Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ...


ΤΙ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ Α.; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;;;


Γράφει ο Κυανούς Ουρανός

Διαβάζοντας το άρθρο του Δημήτρη Α.  και την παραπομπή προηγουμένου άρθρου ΕΦΡΙΞΑ. Ειδικά εκεί που αναφέρεται (2ον άρθρο) εις τον Προφητευόμενον, ο οποίος "κομπάζει" (δικό μου το "κομπάζει") :

«Από γυναίκα γεννήθηκε και η Παναγία και ο Χριστός. Άρα ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός ξεπερνούν σε αγιότητα τον προφητευόμενο βασιλέα Ιωάννη. Είμαι, πράγματι, πνευματικά ανώτερος της Θεοτόκου Μαρίας. Ως προς τον Χριστό δεν είμαι ούτε ανώτερος, ούτε κατώτερος. Είμαι πνευματικά ίσος με τον Χριστό. Το να ήμουν ανώτερος θα ήταν αδιανόητο, αφού ο Χριστός αποτελεί το απόλυτο όριο αγιότητας»

Τι να καθίσω να αναλύσω ο,τιδήποτε άλλο πέραν αυτής της ύβρεως προς την Υπεραγία Θεοτόκον και τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν; Θλιβερόν είναι, κάποιος προσπαθών να φανεί θεοσεβής να καταντά σε τέτοιο σημείο φασισαϊκής υποκρισίας (ναι είναι ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Α : ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΩΝ ΥΒΡΕΩΝ μήπως συνέλθει, όπως ο ίδιος τα γράφει...).

Λοιπόν για να ορθοτομήσουμε τα θέματα :

1 – Κανείς δεν δύναται να υπερβεί την Αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Υψηλοτέρας των Ουρανών και Υπερτέρας των Αγγέλων! ΚΑΝΕΙΣ !!!

Ακούς Δημητράκη Α; Ουδείς δύναται να την υπερβεί, αφού ουδείς δώρισε ανθρώπινο σώμα εις τον Σωτήρα μας κι ουδείς υπήρξε κατοικία του Σωτήρος, πέραν της απαθούς συλλήψεώς της.

2 – Αφού ουδείς δύναται να υπερβεί την Αγιότητα της Θεοτόκου ασφαλώς κι ουδείς δύναται να υπερβεί την Αγιότητα του Χριστού, του μόνου πραγματικά Αγίου, του απείρου, του στόχου αγιότητος όλων των ανθρώπων.

Ακούς Δημητράκη Α; Ποιός γεννήθηκε αναμάρτητος, απαλλαγμένος του προπατορικού αμαρτήματος όπως ο Χριστός, για να τολμά να συγκριθεί μαζί του; Για ποιόν άλλον είπεν ο Πατήρ Θεός : «Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα»; Μήπως ακούστηκε ποτέ άλλοτε η φωνή του Πατρός;

3 – Οι άγιοι εν ζωή δεν έχουν καμμίαν απολύτως δύναμιν, όπως οι ίδιοι το ομολογούν. Γενικά πάντες είμαστε ένα απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ. Οι ίδιοι οι άγιοι ομολογούν ότι ο Χριστός τους παρέχει την δύναμιν. 

Απλούστατος ο λόγος : όποιος ζει επί γης είναι τρεπτός, ανά πάσα στιγμήν είναι δυνατόν να εκπέσει της Θείας Χάριτος, όπως επανειλλημένως έχει συμβεί. Θα αναρωτηθεί κάποιος πως γίνονται τα θαύματα των αγίων; 

Μα πολύ απλά, όπως οι ίδιοι το ομολογούν : με προσευχή προς τον Θεόν, ο Οποίος (εκτιμών τον πνευματικόν αγώνα των αλλά και το καλόν του ανθρώπου για τον οποίον παρακαλούν) μέσω των αγίων κάνει το θαύμα. Δύναται ο άγιος να γνωρίζει ποίον είναι το καλόν του ανθρώπου; Μόνον ο Παντογνώστης το γνωρίζει και είναι βασικότατον κριτήριον εκτελέσεως του θαύματος.

4 – Ακόμα και οι εν Ουρανώ Άγιοι αλλά και η Θεοτόκος, όπως πάλιν οι ίδιοι το ομολογούν, πρεσβεύουν στον Ύψιστον για τους ανθρώπους («πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων» λέμε). 

Άνθρωποι με "πνευματικήν όρασιν" όλο και περισσότερον μας μεταφέρουν τελευταίως το πόσον δέεται κλαίουσα η Θεοτόκος προς τον Υιόν της δια το καλό μας. Δεν κάνει εκείνη τα θαύματα αλλά ο Θεός.

Αν ανθρωποι ανεδείχθησαν σε Αγίους ήταν διότι εμπέδωσαν εν ζωή το «χωρίς εμού ου δύνασθαι ποιείν ΟΥΔΕΝ» (Ιω.ιε'5). Εν Ουρανώ κι αν το πραγμάτωσαν; Αν εν ζωή έδειξαν ταπεινότητα, εν Ουρανώ με ανοιγμένους τους "οφθαλμούς" τους "τρόμαξαν" από το μεγαλείον του Θεού και σίγουρα είναι απείρως ταπεινότεροι από ότι εν ζωή. Οι ίδιοι το λένε!

Έχω αρθρογραφήσει περί θαυμάτων  (ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ) αλλά θα τα γράψω συνοπτικά :

α – Θαύματα πραγματοποιεί μόνον ο Τριαδικός Θεός και ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.

β – Κριτήρια για την τέλεσιν των θαυμάτων (πλέον των απείρων που πραγματοποιούνται συνεχώς από την Θείαν Χάριν) είναι η ψυχική καθαρότης και ο πόνος του δεομένου (δεδομένα για Παναγία και αγίους, αφού πλέον είναι δοχεία Θείας Χάριτος) και το καλόν αυτού ή αυτών, δια τους οποίους ζητείται το θαύμα.

Γ – Δεδομένου ότι το καλόν των ανθρώπων αναφέρεται εις το μέλλον ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ είναι ο Τριαδικός Θεός, σημαίνει ότι μόνον Εκείνος εγκρίνει άρα πραγματοποιεί το θαύμα.

Έγραψα νωρίτερα ότι όλοι μας είμαστε ένα τεράστιο μηδενικό άρα που διαφέρουμε; Διαφέρουμε στην επίγνωσιν αυτού του μηδενικού και στην καλή μας προαίρεσιν, ώστε να επιτρέψουμε εις τον Θεόν να "συγχωρεθεί" μέσα μας, να αδειάσουμε από ανθρώπινα και δαιμονικά πάθη, ώστε να δημιουργήσουμε χώρον για τον Σωτήρα, να γίνουμε δοχεία Θείας Χάριτος κι Αυτός μέσα από μας να εκχέει την Θείαν Χάριν πραγματοποιών τα θαύματα.

Δημητράκη Α., ο προφητευόμενος, τον οποίον περιγράφεις δείχνει ΜΗΔΕΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ και προσωπικά πιστεύω ότι θα "μείνει από λάστιχο", αν δεν έχει ήδη μείνει. Άλλωστε με αρχικά Υ.Α., που χωρά το Ιωάννης;

Προσωπική μου εκτίμησις ότι τα άρθρα, που αναφέρει ο Δημήτρης Α., είναι πλανημένα κι επικίνδυνα να πλανήσουν (και παραπλανήσουν) πολλούς. Ας μας πει ο Δημήτρης Α. αν έχει ευλογία να γράψει αυτά, από ποιόν και υπό ποίες συνθήκες. 

Προσωπικά δηλώνω ότι όσα αρθρογραφώ περί Θεού είναι κατόπιν ευλογίας του πνευματικού εν ώρα εξομολογήσεως και ποτέ δεν προσπαθώ να πω κάτι εκτός Αγίας Γραφής και πατερικής παραδόσεως (αυτό που κάνουν κατά κόρον οι ιεράρχες).

Θέλω επίσης να ψέξω τον αρθρογράφον BAS_4, προσωπικόν μου γνωστόν παλαιόθεν, ότι κακώς παρεσύρθη εις υποστήριξιν του Δημήτρη Α. έναντι των επιθέσεων. 

Συμφωνώ μαζί του για το ποιόν των επιτιθέντων αλλά δεν σημαίνει ότι ο κοινός εχθρός μας καθιστά αδελφούς. Αδελφοί είναι όσοι δέχονται πραγματικά τον Τριαδικόν Θεόν ως μόνον Άρχοντα των πάντων άνευ ουδεμίας αιρέσεως! Έσπευσε πριν αλέκτωρ "κράξει" τρεις.

Κυανούς Ουρανός


Υ. Γ. Αρθρογραφών εις άλλον ελληλορθόδοξον ιστολόγιον (του οποίου όμως πολλά άρθρα αναδημοσιεύονται στην Τρικλοποδιά), ενοχλούμαι όταν διαβάζω άρθρα, τα οποία αρχίζουν : "σας μιλώ Εγώ, ο Τρισυπόστατος Θεός" κι αποφεύγω να σχολιάσω. 

Κάποτε ρώτησα τον γέροντα αν είναι επιτρεπτόν να μιλά κάποιος εξ ονόματος του Θεού και μου απήντησε : "μη με κολάζεις πρωί-πρωί". Πόσο μάλλον αν κάποιος αρθρογραφεί γράφοντας : "Είμαι πνευματικά ίσος με τον Χριστό". Από που ταλαίπωρε αντλείς την γνώσιν και την δύναμίν σου; «χωρίς εμού ου δύνασθαι ποιείν ΟΥΔΕΝ»!!!

Όποιου του μίλησε ο Χριστός ας βγει ντόμπρα να δηλώσει : "ο Χριστός ήρθε και μου είπε να σας μεταφέρω αυτά". Προσωπικά θα το δεχθώ περισσότερον από το "σας μιλώ Εγώ, ο Τρισυπόστατος Θεός". Άλλωστε κι ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μόρφου, που συχνότατα αναφέρεται σε μηνύματα εξ Ουρανού, πάντοτε λέει "μου είπε άνθρωπος με πνευματικήν όρασιν αυτά".


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΙΜΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ

Πολύ σωστά απάντησε ο αγαπητός μας Κυανός Ουρανός στα τερατώδη και υβριστικά του Arco Δημήτρη που κρύβει το παλιό του όνομα λόγω αντιπαραθέσεων που είχε τότε και με το ιστολόγιο που τον φιλοξενούσε. 

Γράφοντας όμως το υστερόγραφο -ως μη όφειλε- και εξισώνοντας τα φρικαλέα και τερατώδη επάρματα του λεγομένου αλλά ευτυχώς ούτε κατά διάνοιαν προφητευομένου, με τα πλήρη Πνεύματος Αγίου γραπτά του ταπεινού γέροντος που δημοσιεύουμε κάθε Κυριακή, υπέπεσε σε σοβαρό ολίσθημα.

Ασφαλώς ο πνευματικός του δεν έχει διαβάσει ολόκληρα τα κείμενα και ίσως ούτε ο Κ.Ο. έχει υπ΄ όψιν του ότι όταν ερωτηθήκαμε ποιός είναι αυτός που γράφει εξ ονόματος του Κυρίου μας απήντησε με ένα κείμενο που τιτλοφόρησε «Ποιος άραγε το γράφει ετούτο το γραπτό;».

Τί σχέση μπορεί να έχει ένας ταπεινός γέροντας που απλώς κινεί την γραφίδα μεταφέροντας λόγια Χριστού (αν βρεις κάτι αιρετικό υπόδειξέ το) με έναν φυσιωμένο μουρλό που είναι για τα σίδερα; 
Το 
«Σας μιλώ  εγώ ο Τρισυπόστατος Θεός» δεν είναι λόγος προσωπικός του γέροντα αλλά για να δείξει πως δεν μιλάει ο ίδιος αλλά κινεί το χέρι του ως όργανο του Κυρίου.  

Δεν γνωρίζει ο Κ.Ο ότι οι παλαιοί προφήται έγραφαν ή εκήρυτταν προτάσσοντας το «Τάδε λέγει Κύριος»; Και ακολουθούσαν τα λόγια σε πρώτο πρόσωπο...

Αγαπητέ Κυανέ Ουρανέ τα κείμενα αυτά είχαν τεθεί στην κρίση και έγκριση του μακαριστού γέροντος Σαράντη Σαράντου και τώρα έκ νέου ετέθησαν στον νέο γέροντα μας, δώσαμε δείγμα γραφής και είπε πως είναι αυθεντικά κείμενα με Πνεύμα Θεού.

Λάβε τον κόπο να δώσεις στον πνευματικό σου το κείμενο «Ποιος άραγε το γράφει ετούτο το γραπτό;» και πιστεύουμε δεν θα «κολαστεί»...


 

8 σχόλια:

 1. Αγαπητέ κύριε Ρωμανέ,
  γνωρίζετε ότι υπάρχει μια αλληλοεκτίμησις μεταξύ μας και ειδικά ως ελληνορθόδοξοι αδελφοί. Αυτό δεν αναιρεί ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές μερικές απόψεις. Αυτό που είπα περί του "σας μιλώ εγώ ο Τριαδικός Θεός" με σκανδάλισε αλλά ουδέποτε σχολίασα στα συναφή άρθρα για να μην δημιουργώ εντάσεις. Ξέρετε όμως και ξέρω πόσες εντάσεις δημιουργούνται εξ αιτίας του, που ποτέ μα ποτέ δεν τις υποδαύλισα. Οι εντάσεις δημιουργούνται κυρίως από αυτούς που δεν έχουν εμπεδώσει τις επαφές Χριστού κι ανθρώπων και κυρίως αυτοί ενίστανται κι αντιδρούν μην καταλαβαίνοντας ότι ο Θεός μπορεί να εκχέει Θείαν Χάριν και να συγγράφονται από το χέρι σου. Γι αυτό κι έγραψα ότι το θεωρώ προτιμότερο να λεχθεί "ο Κύριος μου είπε να σας μεταφέρω αυτά". Πως να το κάνουμε αφού σκανδαλίζονται ειδικά με τα έμμετρα, αφού ο Κύριος ποτέ δεν μίλησε έμμετρα.
  Τι έκανα λοιπόν; Μετέφερα στον πνευματικό τον σκανδαλισμό μου, ώς όφειλα. Αν το αφήσεις γίνεται χειρότερο! Που λοιπόν υπέπεσα σε σοβαρό ολίσθημα; Και ούτε εξίσωσα τις δυο καταστάσεις. Απλά είπα αν για την μια κατάστασιν έλαβα αυτήν την απάντησιν φανταστείτε για την πολύ προκλητικότερη (κατά την κρίσιν μου βεβαίως) τι ισχύει. Γι αυτό και προκάλεσα τον Δημήτρη Α. να μας αναφέρει υπό ποίες συνθήκες κι ευλογία αναφέρει τα δικά του. Αν διαβάσετε καλά τι γράφω θα δείτε ότι δεν έκανα καμμιά απολύτως κρίσιν απλά αποτύπωσα τις προσωπικές μου εντυπώσεις εκεί που όφειλα, στο πετραχήλι.
  Νάστε πάντα καλά κι όποιος επιθυμεί το Άγιον Πνεύμα θα τον φωτίσει. Διότι "Εγώ ειμί το φως του κόσμου ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ΄ έξει το φως της ζωής".
  Εύχομαι ολόψυχα να μην ακολουθήσουμε το ολισθηρό μονοπάτι της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιεραρχών.
  Ει ο Θεός μεθ'ημών, ουδείς καθ' ημών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν παρατίθενται δύο γραπτά κείμενα αυτόματα "μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι" και άρα ιδιοτύπως εξομοιώνονται αιρετικό και υβριστικό κείμενο με καθαρό ορθόδοξο χωρίς φάλτσα. Αν αισθητικά δεν αρέσει το έμμετρο είναι άλλο θέμα. Πάντως έμμετρο έχει γράψει και ο αγ. γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός
  (Βλέπε: https://oimos-athina.blogspot.com/2012/07/blog-post_20.html)
  Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν αιρετικά στοιχεία σε ένα άρθρο...Τέλος πάντων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μιμούμενος το ύφος του Κ.Κ αντί σχολίου για αυτά που διαβάζω .
  Ντιν ντιν κοκώνα Μαριγώ,εγώ εγώ εγώ εγώ ,γωγωγωγωγωγωγωγω εγώ,
  εκ στόματος κόρακος κρά εξελεύσεται {arco }
  Τα σπίτια μας καίγονται και υμείς τραγουδάτε .
  Τέλος πάντων και τέλειος πάντων
  Ο Εις Ων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσοχή μήπως δίνουμε λαβές σε προβοκάτορες και ανώνυμους σχολιαστές τύπου αλήστου ΑRCO.

   Διαγραφή
 4. Κυριε κυανε καλα τα λετε. Μια ενσταση μονο: το ' Εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου' της π.Δ. δεν σας ενοχλει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς σας σας χαλάει επειδή έχετε για κύριο τον Κούλη. Οχι αγαπητέ, δεν με χαλάει γιατί σαν άνθρωπος έχω Πατέρα τον Θεό. Μόνον τις μαϊμούδες χαλάει. Αλλά αυτά γίνονται όταν τους περισσότερους τους κατατρέχει η αγραμματοσύνη κι αγνοούν την σημασία των λέξεων. Έτσι σήμερα έφτασαν να θεωρούν κύριο μόνον τον αφέντη τους κι οι διάφοροι κούληδες κάνουν πάρτυ. Λοιπόν για να μαθαίνετε : "Κύριος είναι όποιος έχει κύρος, όποιος έχει αυθύπαρκτη ύπαρξη". Ξέρετε σεις κάποιον; ταν στερεηθήτε τα πάντα και θα κολλήσει το στομάχι από την πείνα θα με θυμηθείτε. Προσέξτε μην είναι αργά. Γι αυτό μελετάτε τις Γραφές, όπως είπε ο Χριστός κι αν θέλετε να λέγεστε Έλληνας μελετάτε κι αρχαία Ελληνική Γραμματεία.
   Μια ερωτησούλα; " Μπολιαστήκατε;".
   Θα σας ομολογήσω κάτι τελευταίο : "Μπόλιασα κάτι νεραντζιές για να γίνουν λεμονιές. Τα φυτά ΑΠΑΙΤΟΥΝ μπόλιασμα".
   Καλήν σας ημέρα.

   Διαγραφή
  2. Πρόσεχε ανωνυμότατε και ανωριμότατε στα σχόλια σου τι λες στον Κυανό Ουρανό.
   Δεν είναι Άγιος αλλά ούτε τυχαίος,προσεύχεται ,πιστεύει ,διαβάσει μελετά και μετά γράφει.
   Πρόσεχε γιατί θα τον συννεφιάσεις και διαθέτει πολλούς κεραυνούς με τεκμήρια να σου ρίξει ,όπως τα ρίχνει και σε ιεράρχες,πάντα κανονικά και ορθόδοξα.
   Παλαιοδιαθηκάκια αμφισβητία ενοχλημένε.

   Διαγραφή
  3. Μπολι οχι, μακρια απο μενα τετοια πραγματα. Θα μελεταω καλυτερα. Να'ναι ευλογημενο

   Διαγραφή