Τρίτη 27 Απριλίου 2021

ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ Ή ΚΑΙ...ΠΟΙΜΕΝΟΣ!!!


ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ…

 Αρ. 1
     Γράφει ο Γεωκών

Tους μεν λύκους που έρχονται από έξω τους βλέπουμε, διότι είναι οι φανεροί εχθροί της πίστεως που το δηλώνουν φανερά, Υπήρχαν όμως και υπάρχουν και εχθροί της Εκκλησίας που είναι μέσα στο μαντρί της. Λύκοι μέσα στο μαντρί ! 

Μά γίνεται αυτό; υπάρχουν τέτοιοι λύκοι; 

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ…

 Λύκοι όμως που δεν τους καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές τα πρόβατα γιατί φοράνε από πάνω τους την προβιά του προβάτου. Είναι δηλαδή «προβατόσχημοι λύκοι».

Έχουν συμφωνήσει να παραδώσουν την Ορθοδοξία στα χέρια του Πάπα

Στα Εισόδια της Θεοτόκου ψέλνουν: "ταις ικεσίαις Σου Αγνή, ελευθέρωσον ημάς, εκ των παγίδων του εχθρού, και πάσης αιρέσεως",

Με τι στόμα ψέλνουν αυτά τα λόγια στον Θεό, οι Μασκοφόροι, ρασοφόροι, αιρεσιάρχες οικουμενιστές, που αντί να αφορίζουν τους αιρετικούς, συγκοινωνούν (δαιμονικώς θεολογούντες) μαζί τους;

Ποια παράδοση τηρείτε οικουμενιστές Ιερείς, Αρχιερείς και Πατριάρχες; Όχι μόνο δεν τηρείτε, αλλά με μανία προσπαθείτε να την καταργήσετε! δεν φοβάστε μην πέσει κεραυνός και σας κατακάψει υποκριτές που δεν υστερείτε σε τίποτα των Φαρισαίων της εποχής του Κυρίου;

45ος Κανών Αγίων Αποστόλων…"Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, εί δε επέτρεψεν αυτοίς, ώς κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω",

65ος Κανών Αγίων Αποστόλων….."Ει τις κληρικός, ή λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι και καθαιρέσθω και αφοριζέσθω"

33ος Κανών Λαοδικίας…."Ότι ού δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι"Μια φωτισμένη επιστολή που γράφτηκε το 1927 από τον μέγα στάρετς της Όπτινα, Άγιο Ανατόλιο.

«Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηρία, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως, εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. 

Δεν θα αρχίσει κατʼ ευθείαν ωμά να απορρίπτει τα δόγματα της Θεοτόκου, αλλά θα αρχίσει ανεπαίσθητα να διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημα τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. 

Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματική ζωήν. 

Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσία της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς τους υπηρέτες παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονούνται ΓΙ’ αυτό παιδί μου, όταν δεις την παράβαση της πατερικής παράδοσης και της Θείας τάξεως, που εγκαθιδρύθει από τον ίδιο τον Θεό γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και προς τον παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. 

Ακόμη θα διαστρέφουν τη Αγία Πίστη μας ανεπαίσθητα με σκοπό να παραπλανήσουν τους άπειρους στα δίκτυα τους. Να αναγνωρίζεις σʼ αυτους τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και από την αγάπη τους για εξουσία. 

Οι αληθινοί υπηρέτες του θεού είναι ταπεινοί και υπακούουν στην εκκλησία. Οι πιστοί τότε που δεν έχουν δείξει τίποτε άλλες αρετές θα λάβουν στεφάνους μόνο και μόνον, επειδή στάθηκαν στέρεοι στην πίστη.

Να φοβάσαι τον Κύριο παιδί μου. Να φοβάσαι μην αποβληθείς στην αιώνια κόλαση. Στέκε ανδρείως στην πίστη και αν είναι αναγκαίο υπέμεινε διωγμούς και άλλες θλίψεις, διότι και ο Κύριος θα είναι μαζί και οι άγιοι μάρτυρες και ομολογητές θα βλέπουν με χαρά του αγώνες σου. 

Να μη φοβάσαι τις θλίψεις αλλά μάλλον να φοβάσαι την ολέθρια αίρεση, διότι αυτό είναι που μας γυμνώνει από την Θεία Χάρη.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου