Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

«ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΙΤΟΥΣΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΟΥΣΙΝ, ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ, ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΜΕΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ, ΕΛΛΗΣΙ ΔΕ ΜΩΡΙΑΝ, ΑΥΤΟΙΣ ΔΕ ΤΟΙΣ ΚΛΗΤΟΙΣ, ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙ, ΧΡΙΣΤΟΝ ΘΕΟΥ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΝ»


Η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ

ΒΙΝΤΕΟΓράφει ο Κυανούς Ουρανός

Πολλοί, όταν το βιοτικό τους πρόβλημα δεν λύνεται "συμβατικά", καταφεύγουν στον Θεόν.

Όμως πόσοι αναρωτήθηκαν γιατί ο Θεός θα τους χαρίσει την λύσιν θαυματοποιώντας.

Το πρώτο που πρέπει να σκεφθούμε είναι τι προσδοκά ο Θεός από μας. Είναι απλό αλλά ελάχιστοι φροντίζουν να το μάθουν, κυρίως όμως να το εμπεδώσουν. Μας έπλασε «κατ' εικόνα και ομοίωσιν», για να θεωθούμε, δηλαδή να γίνομεν κατά Χάριν θεοί, συγχωρούμενοι με Αυτόν.

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον Θεόν αλλά (από όσα οι Άγιοι Πατέρες μας δίδαξαν) κάθε Του ενέργεια κατά την επίγεια ζωή μας, την βιοτή, είναι παροχή ευκαιριών μετανοίας και προκρίσεως για την Αιωνία Ζωή στα δεξιά Του («προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του Μέλλοντος Αιώνος»).

Αυτή Του η "φιλανθρωπία", η Αγάπη Του προς εμάς είναι ασταμάτητη κι αέναη, βασίζεται δε στην Παντογνωσία Του, που του επιτρέπει να γνωρίζει και την ψυχική μας διάθεσιν και το μέλλον.

Κάποιον μπορεί να τον επαναφέρει στη ζωή, έχοντας πάρει πρόγευσιν του επέκεινα, ώστε να διορθωθεί και να επιστρέψει έτοιμος για τον Παράδεισον. Σε κάποιον μπορεί να θαυματοποιήσει, θεραπεύοντάς τον, για τον ίδιον λόγον ή παρέχοντας δείγμα της Παντοδυναμίας Του στους λοιπούς.

Αποσκοπώντας λοιπόν στην διόρθωσίν μας (μετάνοια) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ να παρακαλέσομεν για το θαύμα, αποποιούμενοι την αμαρτωλότητά μας, αν δε πραγματοποιηθεί το θαύμα τότε πλέον είναι πολύ βαρύ το έργο μας και θα πρέπει να είμαστε «τύποι και υπογραμμοί».

Αιτούμενοι του θαύματος θα πρέπει να πιστεύομεν στην Παντοδυναμία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στις λοιπές προσδιορισμένες ιδιότητές και σκοπούς Του

ΆΡΑ

δεν επιτρέπεται η αίτησις να αποσκοπεί σε βιοτικές βλέψεις αλλά σε σωτηριολογικές.

Αν δεν αποσκοπούμε σε διόρθωσιν, καλύτερα να μην αιτηθούμε το θαύμα αλλά και πάλιν αν ο Μεγαλοδύναμος "δει" μετάνοιαν στο μέλλον και θαυματοποιήσει, να είμαστε σίγουροι ότι βιοτικά θα δυσκολευθούμε πολύ για να μετανοήσομεν, αφού έχει σκοπόν να μας σώσει.

Άλλωστε να μην αγνοούμεν ότι κάθε δυσκολία της ζωής παραχωρείται από Εκείνον για προβληματισμόν κι ορθοδρόμησιν της βιοτής μας. Κι αυτό θαύμα δεν είναι; Ειδικά όταν γνωρίζομεν ότι και τρίχα να πέσει από την κεφαλήν μας Εκείνος το επιτρέπει.

Ας μου επιτραπεί μια προσωπική "αυθαιρεσία" :

Και covid-19 να κολλήσουμε, πάλιν Εκείνος το επιτρέπει...

Εννοείται, ααααν υπάρχει ο ιός, πέραν του ιού Coo Lee.

Υπάρχουν και κάποιοι ξεχωριστοί, που δεν θα ζητήσουν το θαύμα και θα πουν «γένοιτό μοι κατά το ρήμα Σου». Υπόκλισις!!! Αυτό είναι το τέλειον. 

 Εκεί μπορεί ο Χριστός ή να χαρίσει άμεσα τον Παράδεισον ή να θαυματοποιήσει, ώστε ο ευεργετημένος να βοηθήσει τους λοιπούς με το παράδειγμά του.

Να μην ξεχνάμε :

«ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α'Τιμ.β'4)


Κυανούς ΟυρανόςΘαύμα - Μυστήριο - Ψυχή - ΘΕΩΣΙΣ


Με την δημιουργίαν όλης της Φύσεως ο Δημιουργός έθεσε τους Φυσικούς νόμους, σαν κανόνες λειτουργίας της. Τα πάντα, έμψυχα ή άψυχα, λειτουργούν με βάσιν τους Φυσικούς νόμους (πχ Φυσική, Χημεία, Βιολογία κλπ)

Ως Δημιουργός έχει την δυνατότητα επεμβάσεως στην φυσική ροήν κατά την Κρίσιν Του, αυτή δε η ανθρώπινα ανεξήγητος υπέρβασις των φυσικών νόμων λέγεται "Θαύμα".

Άπειρα Θαύματα συντελούνται κατά την Ορθόδοξον Πίστιν, καθημερινά μη αντιληπτά, λόγω της χαμηλής δικής μας αντιληπτικότητας των φυσικών φαινομένων. Η Φυσική πχ λέει ότι τα αντιληπτά φάσματα ήχου και φωτός είναι περιορισμένα. Άρα πως να αντιληφθούμεν την "εμφύσησιν Ψυχής" στο συλλαμβανόμενον έμβρυον;

Η Ορθοδοξία ονομάζει "Μυστήρια" τα τακτικά ή προαγγελθέντα Θαύματα, είναι δε περισσότερα των 7 Μυστηρίων της Εκκλησίας. Η είσοδος κι έξοδος της ψυχής από το ανθρώπινο σώμα είναι

Μυστήριον σαν τακτικόν Θαύμα, όπως Μυστήριον θεωρείτο η στέψις των αυτοκρατόρων της Ρωμανίας από τον Χριστόν.

ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ πραγματοποιεί θαύματα, συχνά κατόπιν πρεσβειών της Θεοτόκου, Αγγέλων, Αγίων, διακονητών της Ορθοδοξίας αλλά και λαϊκών. 

 Η ψυχική καθαρότητα του πρεσβεύοντα ή του προσευχόμενου "συγκινεί" τον Θεόν και του "κάνει την χάριν" στέλνοντας την Χάριν Του, ώστε να γίνει το Θαύμα με τελικό κριτήριο το ανθρώπινο καλό κατά την αλάνθαστη Κρίσιν Του.


Η Ορθοδοξία ονομάζει μεν Μυστήριον ή Θαύμα τις ανεξήγητους δράσεις του Τριαδικού Θεού αλλά δεν κρύβει τι συμβαίνει σε αυτές. 

 Στον Γάμον λχ το Άγιον Πνεύμα κατέρχεται κι ενώνει τους νυμφευόμενους για πάντα σε ΕΝΑ (απαραίτητη η συναίνεσις αμφοτέρων). 

Μυστήριον είναι μόνον επειδή στερούμαστε της ικανότητας αντιλήψεως της δράσεως του Δημιουργού με τις 5 υλικές μας αισθήσεις. Πως είναι δυνατή η όρασις ή ακοή του Αγίου Πνεύματος;

Η μη αντίληψις των Θείων ενεργειών αποκλειστικά οφείλεται εις την αδρανοποίησιν της ψυχής μας, την οποίον μας "εμφύσησεν" ο Πατήρ από την δικήν Του Θείαν Ενέργειαν, για να επικοινωνούμεν με Αυτόν. Χωρίς τους "οφθαλμούς" της Ψυχής οι Θείες Δράσεις είναι αόρατες κι απορούμε :

"ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;"


Όσοι απορούν με τα Μυστήρια και Θαύματα της Πίστεως αγνοούν τον στόχον της, που είναι η θέωσις, δηλαδή η απαλλαγή του ανθρώπου από όλα τα ψυχοφθόρα και υλικά βαρίδια, η ενεργοποίησις και καθαρισμός της ψυχής, για να λειτουργήσουν τα ψυχικά αισθητήρια και υπάρξει όχιμόνον θέασις κι ακοή του Θεού αλλά ένωσις με Αυτόν (κατά Χάριν θέωσις). 

Αναλίσκονται λοιπόν σε κριτική μιαρά κι ευτελή κριτηρία, αδυνατώντας "άνω θρώσκειν" ...


Πολλοί ζητούν (κι απαιτούν!) ο Θεός να θαυματοποιεί συχνότερα για καλύτερη διαβίωσίν τους, αγνοώντας ή παραγνωρίζοντας το Ύψιστον θέλημά Του, μία ζωήν όχι απλά με συχνά θαύματα αλλά ένα διαρκές ΘΑΥΜΑ, μία ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΖΩΗΝ. Αυτό κι αν είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ...

Οι πολλοί ζητούν τα πάντα χωρίς δικής τους προσφορά.

Είναι όμως ηθικό κι ορθόν, έχοντας ήδη λάβει γενναία προκαταβολήν χωρίς να το αναγνωρίζουν;

Ο Χριστός μας προσκάλεσε να γίνουμε κατά Χάριν θεοί κι εμείς παραμένομεν προσκολλημένοι εστα χαμερπή, αρνούμενοι πεισματικά την Υπέρτατη Αγάπη Του.

Οι πολλοί 'στραβομουτσουνιάζουν' με το μυστήριο των Μυστηρίων, ενθουσιάζονται όμως με μυστήρια τύπου Βερμούδων, ηδονίζονται δε με Ελευσίνια μυστήρια και ας μην έχουν καμμία πληροφόρησιν του ποιός τα κάνει, με ποιόν σκοπόν, τρόπον και κυρίως δύναμιν.

Όταν ο σκύλος παρουσιάζει «μεταφυσικά» φαινόμενα εξάπτεται η φαντασία τους με την ικανότητα της υποτυπώδους αυτής ψυχούλας, παράλληλα δε θαυμάζουν την αφοσίωσιν και πίστιν του ζωντανού  για την παρεχομένη σε αυτό τροφή και λίγην αγάπην.

Αναρωτούνται όμως αυτή η υποψία ψυχής, πόσο πιο πιστή κι άδολη είναι προς τον κύριόν του για τα ελαχιστότατα συγκρινομένη με την δική τους;

Ανέχονται ένα ζώο να τους παραδίνει μαθήματα αποδόσεως ευγνωμοσύνης προς τον ευεργέτην του;

Ειδικά όταν ο Ευεργέτης θέλει να μοιραστεί τα Πάντα μαζί σου...

Έχουμε το σθένος να Τον κάνουμεν να χαμογελάσει;

Η αντιμετώπισις των Θαυμάτων αλλά και γενικά των θεμάτων Πίστεως από τους πολλούς (ορθοδόξους ή όχι) απογοητεύει. Με παντελή άγνοια των αναγκαίων γνώσεων, κρίνουν με την

δική τους "κοσμική λογική" (αυτού του κόσμου που άρχεται από τον πονηρόν) ενώ η "λογική" του Θεού είναι αντίθετη.

Παράδειγμα ο Απόσ.Παύλος, που και η σκιά του θεράπευεν αλλά τρεις φορές του αρνήθηκε ο Θεός την θεραπεία λέγοντας "σου αρκεί η Χάρις Μου". 

 Ποτέ δεν υποσχέθηκε αθανασίαν υλικήν αλλά ψυχικήν μακαριότητα και οι πολλοί ζητούν 'να γίνουν Highlanders', αγνοώντας ότι η επίγεια ζωή είναι ο παρεχόμενος χρόνος για να "προκριθούν" στην μέλλουσα ζωήν.

Ατενίζοντας λοιπόν την Αιώνια Βασιλείαν ας φροντίσουν να αποδειχθούν αντάξιοι της κληρονομίας του Δημιουργού, που με άπειρη αγάπη διακαώς προσμένει στην αγκαλιά Του τα άσωτα παιδιά Του.

Μοναδικό κριτήριον Του για τα Θαύματα είναι το ανθρώπινο καλό κατά την αλάνθαστη Κρίσιν και μοναδικήν Αγάπη Του _


Κυανούς Ουρανός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου