Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟ

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, 
ΑΦΟΥ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
ΤΟ ΜΠΑΜ 
ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ, 
ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

 ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἦρθε ἡ Ὥρα τὸ Μπὰμ γιὰ νὰ ἀκουστεῖ 
καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ καταστροφὴ 
ἡ ὁποία θὰ φέρει τὴν Μεταστροφή. 

Τριὰς Ἁγία Ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ στιγμὴ 
καὶ ἡ Λαλιά της πάντοτε εἶναι Ἀληθινὴ
 καὶ ἀπὸ ὅλους ποὺ τὴν ἀκοῦνε ἢ ποὺ τὴν διαβάζουν 
πρέπει νὰ γίνεται πιστευτή.

Ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἡ Ὑπερτάτη Δύναμη Παντοῦ
 ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀγαπᾷ πολὺ τὸ πλάσμα της στὴν Γῆ 
πάρα πολὺ καὶ δὲν θέλει νὰ χαθεῖ. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ μέριμνά της ἡ καλὴ καὶ ἀγαπητικὴ μέριμνά της 
πρὸς τὸ πλάσμα της τὸ ὑπεραγαπητικὸ 
ἀφοῦ τὸ ἐποίησε τέλειο αὐτὸ 
καὶ τοῦ Ἐμφύσησε τὴν Πνοή Του 
ὁ Πανάγαθος Θεὸς μέσα στὴν ψυχή του. 

Δηλαδὴ ΟΧΙ μόνο τοῦ ἐδώρισε τὴν Ἐπίγεια Ζωή του 
ἀλλὰ καὶ τὴν Παντοτινή του, 
αὐτὴ ποὺ θὰ διαρκεῖ διηνεκῶς 
καὶ τέλος δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ μὰ ποτέ,
 τὸ Ἔχω εἰπεῖ καὶ Ὁμολογήσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός,
 ὁ Ἐπουράνιος Αὐτός.

Παιδιὰ Ἀγαπημένα ἐλᾶτε κοντὰ Μας 
ὅσα εἴσαστε μακριά Μας, 
ἐλᾶτε κοντὰ Μας ἔστω καὶ σ’ αὐτὴ τὴν ὕστατη στιγμὴ 
πρὶν ἀρχίσει ἡ καταστροφή, 
γιὰ νὰ καθαριστεῖτε καὶ νὰ ἀντέξετε 
τὴν κατάσταση αὐτὴ ποὺ ἔρχεται, τὴν ὀδυνηρή, 
ἀφοῦ θὰ εἴσαστε κοντά Μας στὴν ἀγκαλιά Μας 
καὶ θὰ εἶστε ἀσφαλεῖς, ἀπολύτως ἀσφαλεῖς, 
κάτω ἀπὸ τὴν προστασία Μας 
ἀλλὰ θὰ ἔχετε καὶ τὴν φροντίδα Μας γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή σας
 γιὰ νὰ συνεχιστεῖ ὁμαλά, 

Θαυματουργικά, Πνευματικὰ καὶ ἀγαπητικὰ 
τουτέστιν μὲ πολὺ ἀγάπη μέσα στὴν καρδιά σας 
ἀφοῦ θὰ τὴν λαμβάνετε ἀπὸ Ἐμᾶς 
καὶ θὰ τὴν δωρίζετε στὸν καθένα 
καὶ ἔτσι ἡ κατάσταση δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς καλὴ 
ἀλλὰ θὰ εἶναι ἐξαιρετικὴ ἀλλὰ καὶ Ἁγιοπνευματική.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ γι’ αὐτὸ σκεφτεῖτε το πολὺ καλά, βάλτε το βαθειὰ μέσα στὴν καρδιὰ καὶ στὸ νοῦ σας 
καὶ τότε θὰ καταλάβετε καὶ θὰ αἰσθανθεῖτε 
ὅτι αὐτὰ ποὺ σᾶς Ὁμολογοῦμε εἶναι ὅ,τι καλύτερο γιὰ Ἐσᾶς 
ἀφοῦ ἔρχονται ἀπὸ Ἐμᾶς, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
τὴν μόνη Ἀληθινή, Πραγματικὴ καὶ Δίκαια Ἐξουσία 
ἀλλὰ καὶ Δύναμη Πραγματικὰ Θεϊκὴ 
ποὺ δὲν ὑπάρχει ἄλλη καμμία.

Ὅταν θὰ ἀρχίσει τὸ Μπὰμ ἐσεῖς πρέπει νὰ ἀποφασίσετε 
ὁπωσδήποτε μὲ ποιὸν θὰ προχωρήσετε καὶ μὲ τί τρόπο θὰ ζήσετε, 
θὰ σκεφτεῖτε τὰ ὑλικὰ τὰ ὁποῖα θὰ ἔρχονται ὄχι κανονικὰ 
καὶ σύμφωνα μὲ τοῦ Θεοῦ τὰ Λόγια τὰ Θεϊκὰ 
ἢ θὰ ζήσετε Ἁγιοπνευματικὰ 
ποὺ ἐκεῖνο ποὺ θὰ σᾶς ἀφορᾷ ἀπείρως περισσότερο 
θὰ εἶναι ἡ ψυχή σας καὶ ὄχι τὸ κορμί σας.

Ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ πιέσουμε τὴν πορεία τὴν δική σας,
 τὸ ΜΟΝΟ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε
 εἶναι αὐτὸ ποὺ εἴπαμε καὶ πρὶν 
δηλαδὴ νὰ σᾶς προτείνουμε μὲ τὴν ἀγάπη Μας
 νὰ ἔρθετε κοντά Μας, στὴν ἀγκαλιά Μας 
γιὰ νὰ σᾶς δωρίσουμε δῶρα Ἁγιασμένα 
καὶ ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία Δοσμένα.

Τελείωσε ὁ καιρός, ἀφυπνιστεῖτε 
καὶ ὅσο πιὸ γρήγορα κοντὰ Μας βρεθεῖτε 
ἀφοῦ πολὺ θὰ χαρεῖτε καὶ καλὰ ἀπὸ Ἐμᾶς θὰ δεῖτε.
 Θὰ Μᾶς δώσετε μεγάλη Χαρά, 
τὴν Μέγιστη Χαρὰ ποὺ δίνει ἕνα παιδὶ χαμένο
 ὅταν ἐπιστρέφει στὸν Πατέρα τὸν καλὸ 
ἀφοῦ ἔχει μετανιώσει γιὰ τὴν προηγούμενη ζωή του,
 γιὰ τὴν πορεία τὴν μὴ ὀρθὴ ποὺ εἶχε ἀκολουθήσει, 
καὶ τώρα τὸ θέλει διακαῶς κοντά του νὰ γυρίσει.

Ξέρετε τί θὰ κάνει ὁ Πατέρας ὁ Καλός; 
Θὰ τὸ δεχτεῖ μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη πολὺ 
καὶ θὰ εὐχαριστηθεῖ τὰ μέγιστα ἡ δική του ἡ ψυχή. 

Αὐτὸ ποὺ θὰ γενεῖ στὸν Πατέρα ἐσωτερικὰ θὰ τὸ λάβει τὸ Παιδί, 
θὰ τὸ αἰσθανθεῖ καὶ ἀπεριγράπτως θὰ εὐχαριστηθεῖ 
κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀγάπη τοῦ Πατρὸς τὴν Ἀληθινὴ 
καὶ αὐτὸ θὰ γεμίσει τὴν δική του τὴν ψυχὴ καὶ κοντά του, 
μέσα στὴν ἀγκαλιά του θὰ ἀγκυροβολήσει 
καὶ ἡ ψυχή του ὁλοκληρωτικὰ θὰ γεμίσει.

Αὐτὸ Τεκνία Μας καλὰ θὰ συμβεῖ καὶ μὲ ἐσᾶς 
ἐὰν μετανοημένοι ἐπιστρέψετε καὶ μείνετε μαζί Μας 
στὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ἀγκαλιὰ τὴν δική Μας, 
τὰ ὑπόλοιπα ἀφήσετέ τα σὲ Ἐμᾶς 
νὰ ἐνεργήσουμε, νὰ τὰ τακτοποιήσουμε 
καὶ Ἐσᾶς ἀπείρως νὰ εὐχαριστήσουμε.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου