Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΕΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ξεχάσατε νὰ Μὲ ὑμνεῖτε, 
νὰ Μὲ δοξολογεῖτε ἀλλὰ κυρίως νὰ Μὲ εὐχαριστεῖτε!
Ποῦ εἶναι ἡ εὐχαριστία γιὰ τὰ Δῶρα
καὶ τὰ μεγάλα Μεγαλεῖα ποὺ ἐδώρισα Ἐγὼ ὁ Πανάγαθος Θεὸς
στὰ Δικά Μου τὰ Τεκνία, στὸν Δικό Μου τὸν λαό,
ποῦ εἶναι αὐτά; Δὲν ὑπάρχουν πουθενά!;

Κάτι μικρὲς φωτίτσες φυσικὰ ὑπάρχουν εἰς τὴν Γῆ,
 ἀκόμα ἀναμμένες, καὶ αὐτὲς εἶναι οἱ καθαρὲς καρδιὲς
 τῶν λιγοστῶν Παιδιῶν ἐκεῖ μακριὰ ἢ καὶ κοντά. 

Αὐτὲς νὰ ψάχνετε νὰ βρεῖτε, ἀπὸ αὐτὲς θὰ ὠφεληθεῖτε, 
ἀπὸ αὐτὲς θὰ εὐεργετηθεῖτε 
καὶ μετὰ εἰς τὸν Παράδεισο τὸν Δικό Μου 
ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανὸ θὰ ‘ρθεῖτε.

Τὰ ἔχουμε εἰπεῖ πολλὲς φορές,
μπήκατε στὴν δύσκολη ἐποχή,
μπήκατε μέσα εἰς τὴν στενωπό.

Τώρα θὰ προχωρήσετε μπροστά,
δὲν ὑπάρχει γυρισμὸς μόνο μπροστὰ θὰ περπατήσετε,
ἀλλὰ πῶς θὰ περπατήσετε;

Μόνο μὲ τὴν βοήθεια τὴν Δικιά Μου, 
τὴν βοήθεια τὴν Δικιά Μου,
τὴν βοήθεια τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ 
τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Ζωοποιοῦ.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη βοηθεῖα
μὴν ψάξετε νὰ βρεῖτε ἀλλοῦ καμμία,
δὲν ὑπάρχει ἄλλη καμμία.

 Εἶναι ἡ μόνη βοηθεῖα αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμὴ
ποὺ βρεθήκατε νὰ ζεῖτε ἐπὶ Γῆς.
Σὲ αὐτὴ βρεθήκατε νὰ ζήσετε ἐτοῦτο τὸν καιρὸ
γι’ αὐτὸ ἐλᾶτε πιὸ κοντά Μου, γίνετε ἕνα μὲ Ἐμένα,
σᾶς τὸ ἔχω ξαναπεῖ, καὶ τότε θὰ ἔχετε Δῶρα πολλὰ χαρισμένα
ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεό, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ
καὶ ἀπὸ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία,
Αὐτὴ τὴν ψυχοῦλα τὴν Ἐκλεκτή, τὴν Ἁγιασμένη,
Αὐτὴν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πανάγαθο Θεὸ καθορισμένη.


Δὲν εἶναι ἡ ὥρα γιὰ ρᾳστώνη
ἀλλὰ εἶναι γιὰ ὥρα ἐργασίας
 καλῆς καὶ θαυμαστῆς ἀλλὰ καὶ καρπερῆς,
εἶναι ὥρα γιὰ προσευχὴ
ἀλλὰ συνάμα καὶ γιὰ ἐργασία καλή.

 Αὐτὴ τὴν ἐργασία, σᾶς ἐντελῶ νὰ τὴν κάνετε καθημερινὰ
χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμμία ἀδιαφορία
μέσα στὴν δική σας τὴν καρδία
ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ζέση πολλὴ
ὅτι ποιεῖται ἔργο καλὸ
σὲ Ἐμένα τὸ Θεὸ πολὺ ἀρεστό,
καὶ Ἐγὼ αὐτὸ θὰ τὸ ἀνταποδώσω τὸν ἑπόμενο καιρό.


Βαδίζετε σταθερά, δίπλα Μας, κοντά Μας
γιὰ νὰ σᾶς ἔχουμε μέσα στὴν ἀγκαλιά Μας.
Βαδίζετε μὲ τὸν Σταυρό,
τὸν Σταυρὸ αὐτὸ τὸ ὅπλο τὸ θαυματουργικό.
Βαδίζετε σταθερά, εἰρηνικά,
ἁγιοπνευματικὰ μαζὶ μὲ Ἐμᾶς, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία,
 γιὰ νὰ ἔχετε πάντα τὴν εὐλογία,
 νὰ εἶστε εὐλογημένοι ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ποιεῖτε αὐτὰ ποὺ σᾶς ἐντελῶ,
δὲν τὰ χορηγῶ μὲ τὰ Δικά Μου Λόγια ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ ἔτσι ἁπλά,
 
γιὰ νὰ τὰ ἀκούσετε μὲ τὰ δικά σας τὰ αὐτιά, 
ἀλλὰ πρέπει αὐτὰ ὅλα νὰ μποῦν μέσα εἰς τὴν ψυχή σας
 καὶ νὰ ἀρχίσετε νὰ ἐργάζεστε γιὰ αὐτὰ
 ταπεινὰ ἀλλὰ καθημερινά.

Δὲν τὰ Λέγω αὐτὰ γιὰ νὰ αἰσθανθεῖτε
 κάτι καλὸ μέσα στὴν ψυχή σας, νὰ αἰσθανθεῖτε ἠρεμία,
ἀλλὰ σᾶς τὰ δίδω γιὰ νὰ ἐκτελεῖτε ἐργασία.
Ἐργασία πνευματικὴ γιὰ τὸν καθένα σας,
γιὰ τὸν κάθε ἀδελφό σας,
γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ἀκούσει τὸν Λόγο π
οὺ θὰ ἔρχεται ἀπὸ πάνω ἀπὸ ψηλὰ
μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιά.


Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ἐργαστεῖτε,
 μὴν καθυστερεῖτε, μὴν ραθυμεῖτε,
δὲν ὑπάρχει χρόνος,
ὄχι ἀρκετὸς ἀλλὰ εἶναι τόσο λιγοστός,
ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι μηδαμινός.

 Γι’ αὐτὸ ἀρχίσετε τὴν ἐργασία μὲ ταχύτητα μεγίστη
γιὰ νὰ ἔχετε κατάληξη καλή,
ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχει ἡ ἐργασία αὐτὴ καὶ ἀνταμοιβὴ
ἀλλὰ νὰ δώσει καὶ δύναμη πολλὴ σὲ κάθε μία ψυχή.

Αὐτὸ εἶναι τὸ κυριότερο ποὺ πρέπει νὰ ποιήσετε ἐτοῦτο τὸν καιρό.
Σᾶς ἐντελῶ καὶ πάλι ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ μὴν τὸ παραμελεῖτε,
ἐργασία ποιεῖτε, ἐργασία Δική Μας, τῆς Τριάδας τῆς Ἁγίας,
γιὰ νὰ ὠφεληθοῦνε αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ὠφεληθοῦνε
καὶ ὁπωσδήποτε νὰ μὴν χαθοῦνε.

 Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;
Ὅταν ἕνα Τέκνο Μου ὁμιλεῖ
καὶ ὁμιλεῖ ἀπὸ μέσα του ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή,
τότε ὅσοι τὸν ἀκοῦνε, εὐαισθητοποιοῦνται.
Μπαίνει σὰν ἕνα ρευματάκι ἠλεκτρικὸ
μέσα εἰς τὸ δικό τους ψυχικὸ καὶ στὸ νοητικὸ
καὶ τότε γίνεται ἡ ἀφύπνιση ἡ σωστὴ ἀπὸ τὸν Οὐρανό.

Γι’ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι
 μὴν ἀφήνετε οὔτε ἕνα λεπτὸ νὰ περνάει ἔτσι
στὸ ὁποῖο νὰ μὴν ἐργάζεστε κανονικὰ
καὶ σύμφωνα μὲ τὰ Λόγια Μου τὰ Θεϊκά.

Εἶναι τὸ Ὕψιστο ποὺ μπορεῖ νὰ ποιήσετε ἐτούτη τὴν ἐποχή,
εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή,
 ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεό,
καὶ σᾶς κρούει τὸν κώδωνα ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι κώδωνας,
εἶναι καμπάνα ἠχηρὴ μὲ πολὺ ὅμως γλύκα στὸ κτύπημά της
γιὰ νὰ αἰσθανθεῖ ἡ κάθε ψυχὴ καὶ νὰ ἔρθει κοντά Μας,
ἐδῶ εἰς τὴν Δική Μας στέγη, εἰς τὴν ἀγκαλιά Μας.


Τὸ Λέγω γιὰ τελευταῖα φορὰ τὸν Λόγον Μου τὸν σημερινό,
εἶναι ἡ ὥρα γιὰ ἐργασία, εἶναι ἡ ὥρα γιὰ ἐργασία
γιὰ νὰ προσδώσει σὲ κάθε ψυχὴ γλύκα πολλὴ
ἡ ὁποία, ἀλλιώτικα, μὲ ἄλλον τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ.

Μόνον μὲ αὐτὴν τὴν ἐργασία, ποὺ σᾶς ἐντελῶ γλυκά Μου Τεκνία,
θὰ δώσετε τὸ κατάλληλο νόημα σὲ κάθε μία ψυχὴ
γιὰ νὰ ἔρθει πιὸ κοντὰ εἰς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.
Νὰ σώσει τὴν ψυχή της ἀλλὰ νὰ βοηθηθεῖ καὶ πολὺ ἐδῶ ἡ βιωτή της,
γιατί ἐὰν δὲν βοηθηθεῖ ἐτοῦτον τὸν καιρὸ ἡ ἴδια ἡ ζωή της,
 ἡ κάθε μία ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ,
πρέπει νὰ βοηθηθεῖ τὰ μέγιστα ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Ἀλήθεια καὶ πῶς θὰ βοηθηθεῖ,
τὸ ἔχετε κατανοήσει αὐτό;
Μόνο ἀπὸ τὸν Δικόν Μου Λόγον τὸν Θεϊκόν,
 μόνον ἀπὸ Αὐτὸν θὰ ἀφυπνιστεῖ
καὶ μόνον ἀπὸ Αὐτὸν θὰ σωθεῖ,
 δὲν ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση καμμία,
δὲν ὑπάρχει ἄλλη καμμία βοηθεῖα.

Γι’ αὐτὸ σας ἐντελῶ, σᾶς κρούω τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου
 ἐτοῦτο τὸ λεπτό, ἀρχίσετε αὐτὴν τὴν ἐργασία
καὶ ἂν ἦταν δυνατὸν καὶ αὐτὴν τὴν στιγμὴ μὲ Θεία Παρρησία.

Μὴ φοβᾶστε τὰ θηρία, Ἐγὼ σᾶς Εὐλογῶ
ὁ Τρισυπόστατος, ὁ Πανάγαθος, ὁ Ἐλεήμων,
ὁ Ὑπεράγαθος Θεός, ὁ τῶν Πάντων Χορηγός.

Αὐτὸς ποὺ τὰ πάντα Ἐξουσιάζει, τὰ πάντα Ἁγιάζει,
τὰ πάντα Ὁδηγεῖ ἐκεῖ στὸν Δικό Του Οἶκο τὸν Θαυμαστό,
αὐτὸ τὸ Μεγαλεῖο τὸ Μοναδικό.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν 

καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου