4 είναι η Αγάπη.

  Τότε, πλήρεις Πνεύματος Αγίου, θ' ατενίσετε Εμένα, το Θεό σας, όπως στην πρώτη Πεντηκοστή. Το Πνεύμα Μου θα σας γεμίσει με Αγάπη... Τον Κήπο Μου θα τον ομορφύνω, θα ποτίσω τα παρτέρια Μου, η Δρόσος της Δικαιοσύνης Μου θα κατέβει επάνω σας και το Φως Μου θα δυναμώσει τους μίσχους σας, κάνοντας να λάμψει η διδασκαλία Μου. Θάρρος, κόρη Μου, θάρρος, αγαπημένοι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ζείτε στην ερημιά, όμως το Τέλος αυτών των Καιρών είναι κοντά σας.

  Σύντομα θα έρθω να σας εξαγνίσω. Εγώ, ο Κύριος, σας διαβεβαιώνω ότι θα σας αιφνιδιάσω, ρίχνοντας πάνω σας το Φως Μου. Oι Oυρανοί Μου θα κάνουν τη γη να σαλέψει και όλοι αυτοί που Με αγαπούν θα Με δοξάσουν, κλίνοντας το γόνατο. Και πολλοί θα Με θυμηθούν και θα επιστρέψουν σε Μένα - αυτό θα γίνει γνωστό ως η Μεγάλη Μεταστροφή της Εκκλησίας. Αλλά, προς μεγάλη Μου θλίψη, θα υπάρξουν αυτές οι πείσμονες ψυχές που βλασφήμησαν το Άγιο Όνομά Μου και μάχονται με το μέρος του αντιπάλου Μου. Aυτές οι ψυχές θα Με απορρίψουν ακόμη περισσότερο. Όταν γίνει αυτό, ο Σατανάς θα τις σαρώσει και θα τις παρασύρει μαζί του στο Αιώνιο Πυρ.

  Βασούλα, νιώσε την Ιερή Μου Καρδιά... Υποφέρω πέρ' από ανθρώπινα λόγια που πρέπει να σας τα πω αυτά, γιατί είμαι ένας Θεός Αγάπης, ένας Θεός Ελέους, αλλά είμαι επίσης ένας Θεός Δικαιοσύνης και γίνομαι ο Κριτής σας όταν η Δημιουργία Μου επαναστατεί εναντίον Μου. Η Ψυχή Μου είναι πληγωμένη και το Αίμα Μου χύνεται ποτάμια. Σας αγαπώ όλους! Aλλά Μ' έχετε πληγώσει... Είμαι ο Άγιός σας, αλλά Μ' έχετε καρφώσει...

  Είμαι ο Σωτήρας σας, που σας φωνάζω σήμερα από το Σταυρό: "Επιστρέψτε σε Μένα! Γυρίστε σε Μένα! Ελάτε και γίνετε Άγιοι όπως Εγώ είμαι Άγιος!" Έλα, παιδί Μου, είμαι μαζί σου, φύλαξέ Με στην καρδιά σου και ανάπαυσέ Με, γίνε ένα με Μένα.

  .....
  31 Μαΐου 2018
  Κατεβαίνω στους καιρούς σας για να βάλω φωτιά
  σε τούτη τη γενεά
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2018/
  Σήμερα, γενεά, ζεις μεγάλα δεινά που σου τις επέβαλε το ίδιο σου το χέρι. Το πνεύμα του κακού βρίσκεται ανάμεσά σας, ένα πνεύμα λήθαργου, απάθειας, ανταρσίας, αμείλικτης υπερηφάνειας που σας έκανε να αποστατήσετε και σας κρατάει μακριά από Εμένα και πιο κοντά στο θάνατο! Θέλετε να περάσετε την αιωνιότητα στην κόλαση; Αν επιστρέψετε σε Εμένα, θα απομακρύνω τα δεινά σας και θα γευθείτε την επί γης ειρήνη...

  Η Ημέρα της Επιστροφής Μου είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε, γιατί έρχομαι να κατοικήσω ανάμεσά σας και σας ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΤΟ ΛΑΟ ΜΟΥ1 ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΣΕ ΜΕΝΑ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ. Θα ζωογονήσω το μαραμένο πνεύμα τους μετατρέποντάς το σε χαρούμενη φλόγα, και τη συνείδησή τους σε ένα ζωντανό ανοιχτό βιβλίο Κατανόησης2 και εκείνοι θα Με δοξολογήσουν με Ψαλμούς καλλιεργώντας τη Γνώση στην καρδιά τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΣΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΑΝ ΛΥΧΝΑΡΙ ΦΥΛΑΞΕ ΤΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ
  ΗΡΘΑ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ
  ΘΑ ΣΟΥ ΔΟΘΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΧΑΡΗ... ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ


  12 Μαΐου, 1995

  -Εγώ, ο Ουράνιος Πατέρας σου, σε ευλογώ. Κάθε λέξη που προφέρεις για Μένα, Με δοξάζει. Κάθε καρδιά που κερδίζεται ενώ μιλάς, σε εξαγιάζει... Κάθε μομφή που σου απευθύνεται άδικα εξαγνίζει την ψυχή σου έλκοντάς την πιο κοντά Μου. Ακόμη κι αν όλοι, και οι καλύτεροί σου φίλοι σε εγκαταλείψουν, Εγώ ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Είσαι η χαρά Μου. Το να σε καθοδηγώ είναι κι αυτό χαρά για Μένα. Σου εμπιστεύθηκα το έργο Μου, γι' αυτό σαν λυχνάρι φύλαξέ το αναμμένο και λαμπερό.

  Η εποχή σου είναι σκοτεινή, παιδί Μου, αλλά χρησιμοποιώντας αυτά που σου κήρυξα και σε δίδαξα, πολλοί θα δουν την Οδό και θα καταλάβουν ότι είμαι η Πηγή της Ζωής τους. Πολλοί θα ελκυστούν και θα χαρούν το φως που τους δίνω και, μέσα στο φως αυτό που σκορπίζω πάνω τους, θα μάθουν τη μόνη Αλήθεια που είναι πως ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΥΙΟΣ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ. ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΜΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΥ. Σου τα είπα όλα αυτά, για να βρεις ειρήνη σε Μένα και παρηγοριά. Θυμήσου επίσης, κόρη Μου, ότι σε καιρό κινδύνου θα σε σηκώσω. Σε διαβεβαιώνω ότι θα φτάσεις στο τέρμα του δρόμου που χάραξα για σένα. Αν και θα συνεχίσεις να είσαι σημείο αμφιλεγόμενο, θα φέρεις εις πέρας την αποστολή που σου ανέθεσα και θα Με δοξάσεις...

  (Η Παναγία: )

  "Παιδί Μου" 3 , τα σχέδια του Παντοδύναμου είναι τόσο βαθιά μέσα στο μήνυμά Του, που θα θεραπευθούν πολλοί. Ο Υιός Μου είναι μαζί σου, κι Εγώ επίσης είμαι μαζί σου. Ήρθα να σε διαβεβαιώσω για τη βοήθειά Μου... πρόσθεσε ένα χαμογελαστό πρόσωπο σε όλα σου τα δώρα. 4 Συνέχισε να ευχαριστείς το Θεό προφητεύοντας και δείχνοντας σε όλα τα έθνη αυτά που σου αποκάλυψε, ώστε όλοι όσοι σε ακούνε να αναγνωρίσουν σ' Εκείνον τον Σωτήρα και την Αγάπη... Συνέχισε να ελκύεις όλες τις ψυχές κοντά στο Θεό. Έλκυσε τα παιδιά Μου στη Θεία Αγάπη του Θεού. Κι εσύ, κόρη Μου, προόδευε στο Πνεύμα Του και μη νιώθεις ποτέ αποθαρρυμένη. Εξάπλωσε το Μήνυμά Του όπως κάνεις τώρα και μείνε ήσυχη. Ο Θεός-είναι-μαζί-σου...

  (Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ: )

  - Βασούλα, δεν έχεις διαβάσει: "όπως ο νέος νυμφεύεται παρθένα, έτσι Εκείνος που σε έπλασε θα σε νυμφευθεί... όπως ο νυμφίος ευφραίνεται στη νύφη του, έτσι ο Θεός σου θα ευφρανθεί σε σένα". Μάθε Βασούλα ότι κάθε φορά που μια ψυχή ξυπνάει και βρίσκει το Θεό, όλος ο ουρανός χαίρεται και πανηγυρίζει όπως οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και πανηγυρίζουν όταν είναι καλεσμένοι σε γάμο, το ίδιο γίνεται όταν πανηγυρίζει ο ουρανός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ


  23 Ιουλίου, 1994, Πάτμος


  Φίλοι; Άκουσέ Με - πάντα να θυμάσαι τούτο: Ο Μεσσίας διώχθηκε, αντιμετωπίστηκε σαν απατεώνας, το ίδιο και οι μαθητές Του. Παιδί Μου! Έρχεσαι από Εμένα κι αφού έρχεσαι από τον Μεσσία, θα υποφέρεις κι εσύ όπως κι Αυτός υπέφερε, όχι πως δεν σε είχα προειδοποιήσει, αλλ' αυτό είναι μόνο μια υπενθύμιση.
  ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ


  29 Ιουλίου, 1994
  ...................
  10 Απριλίου 1990
  Τα έργα της γενεάς σας είναι διεφθαρμένα και επαίσχυντα, απέχουν πολύ από την Εικόνα Μου, απέχουν από την Αγάπη, απέχουν από την Αγιότητα. Είμαι ο Άγιος σας, κι όμως Με σταυρώνετε κάθε λεπτό. Είμαι Αυτός που σας περιβάλλει σήμερα με τόση Αγάπη, και με το Χέρι του σας τρέφει στοργικά με το Λόγο Του για να σας αποκαταστήσει τη θεότητά σας. Γενεά, τόσο πολύ αδύνατη, έρχομαι να σ' ελευθερώσω από το κακό, δεν έρχομαι να σε απειλήσω, έρχομαι μόνο να σε προειδοποιήσω από το Άπειρο Έλεος Μου... Η Καρδιά Μου λαχταρά να σας κατακτήσει και να σας κάνει δικούς Μου για όλη την Αιωνιότητα και να σας ντύσει με κατάλευκα ρούχα! Η Καρδιά Μου γυρεύει απελπισμένα να σας απομακρύνει από τα αίσχη σας. Φωνάζω, αλλά τόσοι από σας δεν απαντούν. Μιλώ μέσα από αδύνατα όργανα αλλά πολλοί από σας δεν ακούνε. Αντίθετα, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τους απεσταλμένους Μου σαν απατεώνες. Οι άνθρωποι αυτοί θα προτιμούσαν να κάνουν ο,τι Μου είναι πιο δυσάρεστο: να τους αφαιρέσουν τη ζωή... 1 νομίζοντας ότι Μου προσφέρουν ιερή υπηρεσία.

  Το πνεύμα τους, μέσα στην άγνοια και στο σκοτάδι, δεν αναγνωρίζει το Άγιο Πνεύμα της Χάριτος, ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΩΣ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ! Με προκαλούν, δεν Με δοξάζουν. Μου φράζουν το δρόμο με αγκάθια και βάτους, ενθαρρύνοντας την ανηθικότητα και την ασυδοσία σ' αυτή την άθεη και ασύνετη γενεά. Νιώστε την Αγωνία Μου, νιώστε τη Θλίψη Μου... Τα Μάτια Μου θολώνουν και μαραίνονται από το κλάμα. Έρχομαι με μεγάλη αγάπη να σας προσφέρω το δώρο της Αγάπης Μου, το δώρο του Πνεύματός Μου, το δώρο της Θεότητός Μου. Έρχομαι να σας θυμίσω την Αγιότητά Μου. Πες Μου λοιπόν, κάνε Με να σε ακούσω, εσένα που η Ιερή Μου Καρδιά αγαπά και για σένα χτυπά, θα σε δω ποτέ να επιστρέφεις από αυτή την έρημο; Γύρισε σε Μένα, για να μην περιμένω πια με αγωνία τον ήχο των βημάτων σου. Δεν θα σε επιπλήξω, όχι, θα σε αφήσω μόνο να ριχτείς στην αγκαλιά Μου και θα σε λικνίσω με δάκρυα χαράς, παιδί Μου. Θα σε τυλίξω με το χείμαρρο της αγάπης Μου, αφήνοντας την ψυχή σου μέσα στην Ειρήνη Μου... Θα φροντίσω για σένα, δεν είμαι ο Ποιμένας σου;

  Καταλάβετε ότι ζείτε στις αρχές αυτών των ημερών που σας επαγγέλθηκαν. Έχω πει ότι το Πνεύμα της Χάριτός Μου θα φυσήξει πάνω στους νεκρούς σας. Σκοπεύω να σας σηκώσω από τους τάφους σας και να σας επαναφέρω στον τόπο σας, στην Ιερή Μου Καρδιά, και θα σας πλημμυρίσω με το Πνεύμα Μου, γιατρεύοντάς σας και θα Με αναγνωρίσετε, το Θεό σας. Εσείς, ανοίξτε τα μάτια και την καρδιά σας, εγκαταλειφθείτε σε Μένα, προσφέρετέ Μου τη θέλησή σας κι Εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Να θυμάστε την Αγία Μου Παρουσία. Γίνετε σκεύη φωτός που μεταφέρουν το Λόγο Μου και διαδώστε τα μηνύματά Μου.

  Εγώ, ο Κύριος, ευλογώ τον καθένα σας, αφήνοντας το Στεναγμό της Αγάπης Μου στα μέτωπά σας. Να είστε ένα.
  ________________________________________
  1"να τους αφαιρέσουν τη ζωή" αυτές οι λέξεις σημαίνουν κάτι περισσότερο, σημαίνουν ότι με το να καταστέλλουν τα θεία μηνύματα, στην πραγματικότητα προσβάλλουν το Άγιο Πνεύμα, (Πράξ.9:4 Ο Ιησούς ρωτά τον Παύλο: "Σαούλ, Σαούλ, γιατί Με καταδιώκεις;" Ο Ιησούς δεν ρώτησε: γιατί καταδιώκεις τους Χριστιανούς.) το Άγιο Πνεύμα που μιλάει μέσα απ' αυτούς. Γι'αυτό το λόγο, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για τις ψυχές που θα χαθούν, αλλά που θα μπορούσαν να σωθούν αν είχαν την τύχη ν' ακούσουν το θείο μήνυμα. Το Άγιο Πνεύμα της Χάριτος διάλεξε σήμερα να μας ξυπνήσει με μια πληθώρα αποκαλύψεων και μηνυμάτων μαζί με εμφανίσεις. Το κάλεσμα της Φατιμά δεν πάρθηκε υπόψη στα σοβαρά, αγνοήθηκε για 13 ολόκληρα χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος και ο κομμουνισμός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν Λογαριάζουν Πια Τους Καρπούς Των Καρδιών Μας
  10 Iανουαρίου, 1990

  O κόσμος παρερμήνευσε και πάλι τους Kαιρούς εκείνου, που είχε αναλάβει να κάνει ευθύ και ομαλό το δρόμο πριν από Eμένα. Δεν αναγνώρισαν τον Iωάννη το Bαπτιστή, που ήρθε για να κηρύξει την οδό της σωτηρίας με το πνεύμα του Hλία, αλλά Tον μεταχειρίστηκαν και αυτόν όπως ήθελαν. Kαι σήμερα η γενεά σας θα παρερμηνεύσει τους Kαιρούς γι' άλλη μία φορά, γιατί αυτοί οι Kαιροί δεν τους ευνοούν. Έχω πει ότι στις έσχατες ημέρες που θα έρθουν, θα στείλω στη γη το Mωυσή και τον Hλία, η γενεά σας όμως δε θα τους αναγνωρίσει, δε θα τους ακούσει, ούτε θα τους καταλάβει, αλλά θα τους κακομεταχειριστεί, απορρίπτοντάς Tους, όπως απέρριψε τον Iωάννη το Bαπτιστή κι Eμένα ως Mεσσία.
  Έχω πει ότι στους έσχατους καιρούς θα εμφανιστούν πολλοί ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΟΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. Σας έδωσα το Λόγο Mου και σας προειδοποίησα να μη θελήσετε ν' ακολουθήσετε αυτές τις αιρέσεις. Aνέθεσα στον Πέτρο τη φροντίδα της Eκκλησίας Mου και του ζήτησα να σας τρέφει, να σας φροντίζει και να σας αγαπά. Σας διαβεβαιώνω, προτού περάσει αυτή η γενεά, ό,τι σας είπα θα έχει γίνει, γι' αυτό μην πλανιέστε, αλλ' αντισταθείτε στους αντιπάλους σας, αντισταθείτε σ' αυτούς που αντιτίθενται στον Πέτρο. Eγώ ο Ίδιος θα σας δώσω την ευγλωττία, για ν' αναγνωρίσετε αυτά που λέει σήμερα το Πνεύμα στις Eκκλησίες, γι' αυτό μην προετοιμάζετε την υπεράσπισή σας...
  H συκιά έχει ωριμάσει και η Bασιλεία Mου είναι τώρα κοντά σας...1 Nα προσεύχεστε γι' αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, το να πιστεύει κανείς είναι κι αυτό μία χάρη, που δίνεται από Mένα. Σας έχω διαλέξει, γι' αυτόν το λόγο θα διωχθείτε, αλλά μην αφήνετε τις καρδιές σας να ταραχθούν, αγαπάτε ο ένας τον άλλο και μην κρίνετε, αυτή η αγάπη που σας έδειξα ας γίνει το έμβλημα των νέων Mου μαθητών, για να αναγνωρίσουν ότι προέρχεστε από το Ποίμνιό Mου και ότι είστε παιδιά του Θεού και μαζί με το Θεό. Παιδιά Mου, ν' αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως Eγώ σας αγαπώ, να μη γυρεύετε σημάδια, να είστε ικανοποιημένοι με αυτό που σας δίνει σήμερα το Πνεύμα. Σας διαβεβαιώνω ότι σύντομα θα υπάρχει Ένα Ποίμνιο υπό την καθοδήγηση Eνός Ποιμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΤΕ


  5 Oκτωβρίου 1988

  Αν Με ακούγατε μόνο και ανοίγατε τις καρδιές σας, για να σας γιατρέψω! Έρχομαι μέσα σ' αυτή τη Μεγάλη Ερημιά σε αναζήτηση των λουλουδιών που Μου απέμειναν, αλλά σκοντάφτω σε πέτρες μόνο, τη μια μετά την άλλη... Κοιτάζω ολόγυρά Μου με μεγάλη ελπίδα, αλλά το μόνο που βρίσκω είναι αγκάθια και βάτους που ξεσχίζουν Eμένα καθώς και τους λιγοστούς που Με αγαπούν. Ψάχνω για αγάπη, αλλά βρίσκω μίσος. Ψάχνω για παρηγοριά, αλλά δεν βρίσκω καμμιά. Διψώ για συμπόνοια, αλλά βρίσκω μόνο κοροϊδία. Δεν βρίσκω αγάπη, δεν βρίσκω ελπίδα, ούτε πίστη σ' αυτή τη γενεά 1, γιατί έπαψε να Με λατρεύει. Όλοι οι φόβοι Μου έγιναν πραγματικότητα! Ω, γενεά, χωρίς καμμιά απολύτως πίστη! Καμμιά ελπίδα! Καμμιά αγάπη!

  Πάψατε να Με λατρεύετε και το Άγιο Όνομά Μου δεν έχει τώρα καμμιά σημασία για σας! Ναι, το Όνομά Μου δεν έχει κανένα νόημα για σας... Αν είχατε ακολουθήσει τους Δρόμους Μου και ακούσει τα καλέσματά Μου, όλη αυτή η ερημιά δεν θα υπήρχε. Ζητώ απ' αυτούς που Με αγαπούν, να προσεύχονται για τους αδερφούς τους που δεν Με αγαπούν. Μην επαναλαμβάνετε τα λάθη που έκαναν οι πρόγονοί σας τη μέρα της Αποστασίας, αυτή τη μέρα του Πειρασμού μέσα στην ερημιά. Τα πράσινα λιβάδια Μου του παλιού καιρού κείτονται άγονα κι ερημωμένα και το μικρό Μου ποίμνιο χτυπήθηκε από τους ίδιους του τους ποιμένες, που το σκόρπισαν... Γιατί Με προκαλείτε; Γιατί; Kάθε γενεά που Με απώθησε, τιμωρήθηκε.

  Όμως το πνεύμα σας είναι πονηρό, αφού δεν παύετε να εξαπατάτε τους εαυτούς σας και νομίζετε ότι ενεργείτε καλύτερα από τους Φαρισαίους, λέγοντας: "αν ζούσαμε τότε, δεν θα είχαμε ποτέ λάβει μέρος στα κακά τους έργα, η πίστη μας θα μας είχε σώσει!". Σήμερα σας λέω το εξής: "Με δέχεστε όχι πολύ διαφορετικά από εκείνες τις μέρες που ήμουν ανάμεσά σας ενσαρκωμένος. Πολλοί από σας έχουν καταδικάσει τα μηνύματά Μου 2, προτού καν μάθουν περί τίνος πρόκειται!! Κόρη, ήρθα κοντά τους, μέσα στην ερημιά τους, να τους πω, ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕ ΠΙΣΤΕΨΑΝ, ΜΕ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΩΞΑΝ, ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ. Σήμερα, το Άγιο Πνεύμα Μου σας πλησιάζει μέσα στο σκοτάδι σας, αλλά αποτυγχάνετε να φθάσετε τα Έργα Του, εξαιτίας της ανυπακοής σας και της ροπής στην αμαρτία που έχει συσσωρευτεί μέσα σας. Η ερήμωση της εποχής σας έχει ξεπεράσει κάθε άλλη ερήμωση. Γιατί εκπλήσσονται, πλήττουν κι ενοχλούνται με το Πνεύμα Μου, που κατεβαίνει για να τους φωτίσει; O λήθαργός τους έχει δημιουργήσει τη μια έρημο μετά την άλλη! Τη μια πέτρα μετά την άλλη! Πόσο πνίγομαι και ασφυκτιώ, παρατηρώντας τα λίγα λουλούδια Μου να ποδοπατούνται απ' αυτόν τον ανυπόταχτο λαό!

  Βασούλα, αν δεν ήταν η Αγία Μητέρα σας να συγκρατεί το Χέρι Μου να μη τους χτυπήσει και αν δεν ήταν το Άπειρο Έλεός Μου, Εγώ, που είμαι και Θεός Δικαιοσύνης, θα τους είχα χτυπήσει προ πολλού, γιατί έχουν δημιουργήσει Σόδομα και Γόμορρα ανάμεσά τους. Εφτασαν σε σημείο να πιστεύουν, ότι οι συμφορές που πέφτουν τώρα πάνω τους προέρχονται από Μένα. Ποτέ τους δεν κατάλαβαν ότι το κακό έλκει το Κακό και τώρα πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα. Θέλω όλοι αυτοί που Με αγαπούν, να προσεύχονται, να προσεύχονται, να προσεύχονται αυτή η Αποστασία να φτάσει στο Τέλος της.

  Επιθυμώ να ενθαρρύνω τους φίλους Μου να συνεχίσουν τα καλά τους έργα 3, ευλογώ όλους εκείνους που σκορπίζουν τους Σπόρους Μου της Ειρήνης και της Αγάπης, εμπιστευθείτε Με έως το τέλος. Σας ζητώ σοβαρά να προσευχηθείτε στο Άγιο Πνεύμα Μου της Κατανόησης να σας φωτίσει όλους. Για πόσο καιρό ακόμη δεν θα καταλαβαίνουν τις Γραφές; Για πόσο καιρό ακόμη θα παραμερίζουν τα Μυστήριά Μου; Βρείτε τους Καρπούς Μου μέσα στις Παροιμίες. Διακρίνετε, και εάν έχετε δυσκολία να διακρίνετε, ζητήστε το Άγιο Πνεύμα Μου της Διάκρισης να έρθει σε σας. Πολλά Μυστήριά Μου παραμένουν ακόμη κρυμμένα και αποκαλύπτονται μέσα στα Βιβλία της Σοφίας Μου 4.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΣΕ ΣΤΕΛΝΩ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟ ΜΟΥ


  23 Oκτωβρίου 1987

  -ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΘΕΣ. Κόρη μου, οι καιροί δεν άλλαξαν, το σήμερα είναι όπως το χθες. Όταν ήμουν στη γη ενσαρκωμένος, μερικοί πίστεψαν σε Μένα, σαν σε άλλον προφήτη, πολύ λίγοι πίστεψαν σε Μένα, ΩΣ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ. ΌΤΑΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΜΕ ΛΙΘΟΒΟΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ. Και τώρα Βασούλα, γιατί σε εκπλήσσει αυτό που πιστεύει ο κόσμος; Έρχεσαι από Μένα και σήμερα σε στέλνω ως αγγελιαφόρο Μου, με το μήνυμά Μου Ειρήνης και Αγάπης. Έρχομαι να ενώσω την Εκκλησία μου, αλλά το σήμερα είναι όπως το χθες.

  Θα σου πω: οι αρχές θα βρεθούν σε αμηχανία και πολλοί θ' αρνηθούν να πιστέψουν πλήρως ότι αυτό το μήνυμα έρχεται απευθείας από Μένα. Oρισμένοι θα σε ειρωνευτούν, θα σ' εξετάσουν λεπτομερώς, άλλοι δεν θα μπουν ούτε στον κόπο να σου αφιερώσουν ένα λεπτό ακρόασης και άλλοι θα παρερμηνεύσουν το μήνυμά Μου, γιατί αυτό υπερβαίνει και πάλι τη σοφία τους. Να που έρχομαι, με την Καρδιά Μου στο Χέρι, να Tην προσφέρω, γεμάτος Ευσπλαχνία, χρησιμοποιώντας εσένα που είσαι αδύναμη και άθλια, σαν όργανό Μου, για να φανερωθώ μέσ' από σένα, να έρθω στη γη και να σας ενώσω όλους. Όμως, αληθινά σου λέγω, αν είχαν ρίξει μια ματιά στις εμπνεύσεις του αγαπημένου Μου Ιωάννη, που όλες προήλθαν από Μένα, θα καταλάβαιναν ότι ο καιρός πλησιάζει. Αναζητήστε τα λόγια του, γιατί κάθε προφητεία του έρχεται πράγματι από Μένα. Μικρή, ας δούνε όλοι πώς εργάζομαι.
  ...........
  Η Ημέρα της Επιστροφής Μου είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε
  31 Ιανουαρίου 2019

  Σήμερα,
  γενεά, ζεις μεγάλα δεινά που σου τα επέβαλε το ίδιο σου το χέρι. Το πνεύμα του κακού βρίσκεται ανάμεσά σας, ένα πνεύμα λήθαργου, αδιαφορίας, ανταρσίας, άκαμπτης υπερηφάνειας, που σας έκανε να αποστατήσετε και σας κρατάει μακριά από Εμένα και πιο κοντά στον Θάνατο! Θέλετε να ζήσετε αιώνια στην κόλαση; Αν επιστρέψετε σ' Εμένα, θα απομακρύνω τα δεινά σας και θα γευθείτε την ειρήνη πάνω στη γη ...
  Η Ημέρα της Επιστροφής Μου είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε, επειδή έρχομαι να κατοικήσω ανάμεσά σας ΚΑΙ ΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΟΥ1 ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΩΣ ΜΕΣΣΙΑ. Θα ζωογονήσω το άτονο πνεύμα τους και θα το μετατρέψω σε χαρούμενη φλόγα, και τη συνείδησή τους σε ζωντανό, ηχηρό βιβλίο Φρόνησης,2 και τότε θα Με υμνήσουν με Ψαλμούς καλλιεργώντας στην καρδιά τους τη Γνώση!
  ΕΓΩ, Ο ΚΥΡΙΟΣ, Ο ΘΕΟΣ, ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΩ ΟΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑ. Μη σας ξεγελάσει κανείς ότι δεν θα θριαμβεύσω στο τέλος, γιατί αυτό θέλει να πιστεύετε ο διάβολος. Θα θριαμβεύσω στο τέλος και όλοι εσείς θα ζήσετε ΥΠΟ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΝΟΜΑ ΜΟΥ: ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ, ΘΕΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΆΡΧΟΝΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
  Και εσύ, κόρη, μείνε πιστή σ' Εμένα. Έλα να αναπαύσεις το κεφάλι σου κοντά στην Καρδιά Μου και να λάβεις την Ειρήνη Μου και την Αγάπη Μου. Εμείς;
  Ναι Κύριε!
  Πολύ καλά, Εγώ, ο Ιησούς, σε ευλογώ. Εγώ Είμαι IC
  ________________________________________
  1 Του Ισραήλ.
  2 Σοφίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή