Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!


ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΓράφει ο Νικήτας Αποστόλου

Η στόχευση της Νέας Τάξης Πραγμάτων ως προς την υπόστασή του ανθρώπου είναι εφιαλτική (οργουλιανή). Αποσκοπεί να του αφαιρέσει το στοιχείο του δημιουργού. 

Αυτό το ψηλαφούμε ήδη βλέποντας ότι, σε σχέση με την την οικονομία ποοθείται το μοντέλο να προσδιορίζουν αλγόριθμοι τι θα παραχθεί ποιας ποσότητας και ποιότητας. Το ίδιο προοθείται και στη διαφήμιση που να διαμορφώνει την ζήτηση των αγαθών και επόμένως και τις “ανάγκες” των ανθρώπων. 

Αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου θα είναι οι άνθρωποι να τρέφονται όπως τα κατοικίδια ζώα, χωρίς καμιά έγνοια και προσπάθεια να προκαθορίσουν την εργασία τους συνεργαζόμενοι και συναποφασίζοντες για το τι θα παράγουν και τι θα καταναλώσουν. 

Ως προς τον την ψυχική τους αγωγή επίσης , η στόχευση είναι απλή και διαβολική. Να σπαταλούν τον χρόνο τους οι άνθρωοι μπροστά σε οθόνες που θα προβάλλουν ατέλειωτες μελοδραματικές σειρές. 

Χωρίς ίχνος ουσιαστικής παιδείας που να διαμορφώνει πολίτες και προσωπικότητες ενσυνείδητες, αλλά “παιδείας καλλιέργειας δεξιοτήτων”. 

Μακρυά από την χριστιανική στόχευση για σωτηρία, για τον στόχο του “καθ΄ομοίωσην” τον στόχο που η Θεία Πρόνοια του Θεού έχει προκαθορίσει για τον άνθρωπο.

Μπροστά σε αυτήν την ζοφερή προοπτική όλοι όσοι θεωρούμε ότι είμαστε ενσυνείδητα Χριστιανοί πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός, είναι η αγάπη (Α´ Ιωάν. 4, 8), δημιούργησε τον άνθρωπο από αγάπη, ώστε να ζη με αγάπη και μέσω αυτής να τελειούται.

Επομένως βρισκόμαστε σε πόλεμο με την ανωτέρω Νέα Τάξη Πραγμάτων και πρέπει να τον διεξάγουμε και ως πρόσωπα και ως μέλη της Εκκλησίας συλλογικά.

Παίρνοντας δύναμη από την Ανάσταση του Κυρίου μας που συνέτριψε τον έσχατο εχθρό της ανθρώπινης φύσης, που είναι ο θάνατος: "Θανάτω θάνατον πατήσας…"

Έχοντας επίγνωση ότι για την επίτευξη του τελικού επίγειου στόχου της Θείας Πρόνοιας το “ελθέτω η Βασιλεία Σου γεννηθήτω το θέλημα Σου ως εν Ουρανώ και επί της Γης”(Ματθ. Κεφ. 6 9-10), είναι χρέος και του δικού μας αγώνα. 

Στόχος βέβαια, που θα υλοποιηθεί όταν “έλθει το πληρωμα του χρόνου”, αλλά για την έλευση αυτού του πληρώματος οφείλουμε να αγωνισθούμε. 

Να αγωνισθούμε μέσα μας πολεμώντας το εγωκεντρισμό μας, τα πάθη και τις αδυναμίες μας, αλλά και τον εξωτερικό συλλογικό εχθρό της πίστης μας που είναι σήμερα η Νέα Τάξη Πραγμάτων.


Αυτήν που στοχεύει στην Πανθρησκεία και στην μαζοποίησή όλων των ανθρώπων όπως γράφω στην αρχή.


Να μην μας διαφεύγει ότι από τα Ευαγγέλια (Ματθ. Κεφ. Δ 8-11), (Λουκάς Κεφ. Δ 5-8& ΚΒ 25-27) & (Μαρκ. Ι 42-45) έχουμε τη διαπίστωση ότι τα Κράτη όπως διαχρονικά δομήθηκαν έχουν, ως αυτοσκοπό και ως θεσμική διάρθρωση και ως νοοτροπία εξουσίας, αντίθετη στόχευση προς την στόχευση της Εκκλησίας.

Τα φυσικά πρόσωπα, που ως όργανα οι αρχές ασκούν τις κοσμικές εξουσίες, όφειλαν, εφόσον ομολογούν ότι είναι Χριστιανοί, να είχαν την αντίληψη ότι αποστολή των εξουσιών Χριστιανικά είναι γίνουν του Θεού διάκονοι, όπως την προσδιορίζει ο Απόστολος Παύλος στο κεφ. ΙΓ 1-7 της προς Ρωμαίους Επιστολής του. 

Εδώ όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι διάκονοι του Θεού εν προκειμένω δεν μπορεί να είναι φορείς εξουσιών που είναι τυραννικές και δεν σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία του. “...Ἐὰν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθαι” (Ἰωαν. Η 36).

Επομένως οι Επίσκοποί μας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, με τα όργανα της Νέας Τάξης Πραγμάτων δεν υφίσταται συναλληλία με την Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχει πόλεμος για την ανατροπή των αντιχριστιανικών θεσμών, νοοτροπιών και συμπεριφορών των κοσμικών εξουσιών.


Η ορθοπραξία είναι συνυφασμένη με την ορθοδοξία. Άλλως ισχύει η διακήρυξη του Αποστόλου Πέτρου προς τον αρχιερέα στο “συνέδριο”-δικαστήριο “πειθαρχείν δει Θεω μάλλον ή ανθρώποις” (Πράξεις Αποστόλων Κεφ. Ε 29).

Να επισημάνουμε ότι έχοντας ορθοπραξία οι χριστιανοί των πρώτων Εκκλησιών αποδέχονταν τους κρατικούς θεσμούς, ήταν νομιμόφρονες μόνο εάν οι νόμοι και οι διαταγές των ασκούντων την εξουσία Αυτοκρατόρων δεν έρχονταν σε αντίθεση με τις εντολές του Ευαγγελίου, όπως μας βεβαιώνει ο φιλοσοφος και μάρτυς Ιουστίνος . “…..πείθονται τοις κειμένοις νόμοις και τοις ιδίοις βίοις νικώσι τους νόμους ” (Προς Διόγνητον 5, 10) και γνωρίζοντας ότι «θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται!» (Β ́ Τιμ. 3, 12). Πράγματι για τρείς αιώνες υφίσταντο διωγμούς .

Επομένως οι Χριστιανός με μέσα τον λόγο, την παρρησία και την αγάπη, οφείλουμε:

Να πολεμήσουμε ατομικά και συλλογικά ως Εκκλησία την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Να αντισταθούμε στην αδικία και την ανισότητα και να είμαστε νομιμόφρωνες με την ισότητα και την δικαιοσύνη και τις άλλες εντολές του Ευαγγελίου.

Να αντισταθούμε στην καταπίεση και την αυθαιρεσία και να αγωνιστούμε για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Να αντισταθούμε το σήμερα επίκαιρο σε διατάξεις νόμων, θεσμούς, νοοτροπίες και πρακτικές πάσης φύσεως αρχόντων που εμποδίζουν να υλοποιείται σύμφωνα με την παράδοσή μας η Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς μας, όπου έχουμε μια κατακόρυφη κοινωνία του κάθε πιστού με τον Χριστό και ταυτόχρονα μια οριζόντια ένωση όλων των μελών του σώματος της Εκκλησίας

Και τέλος να αγωνιστούμε ώστε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση “όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου” να υλοποιηθεί η επαγγελία του Κυρίου μας για όλη η ανθρωπότητα το “και γενήσεται μια ποίμνη εις ποιμήν” (Ιωαν. Ι΄ 16).


Νικήτας Αποστόλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου